Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ Σύμβουλος ΔΣ/ΔΣΑ Μέλος ΕΔΕΚΑ Μέλος Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ Σύμβουλος ΔΣ/ΔΣΑ Μέλος ΕΔΕΚΑ Μέλος Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ Σύμβουλος ΔΣ/ΔΣΑ Μέλος ΕΔΕΚΑ Μέλος Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 4

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 5

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 6

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Σχήμα 2.4 Ρυθμός αύξησης του ΜΚΕ ανά κύρια συνιστώσα (ποσοστά ) Σημείωση: Η παραγωγικότητα μετριέται ως ΑΕγχΠ ανά δεδουλευμένη ώρα σε σταθερές τιμές. Οι μισθοί ορίζονται ως η συνολική αποζημίωση εργασίας ανά δεδουλευμένη ώρα για το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης σε ένα πλήρες έτος των εργαζομένων στο σύνολο της οικονομίας. Σε αυτό το σχήμα, η θετική ανάπτυξη της παραγωγικότητας συμβάλλει αρνητικά στην αύξηση του ΜΚΕ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Κλίμακα ανάπτυξης της απασχόλησης κατά επαγγελματικό καθεστώς (ετήσια μεταβολή, ποσοστά)

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Σχήμα 1.6 Ρυθμός ανάπτυξης της απασχόλησης κατά επαγγελματικό καθεστώς (ετήσια μεταβολή, ποσοστά)

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Μεταβολή της απασχόλησης ανά επαγγελματική κατηγορία και επίπεδο ειδίκευσης εργατικού δυναμικού (ποσοστά) 2011 - 2013, 2008 - 2011 *Οι αριθμοί δίπλα στις ράβδους υποδεικνύουν το μερίδιο συμμετοχής κάθε επαγγέλματος στο σύνολο της ανεργίας το 2013

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 11

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 12

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 13

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 14

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 15

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 16

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 17 Σύνθεση νέων συμβάσεων εργασίας, 2009 - 2013 Πλήρης απασχόλησηΜερικήαπασχόλησηΔιαλείπουσα απασχόληση

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 18 Απασχόληση ανά τύπο σύμβασης (1ο τρίμηνο 2008 =100) Μερική απασχόληση _Προσωρινή απασχόληση Πλήρης απασχόληση_ Μόνιμη απασχόληση

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 19

21 Πίνακας 20

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 21

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 22


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ Σύμβουλος ΔΣ/ΔΣΑ Μέλος ΕΔΕΚΑ Μέλος Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google