Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ « Πιστοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτών ενηλίκων» « Πιστοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτών ενηλίκων» Nίκος Φωτόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ « Πιστοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτών ενηλίκων» « Πιστοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτών ενηλίκων» Nίκος Φωτόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ « Πιστοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτών ενηλίκων» « Πιστοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτών ενηλίκων» Nίκος Φωτόπουλος Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας /

2 Η εκπαίδευση ενηλίκων βασικό προαπαιτούμενο η αναγνώριση της επιστημολογικής ιδιαιτερότητας του πεδίου / των επιστημόνων που το θεραπεύουν (διδακτικά - ερευνητικά)/ η αναγνώριση της επιστημολογικής ιδιαιτερότητας του πεδίου / των επιστημόνων που το θεραπεύουν (διδακτικά - ερευνητικά)/ των εκπαιδευτών που το εφαρμόζουν στην πράξη

3 ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού εκπαιδευτή ενηλίκων; ο «ιδεότυπος» ενός καλού εκπαιδευτή ενηλίκων: φιλόσοφοςδιανοούμενοςπαιδαγωγός Δάσκαλος διανοητήςηγέτηςεμψυχωτήςοραματιστής

4 ειδικά χαρακτηριστικά θεωρητική επάρκεια θεωρητική επάρκεια επιστημολογικό υπόβαθρο επιστημολογικό υπόβαθρο εμπειρική γνώση και τριβή στην εκπαιδευτική πράξη εμπειρική γνώση και τριβή στην εκπαιδευτική πράξη εκπαιδευτική επάρκεια: ανταπόκριση σε επαγγελματικές λειτουργίες σύμφωνα με εκπαιδευτική επάρκεια: ανταπόκριση σε επαγγελματικές λειτουργίες σύμφωνα με α) επαγγελματικό περίγραμμα: γνώσεις - ικανότητες - δεξιότητες :προσόν εκπαιδευτή ενηλίκων Β) πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών: μαθησιακά αποτελέσματα- εκπαιδευτική μεθοδολογία-εκπαιδευτικά μέσα - διάρκεια- διαδικασίες αξιολόγησης

5 κομβικά σημεία γνώση, χρήση και αξιοποίηση των τεχνικών εκπαίδευσης γνώση, χρήση και αξιοποίηση των τεχνικών εκπαίδευσης μεταδοτικότητα μεταδοτικότητα επικοινωνιακές Δεξιότητες επικοινωνιακές Δεξιότητες προσαρμοστικότητα και ευελιξία στη χρήση των τεχνικών προσαρμοστικότητα και ευελιξία στη χρήση των τεχνικών όχι περιχαράκωση στην αυθεντία του όχι περιχαράκωση στην αυθεντία του ανεκτικότητα στη διαφορά ανεκτικότητα στη διαφορά ερμηνευτικές- αναλυτικές - συνθετικές ικανότητες ερμηνευτικές- αναλυτικές - συνθετικές ικανότητες να ενεργητικός ακροατής του κοινού του να ενεργητικός ακροατής του κοινού του

6 πώς θα εξασφαλιστεί και θα αναπτυχθεί η ποιότητα του έργου που προσφέρουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων; δημιουργία και τήρηση σαφών περιγραμμάτων-προτύπων σχετικά το προφίλ των εκπαιδευτών ενηλίκων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δημιουργία και τήρηση σαφών περιγραμμάτων-προτύπων σχετικά το προφίλ των εκπαιδευτών ενηλίκων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ακολουθώντας τις διεθνείς επιστημολογικές εξελίξεις - επικαιροποίηση γνώσεων - δεξιοτήτων και ικανοτήτων ακολουθώντας τις διεθνείς επιστημολογικές εξελίξεις - επικαιροποίηση γνώσεων - δεξιοτήτων και ικανοτήτων προσαρμογή στις νέες τεχνικές, παιδαγωγικές μεθόδους και εκπαιδευτικές πρακτικές προσαρμογή στις νέες τεχνικές, παιδαγωγικές μεθόδους και εκπαιδευτικές πρακτικές

7 διαρκής επιμόρφωση, ενημέρωση, πληροφόρηση διαρκής επιμόρφωση, ενημέρωση, πληροφόρηση ανταλλαγή εμπειριών και συμμετοχή σε δράσεις της επιστημονικής κοινότητας ανταλλαγή εμπειριών και συμμετοχή σε δράσεις της επιστημονικής κοινότητας δημιουργία και επικαιροποίηση πιστοποιημένων μητρώων εκπαιδευτών ενηλίκων δημιουργία και επικαιροποίηση πιστοποιημένων μητρώων εκπαιδευτών ενηλίκων διαδικασίες αυτοαξιολόγησης- εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης των δράσεων διαδικασίες αυτοαξιολόγησης- εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης των δράσεων έμφαση στην καινοτομία, τον πειραματισμό και τη δημιουργική αναζήτηση έμφαση στην καινοτομία, τον πειραματισμό και τη δημιουργική αναζήτηση

8 πώς μπορεί να αναπτυχθεί η καινοτομία στο πεδίο αυτό; ανάληψη πρωτοβουλιών και της ευθύνης των «κινδύνων» ανάληψη πρωτοβουλιών και της ευθύνης των «κινδύνων» συνεχή ανταλλαγή εμπειριών συνεχή ανταλλαγή εμπειριών αξιοποίηση των αφηγήσεων αξιοποίηση των αφηγήσεων χρήση εναλλακτικών μεθόδων και τεχνικών (e-learning, e-coaching, e-mentoring κ.α) χρήση εναλλακτικών μεθόδων και τεχνικών (e-learning, e-coaching, e-mentoring κ.α) διαρκή επαφή με τη διεθνή κοινότητα και συμμετοχή στο διεθνή διάλογο για τις εξελίξεις στο πεδίο διαρκή επαφή με τη διεθνή κοινότητα και συμμετοχή στο διεθνή διάλογο για τις εξελίξεις στο πεδίο

9 διαρκής αναζήτηση νέων πληθυσμών-στόχων προς εκπαίδευση διαρκής αναζήτηση νέων πληθυσμών-στόχων προς εκπαίδευση διαρκής αναζήτηση νέων χώρων καλλιέργειας της εκπαιδευτικής κουλτούρας διαρκής αναζήτηση νέων χώρων καλλιέργειας της εκπαιδευτικής κουλτούρας έμφαση στην αυτενέργεια και τις συμπράξεις με φορείς πέρα από τα παραδοσιακά πλαίσια έμφαση στην αυτενέργεια και τις συμπράξεις με φορείς πέρα από τα παραδοσιακά πλαίσια

10 πώς μπορούν να συνδεθούν οι εξαγγελθείσες διαδικασίες πιστοποίησης των εκπαιδευτών με την αναβάθμιση του ρόλου και του έργου τους; εφαρμογή του νόμου σύμφωνα με το περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων και τις προδιαγραφές του εφαρμογή του νόμου σύμφωνα με το περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων και τις προδιαγραφές του αξιολόγηση της εφαρμογής του και αναθεώρηση εκεί που επιβάλλεται αξιολόγηση της εφαρμογής του και αναθεώρηση εκεί που επιβάλλεται έμφαση στη μοναδικότητα του πεδίου και την επιστημολογική του ιδιαιτερότητα έμφαση στη μοναδικότητα του πεδίου και την επιστημολογική του ιδιαιτερότητα οικονομικά κίνητρα που να συνάδουν με τη φύση και το έργο που παρέχεται οικονομικά κίνητρα που να συνάδουν με τη φύση και το έργο που παρέχεται

11 θεσμική αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτών ενηλίκων θεσμική αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτών ενηλίκων λιγότερη γραφειοκρατία και ευελιξία στις διαδικασίες πιστοποίησης λιγότερη γραφειοκρατία και ευελιξία στις διαδικασίες πιστοποίησης ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων/εκπαιδευτών για συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης- ενίσχυση των μητρώων ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων/εκπαιδευτών για συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης- ενίσχυση των μητρώων μέριμνα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμασίας για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών (προδιαγραφές- εκπαιδευτικά υλικά, μέσα, μεθοδολογία, αξιολόγηση, διασφάλιση ποιότητας κλπ) μέριμνα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμασίας για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών (προδιαγραφές- εκπαιδευτικά υλικά, μέσα, μεθοδολογία, αξιολόγηση, διασφάλιση ποιότητας κλπ) διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας: διαφάνεια- εγκυρότητα - έλεγχος- διαρκής ανατροφοδότηση διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας: διαφάνεια- εγκυρότητα - έλεγχος- διαρκής ανατροφοδότηση


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ « Πιστοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτών ενηλίκων» « Πιστοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτών ενηλίκων» Nίκος Φωτόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google