Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα :Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Καραμάνης Κωνσταντίνος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα :Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Καραμάνης Κωνσταντίνος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα :Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Καραμάνης Κωνσταντίνος
Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μακροοικονομική Ενότητα :Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Καραμάνης Κωνσταντίνος

2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Τμήμα : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τίτλος Μαθήματος: Mακροοικονομική Ενότητα : Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Καραμάνης Κων/νος Επίκουρος Καθηγητής Πρέβεζα, 2015

3 Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

4 Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

5 Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να δοθούν οι διάφοροι ορισμοί του ΑΕΠ , στη συνέχεια να αναλυθεί το υπόδειγμα της κυκλικής ροής , η μεθοδολογία των εθνικών λογαριασμών , να γίνει διάκριση μεταξύ ονομαστικού και πραγματικού ΑΕΠ και τέλος να αναλυθούν οι μέθοδοι μέτρησης του ΑΕΠ. Λέξεις κλειδιά : Ονομαστικό ΑΕΠ, πραγματικό ΑΕΠ, κατανάλωση, επένδυση, καθαρές εξαγωγές, εθνικό εισόδημα, διαθέσιμο εισόδημα, αποταμίευση, κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

6 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΕΠ: είναι η αγοραία αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε µια χώρα στη διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής περιόδου. Είναι ένα σύνθετο µέτρο παρουσίασης και µέτρησης της αξίας της δραστηριότητας µιας οικονοµίας.

7 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ Ονοµαστικό ΑΕΠ: µετρά την τρέχουσα χρηµατική αξία (πχ.€,$ κ.λπ.) των τελικών αγαθών και υπηρεσιών σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Πραγµατικό ΑΕΠ: µετρά την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιµές κάποιου συγκεκριµένου έτους, δηλαδή µετρά την αγοραστική δύναµη των εισοδηµάτων και είναι το ονοµαστικό ΑΕΠ αποπληθωρισµένο.

8 Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΗΣ ΑΕΠ Μετρά το τρέχον επίπεδο των τιµών σε σύγκριση µε το επίπεδο τιµών κατά το έτος βάσης. Αποπληθωριστής ΑΕΠ = (Ονοµαστικό ΑΕΠ/Πραγµατικό ΑΕΠ)*100 Βοηθά στην παρακολούθηση του µέσου επιπέδου τιµών σε µια οικονοµία.

9 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ Α. Της συνολικής δαπάνης για το προϊόν της οικονομίας σε αγαθά και υπηρεσίες. Β. Του συνολικού εισοδήματος που κερδίζουν όλα τα μέλη μιας οικονομίας.

10 ΚΥΚΛΙΚΗ ΡΟΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΔΑΠΑΝΗΣ
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΚΥΚΛΙΚΗ ΡΟΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΔΑΠΑΝΗΣ Πήγη: Mankiw and Taylor, 2010

11 συνολική δαπάνη (Y)= κατανάλωση (C) +επένδυση (I)
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Α. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ + δηµόσια δαπάνη (G) +καθαρές εξαγωγές (NX) Y=C+I+G+ΝΧ συνολική δαπάνη (Y)= κατανάλωση (C) +επένδυση (I)

12 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΕΠ ΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΕΠ ΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Κατανάλωση : η δαπάνη η δαπάνη των νοικοκυριών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών ( εξαίρεση την αγορά νέων κατοικιών) Επένδυση : οι δαπάνες για αγορά αγαθών όπως κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, αποθέματα , κτίρια κ.τ.λ που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την παραγωγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών ( συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για νέες κατοικίες)

13 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΕΠ ΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΕΠ ΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Δημόσιες δαπάνες :Οι δαπάνες των κυβερνήσεων για επενδύσεις πχ κατασκευή δρόμων λιμανιών κ.α και κατανάλωση πχ . Μισθοί ΔΥ , προμήθεια υλικών ( εκτός τις μεταβιβαστικές πληρωμές όπως τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας , οι συντάξεις κ.τ.π Καθαρές εξαγωγές: οι δαπάνες για αγαθά εγχώριας παραγωγής από αλλοδαπούς( εξαγωγές) μείον τις δαπάνες για αγαθά εξωτερικού από εγχώριους κατοίκους (εισαγωγές).

14 Συνάρτηση κατανάλωσης: η είναι συνάρτηση του κατανάλωση διαθέσιµου
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (C) Συνάρτηση κατανάλωσης: η είναι συνάρτηση του κατανάλωση διαθέσιµου εισοδήµατος, όσο υψηλότερο είναι το διαθέσιµο εισόδηµα τόσο περισσότερη είναι η κατανάλωση C=C(Y-T) Εισόδηµα νοικοκυριών (Υ)= έσοδα εργασίας +έσοδα κεφαλαίου που κατέχουν Διαθέσιµο εισόδηµα νοικοκυριών= Υ-κρατικοί φόροι (Τ)

15 2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ (I) Συνάρτηση Επένδυσης: η επένδυση είναι
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ (I) Συνάρτηση Επένδυσης: η επένδυση είναι συνάρτηση του πραγµατικού επιτοκίου, το οποίο αποτιµά το κόστος των κεφαλαίων που χρησιµοποιούνται για να χρηµατοδοτηθούν οι επενδύσεις, δηλαδή όταν αυξάνεται το επιτόκιο, η ζητούµενη ποσότητα των επενδύσεων µειώνεται I=I(r). Ονοµαστικό επιτόκιο= αυτό που καταβάλλουν οι επενδυτές για να δανειστούν χρήµα. Πραγµατικό επιτόκιο= το ονοµαστικό επιτόκιο διορθωµένο σύµφωνα µε τον πληθωρισµό.

16 Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι δηµόσιες δαπάνες (G) είναι συνάρτηση των φόρων (Τ) που συγκεντρώνει το κράτος: Αν οι G για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών είναι ίσες µε τους Τ τότε το δηµόσιο έχει ισοσκελισµένο προϋπολογισµό Αν οι G>Τ, τότε το δηµόσιο έχει έλλειµµα προϋπολογισµού, το οποίο χρηµατοδοτεί από τις χρηµαταγορές µε την έκδοση οµολογιακών δανείων. Αν οι G<Τ, τότε το δηµόσιο έχει πλεόνασµα προϋπολογισµού, µε το οποίο µπορεί να εξοφλήσει τα δάνειά του και να µειώσει έτσι το δηµόσιο χρέος της χώρας.

17 4. ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΝΧ) Καθαρές εξαγωγές= εξαγωγές –εισαγωγές
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 4. ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΝΧ) Καθαρές εξαγωγές= εξαγωγές –εισαγωγές Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών περιλαµβάνονται σε άλλα µέρη του ΑΕΠ. Ετσι όταν ένα εγχώριο νοικοκυριό , επιχείρηση ή κυβέρνηση αγοράζει ένα αγαθό από το εξωτερικό, η αγορά αυτή από την µία πλευρά µειώνει τις καθαρές εξαγωγές, αλλά από την άλλη αυξάνει την κατανάλωση, την επένδυση ή τις δηµόσιες δαπάνες και συνεπώς δεν επηρεάζει το ΑΕΠ της χώρας.

18 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ συνολικό εισόδηµα= Μισθοί + πρόσοδοι περιουσίας + τόκοι +κέρδη [+(έµµεσοι φόροι-κρατικές επιδοτήσεις)+αποσβέσεις]

19 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΕΠ ΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΕΠ ΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Μισθοί: περιλαµβάνουν κάθε αµοιβή του συντελεστή «εργασία» για τη συµβολή του στην παραγωγική διαδικασία, όπως µισθός, ηµεροµίσθιο κ.λπ. Πρόσοδοι περιουσίας: περιλαµβάνουν το σύνολο των εισοδημάτων που εισπράττεται από ενοίκια εδαφικών εκτάσεων , κτιρίων κ.λπ.

20 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΕΠ ΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΕΠ ΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Τόκοι: περιλαµβάνουν το εισόδηµα που εισπράττουν χρηµατικών ιδιώτες από δανεισµό κεφαλαίων (τραπεζικών καταθέσεων, κρατικών οµολόγων κλπ.). Κέρδη: περιλαµβάνουν κέρδη κάθε είδους επιχείρησης ανεξάρτητα από την νοµική τους µορφή.

21 ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΕΠ (1) από (4)
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΕΠ (1) από (4) Υπολογίζουµε τη συνολική αξία των αγαθών (π.χ. τρόφιµα, ρούχα, αυτοκίνητα κ.λπ.) και υπηρεσιών (λογιστικές, νοµικές, υδραυλικές κ.λπ.) χρησιµοποιώντας την τιµή αγοράς. Μετράµε την αξία των αγαθών και υπηρεσιών που η αξία ενός που πωλείται δεν παράγονται σήµερα (π.χ. µεταχειρισµένου αυτοκινήτου συµπεριλαµβάνεται στο ΑΕΠ).

22 ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΕΠ (2) από (4)
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΕΠ (2) από (4) Μετράµε την αξία παραγωγής στα γεωγραφικά όρια µιας χώρας (π.χ. Ελλάδα, Γερµανία, ΗΠΑ κ.λπ.). Υπολογίζουµε τη πραγµατοποιείται αξία παραγωγής στη διάρκεια περιόδου που µιας (π.χ. ορισµένης χρονικής Ιανουάριος 2015, α΄τρίµηνο 2015, έτος 2014 κ.λπ.).

23 ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΥ ΑΕΠ (3) από (4)
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΥ ΑΕΠ (3) από (4) Συµπεριλαµβάνουµε όλα τα είδη που παράγονται στην οικονοµία και πωλούνται νόµιµα στις αγορές δεν υπολογίζουµε αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται και πωλούνται παράνοµα π.χ. ναρκωτικά. δεν υπολογίζουµε αγαθά και υπηρεσίες που στο παράγονται και καταναλώνονται µέσα νοικοκυριό π.χ. το σπιτικό φαγητό. Χρησιµοποιούµε τεκµαρτή αξία για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που δεν πωλούνται στην αγορά π.χ. ιδιοκατοίκηση, δηµόσιες υπηρεσίες όπως αστυνοµικές, πυροσβεστικές κλπ.

24 ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΕΠ (4) από (4)
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΕΠ (4) από (4) Συµπεριλαµβάνουµε µόνο (η αξία την αξία των των ενδιάµεσων τελικών αγαθών αγαθών συµπεριλαµβάνεται ήδη στην τιµή των τελικών αγαθών). Εξαίρεση επί της αρχής αυτής έχουµε το ενδιάµεσο αγαθό προστίθεται στα αποθέµατα της επιχείρησης. Τότε θεωρείται προς στιγµήν τελικό αγαθό και η αξία του προστίθεται στο ΑΕΠ. Όταν αυτό στη συνέχεια χρησιµοποιηθεί ή πωληθεί, το ΑΕΠ θα µειωθεί ανάλογα.

25 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αναφέρεται στην εκάστοτε οικονοµική επιβάρυνση της αξίας ενός αγαθού ως πρώτη ύλη σε κάθε στάδιο της παραγωγικής του διαδικασίας µέχρι την τελική µορφή του που είναι έτοιµο για κατανάλωση. Εκδηλώνεται ως προσαύξηση σε νοµισµατική µονάδα.

26 ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ Εθνικό Εισόδηµα: µετρά το εισόδηµα που έχουν κερδίσει όλα τα µέλη της οικονοµίας Εθ.Εισ.=ΚΕθΠ-Έµµεσοι Φόροι + Επιδοτήσεις Διαθέσιµο Εισόδηµα: είναι το µέτρο που δείχνει πόσο εισόδηµα µπορούν να αποταµιεύσουν ή να καταναλώσουν τα µέλη µιας οικονοµίας ΔΕ=Εθ.Εισ.+µεταβιβαστικές πληρωµές +τόκοι δηµοσίου χρέους-αδιανέµητα κέρδη -άµεσοι φόροι Αποταµίευση=Διαθέσιµο Εισόδηµα-Κατανάλωση

27 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ Μετρά το εισόδηµα και τη δαπάνη του
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ Μετρά το εισόδηµα και τη δαπάνη του µέσου ατόµου στην οικονοµία, δηλαδή δίνει το προϊόν που θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο µιας οικονοµίας, εάν η διανοµή του ήταν ίση Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ= Πραγµατικό ΑΕΠ/Πληθυσµός

28 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΕΠ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (1) από (2)
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΕΠ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (1) από (2) Αγνοεί την ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη (ορισµένες χώρες παρουσιάζουν υψηλό ΑΕΠ, αλλά οι οικονοµίες τους είναι υποανάπτυκτες µε χαµηλό βιοτικό επίπεδο για το µεγαλύτερο µέρος τους πληθυσµού) Αγνοεί τη διανοµή του εισοδήµατος ανάµεσα στα µέλη µιας οικονοµίας (µπορεί το κατά κεφαλή εισόδηµα να εµφανίζεται υψηλό, αλλά αυτό να διανέµεται άνισα µεταξύ των µελών της οικονοµίας) Αγνοεί τη σύνθεση (το είδος και τη χρησιµότητα), του προϊόντος µιας οικονοµίας (κατά πόσο η παραγωγή αφορά σε πολυτελή αγαθά για λίγους ή σε βασικά αγαθά που απευθύνονται στους πολλούς)

29 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΕΠ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (2) από (2)
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΕΠ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (2) από (2) Αγνοεί όπως το κοινωνικό κόστος της παραγωγής, π.χ. τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τη σπατάλη των πόρων, τη κυκλοφοριακή συµφόρηση κ.λπ. Δεν απεικονίζει τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, καθώς η αναπροσαρµογή του ΑΕΠ λόγω βελτίωσης των παραγόµενων προϊόντων όπως π.χ. Η/Υ, αυτοκίνητα κ.α. είναι δύσκολη Δεν υπολογίζει την αναγκαιότητα και την αποτελεσµατικότητα των δηµοσίων δαπανών για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το ΑΕΠ µιας οικονοµίας εξαρτάται από:
Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το ΑΕΠ µιας οικονοµίας εξαρτάται από: τις ποσότητες των εισροών (συντελεστές παραγωγής) και την ικανότητά της να µετατρέπει τις εισροές σε προϊόν (συνάρτηση παραγωγής) Συντελεστές Παραγωγής: το κεφάλαιο, η εργασία και η γη που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Συνάρτηση παραγωγής : αντανακλά τη διαθέσιμη τεχνολογία που μετατρέπει το κεφάλαιο και την εργασία σε προιόν.

31 Μακροοικονομική, Ενότητα :Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Αρχές οικονομικής θεωρίας (2010) ,Mankiw G.N and Taylor M.P. Μακροοικονομική αρχές και πολιτική (2012), Baumol W. and Blinder A. Μακροοικονομική ανάλυση (2011), ΚιόχοςΠ. Παπανικολάου Γ. και Κιοχος Α. Σύγχρονη Μακροοικονομική (2005), Απέργης Ν.

32 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου.
Μακροοικονομική, Ενότητα : Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. <Καραμάνης Κωνσταντίνος>. <Μακροοικονομική>. Έκδοση: 1.0 <Πρέβεζα>, Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: /

33 Σημείωμα Αδειοδότησης
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Θεμελιώδεις Αρχές , ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Μακροοικονομική, Ενότητα : Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. [1]

34 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: <Θάνου Σοφία> <Πρέβεζα>, 2015
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Θεμελιώδεις Αρχές , ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Μακροοικονομική, Ενότητα : Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: <Θάνου Σοφία> <Πρέβεζα>, 2015

35 Μακροοικονομική, Ενότητα : Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημειώματα

36 Διατήρηση Σημειωμάτων
Μακροοικονομική, Ενότητα : Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

37 Μακροοικονομική, Ενότητα : Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Ενότητα :Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Καραμάνης Κωνσταντίνος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google