Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

{ Κοινωνικοοικονομικό & εργασιακό περιβάλλον εν μέσω οικονομικής κρίσης Απόψεις – Στάσεις μιας ομάδας φοιτητών Κυραγγέλου Χριστίνα Αρ. Μητρώου 6983.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "{ Κοινωνικοοικονομικό & εργασιακό περιβάλλον εν μέσω οικονομικής κρίσης Απόψεις – Στάσεις μιας ομάδας φοιτητών Κυραγγέλου Χριστίνα Αρ. Μητρώου 6983."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 { Κοινωνικοοικονομικό & εργασιακό περιβάλλον εν μέσω οικονομικής κρίσης Απόψεις – Στάσεις μιας ομάδας φοιτητών Κυραγγέλου Χριστίνα Αρ. Μητρώου 6983

2 Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την μελέτη των επιδράσεων του φαινόμενου της οικονομικής κρίσης σε οικονομικό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο μιας ομάδας φοιτητών. Στόχος Πτυχιακής Εργασίας

3 2 Δομή της Παρουσίασης Μεθοδολογία έρευνας Εισαγωγή Αποτελέσματα έρευνας Συμπεράσματα 134

4 Έρευνα με Ερωτηματολόγιο 1 Μεθοδολογία έρευνας Η έρευνα επικεντρώνεται σε φοιτητές που σπουδάζουν σε Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι της Μακεδονίας και της Θράκης Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε συνολικά σε 150 άτομα Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν καταχωρήθηκαν και επεξεργάστηκαν στο πρόγραμμα SPSS της εταιρίας IBM.

5 2008 Οικονομική κρίση στην Ελλάδα 2 Εισαγωγή Αίτια Οικονομικές Ανισορροπίες Δημόσιο Χρέος Φοροδιαφυγή Subrime Δάνεια Συνέπειες Κόστος Χρήματος Πτώσεις Πωλήσεων Ανεργία Άνθηση Παραεμπο- ρίου

6 Ανεργία 2 Εισαγωγή Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά μήνα (Δεκέμβριος 2010-Δεκέμβριος 2012) 1 25% Μεγαλύτερη θνησιμότητα 2 Ψυχικές & Συναισθηματικές Διαταραχές 3 Επιδείνωση Ανθρωπίνων σχέσεων

7 Επιπτώσεις στις Εργασιακές σχέσεις 2 Εισαγωγή Μειώνεται ο δείκτης δημιουργικότητας Μειώνεται ο δείκτης παραγωγικότητας Επηρεάζονται αρνητικά οι πελατειακές σχέσεις Διασπάται ο εργασιακός ιστός και οδηγούνται σε απροσδόκητες αποχωρήσεις

8 Επιπτώσεις στο Εργασιακό περιβάλλον 2 Εισαγωγή Οι πολιτικές απασχόλησης υπαλλήλων / εργασίας Μεγάλες πιέσεις στην εργασία του υπαλλήλου Μειώνεται η δυνατότητα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης Μειωμένη ασφάλεια του προσωπικού

9 3 Αποτελέσματα έρευνας Φύλο των φοιτητών Αποτελέσματα Έρευνας

10 3 Αποτελέσματα έρευνας Οι γονείς σου σε ενισχύουν οικονομικά ;

11 3 Αποτελέσματα έρευνας Έχεις εργαστεί στο παρελθόν;

12 Θεωρείς αναγκαίο να εργάζεσαι παράλληλα με τις σπουδές σου; 3 Αποτελέσματα έρευνας

13 Είμαι διατεθειμένος να εργαστώ για ένα διάστημα χωρίς αμοιβή / Αυτήν την στιγμή εργάζεσαι; 3 Αποτελέσματα έρευνας

14 Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2011 / Θεωρείς αναγκαίο να εργάζεσαι παράλληλα με τις σπουδές σου; 3 Αποτελέσματα έρευνας

15 Οι αλλαγές στις βασικές πηγές εσόδων της οικογένειας σου λόγω της οικονομικής κρίσης ήταν: 3 Αποτελέσματα έρευνας

16 Έχει χάσει κάποιος από το οικογενειακό σου περιβάλλον την εργασία του τα τελευταία 3 χρόνια; / Θεωρείς αναγκαίο να εργάζεσαι παράλληλα με τις σπουδές σου; 3 Αποτελέσματα έρευνας

17 Ο φόβος απώλειας της εργασίας θα είναι μεγαλύτερος στο μέλλον. 3 Αποτελέσματα έρευνας

18 Φύλο / Πόσο πιστεύεις ότι η εργασία σου στο μέλλον θα καλύπτει τις επαγγελματικές σου φιλοδοξίες; 3 Αποτελέσματα έρευνας Σύνολο: 61 Σύνολο: 89

19 Η οικονομική κρίση με ποιόν τρόπο πιστεύεις ότι θα επηρεάσει την ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας σου στο μέλλον; 3 Αποτελέσματα έρευνας

20 Σκοπεύω να εφοδιαστώ με περισσότερες γνώσεις για την ευκολότερη ανεύρεση εργασίας εν μέσω οικονομικής κρίσης. 3 Αποτελέσματα έρευνας

21 Φύλο / Η οικονομική κρίση συντελεί στο να αναζητήσω καινοτόμες επαγγελματικές δραστηριότητες. 3 Αποτελέσματα έρευνας

22 Πόσο σημαντικό ήταν για εσένα ως χαρακτηριστικό εργασίας το αντικείμενο της εργασίας πριν και μετά την οικονομική κρίση; 3 Αποτελέσματα έρευνας

23 3 Πόσο σημαντικό ήταν για εσένα ως χαρακτηριστικό εργασίας οι χρηματικές απολαβές πριν και μετά την οικονομική κρίση;

24 Πόσο σημαντικό ήταν για εσένα ως χαρακτηριστικό εργασίας το περιβάλλον εργασίας πριν την οικονομική κρίση; 3 Αποτελέσματα έρευνας

25 Συμπεράσματα έρευνας 4 Συμπεράσματα Οι οικονομικές επιπτώσεις στους φοιτητές είναι μεγάλες Επικρατεί πεσιμισμός γύρω από την έννοια της εργασίας Η ψυχολογία για το μέλλον μπορεί να θεωρηθεί καλή ιδιαιτέρως στους άντρες Οι οικονομική κρίση είχε θετικό αντίκτυπο στους φοιτητές στην επιθυμία απόδοσης στην εργασία τους Οι οικονομική κρίση είχε θετικό αντίκτυπο στους φοιτητές στην επιθυμία για περισσότερες γνώσεις

26 { Κοινωνικοοικονομικό & εργασιακό περιβάλλον εν μέσω οικονομικής κρίσης Απόψεις – Στάσεις μιας ομάδας φοιτητών Κυραγγέλου Χριστίνα Αρ. Μητρώου 6983 Ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "{ Κοινωνικοοικονομικό & εργασιακό περιβάλλον εν μέσω οικονομικής κρίσης Απόψεις – Στάσεις μιας ομάδας φοιτητών Κυραγγέλου Χριστίνα Αρ. Μητρώου 6983."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google