Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διονυσία Πεταλά TERRA SPATIUM ΑΕ Η χρήση των γεωχωρικών δεδομένων και των εφαρμογών τους στην παρακολούθηση συνόρων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διονυσία Πεταλά TERRA SPATIUM ΑΕ Η χρήση των γεωχωρικών δεδομένων και των εφαρμογών τους στην παρακολούθηση συνόρων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διονυσία Πεταλά TERRA SPATIUM ΑΕ Η χρήση των γεωχωρικών δεδομένων και των εφαρμογών τους στην παρακολούθηση συνόρων

2 Παρακολούθηση Συνόρων  Σημαντικό θέμα σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο  Αύξηση παράνομης μετανάστευσης και διασυνοριακού εγκλήματος τα τελευταία έτη  Η Ελλάδα είναι ένα από τα κύρια σημεία εισόδου, από στεριά και θάλασσα  Ευρωπαϊκό επίπεδο -> EUROSUR: κοινό πλαίσιο συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών και της Frontex, ώστε να βελτιωθεί η επίγνωση κατάστασης και να αυξηθούν οι ικανότητες αντίδρασης των Κρατών Μελών στα «εξωτερικά» τους σύνορα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ο εντοπισμός, η πρόληψη και η αντιμετώπιση παράνομης μετανάστευσης και διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και η προστασία και διάσωση των μεταναστών.

3 Οι Ρόλοι στο Eurosur  Frontex: συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών Μελών  NCC: 24/7 συντονίζει δράσεις εθνικών φορέων παρακολούθησης εξωτερικών συνόρων και ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα NCCs και τη Frontex μέσω:  a. Ανάλυσης κινδύνων για συγκεκριμένα σημεία, modi operandi και περιοχές ενδιαφέροντος για γεωχωρική ανάλυση και απαιτήσεις παρακολούθησης  b. Προσφοράς εμπειρίας (lessons-learned)  c. Λήψεις ανάλυσης  EUSC: προσφέρει παράγωγα της ανάλυσης δεδομένων παρατήρησης Γης  EMSA: προσφέρει τεχνική βοήθεια και υποστήριξη στην EC και στα ΚΜ για ασφάλεια θαλάσσης και μόλυνση από πλοία. Επιχειρησιακές δράσεις σε αντιμετώπιση μόλυνσης από πετρέλαιο, παρακολούθησης σκαφών και αναγνώρισης τους (LRIT, SafeSeaNet, CleanSeaNet, THETIS)

4  Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για την τακτική και τμήμα της επιχειρησιακής παρακολούθησης  Η Frontex μπορεί να προσφέρει στην επιχειρησιακή και ειδικά στην στρατηγική παρακολούθηση  Σε στενή συνεργασία με EUSC, EMSA και άλλους Οργανισμούς, η Frontex θα μπορούσε να “προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες για επιχειρησιακή και στρατηγική παρακολούθηση συνόρων στα NCC των ΚΜ, ώστε να λάβουν πληροφορίες για τα εξωτερικά τους σύνορα και τις κοντινές περιοχές σε μια συχνή, αξιόπιστη και οικονομική βάση”.  Έργα FP7 χρησιμοποιούνται για να δοκιμάσουν και πιστοποιήσουν συγκεκριμένα τμήματα και απαιτήσεις που περιγράφονται στο CONOPS, χωρισμένα σε κατεπείγοντα/high-time critical (Sagres) και μη/low-time critical (Lobos) σενάρια Οι Ρόλοι στο Eurosur

5 LOBOS  LOw time critical BOrder Surveillance  Το LOBOS στοχεύει στην δοκιμή των μη-επειγόντων σεναρίων του CONOPS ώστε να παραδώσει ένα προσχέδιο των προδιαγραφών για την επιχειρησιακή υπηρεσία παρακολούθησης συνόρων του Copernicus  Προ – επιχειρησιακή ανάπτυξη υπηρεσίας, που θα αξιολογηθεί και διαμορφωθεί μέσα από σταδιακή ανάπτυξη  Βασίζεται σε “χρήση, σχολιασμός, αναβάθμιση, χρήση”  Τρεις, διαδοχικές, αναβαθμισμένες εκδόσεις της υπηρεσίας σε 2 έτη  14 συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της Terra Spatium

6 SAGRES  Service Activations for Growing EUROSUR’s Success  Το SAGRES υποστηρίζει την προ-επιχειρησιακή δοκιμή και ανάπτυξη των κατεπειγόντων υπηρεσιών του CONOPS μέσω του EUROSUR  Καινοτομία μέσα από μια έμπειρη, ικανή, γρήγορη και συμπληρωματική ομάδα  Νέα διάσταση στην χρήση δεδομένων παρατήρησης Γης με συνδυασμό δεδομένων με μια μεγάλη λίστα βοηθητικών πληροφοριών  Η εκτίμηση προστιθέμενης αξίας εμφανής -> οι χρήστες θα έχουν άμεση σύνδεση μεταξύ των ενεργοποιημένων υπηρεσιών και των προϊόντων που χρειάζονται  17 συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της Terra Spatium

7 CONOPS Σενάρια  S1:Punctual monitoring of neighbouring 3rd country ports  S2:Punctual monitoring of neighbouring 3 rd country beaches  S3:Determine if specific vessel has left 3rd country port  S4:Determine if boats have left 3rd country beach or mothership has left inshore zone  S5:Tracking of vessels over high seas > 40 nm from EU coast  S6:Indicate suspicious vessels based on anomalous behaviour > 40 nm from EU coast  S7:Monitoring maritime buffer area  S8:Maritime environmental assessment  S9:Updated reference maps  S10:New ambient land features alert  S11:Punctual monitoring of immediate prefrontier or 3rd country specific locations  S12:Land environmental assessment AcronymOpticalRadar VHR<= 1 m< 5 m HR1 – 3 m5 – 25 m MR3 – 10 m25 – 75 m

8 Υπηρεσίες CONOPS: S1  Υπηρεσία: Παρακολούθηση γειτονικών λιμανιών σε 3 ες χώρες (Punctual monitoring of neighbouring 3 rd country ports)  Απαιτούμενες πληροφορίες: FD: εντοπισμός συγκεκριμένων πλοίων [> 5 m] στη λιμενική περιοχή και/ή σημαντικές αλλαγές στη λιμενική δραστηριότητα - CP: επιπλέον, λιγότερο εμφανή πλοία και αλλαγές  AOI: 5 km  Εργαλεία: VHR οπτικά δορυφορικά δεδομένα, συστήματα καταγραφής πλοίων  Παραγόμενο: FD: μήνυμα με # ύποπτων πλοίων, αλλαγών, αναφορά των πιο εμφανών εξελίξεων - CP: ανάλυση δορυφορικών εικόνων, σε συνδυασμό με πληροφορίες πλοίων. Περιγραφή κίνησης λιμανιού από AIS. Σήμα σε AIS ενδιαφέροντος.  Έργο: LOBOS

9 Υπηρεσίες CONOPS: S2  Υπηρεσία: Παρακολούθηση γειτονικών ακτών σε 3ες χώρες (Punctual monitoring of neighbouring 3rd country beaches)  Απαιτούμενες πληροφορίες: FD: # πλοίων(>3m), αλλαγές σε # πλοίων, σημαντικές αλλαγές - CP: επιπλέον, αναγνώριση ενεργειών προετοιμασίας και μέτρηση  AOI: 10 km  Εργαλεία: VHR οπτικά δορυφορικά δεδομένα, VHR SAR δορυφορικά δεδομένα, κανονικά και συμβολομετρικά, συστήματα καταγραφής πλοίων  Παραγόμενο: FD: μήνυμα με # πλοίων, αλλαγή σε # πλοίων, αναφορά των πιο εμφανών εξελίξεων - CP: ανάλυση δορυφορικών εικόνων, εικόνες αλλαγών.  Έργο: LOBOS

10 Υπηρεσίες CONOPS: S3  Υπηρεσία: Καθορισμός αν συγκεκριμένο πλοίο έφυγε από λιμάνι 3 ης χώρας (Determine if specific vessel has left 3 rd country port)  Απαιτούμενες πληροφορίες: Αναγνώριση αναχώρησης συγκεκριμένου πλοίου (>5m)  AOI: 2 km  Εργαλεία: VHR οπτικά δορυφορικά δεδομένα, VHR SAR δορυφορικά δεδομένα, συστήματα καταγραφής πλοίων  Παραγόμενο: εκτίμηση πιθανότητας ότι το πλοίο έχει φύγει, με υποστήριξη ερμηνευμένης εικόνας και / ή δεδομένα καταγραφής πλοίου  Έργο: SAGRES

11 Υπηρεσίες CONOPS: S4  Υπηρεσία: Καθορισμός αν πλοία έφυγαν από ακτή 3ης χώρας ή το κεντρικό πλοίο έφυγε από την παράκτια ζώνη (Determine if boats have left 3rd country beach or mothership has left inshore zone)  Απαιτούμενες πληροφορίες: Αναγνώριση αναχώρησης πλοίων (>3m)  AOI: 2 km  Εργαλεία: VHR οπτικά δορυφορικά δεδομένα, VHR SAR δορυφορικά δεδομένα, συστήματα καταγραφής πλοίων  Παραγόμενο: εκτίμηση πιθανότητας αναχώρησης συγκεκριμένου πλοίου, με υποστήριξη ερμηνευμένης δορυφορικής εικόνας και / ή εικόνας αλλαγών  Έργο: SAGRES

12 Υπηρεσίες CONOPS: S5  Υπηρεσία: Εντοπισμός πλοίων σε ανοιχτή θάλασσα > 40nm από EU ακτή (Tracking of vessels over high seas)  Απαιτούμενες πληροφορίες: Εντοπισμός και αναγνώριση συγκεκριμένου πλοίου (>10-12 m)  AOI: 400 km  Εργαλεία: Συστήματα καταγραφής πλοίων, HR οπτικά δορυφορικά δεδομένα, HR-MR SAR δορυφορικά δεδομένα, HALE/MALE  Παραγόμενο: Θέση, ταχύτητα και πορεία πλοίου, πιθανές λήψεις επόμενης ημέρας για συλλογή πλοίου βάσει αναγνώρισης  Έργο: SAGRES

13 Υπηρεσίες CONOPS: S6  Υπηρεσία: Ένδειξη υπόπτων πλοίων βάσει ασυνήθιστης συμπεριφοράς > 40 nm από EU ακτή (Indicate suspicious vessels based on anomalous behaviour)  Απαιτούμενες πληροφορίες: Ένδειξη ασυνήθιστης συμπεριφοράς πίσω από μια συνήθη (πλοία > 10-15 m)  AOI: 400 km  Εργαλεία: Συστήματα καταγραφής πλοίων, HR οπτικά δορυφορικά δεδομένα, HR-MR SAR δορυφορικά δεδομένα, HALE/MALE  Παραγόμενο: Περιορισμένος αριθμός υπόπτων πλοίων (θέση, ταχύτητα, πορεία, μέγεθος, τύπος)  Έργο: SAGRES

14 Υπηρεσίες CONOPS: S7  Υπηρεσία: Παρακολούθηση ευρείας θαλάσσιας περιοχής (Monitoring maritime buffer area)  Απαιτούμενες πληροφορίες: Ενημέρωση για όποιο πλοίο (>5m) έρχεται προς EU  AOI: 60 nm x 200 nm  Εργαλεία: Συστήματα καταγραφής πλοίων, MALE, HR SAR δορυφορικά δεδομένα  Παραγόμενο: Θέση, ταχύτητα, πορεία και μέγεθος / τύπος μη αναγνωρισμένου πλοίου που έρχεται προς EU, ETA στην ακτή  Έργο: SAGRES

15 Υπηρεσίες CONOPS: S8  Υπηρεσία: Περιβαλλοντική εκτίμηση θαλάσσης (Maritime environmental assessment)  Απαιτούμενες πληροφορίες: Πρόγνωση συνθηκών για σχεδιασμό κινδύνων, πόρων και δεκτών  AOI: 100 km  Εργαλεία: Πολλοί δορυφόροι χαμηλής και μέσης διαχωριστικής ικανότητας, μετεωρολογικά και ωκεανογραφικά μοντέλα  Παραγόμενο: Ταχύτητα και διεύθυνση ανέμων, κύριο ύψος κυμάτων, μήκος και διεύθυνση, βροχόπτωση, ορατότητα, υπέρυθρη διασπορά, radar και VHF  Έργο: SAGRES

16 Υπηρεσίες CONOPS: S9  Υπηρεσία: Ενημερωμένοι χάρτες αναφοράς (Updated reference maps)  Απαιτούμενες πληροφορίες: DEM, κάλυψη γης, χάρτες (σε επιλεγμένες περιοχές)  AOI: 50 km  Εργαλεία:  Για αλλαγές DEM: Δορυφορικά οπτικά stereo ή radar XTI.  Εντός EU: Αερό- ή δορυφορικά οπτικά δεδομένα VHR.  Εκτός EU: VHR δορυφορικά οπτικά δεδομένα  Παραγόμενο: GIS με δεδομένα vector και raster. Ορθοανηγμένες εικόνες (Google-Earth-like). Ενιαία προβολή κλπ (INSPIRE standards)  Έργο: LOBOS

17 Υπηρεσίες CONOPS: S10  Υπηρεσία: Ειδοποίηση για νέα περιβαλλοντικά εδαφικά χαρακτηριστικά (New ambient land features alert)  Απαιτούμενες πληροφορίες: Ένδειξη αλλαγών (κάλυψη γης, καλλιέργεια, επίπεδα υδάτων, χιονοκάλυψη, κτίρια, κατοικίες, τέντες, δρόμοι, μονοπάτια κλπ)  AOI: 10 km ή μικρότερη  Εργαλεία:  Για αλλαγές DEM: Δορυφορικά οπτικά stereo ή radar XTI.  Εντός EU: Αερό- ή δορυφορικά οπτικά δεδομένα VHR.  Εκτός EU: VHR δορυφορικά οπτικά δεδομένα  Παραγόμενο: Χάρτες που απεικονίζουν σχετικά πρόσφατες αλλαγές  Έργο: LOBOS

18 Υπηρεσίες CONOPS: S11  Υπηρεσία: Συνεπής παρακολούθηση άμεσων προ-συνόρων ή συγκεκριμένων θέσεων 3ων χωρών (Punctual monitoring of immediate prefrontier or 3rd country specific locations )  Απαιτούμενες πληροφορίες: Αλλαγές, δραστηριότητα, κινήσεις (νέοι δρόμοι και μονοπάτια ή αλλαγές σε αυτά, συγκεντρώσεις οχημάτων και ανθρώπων, δραστηριότητες ξένων φυλάκων, σχετικές καιρικές συνθήκες)  AOI: 10 km  Εργαλεία: VHR δορυφορικά οπτικά δεδομένα, VHR SAR δορυφορικά δεδομένα  Παραγόμενο: Ένδειξη αντικειμένων και σχετικών γεγονότων σε χαρτογραφικό υπόβαθρο  Έργο: LOBOS

19 Υπηρεσίες CONOPS: S12  Υπηρεσία: Εκτίμηση περιβάλλοντος εδάφους (Land environmental assessment)  Απαιτούμενες πληροφορίες: Πρόγνωση συνθηκών για σχεδιασμό κινδύνων, πόρων και δεκτών  AOI: 50 km  Εργαλεία: Πολλοί δορυφόροι χαμηλής και μέσης διαχωριστικής ικανότητας, μετεωρολογικά και ωκεανογραφικά μοντέλα  Παραγόμενο: Ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, επίπεδα και ροή ποταμών, βροχόπτωση, χιονοκάλυψη, προσβασιμότητα εδάφους, ορατότητα, υπέρυθρη διασπορά, radar και VHF  Έργο: SAGRES

20 Εθνικό Επίπεδο – Acritas  Η Terra Spatium είναι μέλος του si-cluster  Συνεργατικό έργο Acritas  Η Terra Spatium είναι ο τεχνικός υπεύθυνος της υπηρεσίας Εποπτείας Χερσαίων Συνόρων που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Acritas  Σκοπός: Σύσταση, κατά το δυνατόν, ολοκληρωμένης κοινής επιχειρησιακής εικόνας χερσαίων συνόρων (COP), σε μεσο-μακροπρόθεσμη (κατάλληλη για υψηλά επίπεδα διοίκησης) και σε βραχυπρόθεσμη βάση (κατάλληλη για τοπικά και περιφερειακά επίπεδα διοίκησης, όπου απαιτούνται μικρότεροι χρόνοι απόκρισης)

21 Βάσεις του Acritas  Απαιτήσεις: Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου λαθρομεταναστών στην Ευρώπη Τοπική & Χρονική ένταση του φαινομένου λόγω δραστικών κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικών μεταβολών στην ευρύτερη περιοχή Ιδιαιτερότητες γεωγραφίας και γεωμορφολογίας Ανάλυση απαιτήσεων τελικών χρηστών & προδιαγραφές σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις και πρότυπα Διαφορετικές ανάγκες ανάλογα τον χρήστη: Επιχειρησιακή Χρήση (Μονάδες Αστυνομίας, Ενόπλων Δυνάμεων καθώς, υπηρεσιακοί φορείς Συνοριακής Φύλαξης) Επιτελική Χρήση (π.χ. Διεύθυνση Λαθρομεταναστών, Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Τελωνειακές αρχές, κ.α.)

22  Δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν Δορυφορικές εικόνες, οπτικές πολυφασματικές VHR/HR, SAR Δεδομένα θερμικών καμερών, επιγείων οπτικών αισθητήρων? Δεδομένα διαχείρισης στόλου (π.χ. GPS), σε επίπεδο πεζής περιπόλου (πχ συνοριοφυλάκων) που περιλαμβάνουν στίγμα, κωδικό, ημερομηνία, ώρα, κλπ.  Επεξεργασία Καταχώρηση – Συσχετισμός – Επεξεργασία – Σύνθεση – Διάθεση 4 συμπληρωματικές υπηρεσίες ως ολοκληρωμένη κοινή επιχειρησιακή εικόνα χερσαίων συνόρων: Ψηφιακή αποτύπωση και χαρτογράφηση συνοριακών περιοχών / Επιτήρηση συνόρων / Παροχή συνοριακών πληροφοριών / Διαχείριση στόλου Βάσεις του Acritas

23 23 Ευχαριστώ για τη προσοχή σας TERRA SPATIUM SA Αρδηττού 32, 11636 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ +30 210 67 48 540 +30 210 67 48 547 info@terraspatium.gr


Κατέβασμα ppt "Διονυσία Πεταλά TERRA SPATIUM ΑΕ Η χρήση των γεωχωρικών δεδομένων και των εφαρμογών τους στην παρακολούθηση συνόρων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google