Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΕΥΝ ΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :ΗΜΕΡΙΔΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΕΥΝ ΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :ΗΜΕΡΙΔΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΕΥΝ ΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :ΗΜΕΡΙΔΑ 28-1-2012
Ομαδική μέθοδος Το ομαδοσυνεργατικό κίνημα έχει αφομοιώσει σχολές σκέψης: τη Νέα Αγωγή, την Κοινωνική Ψυχολογία, τη Θεωρία της Δυναμικής των Ομάδων, την Ψυχολογία της Γνωστικής Ανάπτυξης. Θέσεις: Κοινωνιοκεντρική προσέγγιση (συνεργασία και όχι σύγκρουση) Η γνώση είναι κοινωνική κατασκευή «εποικοδομητισμός» Η γνώση είναι διαδικασία και όχι απλή πληροφορία Ο συνεργατισμός είναι αποτελεσματικότερος από τον ανταγωνισμό Η ροπή προς τη συλλογική δράση είναι φυσική Δρ. Καψάσκη Αγγελική Σχολική Σύμβουλος Φιλολογων Ρεθύμνου

2 Οι φάσεις διδασκαλίας σε ομάδες
Προετοιμασία της διδασκαλίας στην ολομέλεια της τάξης (προβληματισμός για το θέμα που επιλέξαμε, διατύπωση του θέματος, διάλογος για τον τρόπο επεξεργασίας του, τις επιμέρους θεματικές ). Εργασία στις ομάδες, με την οργάνωση της εργασίας σε κοινό θέμα ή επιμέρους θεματικές και την ανάληψη διάφορων ρόλων από τους μαθητές Συστηματοποίηση των αποτελεσμάτων με όλη την τάξη, με παρουσίαση της εργασίας κάθε ομάδας, συζήτηση, συσχέτιση και επεξεργασία των εργασιών, ανακεφαλαίωση, σύνοψη των συμπερασμάτων. Αξιολόγηση της εργασίας είτε από τους ίδιους τους μαθητές είτε από τους συμμαθητές τους, ως προς επίτευξη δύο κυρίως στόχων Την ολοκλήρωση του έργου και την ακαδημαϊκή μάθηση Την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και τον βαθμό συνεργασίας των μαθητών

3 Ρόλοι των μελών της ομάδας (1)
Α) Yπεύθυνος εργασίας-διαμεσολαβητής: Κατανέμει το υλικό (ερωτηματολόγια, βιβλία κ.λ.π) και εξακριβώνει αν όλα τα μέλη έχουν κατανοήσει τα έργο που ανέλαβαν και αν ασχολούνται μ’ αυτό χωρίς να απομακρύνονται από την ομάδα. Συγκεντρώνει τις απορίες και τις μεταφέρει στον υπεύθυνο καθηγητή Β) Συντονιστής: συντονίζει τη συζήτηση, ελέγχει το επίπεδο θορύβων και ζητά απ’ όλα τα μέλη να εκφράζουν άποψη

4 Ρόλοι των μελών της ομάδας (2)
Γ) Ακαδημαϊκός βοηθός: Παρέχει βοήθεια σε όσους συναντούν δυσκολίες, διορθώνει τα λάθη τους, αντικαθιστά δηλαδή σε κάποιο βαθμό των εκπαιδευτικό. Το ρόλο αυτόν αναλαμβάνει συνήθως ένας μαθητής με καλές επιδόσεις. Δ) Εμψυχωτής: Προσφέρει υποστήριξη και ενθάρρυνση στα μέλη.

5 Ρόλοι των μελών της ομάδας (3)
Ε) Γραμματέας Καταγράφει τις ιδέες και τα συμπεράσματα της ομάδας Συμπληρώνει το ημερολόγιο της ομαδικής εργασίας Στ) Αναγνώστης – παρουσιαστής ( reporter): Διαβάζει το έντυπο υλικό με τις οδηγίες, τις πληροφορίες και τα προβλήματα που τους έχουν δοθεί και αναλαμβάνει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εργασίας, όταν αυτή ολοκληρωθεί.

6 Κατανομή ρόλων Καλό είναι οι ρόλοι να ανατίθενται εναλλακτικά σε όλα τα μέλη, ώστε όλα τα παιδιά να αισθάνονται υπεύθυνα για την πορεία της ομάδας. Στις έμπειρες ομάδες δε θεωρείται απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να κατανέμει ρόλους και αρμοδιότητες. Οι μαθητές οργανώνουν τη διαδικασία και αναλαμβάνουν ρόλους και ευθύνες χωρίς την παρέμβασή του.


Κατέβασμα ppt "ΕΡΕΥΝ ΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :ΗΜΕΡΙΔΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google