Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέες Τεχνολογίες στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέες Τεχνολογίες στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέες Τεχνολογίες στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Χατζηαγαπίου Ανδρέας

2 Information Communication Technology (ICT)
Αποθήκευση, ανάκτηση, διαχείριση, αποστολή και παράδοση Communication – Επικοινωνία Μετάδοση δεδομένων συνήθως μέσω δικτύων Technology – Τεχνολογία Μεθόδοι, ιδέες, εφαρμογές και προϊόντα

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο Σχολείο
Οι τελευταίες δύο δεκαετίες σήμαναν την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο (Albirini, 2006). Ο όρος «νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες» αναφέρεται στην τηλεόραση, το βίντεο (μαγνητοσκόπιο) και κυρίως στις τεχνολογίες της Πληροφορικής (υπολογιστές, πολυμέσα, εκπαιδευτικό λογισμικό), οι οποίες αποτελούν τεχνικά τη σύνθεση όλων των προηγούμενων τεχνολογιών ήχου, εικόνας και λόγου (Διαμαντάκη, Ντάβου & Πανούσης, 2001). Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία οι όροι «νέες τεχνολογίες» και «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» αφορούν αποκλειστικά στη χρήση υπολογιστών στην εκπαίδευση.

4 Θετικές συνέπειες από τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Η εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στην τάξη μεταβάλλει το πρότυπο διδασκαλίας, το οποίο από ανταγωνιστικό μετατρέπεται σε συνεργατικό (Σολομωνίδου, 2002) και ταυτόχρονα αλληλοδραστικό και ανακαλυπτικό (Διαμαντάκη κ.ά., 2001). Οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας (Κόμης, Χατζηγεωργίου, 1999). Η χρήση του διαδικτύου έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία (Γκόβαρης, 2002). Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν ισότητα ευκαιριών σε μαθητές δυσπρόσιτων περιοχών (Γαρυφαλλίδου, Ιωαννίδης, Σκέλλας & Τσιτσίρης, Χατζηγεωργίου, 1999) και δυνατότητα εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία στο μαθητή με ειδικές ανάγκες (Χατζηγεωργίου, 1999).

5 Προβληματισμοί από τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Σε αρκετές περιπτώσεις αμφισβητείται η ποιότητα ή/και καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού (Γαρυφαλλίδου, κ.ά., 1998). Έχουν εκφραστεί ανησυχίες για κοινωνική απομόνωση του μαθητή, όταν αυτός προσκολλάται στον υπολογιστή αλλά και κίνδυνος χρήσης της τεχνολογίας ως υποκατάστατο του διδάσκοντα (Χατζηγεωργίου, 1999). Ελλοχεύει ο κίνδυνος της χρήσης της τεχνολογίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σκοποθεσία του αναλυτικού προγράμματος (Χατζηγεωργίου, 1999). Το διαδίκτυο δεν ελέγχεται από κανένα (Βαβουγιός, Αγγέλου & Ιωαννίδης, 1998). Τίθεται το ερώτημα της ποιότητας της επικοινωνίας στο διαδίκτυο (Γκόβαρης, 2002).

6 Στάση Ο ορισμός που αναφέρεται συχνότερα είναι του Gordon Allport, σύμφωνα με τον οποίο «η στάση είναι μια νοητική και νευρική κατάσταση ετοιμότητας, οργανωμένη μέσω των εμπειριών, που ασκεί κατευθυντήρια ή δυναμική επίδραση στις αποκρίσεις του ατόμου προς όλα τα αντικείμενα και τις καταστάσεις με τα οποία αυτή σχετίζεται» (Χαντζή, 2000). Οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στην άποψη ότι οι στάσεις είναι προϊόν μάθησης και επομένως διαμορφώνονται με βάση τις αρχές που διέπουν τη διαδικασία της μάθησης (Χαντζή, 2000).

7 Στάσεις στη χρήση του υπολογιστή
Οι Fishbein και Ajzen (1975) αναφέρουν ότι οι στάσεις για τη χρήση του υπολογιστή σχετίζονται με τη λογική και συναισθηματική διάθεση του ατόμου απέναντι στη χρήση του υπολογιστή (Gardner, Dukes & Discenza, 1993). Οι στάσεις απέναντι στους υπολογιστές έχουν διάφορες διαστάσεις, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες : συναισθηματικές αντιδράσεις για τον υπολογιστή (άγχος, σύγχυση, αίσθημα απομόνωσης, κούραση κτλ.) περιέργεια, ενδιαφέρον και κίνητρα για τη χρήση υπολογιστή γνώμες σχετικές με τη σπουδαιότητα του υπολογιστή (π.χ. αναγνώριση του ρόλου του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην κοινωνία, εκτίμηση της χρησιμότητάς του ή ισχυρισμός ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποξενώνει το άτομο)

8 γνώμες για τους, αυτεπάρκεια και στρατηγικές στη χρήση του υπολογιστή (Antonietti & χρήστες των υπολογιστών (π.χ. παραδοσιακές ιδέες για τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αρέσκονται να ασχολούνται με τον υπολογιστή, στερεότυπα φύλου που σχετίζονται με τη χρήση υπολογιστή), και προσωπικές δεξιότητες (Giorgietti, 2006).

9 Φοβία για τους υπολογιστές
Το ⅓ του πληθυσμού παρουσιάζει άγχος ή ακόμα και φοβία για τους υπολογιστές (McIlroy, Bunting, Tierney & Gordon, 2001). Η φοβία αυτή (computerphobia) σχετίζεται με ένα ή περισσότερα από τα εξής: άγχος για την παρούσα ή μελλοντική αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή ή άλλη τεχνολογία που σχετίζεται μ’ αυτόν αρνητική στάση για τον υπολογιστή, το χειρισμό του ή τις συνέπειες που συνεπάγεται η χρήση του για την κοινωνία αρνητικές σκέψεις ή αυτοκριτική κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή ή στη σκέψη μιας μελλοντικής αλληλεπίδρασης (Weil, Rosen & Wugalter, 1990).

10 Οι Στάσεις των Εκπαιδευτικών Απέναντι στη Χρήση του Υπολογιστή στη Διδακτική Πράξη
Έχει αποδειχθεί ότι ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια που λαμβάνει χώρα στο σχολείο (Διαμαντάκη κ.ά., 2001). Οι στάσεις των εκπαιδευτικών έχει διαπιστωθεί ότι αποτελούν ένα βασικό προβλεπτικό παράγοντα για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Albirini, 2006). Έρευνες γύρω από τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη διενεργήθηκαν τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Στις περισσότερες από τις έρευνες αυτές οι εκπαιδευτικοί εκδήλωσαν θετική στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, που σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύονται εκτός από θετικές και από αρνητικές προσδοκίες για τις συνέπειες.

11 Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Στάσεις των Δασκάλων στη Χρήση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη
Με μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνει κανείς μια πληθώρα ερευνών σχετικών με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των δασκάλων απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και σχετίζονται τόσο με τον ίδιο τον εκπαιδευτικό όσο και με το σχολικό περιβάλλον. Ατομικοί Παράγοντες Συχνότερα στη βιβλιογραφία αναφέρονται : Η προϋπάρχουσα εμπειρία και γνώση στη χρήση των υπολογιστών, με τις περισσότερες έρευνες να καταλήγουν ότι ασκεί σημαντική επίδραση στις εν λόγω στάσεις των εκπαιδευτικών Το φύλο του εκπαιδευτικού, με ορισμένες έρευνες να καταλήγουν ότι οι άνδρες έχουν θετικότερες στάσεις και ορισμένες άλλες ότι το φύλο αυτό καθεαυτό δεν επιδρά στις στάσεις των εκπαιδευτικών και ότι άλλοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που εμπλέκονται και τις επηρεάζουν.

12 Σχολικοί Παράγοντες Ερευνητές καταλήγουν ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον αυτό καθεαυτό είναι μεγαλύτερης σημασίας στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο συγκριτικά με τους υπόλοιπους (Nachmias, Mioduser, Cohen, Tubin & Forkosh- Baruch, 2004). Το φύλο των μαθητών, σχετικά με το οποίο συχνά γίνεται λόγος για τα στερεότυπα τα σχετικά με τις ικανότητες των αγοριών και των κοριτσιών στην εργασία με τις ΤΠΕ Οι αλλοδαποί μαθητές στην τάξη, οι οποίοι σε ορισμένες έρευνες φαίνεται να επηρεάζουν τις στάσεις των δασκάλων και σε άλλες όχι.

13 Νέες Τεχνολογίες στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Νέες Τεχνολογίες στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

14 ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΈΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ο τομέας της εκπαίδευσης αποτελεί την κυριότερη προτεραιότητα της ΚτΠ , έναν από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες της νέας ψηφιακής εποχής. O ρόλος της συνίσταται στο να εξασφαλίσει στον πολίτη όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αντεπεξέλθει σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, χαρακτηριστικό γνώρισμα του οποίου αποτελεί η συνεχής προσπάθεια δημιουργικής ένταξης σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο.

15 Η βασική σχέση εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου ανατρέπεται
Η βασική σχέση εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου ανατρέπεται! Η εκπαιδευτική διαδικασία μεταφέρεται στο χώρο του εκπαιδευόμενου : χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας του εκπαιδευτή, ανεξάρτητα της χιλιομετρικής απόστασης που τους χωρίζει.

16 2. Το εικονικό μαθησιακό περιβάλλον Το εικονικό πανεπιστήμιο
2. Το εικονικό μαθησιακό περιβάλλον Το εικονικό πανεπιστήμιο Το νέο Διδακτικό Περιβάλλον - Βιβλιοθήκη Διδασκαλία:Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και ασύγχρονων μορφών σε συνδυασμό με εκπαιδευτικά πολυμέσα. Σημειώσεις: Παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος Επικοινωνία: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, χώρος συζητήσεων στο site του μαθήματος Αξιολόγηση: Ηλεκτρονικά συστήματα αξιολόγησης σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη Βιβλιοθήκη: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

17 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 1/11
Ηλεκτρονική Γραμματεία https://unistudent.duth.gr/ Εγγραφές στα ακαδημαϊκά Τμήματα εισερχομένων φοιτητών μέσω εξετάσεων Δηλώσεις συγγραμμάτων με προσυμπληρωμένα δεδομένα Αυτόματη ενημέρωση βαθμολογίας μαθημάτων Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών Αιτήσεις για φοιτητικές παροχές και πιστοποιητικά, όπως:    -   Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης    -   Αίτηση διαμονής στην εστία    -   Αίτηση για λήψη πτυχίου και ορκωμοσία Προσωποποιημένη πληροφόρηση για διδακτορικούς φοιτητές

18 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 2/11
Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση https://eclass.duth.gr/eclass/ Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα, επιτρέπει στον εκπαιδευτή την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευμένης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις. Η υπηρεσία αυτή καλύπτει σήμερα περίπου 1500 μαθήματα. 

19 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 3/11
Διαχείριση Συγγραμάτων Πρόκειται για μία υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.  Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:    (α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα    (β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και    (γ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων 

20 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 4/11
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ Oι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαμβάνουν την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα.  Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση καθ'όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου. 

21 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 5/11
Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση Η πλατφόρμα DUTHNET eClass αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας διδάσκοντα-φοιτητών, εκμεταλευόμενη τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την κάλυψη διδακτικών αντικειμένων, όταν η μετακίνηση των φοιτητών στο χώρο διδασκαλίας είναι αδύνατη. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε μεταπτυχιακά μαθήματα ώστε να καλύπτει με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό. Και αυτή η εφαρμογή ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

22 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 6/11
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ο ΥΚ-ΚΔΔ παρέχει στους χρήστες του ΔΠΘ υψηλής ποιότητας υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:    -   Webmail    -   Υπηρεσία καταλόγου    -   Επαρκή χώρο αποθήκευσης    -   Προστασία από ανεπιθύμητα μηνύματα    -   Προστασία από ιούς 

23 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 7/11
Προσωπική ιστοσελίδα Το ΥΚ-ΚΔΔ προσφέρει στους χρήστες του ΔΠΘ την δυνατότητα να δημιουργούν και να συντηρούν προσωπικές ιστοσελίδες.  Η υπηρεσία αποσκοπεί στην διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων και την προαγωγή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των μελών του ΔΠΘ. 

24 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 8/11
Διαδικτυακό Αποθηκευτικό χώρο Η υπηρεσία Pithos παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και προσφέρει σε κάθε χρήστη 50GB αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιμα από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια, για την προώθηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών. 

25 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 9/11
Δωρεάν εμπορικό λογισμικό Η υπηρεσία αναφανδόν παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και προσφέρει δωρεάν εμπορικό λογισμικό και υπηρεσίες σε μέλη ΔΕΠ, φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και προσωπικό του Πανεπιστημίου. 

26 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 10/11
Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει στο eduroam, τη διεθνή υπηρεσία περιαγωγής Wi-Fi την οποία στην χώρα μας λειτουργεί και συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ελλάδα και 41 χώρες.

27 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 11/11
Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες Περίθαλψη Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους φοιτητές, δηλαδή σε φοιτητές που δεν τους καλύπτουν ασφαλιστικά οι γονείς τους ή δεν είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα.

28 Προχωρημένες Υπηρεσίες
Cyclades: Compute and Network Service https://accounts.okeanos.grnet.gr

29 Пαιχνίδια Καταπέλτης Ορθογραφία – Παιχνίδι με λέξεις Αρίθμηση
Μέτρημα με τα δάχτυλα Περισσότερα παιχνίδια!


Κατέβασμα ppt "Νέες Τεχνολογίες στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google