Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδάσκ.: Kαθηγήτρια Άννα Α. Λαιμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδάσκ.: Kαθηγήτρια Άννα Α. Λαιμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδάσκ.: Kαθηγήτρια Άννα Α. Λαιμού
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α’ (κωδ. ΙΑ 11) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ των ΠΡΩΙΜΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ και ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (περ π.Χ.) Διδάσκ.: Kαθηγήτρια Άννα Α. Λαιμού

2 Διδακτικά Εγχειρίδια Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, J. Boardman,
Αρχαιολογία των Πρώιμων Ελληνικών Χρόνων, οι αιώνες της διαμόρφωσης ( π.Χ.), 1997. J. Boardman, Greek Sculpture: The Archaic Period, 1978 (ελλην. μτφρ.: Ελληνική Πλαστική. Αρχαϊκή Περίοδος, 1982)

3 Βασική Βιβλιογραφία Μαθήματος ΙΑ 11
Γενικά για την ύλη Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, Αρχαιολογία των Πρώιμων Ελληνικών Χρόνων, οι αιώνες της διαμόρφωσης ( π.Χ.), 1997 Γ Κοκκορού-Αλευρά, Η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη Ιστορία ( π.Χ.), 1990 W. Biers, The Archaeology of Greece, 1990 (ελλην. μτφρ. από Παλαιοκρασσά, Μπουρνιά, Λαιμού) [Αντίτυπα στο Αρχαιολογικό Σπουδαστήριο] J. Boardman, Greek Art, 1964, 1973 (ελλην. μτφρ. Αρχαία Ελληνική Τέχνη, 1980) R. Hampe – E. Simon, The Birth of Greek Art: The Mediterranean and the Near East, 1963

4 Βασική Βιβλιογραφία Μαθήματος ΙΑ 11
Γενικά για την ύλη J.M. Hurwit, The Art and Culture of Early Greece ( BC) R. Osborne, Greece in the Making, BC, 1996 E. Homann-Wedeking, The Art of Archaic Greece, 1968 M. Robertson, A History of Greek Art, 1975 B.A. Sparkes, Greek Art, 1991 R. Martin-J. Charbonneaux-Fr. Villard, Archaic Greek Art, 1971 J.N. Coldstream, Geometric Greece, 1977 (ελλην. μτφρ. Γεωμετρική Ελλάδα, 1997)

5 Βασική Βιβλιογραφία Μαθήματος ΙΑ 11
Για τμήματα της ύλης V.R.d’ A. Desborough, The Greek Dark Ages, 1972 (ελλην. μτφρ. Οι Ελληνικοί Σκοτεινοί Αιώνες, 1995) A.M. Snodgrass, The Dark Age of Greece, 1971 B. Schweitzer, Greek Geometric Art, 1971 Ν. Κούρου, Οικισμοί και Ιερά των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων, 1985 J.N. Coldstream, Greek Geometric Pottery, 1968 Berve – Gruben – Hirmer, Greek Temples, Theatres and Shrines, 1963 J. Boardman, Greek Sculpture: The Archaic Period, 1978 (ελλην. μτφρ. 1982) B.A. Sparkes, Greek Pottery. An Introduction, 1991 B.A. Sparkes, The Red and the Black. Studies in Greek Pottery, 1996 I. Scheibler, Griechische Topferkunst, 1983 (ελλην. μτφρ. 1992)

6 Βασική Βιβλιογραφία Μαθήματος ΙΑ 11
Για τμήματα της ύλης R.M. Cook, Greek Painted Pottery, 1972 (ελλην. μτφρ. 1994) J. Boardman, Athenian Black Figure Vases, 1974 (ελλην. μτφρ. 1980) J. Boardman, Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period, 1975 (ελλην. μτφρ. 1985) J. Boardman, Early Greek Vase Painting, 1998 (ελλην. μτφρ. 2001) M. Shanks, Classical Archaeology of Greece. Experience of the Discipline, 1996 Β.Κ. Λαμπρινουδάκη, Η Αρχαϊκή Ελληνική Αγγειογραφία, 1977 Α.Α. Λαιμού, Εισαγωγή στην Αρχαϊκή Ζωγραφική και Αγγειογραφία, 1990 Μ.Α. Τιβέριου, Ελληνική Τέχνη. Αρχαία Αγγεία, 1996 W.R. Biers, Art, Artefacts and Chronology in Classical Archaeology, 1992 J. G. Pedley, Greek Art and Archaeology², 1998

7 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΥΕ ΙΙΙ Γ περ. 1190-1050
ΥΕ ΙΙΙ Γ περ ΠΡΩΙΜΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ περ ή ΥΜ (Υπομηκυναϊκή περίοδος) ΥΣΤΕΡΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ή ΠΓ (Πρωτογεωμετρική περίοδος) 1050/ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ περ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ περ

8 Εισαγωγή Ι. Μέθοδοι της Αρχαιολογίας 1. ανασκαφή – επιφανειακή έρευνα
2. άλλες επιστημονικές μέθοδοι ΙΙ. Χρονολόγηση 1. απόλυτη 2. σχετική ΙΙΙ. Η Αρχαιολογία είναι το ορατό τμήμα της Ιστορίας

9 γραφική αναπαράσταση της ανασκαφής της αρχαίας Σμύρνης
Εισαγωγή γραφική αναπαράσταση της ανασκαφής της αρχαίας Σμύρνης

10 Εισαγωγή σύγχρονη τάφρος από αρχαιοκάπηλους επάλληλα στρώματα δρόμου τάφρος θεμελίωσης πηγάδι τοίχος υποθετική σχεδιαστική στρωματογραφική τομή

11 τμήμα χείλους αττικού κωδωνόσχημου κρατήρα των αρχών του 4ου αι. π.Χ.
Εισαγωγή ΑΝΑΣΚΑΦΗ τμήμα χείλους αττικού κωδωνόσχημου κρατήρα των αρχών του 4ου αι. π.Χ. πανεπιστημιακή ανασκαφή στην (αρχαία Αλάσαρνα) Καρδάμαινα της Κω κομβίο (απόληξη) εμπορικού αμφορέα της Κω της ελληνιστικής εποχής

12 Εισαγωγή επιφανειακή έρευνα στη Νεμέα της Αργολίδας

13 Εισαγωγή αεροφωτογραφία του αρχαίου Σελινούντα στη Σικελία

14 Εισαγωγή ενάλια ανασκαφή και αεροφωτογραφία ναού στους αρχαίους Αλιείς (Πόρτο Χέλι) στην Αργολίδα

15 αποκατάσταση πλοιαρίου από το ναυάγιο του Ulu Burun, στην Τουρκία
Εισαγωγή αποκατάσταση πλοιαρίου από το ναυάγιο του Ulu Burun, στην Τουρκία (ΥΕ ΙΙΙ, 14ος αι. π.Χ.)

16 Ταφές Αττική τυπικός κιβωτιόσχημος τάφος από τον Κεραμεικό υπομυκηναϊκής περιόδου (1100 π.Χ.)

17 αναπάρασταση του Θησαυρού των Σιφνίων
Εισαγωγή ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ αναπάρασταση του Θησαυρού των Σιφνίων (περ. 525 π.Χ.)

18 Εισαγωγή ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ παραδείγματα σχετικής χρονολόγησης δωρικού κίονα από οικοδομήματα στους Δελφούς αττικής κύλικας κατά τη διάρκεια του 6ου αι. π.Χ.

19 ο κούρος και η Φρασίκλεια, ἐργο του Αριστίωνα από την Πάρο
Εισαγωγή ανασκαφή και αποκάλυψη της Φρασίκλειας και του Κούρου στον αρχαίο Μυρρινούντα (Μερέντα) της Αττικής ο κούρος και η Φρασίκλεια, ἐργο του Αριστίωνα από την Πάρο (περ. 550 π.Χ.) στον αρχαιο Μυρρινούντα (Μερέντα) της Αττικής

20 κύπελλο από την Ολυμπία με την επιγραφή
Εισαγωγή κύπελλο από την Ολυμπία με την επιγραφή ΦΕΙΔΙΟΕΙΜΙ

21 ταφικός πίνακας του Ζωγράφου της Σαπφούς
Μελανόμορφος Ρυθμός ταφικός πίνακας του Ζωγράφου της Σαπφούς (περ. 500 π.Χ.)

22 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΥΕ ΙΙΙ Γ περ. 1190-1050
ΥΕ ΙΙΙ Γ περ ΠΡΩΙΜΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ περ ή ΥΜ (Υπομηκυναϊκή περίοδος) ΥΣΤΕΡΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ή ΠΓ (Πρωτογεωμετρική περίοδος) 1050/ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ περ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ περ

23 του μυκηναϊκού ανακτόρου
Εισαγωγή αναπαράσταση του μυκηναϊκού ανακτόρου της Πύλου

24 Εισαγωγή η πύλη των λεόντων (ΥΕ ΙΙΙ, πριν το 1200 π.Χ.)

25 ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

26 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΥΕ ΙΙΙ Γ περ. 1190-1050
ΥΕ ΙΙΙ Γ περ ΠΡΩΙΜΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ περ ή ΥΜ (Υπομηκυναϊκή περίοδος) ΥΣΤΕΡΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ή ΠΓ (Πρωτογεωμετρική περίοδος) 1050/ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ περ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ περ

27 ΠΓ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
τριποδικοί λέβητες πήλινοι ΥΓ οικίσκοι από ιερά ΥΓ ελεφαντοστέινη «θεά» του Διπύλου αττική Γεωμετρική Κεραμική

28 Αρχιτεκτονική πήλινοι ΥΓ οικίσκοι από ιερά

29 Μεταλλοτεχνία τριποδικοί λέβητες της γεωμετρικής εποχής

30 Πλαστική ΥΛΙΚΑ: Ξύλο Πηλός Χαλκός Ελεφαντοστούν

31 ΥΓ ελεφαντοστέινη «θεά»
Πλαστική ΥΓ ελεφαντοστέινη «θεά» του Διπύλου

32 Κεραμική- Αγγειογραφία
αττική Γεωμετρική Κεραμική

33 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΥΕ ΙΙΙ Γ περ. 1190-1050
ΥΕ ΙΙΙ Γ περ ΠΡΩΙΜΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ περ ή ΥΜ (Υπομηκυναϊκή περίοδος) ΥΣΤΕΡΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ή ΠΓ (Πρωτογεωμετρική περίοδος) 1050/ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ περ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ περ

34 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ναός της Αφαίας στην Αίγινα Νικάνδρη Εξηκίας

35 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ κάτοψη και τομή του αρχαίου ελληνικού ναού

36 κάτοψη του Ηραίου στην Ολυμπία αναπαράσταση του Ηραίου στην Ολυμπία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ κάτοψη του Ηραίου στην Ολυμπία (1:800) (περ. 600 π.Χ.) αναπαράσταση του Ηραίου στην Ολυμπία (περ. 600 π.Χ.)

37 μακέτα στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου κάτοψη και αναπαράσταση του ναού της
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ αναπαράσταση του ναού της Αφαίας στην Αίγινα μακέτα στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου κάτοψη και αναπαράσταση του ναού της Αφαίας στην Αίγινα (περ. 500 π.Χ.)

38 Τυπολογία αγαλμάτων αρχαϊκής εποχής
ΓΛΥΠΤΙΚΗ Τυπολογία αγαλμάτων αρχαϊκής εποχής

39 ΓΛΥΠΤΙΚΗ η εξέλιξη του τύπου του κούρου

40 ΓΛΥΠΤΙΚΗ η εξέλιξη του τύπου της κόρης

41 πρωτοκορινθιακά αγγεία
ΚΕΡΑΜΙΚΗ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ πρωτοκορινθιακά αγγεία (περ π.Χ.)

42 πρωτοαττικά αγγεία της πρώιμης, μέσης και ύστερης φάσης
ΚΕΡΑΜΙΚΗ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ πρωτοαττικά αγγεία της πρώιμης, μέσης και ύστερης φάσης (περ π.Χ.)

43 αττικά μελανόμορφα αγγεία
ΚΕΡΑΜΙΚΗ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ αττικά μελανόμορφα αγγεία

44 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ της ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ
Ο sir John Beazley και η μελέτη των αθηναϊκών μελανόμορφων αγγείων

45 ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ


Κατέβασμα ppt "Διδάσκ.: Kαθηγήτρια Άννα Α. Λαιμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google