Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιάζοντας τη Διδασκαλία Γενικές Αρχές Β. Αργυρόπουλος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιάζοντας τη Διδασκαλία Γενικές Αρχές Β. Αργυρόπουλος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιάζοντας τη Διδασκαλία Γενικές Αρχές Β. Αργυρόπουλος vassargi@uth.gr

2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ Α.Ο.… Στην κοινωνική αλληλεπίδραση Στο εύρος και ποικιλία εμπειριών Στην αλληλεπίδραση με φυσικό περιβάλλον ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ…ΣΤΗΝ ΤΥΧΑΙΑ ΓΝΩΣΗ (INCIDENTAL KNOWLEDGE)

3 Σύμφωνα με τον Lowenfeld, Βιωματικές Εμπειρίες – Πολλά απτικά ερεθίσματα Α) Πρόσβαση του παιδιού στη γνώση Β) Σύνδεση με την καθημερινότητα Ενοποίηση - Γενίκευση Α) Οι εμπειρίες θα πρέπει να ομαδοποιούνται με βάση κοινά χαρακτηριστικά Β) Η γνώση ή η κρίση εφαρμόζεται σε μια ολόκληρη τάξη ή κατηγορία «αντικειμένων» ανάγκη για…..

4 Γενικές Διδακτικές Στρατηγικές Μοντελοποίηση με/ή χωρίς στοιχεία καθοδήγησης (modelling/guidance) Νύξεις/υπενθυμίσεις (prompting) Διαμόρφωση/σχηματοποίηση στρατηγικής (shaping) Διαμόρφωση σταθερών βημάτων εφαρμογής μιας στρατηγικής / αλυσίδα (chaining)

5 Διαδικασία Σχεδιασμού Στόχων Μετρήσιμοι Ετήσιοι Στόχοι Μετρήσιμοι Βραχύχρονοι Στόχοι Ανάλυση Έργου Επιλογή κατάλληλης/κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας Επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού Διαβαθμισμένα επίπεδα δυσκολίας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (συστηματική – on going assessment

6 Η Έννοια του Μετρήσιμου Τρόποι Μέτρησης Ποσοστά (Ν μερικό /Ν ολικό) Απόλυτοι αριθμοί (π.χ. πόσες φορές διασπάται η προσοχή του παιδιού μέσα σε μια διδακτική ώρα) Ρυθμός (π.χ. πόσες λέξεις braille ανά λεπτό) Διάρκεια (σε πόση ώρα ολοκληρώνεται μια συγκεκριμένη δραστηριότητα) Διάρκεια αναμονής από την εκφώνηση της δραστηριότητας μέχρι την έναρξη υλοποίησης της

7 Επίπεδα Ανάπτυξης και Διατήρησης Δεξιοτήτων του Μαθητή Απόκτηση Δεξιότητας (Acquisition) Ανάπτυξη ταχύτητας (Fluency) Διατήρηση εφαρμογής της Δεξιότητας (Maintenance) Γενίκευση της Δεξιότητας (Generalization)


Κατέβασμα ppt "Σχεδιάζοντας τη Διδασκαλία Γενικές Αρχές Β. Αργυρόπουλος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google