Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντίνος Γκαλονάκης «Αrduino:Προγραμματισμός στην πράξη»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντίνος Γκαλονάκης «Αrduino:Προγραμματισμός στην πράξη»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντίνος Γκαλονάκης «Αrduino:Προγραμματισμός στην πράξη»

2 Arduino Board Επινοήθηκε στην Ivrea, Italy Το 2005 Massimo Banzi & David Cuartielles Open Source Hardware Processor

3 Τι είναι το Arduino? Βασίζεται σε ένα απλό μικροελεγκτή (micro-controller), και ένα περιβάλλον ανάπτυξης (development environment, IDE) για τη συγγραφή λογισμικού Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη διαδραστικών αντικειμένων Είσοδος από ποικιλία διακοπτών και sensors, Έξοδος σε λαμπτήρες, μοτέρ, κ.α. φυσικές εξόδους. Ένα Arduino project μπορεί να είναι stand-alone, ή να επικοινωνεί με λογισμικό που τρέχει σε υπολογιστή. Οι πλακέτες μπορούν να αγοραστούν ή να φτιαχτούν Το IDE είναι open-source. Η γλώσσα προγραμματισμού είναι μια υλοποίηση της Wiring.

4 Hardware Γιατί Arduino? Είναι φθηνό Μπορεί κανείς να το αγοράσει με λιγότερα από 10.00€ Cross Platform IDE (Windows, MAC, Linux) Open source IDE και επεκτάσεις Δυνατότητα προγραμματισμού ακόμη και με Scratch (S4a, Snap4arduino)

5 Προδιαγραφές Arduino Uno 5  Microcontoller: ATmega 328  Operating Voltage 5V  Input Voltage (recommended) 7-12V  Input Voltage (limits) 6-20V  Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)  Analog Input Pins 6  Flash Memory 32 KB (of which 0.5 KB used by bootloader)  SRAM 2 KB (ATmega328)  EEPROM 1 KB (ATmega328)  Clock Speed 16 MHz

6 Πιο πολλές προδιαγραφές 6

7 7 Arduinos

8 8 Shields

9 9 Accessories

10 Analog INPUTS Digital I\O PWM(3, 5, 6, 9, 10, 11) PWR INUSB (to Computer) SCL\SDA (I2C Bus) POWER 5V / 3.3V / GND RESET

11 Touchscreen Shield Shields

12 XBee Shield More Shields…

13 Gas Sensor Temp & Humidity Flex Sensor Fingerprint Scanner Geiger Counter Sensors

14 Photo/thermistor, infared, force sensitive resistor, Hall effect, Piezo, tilt sensor.. Sensors

15 Components

16 Breadboard  Απαραίτητο για την ανάπτυξη κατασκευών.  Σημαντικά σημεία: Η χρήση του είναι πιο εύκολη από την κόλληση! Έχει πολλές μικρές τρύπες. Μερικές φορές σπάει…

17 Breadboard  Οι οριζόντιες ομάδες τρυπών είναι συνδεμένες.  Οι στήλες της τάσης και της γείωσης συνδέονται κάθετα

18 Είσοδος και έξοδος Είσοδος: σήμα που έρχεται στο board. Έξοδος: Σήμα που φεύγει από το board. Buttons Switches Light Sensors Flex Sensors Humidity Sensors Temperature Sensors LED DC motor servo motor buzzer relay RGB LED

19 Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Κάποια pins εξόδου του Arduino μας επιτρέπουν να τροποποιήσουμε την έξοδο ώστε να μιμηθούμε ένα αναλογικό σήμα. Αυτό γίνεται με την τεχνική Pulse Width Modulation (PWM). Τροποποιώντας το duty cycle, μπορούμε να μιμηθούμε μια αναλογική τάση

20 Παράδειγμα sensor: Trimpot (Potentiometer) Variable Resistor wiper fixed end fixed end

21 Παράδειγμα Αναλογικού Sensor: Ποτενσιόμετρο 3 ακροδεκτών (Κύκλωμα διαίρεσης τάσης) 1.0 V wiper fixed ends

22 Αναλογική είσοδος Το Arduino διαθέτει A/D μετατοπέα των 10bit Επομένως κβαντίζει σε 2^10 στάθμες 0 V  0 5 V  1023

23 Αναλογικοί Sensors Άλλα παραδείγματα:

24 Λογισμικό  Τι είναι το Sketch?  Μπορεί κανείς να ξεκινήσει από εδώ:  “Learning Arduino” by Alan G. Smith  http://introtoarduino.com/ http://introtoarduino.com/  Πλήρης αναφορά στη γλώσσα:  http://arduino.cc/en/Reference/HomePage http://arduino.cc/en/Reference/HomePage

25 Includes Globals void setup() void loop() Sketches

26 Εμείς θα προγραμματίσουμε με Snap4arduino

27 Σας ευχαρισ τώ πολύ Ερωτήσε ις ;


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντίνος Γκαλονάκης «Αrduino:Προγραμματισμός στην πράξη»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google