Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Erasmus+ - KA1 Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για την υλοποίηση των σχεδίων ΚΑ103 Λευκωσία, 8 Ιουλίου 2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Erasmus+ - KA1 Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για την υλοποίηση των σχεδίων ΚΑ103 Λευκωσία, 8 Ιουλίου 2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Erasmus+ - KA1 Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για την υλοποίηση των σχεδίων ΚΑ103 Λευκωσία, 8 Ιουλίου 2015

2  Γενικές Πληροφορίες  Θέματα που αφορούν τη Συμφωνία Επιχορήγησης  Άλλα θέματα

3 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (IRO) Συμμόρφωση με το ECHE Στρατηγική Διεθνοποίησης του ιδρύματος Συνεχής ενημέρωση ιστοσελίδας (κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής συμμετεχόντων κλπ.) Έλεγχος Συμβατότητας κι αντιστοίχιση μαθημάτων Διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και με φορείς στην Κύπρο, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο Συνεχής υποστήριξη και προώθηση πληροφοριών

4 Κινητικότητα Φοιτητών Για σπουδές (από το δεύτερο έτος) Για κατάρτιση/εργασία (από το πρώτο έτος) Συνδυασμός των δύο σε μια κινητικότητα (3 ή 2 μήνες min.) Πρόσφατοι απόφοιτοι μέσα στο πρώτο έτος μετά την αποφοίτησή τους Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε κινητικότητα μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, με μία ή περισσότερες κινητικότητες (παλιές κινητικότητες θα υπολογιστούν) Για φοιτητές ιατρικής μέχρι 24 μήνες, όμως για πρόγραμμα 1 κύκλου σπουδών

5 Κινητικότητα Προσωπικού για διδασκαλία ή κατάρτιση Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία ή άλλου προσωπικού και καθηγητών για κατάρτιση, ή περίοδο «σκιώδους εργασίας» (job shadowing) ή «παρατήρησης» (observation) στο εξωτερικό Δεν είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε συνέδρια Από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (εκτός του ταξιδίου) για κινητικότητα προς Ευρωπαϊκές χώρες (ελάχιστος χρόνος διδασκαλίας 8 ώρες ανά εβδομάδα) Εισερχόμενοι εκπαιδευτές από εταιρείες/επιχειρήσεις. Τα έξοδα θα καλύπτονται από το Ίδρυμα Υποδοχής (κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία)

6 Συμφωνία Επιχορήγησης Υπογραφή και από τα 2 συμβαλλόμενα μέρη Διάρκεια: 16 μήνες (01/06/2015-30/09/2016) Η συμφωνία επιχορήγησης συνοδεύεται από 4 παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της: Παράρτημα Ι: Περιγραφή του Σχεδίου Παράρτημα ΙΙ: Εγκεκριμένο κονδύλι Παράρτημα ΙΙΙ: Οικονομικοί και συμβατικοί κανόνες Παράρτημα ΙV: Δείγματα εντύπων που χρησιμοποιούνται για συμφωνίες μεταξύ των δικαιούχων και των συμμετεχόντων

7 Συμβόλαια με τους Δικαιούχους Φοιτητές για σπουδές/πρακτική άσκηση Τα 2 Ιδρύματα να έχουν ECHE Μεταξύ του Ιδρύματος αποστολής και του Ιδρύματος υποδοχής θα πρέπει να υπογραφεί Inter-institutional Agreement πριν την έναρξη της κινητικότητας Η Σύμβαση Κινητικότητας ή η Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (Grant Agreement) να υπογράφονται πριν από την κινητικότητα (Annex IV) Η Συμφωνία Eκμάθησης (Learning Agreement) να υπογράφεται πριν από την κινητικότητα Οι Συμφωνίες που υπογράφετε με τους συμμετέχοντες (Annex IV) μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα Erasmus Student Charter

8 Καταβολή Επιχορήγησης 60% προχρηματοδότηση με την υπογραφή της συμφωνίας (εντός ενός μηνός) Δεύτερη προχρηματοδότηση 30% με βάση την ενδιάμεση έκθεση (ημερομηνία υποβολής: 15.11.15) Για την καταβολή της β’ προχρηματοδότησης, στην ενδιάμεση έκθεση πρέπει να έχει γίνει χρήση του 70% της προκαταβολής Επιπρόσθετη υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης (ημερομηνία υποβολής: 15.01.16) για σκοπούς ανακατανομής Καταβολή του 10% (ή του υπολοίπου) με την υποβολή και έγκριση της τελικής έκθεσης (ημερομηνία υποβολής: 30.11.16)

9 Επιτρεπόμενες Μεταφορές κονδυλίων Μεταφορά μέχρι 50% από την οργανωτική στήριξη στις κινητικότητες των φοιτητών και προσωπικού Μεταφορά μέχρι 100% από την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση και αντίστροφα Μεταφορά μέχρι 100% από την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία στην κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση και αντίστροφα Μεταφορά μέχρι 100% από την κινητικότητα διδακτικού και άλλου προσωπικού στην κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση

10 Mobility Tool+ Συνεχής Καταχώρηση των συμμετεχόντων στο Mobility Tool+ από το αρμόδιο άτομο Συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες και υποβολή τους ηλεκτρονικά Καταχώρηση και έλεγχος των οικονομικών στοιχειών στο Mobility Tool+ Συμπλήρωση της Τελικής έκθεσης ηλεκτρονικά στο Mobility Tool+. Επισύναψη σκαναρισμένων πιστοποιητικών κατάρτισης των συμμετεχόντων Υποβολή της Τελικής Έκθεσης έγκαιρα και εντός της προθεσμίας όπως αναγράφεται στη Συμφωνία με το ΙΔΕΠ

11 Διαδικτυακή Γλωσσική Προετοιμασία (Online Linguistic Support) Στήριξη για γλωσσική προετοιμασία μόνο για κινητικότητα διάρκειας πέραν των 2 μηνών Στήριξη για τη γλώσσα διδασκαλίας ή κατάρτισης (όχι για την ομιλούμενη γλώσσα της χώρας υποδοχής) Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση πριν και μετά την κινητικότητα (υποχρεωτικά), παρακολούθηση της γλώσσας-course (προαιρετικά) (Βεβαίωση με το επίπεδο γνώσης-βάσει του European Language Framework) Όποιο το αποτέλεσμα της πρώτης γλωσσικής αξιολόγησης του φοιτητή, δεν αποτελεί κριτήριο για την υλοποίηση της περιόδου κινητικότητας

12 Erasmus+ Master Loan Η Ισπανική τράπεζα Microbank, η πρώτη τράπεζα που έχει εγκριθεί Απόφοιτοι πολίτες χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το μεταπτυχιακό τους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης αποκλειστικά στην Ισπανία Ισπανοί απόφοιτοι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) σε άλλες χώρες του προγράμματος Erasmus+ Ο κατάλογος των συμμετεχόντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα

13 Άλλα θέματα (1/2) Κρατάτε οργανωμένα αποδείξεις και οτιδήποτε άλλο άφορα το σχέδιο, για σκοπούς ελέγχου/παρακολούθησης από διάφορους φορείς (ΙΔΕΠ,ΕΕ) για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του σχεδίου Επικοινωνείτε εγκαίρως με το ΙΔΕΠ για αλλαγές ή τροποποίηση της Συμφωνίας Φροντίστε να υπάρχουν φωτογραφίες των φοιτητών και του προσωπικού που διακινήθηκαν για σκοπούς αξιοποίησης τους από το ΙΔΕΠ και/ή την ΕΕ Κρατάτε αποδείξεις παραλαβής χρημάτων Κρατάτε τα αυθεντικά αντίγραφα των συμβολαίων και των συμφωνιών εκμάθησης/κατάρτισης που υπογράφετε με τους συμμετέχοντες

14 Άλλα θέματα(2/2) Η επικοινωνία με το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης που αφορά στη Συμφωνία θα πρέπει να γίνεται γραπτώς (σε ηλεκτρονική ή γραπτή μορφή) και να αναφέρεται ο κωδικός της Συμφωνίας Οι Λειτουργοί των IRO να παρακολουθούν την ιστοσελίδα και το Facebook του ΙΔΕΠ για ενημέρωση Παρακολούθηση και έλεγχος όπου θεωρείται αναγκαίο Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης δικαιούχων Να προσκαλείτε το ΙΔΕΠ σε εκδηλώσεις

15 Χρήσιμοι οδηγοί για την υλοποίηση του Σχεδίου: Η Συμφωνία με το ΙΔΕΠ με τα παραρτήματά της (π.χ. ANNEX III – Financial and Contractual Rules) Οδηγός Προγράμματος Erasmus+ ( 2015 Erasmus+ Programme Guide) (βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ http://www.erasmusplus.cy)http://www.erasmusplus.cy

16 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!! Ερωτήσεις; Email: pzari@llp.org.cy Tel: 22448891 Website: www.erasmusplus.cywww.erasmusplus.cy www.facebook.com/diavioumathisis


Κατέβασμα ppt "Erasmus+ - KA1 Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για την υλοποίηση των σχεδίων ΚΑ103 Λευκωσία, 8 Ιουλίου 2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google