Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Curiosity ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑNΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Curiosity ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑNΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Curiosity ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑNΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2  To Curiosity (στα αγγλικά σημαίνει περιέργεια). Είναι ένα ρομποτικό όχημα (ρόβερ) το οποίο απεστάλη με σκοπό να εξερευνήσει τον κρατήρα Γκέιλ στον Άρη, ως μέρος της απο- στολής της ΝΑΣΑ Mars Science Laboratory mission (MSL). ΆρηΝΑΣΑΆρηΝΑΣΑ Curiosity

3  Το όχημα εκτοξεύθηκε στις 10:02 της 26 Νοε. 11 από το Ακρωτήριο Canaveral και προσαρειώθηκε στην περιοχή Αιολίς Πάλους, στο κρατήρα Γκέιλ, στις 05:17 της 06 Αυγ. 12. Το ρομπότ (MSR) προσγειώθηκε περίπου 2,4 χλμ. μακριά από το προκαθορισμένο σημείο, σε μια περιοχή που ονο- μάστηκε Μπράντμπερι Λάντινγκ, μετά από ταξίδι απόστασης 563 εκ. χλμ. Οι στόχοι του σε γενικές γραμμές, ήταν να: α. Ερευνήσει το κλίμα και τη γεωλογία του Άρη. β. Διαπιστώσει εάν το σημείο το οποίο είχε επιλεχθεί στον κρατήρα Γκέιλ προσέφερε ποτέ ευνοϊκές περιβαντολ- λογικές συνθήκες για την ύπαρξη μικροβιακής ζωής, συμπε- ριλαμβανομένου του ρόλου του νερού. γ. Ερευνήσει εάν ο πλανήτης έχει ευνοϊκές συνθήκες για μελλοντική εξερεύνηση από τους ανθρώπους. κρωτήριο Canaveralκρωτήριο Canaveral Curiosity

4 Το Curiosity έχει μέγεθος μικρού αυτοκινήτου, με βάρος 889 κιλά, 2,9 μ. μήκος, 2,7 μ. πλάτος και 2,2 μ. ύψος. Το ρομπότ φέρει επιστημονι- κό εξοπλισμό με τον οποίο μπορεί να αναλύσει τη χημική σύσταση δειγμάτων που λαμβάνει. Τα όργανα αυτά είναι το φασματό- μετρο μάζας για την ταυτοποίηση χημικών στοιχείων, ο αέριος χρωματογράφος για τη χημική ανάλυση πετρωμάτων, καθώς και το φασματόμετρο λέϊζερ για τη μέτρηση ελαφρών στοιχείων που σχετίζονται με τη ζωή, όπως ο άνθρακας, το οξυγόνο και το άζωτο. Το Curiosity έχει μέγεθος μικρού αυτοκινήτου, με βάρος 889 κιλά, 2,9 μ. μήκος, 2,7 μ. πλάτος και 2,2 μ. ύψος. Το ρομπότ φέρει επιστημονι- κό εξοπλισμό με τον οποίο μπορεί να αναλύσει τη χημική σύσταση δειγμάτων που λαμβάνει. Τα όργανα αυτά είναι το φασματό- μετρο μάζας για την ταυτοποίηση χημικών στοιχείων, ο αέριος χρωματογράφος για τη χημική ανάλυση πετρωμάτων, καθώς και το φασματόμετρο λέϊζερ για τη μέτρηση ελαφρών στοιχείων που σχετίζονται με τη ζωή, όπως ο άνθρακας, το οξυγόνο και το άζωτο. φασματό- μετροχρωματογράφοςλέϊζερφασματό- μετροχρωματογράφοςλέϊζερ Curiosity

5 Curiosity Μετά από πολύμηνη αγωνία για την επιτυχία του φιλόδοξου εγχειρήματος, όλα φαίνεται πως πήγαν καλά και το πυρηνο- κίνητο ρομπότ «Curiosity» (περιέργεια) προσεδαφίστηκε στις 08:32 (ώρα Ελλάδας) με ασφάλεια στον Άρη, για να ξεκινήσει μια νέα αποστολή εξερεύνησης με σκοπό να διευ- κρινιστεί αν ο Κόκκινος Πλανήτης είχε ποτέ τις συνθήκες να υποστηρίξει οποιαδήποτε διαβίωση. Στην ουσία, η νέα αποστολή αναμένεται να θέσει πιο στερεά θεμέλια για μία μελλοντική αποστολή ανθρώπων για πρώτη φορά στον πλανήτη, κάτι που όμως δεν αναμένεται να συμ- βεί πριν από τουλάχιστον δύο δεκαετίες.

6 Curiosity Για να μπει κανείς στην καρδιά του Curiosity δεν αρκεί να διαβάσει μια περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει το ακριβότερο τζιπάκι στον κόσμο.

7 Curiosity Επιστημονικά, οι προδιαγραφές του προϋπέθεταν ένα κινούμενο εργαστήριο (εξ ου και το επίσημο όνομα Mars Science Labοratory για το ρομπότ) που θα ανταποκρινόταν στις εξής οκτώ επιμέρους λειτουργίες: α. Καθορισμός της φύσης και της ποσότητας των οργανικών ε- νώσεων του άνθρακα στην περιοχή. β. Διερεύνηση των συστατικών ζωής (άνθρακας, οξυγόνο, άζωτο, υδρογόνο, φώσφορος και θείο). γ. Προσδιορισμός χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν σε βιολο- γικές διεργασίες. δ. Διερεύνηση της χημικής, ισοτοπικής και ορυκτολογικής σύστα- σης του αρειανού εδάφους.

8 Curiosity ε. Ερμηνεία των διεργασιών που το διαμόρφωσαν. στ. Αποτίμηση της μακραίωνης εξέλιξης της αρειανής ατμόσφαι- ρας. ζ. Προσδιορισμός της διευθέτησης των υδρορροών και του κύ- κλου του νερού και του διοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη. η. Αποτίμηση των ακτινοβολιών στην επιφάνεια του Αρη περι- λαμβανομένης της γαλαξιακής και κοσμικής ακτινοβολίας, όπως και των νετρονίων και των πρωτονίων από τον ηλιακό άνεμο.

9 Curiosity «Επιτεύγματα»  Οι φωτογραφίες που έστειλε έδειχναν χαλίκια και άμμο, από κροκαλοπαγή πετρώματα και οι επιστήμονες εκτιμούν, από το μέγεθος και το στρογγυλεμένο σχήμα τους, ότι κά- ποτε μεταφέρθηκαν και διαβρώθηκαν από τρεχούμενο νερό. Το συμπέρασμα των επιστημόνων είναι πως πρόκειται για ένα δίκτυο από αρχαία ρυάκια.  Η πρώτη πέτρα που αναλύθηκε και ονομά- σθηκε coronation «στέψη»:

10 Curiosity «Νέα Φιλόδοξη Φάση Εξερεύνησης»  Με το όχημα αυτό εγκαινιάζεται μία νέα φιλόδοξη φάση εξερεύνησης του γειτονικού «κόκκινου πλανήτη», με κύριο διακύβευμα την εύρεση ιχνών μικροβιακής ζωής, είτε στο μακρινό παρελθόν, είτε πιο πρόσφατα, είτε - όπως ευελπι- στούν οι πιο οραματιστές- ακόμα και στο παρόν.

11 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η :

12 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 η :

13 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 η :

14 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 η :

15 Curiosity ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝNΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013


Κατέβασμα ppt "Curiosity ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑNΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google