Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (9 ΩΡΕΣ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (9 ΩΡΕΣ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (9 ΩΡΕΣ)
Α. Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία 1.1 Η κοινωνικοποίηση του ατόμου

2 Κοινωνικοποίηση: Διαδικασία εκμάθησης αξιών και κανόνων της κοινωνίας Αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, απαγόρευση κλοπής κτλ. Διαδικασία εκμάθησης τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς Κοινωνικά επιθυμητή συμπεριφορά Διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης του ατόμου σε ένα κοινωνικό σύνολο. Διότι: Κάθε κοινωνία (επιμέρους ομάδα) έχει τη δική της κουλτούρα (αξίες, κανόνες, αντιλήψεις, προσδοκίες κτλ.) Που μεταβιβάζει στα μέλη της μέσω της κοινωνικοποίησης

3 Γιατί;(Στόχος κοινωνικοποίησης)
Ως προς το άτομο Το άτομο μαθαίνει τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας και εντάσσεται και αναπτύσσεται χωρίς προβλήματα σε αυτήν Ως προς την κοινωνία Διατηρείται η κοινωνική συνοχή Με την κοινωνικοποίηση οριοθετούνται οι συμπεριφορές που η ομάδα και η κοινωνία δέχονται ως ορθές Και τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιούν τα άτομα για να ασκούν τα δικαιώματα και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

4 Πότε αρχίζει η διαδικασία της κοινωνικοποίησης;
Πότε τελειώνει η διαδικασία της κοινωνικοποίησης; Κάθε άτομο στη ζωή του αποκτά γνώσεις και εμπειρίες με βάση τις οποίες αναθεωρεί αξίες, ιδέες, συμπεριφορές. Διαρκής Επανακοινωνικοποίηση του ατόμου

5 Πολυδιάστατη διαδικασία
Η κοινωνικοποίηση διαφοροποιείται ως προς: Το χώρο Κάθε κοινωνία κοινωνικοποιεί τα μέλη της με τον δικό της τρόπο Το χρόνο Η ελληνική κοινωνία αλλιώς κοινωνικοποιούσε τα μέλη της πριν 50 χρόνια και αλλιώς τώρα Τα φύλα στο χώρο και στο χρόνο Πολυδιάστατη διαδικασία

6 Γίνεται δέκτης ίσως και αντιφατικών αρχών και αξιών
Αυτό δημιουργεί μια διλημματική κατάσταση. «τι να ακολουθήσω;» Η κοινωνικοποίηση λοιπόν είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη διαδικασία Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί φορείς κοινωνικοποίησης που μεταβιβάζουν πολλά και διαφορετικά μηνύματα Το άτομο συμμετέχει σε πολλές ομάδες (οικογένεια, σχολείο κτλ.)

7 Τελικά, κάθε άτομο διαμορφώνει τη συμπεριφορά του ανάλογα:
Με τα πρότυπα συμπεριφοράς που επιβάλλει η ομάδα και τα περιθώρια διαφοροποίησης που έχει από αυτά. Π.χ. μια αυστηρή από μια ελαστική οικογένεια Με το βαθμό αφομοίωσης και εσωτερίκευσης των κανόνων και αξιών των ομάδων που συμμετέχει Τα αντιφατικά μηνύματα αποτελούν κύριο εμπόδιο εσωτερίκευσης Σε ποια περίοδο της ζωής μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η κοινωνικοποίηση;

8 1.2 Παράγοντες διαμόρφωσης της προσωπικότητας
1.2.1 Φορείς κοινωνικοποίησης Οικογένεια Υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες Απλά από κοινωνία σε κοινωνία αλλάζει η δομή της Πρωτογενής και πρωταρχικός φορέας κοινωνικοποίησης Επηρεάζει περισσότερο από όλους τους άλλους φορείς Ο τρόπος ανατροφής των πρώτων παιδικών χρόνων επηρεάζει καθοριστικά τον χαρακτήρα και την πορεία του παιδιού

9 Το εκπαιδευτικό σύστημα μεταδίδει:
Σχολείο Το εκπαιδευτικό σύστημα μεταδίδει: Γνώσεις – δεξιότητες – αξίες του υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος Έτσι γίνεται αναπαραγωγή αυτού Προσφέρει τη δυνατότητα αμφισβήτησης και αλλαγής του υπάρχοντος συστήματος Καινοτομίες και αλλαγές που ξεκινούν από τα πανεπιστήμια.

10 Θρησκεία Επιδρά στη συμπεριφορά του ατόμου Πολιτεία – Κράτος Νομοθετική- εκτελεστική – δικαστική εξουσία Επεμβαίνει σε όλους τους τομείς (οικονομία , υγεία, παιδεία κτλ)

11 Μίμηση – ταύτιση Συστάσεις – εντολές έλεγχος
Με ποιους τρόπους τα άτομα εσωτερικεύουν τους κανόνες και τις αξίες που μαθαίνουν από τους φορείς κοινωνικοποίησης; Μίμηση – ταύτιση Συστάσεις – εντολές έλεγχος

12 Μίμηση – ταύτιση Ο άνθρωπος είναι μιμητικό ον Το παιδί από πολύ μικρό «αντιγράφει» το περιβάλλον του Στην αρχή ασυνείδητα και μεγαλώνοντας πιο συνειδητά Η μίμηση οδηγεί στην ταύτιση με άλλα άτομα και ομάδες Έτσι αποκτούμε την αίσθηση του «εμείς» – συλλογική ταυτότητα Η ταύτιση πρέπει να είναι επιλεκτική – περιθώρια αυτονομίας

13 Συστάσεις – εντολές Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και συνέπεια λόγων και έργων γιατί η αντιφατική συμπεριφορά δημιουργεί προβλήματα στο παιδί Π.χ. οι γονείς λένε στα παιδιά τους να μην παρακολουθούν πολλές ώρες τηλεόραση, ενώ οι ίδιοι κάνουν το αντίθετο. Έλεγχος Έτσι το παιδί μαθαίνει τι είναι καλό και τι κακό Π.χ το χαμόγελο της μητέρας στο μωρό = επιβράβευση συμπεριφοράς

14 Το άτομο δεν είναι παθητικός δέκτης
Κάθε άτομο δέχεται, επεξεργάζεται, αφομοιώνει και αντιδρά με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Υπάρχει λοιπόν και ατομική – προσωπική ευθύνη του ατόμου για την συμπεριφορά του Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις και παραλείψεις μας

15 1.3 Οι κοινωνικές αξίες Αξίες ελληνικής κοινωνίας Οικογένεια Αλήθεια Εμπιστοσύνη Τιμιότητα ειλικρίνεια Για τους αρχαίους Έλληνες, είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού και διδάσκονται με το παράδειγμα και όχι με θεωρίες.

16 Επηρεάζουν τις πεποιθήσεις μας
Προσανατολίζουν και καθοδηγούν τα άτομα και την κοινωνία Λειτουργούν ως κατευθυντήριοι άξονες για την αξιολόγηση των εαυτών μας και των άλλων Θεμελιώδες συστατικό για την συνοχή των κοινωνιών Σημείο αναφοράς Συνδετικός κρίκος για τα μέλη μιας κοινωνίας

17 Διάκριση Αξιών Με κριτήριο το άτομο ή την κοινωνία Ατομικές
Με κριτήριο το άτομο ή την κοινωνία Ατομικές Αφορούν τον εαυτό μας, προσωπικές συμπεριφορές και στόχους Π.χ. ζητώ συγγνώμη όταν κάνω λάθος Συλλογικές Αφορούν κυρίως τους άλλους Π.χ. προσφέρω βοήθεια σε κάποιον που τη χρειάζεται

18 Με κριτήριο τον τομέα της κοινωνίας
Κοινωνικές: αλληλεγγύη, ανεκτικότητα Οικονομικές: εργατικότητα, εργασιακή ηθική Πολιτικές: ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, διάλογος Με κριτήριο τη διάρκειά τους Σχετικές Έχουν ορισμένη διάρκεια, συνήθως δεν ισχύουν σε όλες τις κοινωνίες Π.χ. τίτλοι ευγενείας Διαχρονικές Ισχύουν παντού και πάντα Π.χ. σεβασμός στο Θεό

19 Βασικές αξίες της ελληνικής κοινωνίας που υπάρχουν και στο Σύνταγμα
Η κάθε κοινωνία έχει το δικό της σύστημα αξιών Βασικές αξίες της ελληνικής κοινωνίας που υπάρχουν και στο Σύνταγμα Ο σεβασμός και η προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου Η ελευθερία και η κοινοβουλευτική δημοκρατία Η προστασία της παιδείας και της ορθόδοξης παράδοσης Η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος Η προστασία της διεθνούς ειρήνης και συνεργασίας Η προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων

20 1.4 Κοινωνικοί κανόνες Είναι πρότυπα συμπεριφοράς Κοινωνικά αποδεκτά
Με τα οποία ρυθμίζονται και αξιολογούνται οι συμπεριφορές μας Η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη για τη συνοχή της κοινωνίας Φορείς που θέτουν κανόνες Γονείς στα παιδιά τους Εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο σχολείου Εκκλησία στους πιστούς Σωματεία, ενώσεις στα μέλη τους Πολιτεία (νόμοι)

21 Τι συμβαίνει όταν ένα άτομο ή ομάδα παραβαίνει κάποιον κανόνα;
Οι κυρώσεις έχουν ως αποτέλεσμα: Τον εσωτερικό έλεγχο Αισθήματα ενοχής, ντροπής κτλ Τον εξωτερικό έλεγχο Κοινωνική κριτική, αποδοκιμασία Υπάρχουν κανόνες που ισχύουν για όλα τα άτομα Υπάρχουν κανόνες που ισχύουν για ορισμένα άτομα ανάλογα τη θέση και το ρόλο που έχουν

22 Διάκριση κοινωνικών κανόνων
Αυστηροί Ορίζουν με σαφήνεια τι πρέπει ή τι δεν πρέπει Π.χ. απαγόρευση ανθρωποκτονίας Ελαστικοί Αφήνουν περιθώρια ελευθερίας και διαφοροποίησης Π.χ. κανόνες ομιλίας και εμφάνισης Τυπικοί Γραπτοί κανόνες (νόμοι, καταστατικά) Άτυποι Άγραφοι κανόνες (έθιμα, παραδόσεις, κανόνες συμπεριφοράς)

23 Σχέση κοινωνικών αξιών και κανόνων
Οι κοινωνικές αξίες εκφράζουν τις ανάγκες της κοινωνίας Κατευθυντήριοι άξονες για τη συμπεριφορά μας (καλή – κακή, δίκαιη – άδικη) Κάποιες αξίες η κοινωνία τις θεωρεί σημαντικές και τις καθιερώνει ως κανόνες Η πολιτεία αυτές τις αξίες τις προστατεύει με κανόνες δικαίου Π.χ η προστασία της ελευθερίας, της περιουσίας κτλ

24 Κοινωνικοποίηση – Κοινωνικός Έλεγχος Λειτουργούν Συμπληρωματικά
Μεταδίδει πρότυπα συμπεριφοράς (κανόνες, αξίες) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε αυτά Ασκείται με: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

25 Πότε ασκείται κοινωνικός έλεγχος;
Όταν τα άτομα παραβιάζουν τους κανόνες (τα πρότυπα συμπεριφοράς) Για να μην παρεκκλίνει το άτομο ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ Γιατί ασκείται κοινωνικός έλεγχος; Γιατί η συμπεριφορά πρέπει να κινείται μέσα σε ορισμένα όρια, ώστε να διατηρείται η συνοχή του κοινωνικού συνόλου.

26 Είδη κοινωνικού ελέγχου
ΤΥΠΙΚΟΣ Ασκείται από θεσμοθετημένους φορείς ΆΤΥΠΟΣ Ασκείται από μη θεσμοθετημένους φορείς Δε στηρίζεται σε νόμους Χειρονομίες, μορφασμοί, επιβράβευση ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ Ο βαθμός αυτοελέγχου εξαρτάται από: Το βαθμό εσωτερίκευσης των κανόνων και αξιών Την αυστηρότητα των ποινών Τις συνθήκες στις οποίες «δοκιμάζεται» το άτομο

27 Παραβατικότητα 1.6 Αποκλίνουσα Συμπεριφορά Εγκληματικότητα Από τα πρότυπα συμπεριφοράς μιας κοινωνίας προκύπτουν οι κανόνες συμπεριφοράς Παράβαση κανόνα συμπεριφοράς = αποκλίνουσα συμπεριφορά

28 Όλοι κάποια στιγμή έχουμε αποκλίνουσα συμπεριφορά
ΝΟΜΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ: θεωρείται ακόμα και ο οδηγός που υπερβαίνει το όριο ταχύτητας (πταίσμα) και τραυματίζει κάποιον (πλημμέλημα) άρα Όλοι κάποια στιγμή έχουμε αποκλίνουσα συμπεριφορά

29 Το έγκλημα είναι αποτέλεσμα πολλών και σύνθετων παραγόντων
ΓΕΝΙΚΑ Το έγκλημα είναι αποτέλεσμα πολλών και σύνθετων παραγόντων Ο εγκληματίας είναι μια προβληματική προσωπικότητα, νοιώθει ότι η κοινωνία τον αδικεί και αντιδρά. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Δράση εντός των ορίων των νόμων ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

30 ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Ελλιπής κοινωνικοποίηση Τρόπος αυτοπραγμάτωσης Το άτομο αυτό συνήθως και πριν το έγκλημα είναι στο περιθώριο, οι άλλοι τον αγνοούν. Το έγκλημα είναι ένας τρόπος να βγει από την αφάνεια στην επιφάνεια. Τρόπος αυτοβεβαίωσης και αυτοπραγμάτωσης

31 Εξαρτήσεις Φαγητό Γλυκά Τυχερά παιχνίδια Διαδίκτυο ναρκωτικά Κάποιες δημιουργούν προβλήματα στο άτομο και στην κοινωνία, γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως «αποκλίνουσες συμπεριφορές»

32 Τα προστατεύει με κ……………..ς
1.7 Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο Τύποι Εγκλημάτων Κάθε κοινωνία αξιολογεί και ιεραρχεί ως σημαντικά κάποια αγαθά (υγεία, ζωή, ελευθερία κα) Π.χ. η κλοπή σε κάποιες χώρες τιμωρείται αυστηρότερα σε σύγκριση με άλλες. άρα Τα προστατεύει με κ……………..ς

33 Έγκλημα (με κριτήριο τη βαρύτητα της ποινής)
Έγκλημα σύμφωνα με το Δίκαιο Είναι κάθε πράξη που τιμωρείται από τον ποινικό νόμο «Αξιόποινη πράξη» Έγκλημα (με κριτήριο τη βαρύτητα της ποινής) Κακούργημα Τιμωρείται με κάθειρξη (φυλάκιση πάνω από 5 έτη) Η πράξη θα πρέπει να έχει γίνει με δόλο. Πταίσμα Η ελαφρύτερη μορφή αδικήματος Τιμωρείται με κράτηση έως 1 μήνα ή πρόστιμο Π.χ. παράβαση Κ.Ο.Κ Πλημμέλημα Τιμωρείται με χρηματική ποινή ή φυλάκιση έως 5 έτη

34 Έγκλημα για την εγκληματολογία
μελετά το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο (αίτια – πρόληψη – καταστολή) Τμήμα κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου υπάρχουν Τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ εγκλήματα Αυτά που προσβάλλουν βασικές αξίες της κοινωνίας Π.χ. ζωή, ελευθερία, περιουσία Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ εγκλήματα Προσβάλλουν κυρίως τους δράστες Π.χ. παραβίαση Κ.Ο.Κ., κάπνισμα σε χώρους όπου απαγορεύεται κτλ.

35 Γιατί κάποια άτομα οδηγούνται στο έγκλημα;
ΘΕΩΡΙΕΣ Το έγκλημα είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ φαινόμενο Παρέκκλιση από τα κοινωνικώς αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς. Το έγκλημα είναι ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ φαινόμενο Το έγκλημα είναι ΑΤΟΜΙΚΟ φαινόμενο Ψυχικές διεργασίες

36 Η θεωρία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Η εκάστοτε εξουσία θέτει τους κανόνες και τα όρια Χαρακτηρίζει, στιγματίζει, βάζει ετικέτες σε όσους τα παραβιάζουν Ο κοινωνικός χαρακτηρισμός λειτουργεί αρνητικά Ο στιγματισμένος έχει την τάση να επαναλαμβάνει τη συμπεριφορά του Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα βιολογικών, ψυχικών και κοινωνικών παραγόντων που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση

37 Νεανική παραβατικότητα - εγκληματικότητα
Εγκληματίας εγκληματικότητα Παραβάτης παραβατικότητα Τάση αύξησης της νεανικής παραβατικότητας Αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά Έλλειψη αγάπης Έλλειψη ασφάλειας Ανεκτικότητα κτλ

38 Έγκλημα Π…………….μη πράξη Α………………..ή συμπεριφορά
Προσβάλλει βασικές α……….ς της κοινωνίας Παράβαση Κ……….α Δ……….υ. Προκαλεί ζημιά στο α……….ο / κ…………α Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η αποκλίνουσα συμπεριφορά;

39 Αντεγκληματική Πολιτική
Πρόληψη Πριν την τέλεση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς 2. Καταστολή Μετά την τέλεση της αξιόποινης πράξης Αφορούν την τιμωρία. 3. Επανένταξη Αφού ολοκληρώσει ο δράστης την ποινή του Στόχος: 1) ομαλή επανένταξη 2) Αποτροπή νέων αξιόποινων πράξεων

40 Ποινές (Κυρώσεις στην Αποκλίνουσα Συμπεριφορά)
Α) Κύριες Ποινές Στερητικές της ελευθερίας(σε σωφρονιστικό κατάστημα) Ισόβια κάθειρξη Πρόσκαιρη κάθειρξη (5 – 20 έτη) Φυλάκιση (10 μέρες – 5 έτη) Κράτηση (1 – 30 μέρες, σε ιδιαίτερα τμήματα των φυλακών ή στα κρατητήρια) Χρηματικές 150 < χ.π. < (Πλημμέλημα) 29 < πρόστιμο <590 (πταίσμα)

41 Ποινές (Κυρώσεις στην Αποκλίνουσα Συμπεριφορά)
Β)Παρεπόμενες Ποινές Αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος (1 – 5 έτη) Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης Δήμευση (κατάσχεση) προϊόντων και εργαλείων του εγκλήματος

42 Επιβολή ποινής Έκτιση ποινής Η φυλακή αποτελεί μια μ………………….α
Ποιος ο στόχος; Η φυλακή αποτελεί μια μ………………….α Τυπικοί κανόνες (σωφρονιστικός κώδικας) Άτυποι κανόνες «δυναμική των σχέσεων»

43 Μέτρα σωφρονισμού Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση Σωματική άσκηση και άθληση Ψυχαγωγία και ελεύθερος χρόνος Άδειες Επικοινωνία με το οικογενειακό και το ευρύτερο περιβάλλον Ημιελεύθερη διαβίωση Τμηματική έκτιση ποινής Παροχή κοινωφελούς εργασίας Μέριμνα της πολιτείας πριν και μετά την απόλυση (μετασωφρονιστικά μέτρα)

44 Γιατί κάποιες φορές η φυλακή λειτουργεί ως «σχολείο εγκληματικότητας»;
Κίνδυνος ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γιατί κάποιες φορές η φυλακή λειτουργεί ως «σχολείο εγκληματικότητας»;


Κατέβασμα ppt "Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (9 ΩΡΕΣ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google