Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εύρεση Ακμών σε Ψηφιακές Εικόνες αποχρώσεων του γκρι Τμήμα : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής : Τεφάνης Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εύρεση Ακμών σε Ψηφιακές Εικόνες αποχρώσεων του γκρι Τμήμα : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής : Τεφάνης Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εύρεση Ακμών σε Ψηφιακές Εικόνες αποχρώσεων του γκρι Τμήμα : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής : Τεφάνης Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής: Στρουθόπουλος Χαράλαμπος

2 Στην εργασία αυτή υλοποιούνται αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας για την εύρεση των ακμών

3 Προσδιορισμός των ακμών της εικόνας

4 Μονοδιάστατα συνεχή μοντέλα ακμών.

5 Προσδιορισμός ακμών με τη χρήση πρώτων παραγώγων

6 Παράγωγοι συναρτήσεων δύο συνεχών μεταβλητών Αν δισδιάστατη συνάρτηση των συνεχών ανεξάρτητων Αν f (x,y) δισδιάστατη συνάρτηση των συνεχών ανεξάρτητων μεταβλητών x, y,, οι μερικοί της παράγωγοι ∂f /∂x, μεταβλητών x, y,, οι μερικοί της παράγωγοι ∂f /∂x, ∂f /∂y ορίζουν τον πίνακα ∂f /∂y ορίζουν τον πίνακα Αν θεωρήσουμε ορθογώνιους άξονες x΄x, y΄y με αντίστοιχα Αν θεωρήσουμε ορθογώνιους άξονες x΄x, y΄y με αντίστοιχα μοναδιαία διανύσματα και, το διάνυσμα κλίσης (gradient) μοναδιαία διανύσματα και, το διάνυσμα κλίσης (gradient) της f συμβολίζεται και δίνεται από τη σχέση της f συμβολίζεται και δίνεται από τη σχέση

7 Αν κινηθούμε κατά την διεύθυνση που ορίζει η γωνία φ που δίνεται Αν κινηθούμε κατά την διεύθυνση που ορίζει η γωνία φ που δίνεται από τη σχέση από τη σχέση Η μεταβολή της f (x,y) είναι μέγιστη και το μέτρο της μεταβολής Η μεταβολή της f (x,y) είναι μέγιστη και το μέτρο της μεταβολής δίνεται από τη σχέση δίνεται από τη σχέση Προσδιορισμός ακμών με τη χρήση πρώτων παραγώγων

8 Προσέγγιση μερικών παραγώγων - Μερικές διαφορές  Αν Ι ο πίνακας μιας ψηφιακής εικόνας, οι μερικές μεταβολές της φωτεινότητας στο σημείο (k, j) μπορούν να ορισθούν εναλλακτικά από τα παρακάτω ζεύγη σχέσεων: Dk(k, j) = I(k, j) - I(k-1, j) Dk(k, j) = I(k+1, j) - I(k-1, j) Dj(k, j) = I(k, j) - I(k, j-1) ή Dj(k, j) = I(k, j+1) - I(k, j-1)  Αν D (k, j) = [ Dk (k, j), Dj (k, j) ], η διεύθυνση και το πλάτος της κλίσης μπορούν να ορισθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα από τις σχέσεις

9 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΚΜΩΝ – ΜΑΣΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

10 ΜΑΣΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

11

12

13  Κάθε στοιχείο του πίνακα Ε είναι το μέτρο του ανύσματος [e h (k,l), e v (k,l)] [e h (k,l), e v (k,l)] δηλαδή : δηλαδή :  Μετά την ανίχνευση ακμών απαιτείται μια κατωφλίωση : ΚΑΤΩΦΛΙΩΣΗ ΑΚΜΩΝ

14 Προσδιορισμός ακμών με τη χρήση του τελεστή Laplace  Η εύρεση των ακμών μπορεί να βασισθεί στη χρήση του τελεστή Laplace όπως αυτός ορίζεται για μια συνάρτηση f(x,y) δύο συνεχών μεταβλητών

15 T οπική μεταβλητότητα Laplace

16 Εξαγωγή ακμών με την μέθοδο του Canny Η μέθοδος του Canny αποτελείτε από την ακόλουθη σειρά διεργασιών με σειριακή εκτέλεση. Η μέθοδος του Canny αποτελείτε από την ακόλουθη σειρά διεργασιών με σειριακή εκτέλεση. Βήμα 1ο : Φιλτράρισμα της εικόνας Βήμα 1ο : Φιλτράρισμα της εικόνας Βήμα 2ο : Προσδιορισμός της κλίσης Βήμα 2ο : Προσδιορισμός της κλίσης Βήμα 3ο : Καταστολή των μη μέγιστων τιμών Βήμα 3ο : Καταστολή των μη μέγιστων τιμών Βήμα 4ο : Κατωφλίωση υστέρησης Βήμα 4ο : Κατωφλίωση υστέρησης

17 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Εύρεση Ακμών σε Ψηφιακές Εικόνες αποχρώσεων του γκρι Τμήμα : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής : Τεφάνης Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google