Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι ονομάζεται «κοινή γνώμη» και ποιο το κύριο χαρακτηριστικό της; 3.6 Κοινή γνώμη και Ομάδες πίεσης /συμφερόντων Τι ονομάζεται «κοινή γνώμη» και ποιο το.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι ονομάζεται «κοινή γνώμη» και ποιο το κύριο χαρακτηριστικό της; 3.6 Κοινή γνώμη και Ομάδες πίεσης /συμφερόντων Τι ονομάζεται «κοινή γνώμη» και ποιο το."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι ονομάζεται «κοινή γνώμη» και ποιο το κύριο χαρακτηριστικό της; 3.6 Κοινή γνώμη και Ομάδες πίεσης /συμφερόντων Τι ονομάζεται «κοινή γνώμη» και ποιο το κύριο χαρακτηριστικό της; Κοινή γνώμηθέσεων κρίσεων γιαφαινόμενακαιπροβλήματα γενικόενδιαφέρον Κοινή γνώμη είναι η συνισταμένη των θέσεων και των κρίσεων ενός μεγάλου αριθμού ατόμων – μελών του κοινωνικού συνόλου για φαινόμενα και προβλήματα που παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικόοι ποικίλες απόψεις που : Χαρακτηριστικό της κοινής γνώμης είναι οι ποικίλες απόψεις που : διαμορφώνονταισυζητήσεις διαμορφώνονται μέσα από γενικευμένες συζητήσεις και εκφράζονταιδημόσιες εκφράζονται με διάφορους τρόπους, δηλαδή σε δημόσιες συγκεντρώσεις, σε εφημερίδες σε εφημερίδες και γενικά στα Μ.Μ.Ε. και γενικά στα Μ.Μ.Ε.

2 Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στον σχηματισμό κοινής γνώμης; 3.6 Κοινή γνώμη και Ομάδες πίεσης /συμφερόντων Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στον σχηματισμό κοινής γνώμης; κυριότεροιπαράγοντες Τρεις είναι οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στον σχηματισμό κοινής γνώμης: α)Η διαπροσωπική επικοινωνίασυναδέλφους καθηγητέςφίλουςγονείς α) Η διαπροσωπική επικοινωνία (π.χ. με συναδέλφους, καθηγητές, φίλους, γονείς κτλ.) β)Η επιρροή των Μ.Μ.Ε. Μ.Μ.Ε β) Η επιρροή των Μ.Μ.Ε. Στις σύγχρονες κοινωνίες η κοινή γνώμη διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τα Μ.Μ.Ε. γ)Οι επιδράσεις των καθοδηγητών γνώμης πολιτικοί πίεσης / συμφερόντων γ) Οι επιδράσεις των καθοδηγητών γνώμης οι οποίοι μπορεί να είναι πρόσωπα κύρους, πολιτικοί κτλ. Σε αυτούς συγκαταλέγονται και οι ομάδες πίεσης / συμφερόντων.

3 Τι είναι ομάδες πίεσης – συμφερόντωνκαι ποιος είναι ο ρόλος τους; 3.6 Κοινή γνώμη και Ομάδες πίεσης /συμφερόντων Τι είναι ομάδες πίεσης – συμφερόντων και ποιος είναι ο ρόλος τους; όπως έχει επικρατήσει να λέγονται, λειτουργούνδιαμεσολαβητικόμεταξύ πολιτώνκράτους Οι ομάδες πίεσης/ συμφερόντων ή «τα οργανωμένα συμφέροντα», όπως έχει επικρατήσει να λέγονται, λειτουργούν με έναν ρόλο διαμεσολαβητικό μεταξύ πολιτών και κράτους. μια νέα μορφή πολιτικής οργάνωσης διάρκεια του 20ου αιώνα δυτικές δημοκρατίες. Είναι μια νέα μορφή πολιτικής οργάνωσης και δράσης που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα στις περισσότερες δυτικές δημοκρατίες.

4 και ποιος είναι ο ρόλος τους; 3.6 Κοινή γνώμη και Ομάδες πίεσης /συμφερόντων Τι είναι ομάδες πίεσης – συμφερόντων και ποιος είναι ο ρόλος τους; εκπροσωπούν συμφέροντα Οι ομάδες πίεσης εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν πρόκειται, επομένως, για θεσμό αντιπροσώπευσης. άσκηση πίεσηςεξουσία προωθήσουνσυμφέροντα κοινωνικήςομάδαςπ.χ. Είναι οργανωμένες ενώσεις πολιτών που σκοπεύουν, μέσα από την άσκηση πίεσης στην πολιτική εξουσία, να προωθήσουν τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας π.χ. αγροτικές, αγροτικές, εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών κ.ά. ενώσεις καταναλωτών κ.ά.

5 3.6 Κοινή γνώμη και Ομάδες πίεσης /συμφερόντων πίεσηςσυμφερόντων Ομάδες πίεσης και ομάδες συμφερόντων χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ως όροι ταυτόσημοι. συμφερόντωνευρύτερο H ομάδα συμφερόντων πάντως έχει ευρύτερο περιεχόμενο, αφού κάθε ομάδα συμφερόντων δεν ασκεί πίεση στην εξουσία. Ενδέχεται, όμως, να αποβεί δυνητικά ομάδα πίεσης.

6 Πως προσαρμόστηκαν οι ομάδες πίεσης -συμφερόντων στα νέα σύγχρονα δεδομένα 3.6 Κοινή γνώμη και Ομάδες πίεσης /συμφερόντων Πως προσαρμόστηκαν οι ομάδες πίεσης -συμφερόντων στα νέα σύγχρονα δεδομένα; προσαρμόσθηκε παγκοσμιοποίησηςισχυροποίησης υπερεθνικώνοργανισμών Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η δράση των ομάδων συμφερόντων προσαρμόσθηκε στα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης και της ισχυροποίησης υπερεθνικών οργανισμών, όπως για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. υπερεθνικέςδομέςαποκτούνμέλη Έτσι, πολλές ομάδες συμφερόντων δημιουργούν υπερεθνικές δομές και αποκτούν μέλη σε όλο τον κόσμο. σήμεραμόνιμα γραφείαστηνΟυάσιγκτονκαιτιςΒρυξέλλες Οι πιο σπουδαίες οργανώσεις έχουν σήμερα μόνιμα γραφεία στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, για να παρακολουθούν τις εργασίες του Ο.Η.Ε. και της Ε.Ε. αντίστοιχα.


Κατέβασμα ppt "Τι ονομάζεται «κοινή γνώμη» και ποιο το κύριο χαρακτηριστικό της; 3.6 Κοινή γνώμη και Ομάδες πίεσης /συμφερόντων Τι ονομάζεται «κοινή γνώμη» και ποιο το."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google