Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«eTwinning: Εργαλείο επικοινωνίας, συνεργασίας, γνώσης, διάδοσης καλών πρακτικών – στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του Σχολικού και Διαδικτυακού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«eTwinning: Εργαλείο επικοινωνίας, συνεργασίας, γνώσης, διάδοσης καλών πρακτικών – στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του Σχολικού και Διαδικτυακού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «eTwinning: Εργαλείο επικοινωνίας, συνεργασίας, γνώσης, διάδοσης καλών πρακτικών – στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του Σχολικού και Διαδικτυακού Εκφοβισμού» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕ19 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΕ06 ΣΤΟ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

2 Comenius – Regio Το Comenius Regio είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει: Τη συνεργασία μεταξύ σχολικών-εκπαιδευτικών μονάδων διαφορετικών χωρών. Τη συνεργασία μεταξύ σχολικών-εκπαιδευτικών μονάδων διαφορετικών χωρών. Ανταλλαγές εκπαιδευτικών ανάμεσα στις μονάδες αυτές με σκοπό την επιμόρφωση, την παρακολούθηση σεμιναρίων και τη γνωριμία με τις διάφορες χώρες. Ανταλλαγές εκπαιδευτικών ανάμεσα στις μονάδες αυτές με σκοπό την επιμόρφωση, την παρακολούθηση σεμιναρίων και τη γνωριμία με τις διάφορες χώρες. Σκοποί: Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης, η προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών και η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση.

3 Comenius – Regio II Το 5 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα με σειρά δραστηριοτήτων που είχαν θέμα τον σχολικό εκφοβισμό (Bullying): Μαθητές-πολλαπλασιαστές του σχεδίου. Μαθητές-πολλαπλασιαστές του σχεδίου. Δημιουργία λογοτεχνικού κειμένου, σχετικού με το θέμα. Δημιουργία λογοτεχνικού κειμένου, σχετικού με το θέμα. Συγγραφή εργασίας για το Bullying και μετάφρασή της στα Αγγλικά. Συγγραφή εργασίας για το Bullying και μετάφρασή της στα Αγγλικά. Δημιουργία κόμικς, σκίτσων και σχεδίων για τον σχολικό εκφοβισμό. Δημιουργία κόμικς, σκίτσων και σχεδίων για τον σχολικό εκφοβισμό.

4 E-Twinning Το eTwinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση στην οποία συμμετέχουν σχολεία από διαφορετικές χώρες. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να: Συνεργάζονται κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συνεργάζονται κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αποκομίζουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Αποκομίζουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν και μαθαίνουν μαζί, μοιράζονται τις απόψεις τους και δημιουργούν καινούργιες φιλίες. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν και μαθαίνουν μαζί, μοιράζονται τις απόψεις τους και δημιουργούν καινούργιες φιλίες.

5 E-Twinning ΙΙ Το 5 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα eTwinning με τίτλο: “European Language Ties Us (ELT-U)” Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία πρωτότυπων γλωσσικών δραστηριοτήτων με χρήση ομαδοσυνεργατικών εργαλείων του WEB 2.0 Συμμετέχουν σχολεία από: Ελλάδα, Τουρκία, Σλοβακία, Πολωνία και Γαλλία. Από το σχολείο μας συμμετέχουν: Ο κ. Παναγιώτης Γεωργάλας ΠΕ19 και η κ. Δήμητρα Βασιλάκου ΠΕ06

6 E-Twinning III Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δραστηριότητες: Online συναντήσεις τάξεων μέσω SKYPE Online συναντήσεις τάξεων μέσω SKYPE Δημιουργία Video-Παρουσίασης των σχολείων Δημιουργία Video-Παρουσίασης των σχολείων Δημιουργία διαλόγων στα Αγγλικά και μετατροπή τους σε podcasts Δημιουργία διαλόγων στα Αγγλικά και μετατροπή τους σε podcasts Δημιουργία Comics στα Αγγλικά Δημιουργία Comics στα Αγγλικά Ανταλλαγή καρτών για τα Χριστούγεννα/Νέο Έτος Ανταλλαγή καρτών για τα Χριστούγεννα/Νέο Έτος Δημιουργία Online Posters Δημιουργία Online Posters Webinars επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε νέα λογισμικά Webinars επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε νέα λογισμικά Ομάδα ELT-U στο Facebook Ομάδα ELT-U στο Facebook Όλες οι εργασίες ανέβηκαν στο Twinspace Όλες οι εργασίες ανέβηκαν στο Twinspace

7 Η Σύζευξη + = Η Σύζευξη + = Λόγω της συχνής επικοινωνίας και της άριστης σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων στο e-Twinning προτάθηκε η δημιουργία μιας νέας κοινής δραστηριότητας στα Αγγλικά με αντικείμενο τον σχολικό εκφοβισμό «Bullying». Οι μαθητές από όλα τα σχολεία δημιούργησαν, προσάρμοσαν και παρουσίασαν δραστηριότητες σχετικές με το θέμα.

8 Η Σύζευξη II + = Η Σύζευξη II + = Οι μαθητές του σχολείου μας: Μετέφρασαν στα Αγγλικά την εργασία τους που είχαν εκπονήσει για το Comenius-Regio. Μετέφρασαν στα Αγγλικά την εργασία τους που είχαν εκπονήσει για το Comenius-Regio. Δημιούργησαν μία εύληπτη παρουσίαση PowerPoint. Δημιούργησαν μία εύληπτη παρουσίαση PowerPoint. Η εργασία τους ανέβηκε στο Twinspace και στην αντίστοιχη ομάδα ELT-U στο Facebook. Η εργασία τους ανέβηκε στο Twinspace και στην αντίστοιχη ομάδα ELT-U στο Facebook. Έγιναν παρουσιάσεις στα συμμετέχοντα σχολεία με τις εργασίες των άλλων σχολείων και ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές. Έγιναν παρουσιάσεις στα συμμετέχοντα σχολεία με τις εργασίες των άλλων σχολείων και ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές.

9 Η παρουσίαση στο Twinspace

10 Η παρουσίαση στο Facebook

11 Επίλογος Με βάση την παραπάνω εμπειρία, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πολλά ανεξάρτητα Ευρωπαϊκά προγράμματα: Μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Με τη σύζευξή τους, μπορεί να γίνει ευκολότερα η διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Με τη σύζευξή τους, μπορεί να γίνει ευκολότερα η διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Μπορεί να πραγματοποιηθεί εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών κλάδων. Μπορεί να πραγματοποιηθεί εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών κλάδων. Μπορεί να γίνει διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων. Μπορεί να γίνει διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων.

12 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά: Τον διευθυντή του 5 ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής για την πολύπλευρη στήριξη που μας παρείχε. Τους μαθητές του σχολείου για την προθυμία που επέδειξαν σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και τη συνεισφορά τους. Την κ. Αντωνία Παπατριανταφύλλου, για την ιδέα της σύζευξης των δύο προγραμμάτων (Comenius-Regio και e-Twinning).


Κατέβασμα ppt "«eTwinning: Εργαλείο επικοινωνίας, συνεργασίας, γνώσης, διάδοσης καλών πρακτικών – στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του Σχολικού και Διαδικτυακού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google