Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΚΗΣΗ 9-10  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ΜΕΘΟΔΟΣ ATP)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΚΗΣΗ 9-10  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ΜΕΘΟΔΟΣ ATP)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΚΗΣΗ 9-10  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ΜΕΘΟΔΟΣ ATP)

2  Σκοπός της άσκησης είναι ο έλεγχος του αριθμού μικροοργανισμών σε επιφάνειες του εργαστηρίου.  Ο μικροβιακός έλεγχος των επιφανειών των χώρων εργασίας πραγματοποιείται συνήθως με την μέθοδο των τρυβλίων επαφής. Τα ειδικά αυτά τρυβλία περιέχουν στερεό θρεπτικό υπόστρωμα, το οποίο εξέχει ελαφρώς από την επιφάνεια του τρυβλίου. Αφαιρείται το καπάκι από το τρυβλίο και κρατώντας το ανάποδα με την πλευρά του θρεπτικού υποστρώματος να είναι προς τα κάτω, πιέζεται ελαφρά πάνω στην επιφάνεια που εξετάζεται. Στη συνέχεια το τρυβλίο ανασηκώνεται και το καπάκι επανατοποθετείται.

3 Χρησιμοποιούνται για το μικροβιολογικό έλεγχο επιφανειών των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης τροφίμων.

4  Η απευθείας επαφή με το σημείο ελέγχου  Καλύτερη δυνατότητα ελέγχου  Σταθερή διαδικασία  Εύκολη χρήση  Άμεσο και αξιόπιστο αποτέλεσμα

5 Ομάδες Επιφάνεια δειγματοληψίας Χωρίς απολύμανση Αρ. μ/ο/100 cm 2 Με απολύμανση Αρ. μ/ο/100 cm 2 1Πάγκος εργασίας 2Πάτωμα 3Τοίχος 4Νεροχύτης 5Επωαστικός κλίβανος 6Χέρια 7Εσωτερικό ντουλαπιού 8Περσίδες 9LAF (θάλαμος νηματικής ροής)

6 ΟμάδεςΧώρος δειγματοληψίας Μ.ο/m 3 Επιθυμητή Καθαρότητα (ενδ.τιμές) 1Κυρίως Εργαστήριο<500 2Εργαστήριο<500 3Ψυγείο Οινολογίας<100 4LAF (θάλαμος νηματικής ροής) <1 5WC<1000 6Επωαστικός κλίβανος <100 7Διάδρομος<1000

7  Βιοφωταύγεια: Η παραγωγή φωτός από τους ζωντανούς οργανισμούς. Η βιοφωταύγεια μπορεί να είναι αποτέλεσμα απορρόφησης του φωτός (φθορισμός ή φωσφορισμός, πχ. σε πολλά ψάρια του βυθού) ή χημικής αντίδρασης (χημειοφωταύγεια, πχ. στις πυγολαμπίδες).

8 λουσιφεράση Λουσιφερίνη + ΑΤΡ + Μg 2+ οξυλουσιφερίνη + AMP + CO 2 + φως

9  Η μοριακή τριφωσφωρική αδενοσίνη (ΑΤΡ) βρίσκεται σε όλα τα ζωντανά κύτταρα (πρωκαρυοτικά και ευκαρυοτικά) και επομένως η ανίχνευσή της είναι ενδεικτική της παρουσίας ζώντων οργανισμών. Η στοιχειομετρία της αντίδρασης της οξείδωσης της λουσιφεράσης, όπως περιγράφεται παραπάνω, που είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση της βιοφωταύγειας είναι ένα προς ένα (κάθε μόριο ΑΤΡ δηλαδή δίνει ένα φωτόνιο).

10  Έτσι, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της παραγωγής φωτός και προσαρμόζοντας ένα φωτόμετρο (λουμινόμετρο) που να μετράει την ποσότητα αυτού, έχουμε μια ταχεία μέθοδο προσδιορισμού ΑΤΡ το οποίο εύκολα μπορούμε να συσχετίσουμε ποσοτικά με την παρουσία είτε μικροοργανισμών είτε υπολειμμάτων τροφίμου και συνεπώς ανεπαρκούς καθαρισμού.

11  Η ανίχνευση ΑΤΡ, όμως, ενώ είναι μία ένδειξη της υγιεινής του χώρου  Δεν μας δίνει πληροφορίες για την ταυτότητα του οργανισμού που ανιχνεύτηκε  Για παράδειγμα εάν ανιχνευτούν σημαντικά επίπεδα ΑΤΡ σε μία επιφάνεια αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης είναι ανεπαρκής και πρέπει να αναθεωρηθεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ορισμένες βιομηχανίες τροφίμων, πχ βιομηχανίες γάλακτος όπου η υγιεινή χώρου είναι ιδιαίτερα σημαντική.

12  Κατά την διεξαγωγή της δειγματοληψίας οι επιφάνειες σκουπίζονται με στυλεό βαμβακερής ίνας, ο οποίος στην συνέχεια μεταφέρεται στην κυψελίδα του οργάνου (λουμινομέτρου).

13  Στην κυψελίδα υπάρχει διαλύτης ή άλλη ουσία που να έχει την δυνατότητα να προκαλεί ρήξη στα μικροβιακά κύτταρα και να εκχυλίζει το περιεχόμενο ΑΤΡ, καθώς και αυτό που προέρχεται από τα υπολείμματα των τροφίμων. Ο προσδιορισμός του ΑΤΡ επιτυγχάνεται με προσθήκη στο διάλυμα του συστήματος λουσιφεράσης/λουσιφερίνης, που προκαλεί και την έκλυση του φωτός(φωταύγειας). Το εκλυόμενο φως μετράται στην συνέχεια από το όργανο και έτσι υπολογίζεται το περιεχόμενο στην επιφάνεια εξέτασης ποσό ΑΤΡ.

14

15  Τα αποτελέσματα ATP καταγράφονται στο λουμινόμετρο σε μονάδες βιοφωταύγειας RLU (Relative Light Units).

16 Μετρούμενα κύτταρα.CFU/ mL RLU>1000 και CFU υψηλό: Τα σημεία αυτά είναι βρώμικα. Παρουσία τόσο μικροοργανισμών όσο και υπολειμμάτων τροφίμων Διάγραμμα 1.Σχέση μεταξύ αποτελεσμάτων που βρέθηκαν με την μέθοδο του ΑΤΡ και αποτελεσμάτων που βρέθηκαν με καλλιεργητικές μεθόδους σε μία επιφάνεια παραγωγικού χώρου (RLU=μονάδες ATP όπως καταμετρώνται από το λουμινόμετρο και CFU=Colony Forming Units, αριθμός σχηματιζόμενων αποικιών). RLU>1000 και CFU χαμηλό:Τα σημεία αυτά θεωρούνται βρώμικα.Οι μικροοργανισμοί υπάρχουν σε χαμηλά επίπεδα αλλά υπάρχουν πολλά υπολείμματα τροφών. Ο πληθυσμός των μικροβίων θα αυξηθεί καταναλώνοντας τα υπολείμματα. RLU>100 και CFU=0: Τα σημεία αυτά είναι βρώμικα. Μικροοργανισμοί δεν ανιχνεύονται ωστόσο εξαιτίας των υπολειμμάτων που υπάρχουν ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί. RLU<100 και CFU =0: Τα σημεία αυτά είναι καθαρά. Ούτε μικροοργανισμοί αλλά ούτε υπολείμματα ανιχνεύονται. Μετρούμενα κύτταρα.CFU /mL Βρώμικα Καθαρά RLU>1000 και CFU υψηλό: Τα σημεία αυτά είναι βρώμικα. Παρουσία τόσο μικροοργανισμών όσο και υπολειμμάτων τροφίμων RLU>1000 και CFU χαμηλό:Τα σημεία αυτά θεωρούνται βρώμικα.Οι μικροοργανισμοί υπάρχουν σε χαμηλά επίπεδα αλλά υπάρχουν πολλά υπολείμματα τροφών. Ο πληθυσμός των μικροβίων θα αυξηθεί καταναλώνοντας τα υπολείμματα.

17 Επιφάνεια δειγματοληψίας Χωρίς απολύμανση Μονάδες RLU Με απολύμανση (Μονάδες RLU) 1Πάγκος εργασίας 2Πάτωμα 3Τοίχος 4Νεροχύτης 5Επωαστικός κλίβανος 6Χέρια 7Εσωτερικό ντουλαπιού 8Υλικό συσκευασίας 9Χερούλι Πόρτας Εργαστηρίου 10LAF (θάλαμος νηματικής ροής)

18 Μονάδες RLU Κριτήρια <50Καθαρή επιφάνεια 50-200Υπάρχει χαμηλή συγκέντρωση οργανικού υλικού. Δεν ευνοείται ιδιαίτερα η ανάπτυξη βακτηρίων 200-500Ελαφρά ακάθαρτο. Πιθανή εμφάνιση επιμόλυνσης- Περιβάλλον πιθανώς ευνοϊκό για την ανάπτυξη βακτηρίων. >500Ακάθαρτο/ Επιμόλυνση


Κατέβασμα ppt "ΑΣΚΗΣΗ 9-10  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ΜΕΘΟΔΟΣ ATP)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google