Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ωσ Βιωματικη Δραση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ωσ Βιωματικη Δραση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ωσ Βιωματικη Δραση
Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ02)

2 Η Ιςτορια της τοπικης ιςτοριογραφιας
Η Ιςτορια της τοπικης ιςτοριογραφιας Η ιστορικού χαρακτήρα ενασχόληση των ανθρώπων με τον τόπο τους έχει μακρά ιστορία. Ανάγεται στην Ευρώπη, στην εποχή της Αναγέννησης και της ουμανιστικής παράδοσης και εντοπίζεται ως προγενέστερη της ενασχόλησης με μεγαλύτερα και γενικότερα ιστορικά γεγονότα. Αποτελεί από τότε μια δραστηριότητα με μεγάλη παραγωγή σε τίτλους, μια δραστηριότητα που αναπτύσσεται παράλληλα με την εθνική ιστοριογραφία και συνιστά διακριτό από αυτήν πεδίο. Στις αρχές του 19ου αιώνα, εντοπίζει ο Κ.Θ. Δημαράς το φαινόμενο της τοπικής ιστοριογραφίας, ως ένα ιδιαίτερο λόγιο τύπο ιστορικής γραφής και της αποδίδει τα τοπικά ιστορικά ενδιαφέροντα.

3 Η Τοπικη Ιςτορια ςτην Εκπαιδευςη
Η εισαγωγή της Τοπικής Ιστορίας στην εκπαίδευση ανάγεται στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1908 το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα την εισήγαγε στο σχολικό πρόγραμμα της Ιστορίας, προβάλλοντας τόσο τη σημασία της συνύπαρξης της Γενικής με την Τοπική Ιστορία, όσο και την εκπαιδευτική χρησιμότητά τους στη σχολική πρακτική. Σήμερα, αναγνωρίζεται πλέον ευρύτατα η σημασία της Τοπικής Ιστορίας στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

4 Η ςχεςη αμοιβαιοτητας Γενικης και Τοπικης Ιςτοριας
Η ςχεςη αμοιβαιοτητας Γενικης και Τοπικης Ιςτοριας Η Γενική Ιστορία, και περισσότερο η τοπική, πρέπει να εκλαμβάνονται ως κατεξοχήν περιβαλλοντικά μαθήματα, τα οποία συμβάλλουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών. Συνέπεια της διδακτικής διασύνδεσης και των σχέσεων Γενικής και Τοπικής Ιστορίας είναι η Τοπική Ιστορία, η οποία δίνει έμφαση στη μικρή περιοχή της Χώρας. Αυτές οι δύο μορφές, Γενική και Τοπική Ιστορία, αλληλοσυμπληρώνονται και η μια προσφέρει στην άλλη ανοικτό πεδίο για περισσότερη ιστορική κατανόηση. Οι εμπειρίες των μαθητών από την Τοπική Ιστορία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πληρέστερη κατανόηση της Γενικής Ιστορίας. Γενικά, ο συνδυασμός της Τοπικής με τη Γενική Ιστορία προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές κάθε ηλικίας και ικανότητας να επισημάνουν ότι η απόδειξη της Ιστορίας υπάρχει παντού γύρω τους.

5 Η ιςτορια του ςχολειου ως ιδανικο θεμα της Τοπικης Ιςτοριας
Η ιςτορια του ςχολειου ως ιδανικο θεμα της Τοπικης Ιςτοριας Η ιστορία του κάθε σχολείου είναι ιδανικό θέμα Τοπικής Ιστορίας. Ειδικότερα, η έρευνα των αρχείων των σχολείων μπορεί να τεκμηριώσει πολλά θέματα. Η ιστορία του σχολείου αποτελεί βάση για την ιστορία της πόλης. Η μελέτη των κτηριακών εγκαταστάσεων του σχολείου μέσα στο χρόνο εμπεριέχει τη δυναμική πολλών ιστορικών διαδρομών της φυσιογνωμίας της πόλης. Η θεματική ιστορία του σχολείου είναι η βασική αρχή της διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας. Έχει πρωταρχική σημασία για τη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης των μαθητών και είναι η γενεσιουργός αιτία της αγάπης τους για το μάθημα της Ιστορίας.

6 Η Τοπικη Ιςτορια ςτο Νεο Προγραμμα Σπουδων του Γυμναςιου
Η Τοπική Ιστορία στο Γυμνάσιο εντάσσεται στη Ζώνη Βιωματικών Δράσεων ως ένα πεδίο μελέτης και έρευνας. Στο νέο Π.Σ. η Τοπική Ιστορία διδακτικά συνδέεται με τα περιεχόμενα του μαθήματος της Ιστορίας όλων σχεδόν των τάξεων και διαθεματικά με τα περιεχόμενα όλων των άλλων μαθημάτων της Ζώνης Βιωματικών Δράσεων (Π.Δ.Τ., Σ.Κ.Ζ., Π.Ε.Α.Α., Σ.Ε.Π., Φ.Α.), αφού αναδεικνύεται η ιστορικότητα του τοπίου και η οργανική σχέση του με τον άνθρωπο.

7 Οι Πηγες της Τοπικης Ιςτοριας
Οι Πηγές της Τοπικής Ιστορίας είναι ποικίλες: Φυσικό και δομημένο τοπίο, Αρχειακά έγγραφα, Επιστολές, Εφημερίδες και περιοδικά, Προφορική παράδοση και μαρτυρίες, Φωτογραφίες, χάρτες, Υλικοτεχνικές υποδομές, μηχανές, εργαλεία, σκεύη Ενδυμασία, διακόσμηση Σφραγίδες, γραμματόσημα, νομίσματα Κινηματογραφικά και τηλεοπτικά ντοκουμέντα Ηχητικές και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Εικαστικά και λογοτεχνικά έργα Απογραφές και στατιστικοί πίνακες.

8 Η μεθοδος project ςτην Τοπικη Ιςτορια (α)
Η μέθοδος προσέγγισης θεμάτων Τοπικής Ιστορίας δεν διαφέρει από τις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιεί η Γενική Ιστορία: επιλογή του θέματος, διαμόρφωση των ερωτημάτων, μελέτη των πηγών και των πληροφοριών, αφομοίωση, κριτική αντιμετώπιση των πηγών, παρουσίαση, σύνθεση, αξιολόγηση. Σημαντικό αποτέλεσμα του σύγχρονου παιδαγωγικού προβληματισμού ως προς τη διδακτική μεθοδολογία, η οποία στηρίζεται στις αρχές της αυτενέργειας και της συμμετοχικής μάθησης, αποτελεί η μέθοδος project. Η μέθοδος αυτή μειώνει στο ελάχιστο την απόσταση μεταξύ σχολείου και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς συνδέει τη σχολική εργασία με δραστηριότητες στον κοινωνικό χώρο.

9 Η μεθοδος project ςτην Τοπικη Ιςτορια (β)
Ο όρος project αναφέρεται στην οργάνωση και ανάπτυξη σχεδίων-έργων κάθε μορφής και σε κάθε επίπεδο. H διάρκεια ενός τέτοιου σχεδίου είναι δυνατόν να κυμαίνεται από 2-3 διδακτικές ώρες μέχρι και ολόκληρο το διδακτικό έτος. Τα στάδια ενός project, ανεξάρτητα από τη διάρκειά του, είναι τέσσερα: Διατύπωση του σκοπού του θέματος. Στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητη η συμμετοχή των μαθητών και η διακριτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Σχεδιασμός των διαδικασιών, που θα ακολουθήσουν οι μαθητές. Εκτέλεση του προγράμματος βάσει του σχεδιασμού, με ενδεχόμενες τροποποιήσεις, που υπαγορεύουν ειδικές συνθήκες κατά την εκτέλεση. Αξιολόγηση του έργου: α) διαμορφωτική, στη διάρκεια οργάνωσης και εκτέλεσης. β) τελική, για τη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος. Η τελική αξιολόγηση γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή, ώστε να διαπιστώσουν μόνοι τους κατά πόσο το πρόγραμμα είχε την αναμενόμενη επιτυχία. γ)Στόχος της αξιολόγησης είναι να αναπτύξουν οι μαθητές κριτήρια και μεθόδους κριτικής και αυτοκριτικής.

10 Παραδειγμα εφαρμογης της μεθοδου project ςτην Τοπικη Ιςτορια (α)
Οι επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχαιολογικούς χώρους αποτελούν συνήθεις δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Το περιβάλλον των χώρων αυτών είναι οικείο στους μαθητές και αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πηγή αφόρμησης για έρευνα σε επίπεδο Τοπικής Ιστορίας. Έπειτα από συζήτηση στην τάξη, προσανατολίζουμε τη σχετική έρευνα στη βιβλιοθήκη της πόλης. Ειδικότερα, μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε το ρόλο της βιβλιοθήκης στον κοινωνικό χώρο. Ο σκοπός του σχεδίου εργασίας, που μπορεί να προκύψει κατά το πρώτο στάδιο, ύστερα από τη συζήτηση, διατυπώνεται με σαφήνεια: «Η συμβολή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην πνευματική ανάπτυξη της πόλης κατά την τελευταία δεκαετία».

11 Παραδειγμα εφαρμογης της μεθοδου project ςτην Τοπικη Ιςτορια (β)
Στο στάδιο του σχεδιασμού προσδιορίζονται, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των μαθητών και του διαθέσιμου χρόνου, οι άξονες, στους οποίους θα κινηθεί η έρευνα και στους οποίους προσαρμόζεται η ομαδοποίηση των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τρεις άξονες: Η έρευνα της κίνησης της βιβλιοθήκης κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η έρευνα της θεματικής ζήτησης και του εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης. Η εξέταση του ρόλου της βιβλιοθήκης ως κέντρου πνευματικών εκδηλώσεων.

12 Η αξια της Τοπικης Ιςτοριας
Αξιολογώντας τη μελέτη της Τοπικής Ιστορίας ως βασικής δραστηριότητας στη διδακτική μεθοδολογία της Γενικής Ιστορίας, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι από την Τοπική Ιστορία και τις ιστορικές πηγές αναβλύζει ένα πλήθος προσωπικών ενδιαφερόντων και εν­θουσιαστικών ενασχολήσεων, που ενισχύουν τη διδασκαλία της Γενικής Ιστορίας. Κάθε επιμέρους δραστηριότητα, που αναφέρεται είτε στην Τοπική είτε στη Γενική Ιστορία, αναπτύσσει το ενδιαφέρον και τη γνώση των μαθητών για το παρελθόν. Η σχολική ιστορική έρευνα, με βάση τις σύγχρονες αρχές και αντιλήψεις της παιδαγωγικής, ενισχύει την ιστορική κατανόηση. Η κατανόηση του περιεχομένου του ιστορικού υλικού εξαρτάται από τις δεξιότητες του διδάσκοντος το μάθημα της Ιστορίας, ο οποίος πρέπει να θέτει σε λογική, κριτική και επικοινωνιακή βάση τον εαυτό του με το αντικείμενο που ερευνά.

13 Βιβλιογραφια Λεοντσίνης Γ.1996, Διδακτική της Ιστορίας, Πειραιάς
Λεοντσίνης Γ., Ρεπούση Μ. 2001,Η Τοπική Ιστορία ως πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της σχολικής ιστορίας, ΟΕΔΒ, Αθήνα Λεοντσίνης Γ.1999, Ιστορία-Περιβάλλον και η Διδακτική τους, Αθήνα Σακκά Β. 2004, «Προφορική Ιστορία και Σχολείο. Η Ιστορία ως Βιωμένη Εμπειρία» Τεκμήριον 4, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, σς

14 Η Τοπικη Ιςτορια ως Βιωματικη Δραςη
Η Τοπικη Ιςτορια ως Βιωματικη Δραςη


Κατέβασμα ppt "Η ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ωσ Βιωματικη Δραση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google