Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η επίδραση του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας (1/2)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η επίδραση του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας (1/2)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Ογκολογική Νοσηλευτική
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Ογκολογική Νοσηλευτική Ενότητα 4: Η επίδραση του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας Ευάγγελος Δούσης, Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ουρανία Γκοβίνα, Επίκουρος Καθηγήτρια Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

1 Η επίδραση του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας (1/2)
Τι κάνουν οι νοσηλευτές στα πλαίσια της φροντίδας των ασθενών με καρκίνο; (επαγγελματικός στόχος) Γιατί το κάνουν; (προσωπικός στόχος)

2 Η επίδραση του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας (2/2)
Για να γίνει αντιληπτή η επίδραση του καρκίνου του ασθενή στους νοσηλευτές θα πρέπει να διερευνηθούν: Ρόλοι και λειτουργίες Δεξιότητες επικοινωνίας Ικανότητες των νοσηλευτών Πρότυπα θεραπευτικών πρακτικών Συνειδητές & ασυνείδητες εργασίες των νοσηλευτικών σχέσεων στη νοσηλευτική ογκολογία

3 Θεμελιώδη θέματα στην ογκολογική νοσηλευτική
Ποιες είναι οι διακριτές απόψεις για την διαπροσωπική εργασία; Πως οι νοσηλευτές χρησιμοποιούν την προσωπικότητά τους προς όφελος των ασθενών που φροντίζουν; Τι επιβάλλουν οι ρόλοι; Τρόποι επικοινωνίας των νοσηλευτών με τους ασθενείς και τους συναδέλφους τους Τι ο νοσηλευτής και ο ασθενής αντιπροσωπεύει ο ένας για τον άλλο; Πως οι νοσηλευτές διαχειρίζονται το άγχος τους από την αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου και της οδύνης;

4 Το θεωρητικό πλαίσιο της Νοσηλευτικής στη φροντίδα ασθενών με καρκίνο
Μεγάλη σημασία η σχέση νοσηλευτή – ασθενή Εκπαιδευτική Θεραπευτική Σωματική προσέγγιση ασθενή (επαγγελματική εγγύτητα – μη αμοιβαία σχέση) Διαπροσωπική στενή σχέση με ασθενή Ο νοσηλευτής & ο ασθενής γνωρίζουν & σέβονται ο ένας τον άλλο ως άτομα που μοιάζουν αλλά και διαφέρουν και ως άτομα που μοιράζονται από κοινού τις λύσεις προβλημάτων

5 Η προμελετημένη λήψη αποφάσεων των νοσηλευτών αποτελεί πλεονέκτημα για τους ασθενείς & προάγει την προσαρμογή την θεραπεία & την υγεία Στους τομείς: Σχέση νοσηλευτή – ασθενή Διαπροσωπικό περιβάλλον φροντίδας Προαγωγή της άνεσης Συμβατικές & μη συμβατικές νοσηλευτικές παρεμβάσεις Η εκπαίδευση του ασθενή

6 Το θεωρητικό πλαίσιο της Νοσηλευτικής στη φροντίδα ασθενών με καρκίνο
Η ιδανική σχέση νοσηλευτή – ασθενή στηρίζεται στην αμοιβαιότητα και στη συνεργασία Καλή σχέση μεταξύ νοσηλευτή και ασθενή σημαίνει: Συνεργασία Οικειότητα Αμοιβαιότητα Είναι σημαντικό νοσηλευτής & ασθενής να αποκαλύπτουν τα συναισθήματά τους & τα οφέλη τους από τη σχέση αυτή Ατμόσφαιρα Πνεύμα Δυναμική

7 Τρόποι συνύπαρξης νοσηλευτή – ασθενή
Ο Halldorsdottir θεωρεί ότι υπάρχουν 5 τρόποι συνύπαρξης με τον άλλο, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ένα ποιοτικά διαφορετικό βαθμό παροχής φροντίδας: Επιβεβαίωση της προσωπικότητας του άλλου Αναγνώριση της προσωπικότητας του άλλου Δεν υπάρχει επίδραση στη ζωή του άλλου Απομάκρυνση από το αληθινό κέντρο του άλλου Αποπροσωποποίηση του άλλου

8 Οι τύποι της νοσηλευτικής γνώσης κατά Carper
Η επιστημονική γνώση της ανθρώπινης συμπεριφοράς Η αισθητική αντίληψη των σημαντικών εμπειριών Η προσωπική κατανόηση της ατομικότητας του εαυτού Η ικανότητα επιλογών σε συγκεκριμένες καταστάσεις με τη συμμετοχή ιδιαίτερων ηθικών κρίσεων

9 Θεραπευτική διάσταση της νοσηλευτικής (1/2)
Η συντροφιά που παρέχει ένας νοσηλευτής με τη μορφή της εγγύτητας, η οποία δεν έχει το χαρακτήρα της βαθιάς προσωπικής φιλίας, αλλά την έννοια της σωματικής παρουσίας και της μορφής «του να είσαι εκεί» και όχι απλά «του να κάνεις κάτι»

10 Θεραπευτική διάσταση της νοσηλευτικής (2/2)
Η ικανότητα των νοσηλευτών να ερμηνεύσουν τις υποκειμενικές εμπειρίες των άλλων αποτελεί θεμελιώδες αξίωμα του «βοηθητικού ρόλου» των νοσηλευτών Η ικανότητα ερμηνείας ανησυχιών καθιστά τον νοσηλευτή ικανό να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν την ασθένειά τους Θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ της ταυτόσημης διατύπωσης του άγχους σε ένα στενό φίλο κατά τη διάρκεια μιας εγκάρδιας συζήτησης και αυτών που θα συμβούν μεταξύ ενός νοσηλευτή και του ασθενή. Η διαφορά υπάρχει στην επινοητικότητα, σκοπιμότητα και στρατηγική χρήση των «δεδομένων» που κάνει ο νοσηλευτής και παρέχονται από το άτομο. Η εγκάρδια συζήτηση με ένα φίλο δεν είναι «επαγγελματική σχέση»

11 Επαγγελματικό & πολιτικό πλαίσιο
Η ανάγκη διαχείρισης προσωπικού επιφέρει επιδράσεις στη παροχή φροντίδας υγείας Ανταμείβονται μόνο οι μετρήσιμες επιδόσεις των νοσηλευτών ενώ επιδόσεις τους που σχετίζονται με την επικεντρωμένη στο συναίσθημα εργασία δεν μπορούν να μετρηθούν Το μοντέλο της γραφειοκρατίας που υπάρχει στηρίζεται στην τυπικότητα και στην απόσταση που θεωρούνται σαν τον μόνο τρόπο για τη λογική λήψη αποφάσεων. Έτσι δίνεται έμφαση στις ποσότητες, στα επίπεδα και στους αριθμούς. Αυτό το μοντέλο απέχει από τις θεμελιώδεις νοσηλευτικές αξίες

12 Ο ειδικευμένος Νοσηλευτής στην φροντίδα ασθενών με καρκίνο
Δεξιότητες Εξειδικευμένος νοσηλευτής Μεταρρυθμιστική ηγεσία Στρατηγική/Όραμα Συνεργασία Παράγοντας αλλαγής Ρόλος μοντέλου Υποκίνηση: Ανάπτυξης προσωπικού Ανάπτυξης της πρακτικής Ανάπτυξης της οργάνωσης Διαχειριστικές παρεμβάσεις Διεργασίες: Ανάπτυξη κοινού οράματος Έμπνευση και επικοινωνία Εκτίμηση της αξίας των άλλων Πρόσκληση και παροχή κινήτρων Ανάπτυξη εμπιστοσύνης Εμπιστευτικότητα Το πλαίσιο φροντίδας του καρκίνου Εκβάσεις Οι εμπειρίες & οι ανάγκες για τον καρκίνο του ασθενή καθορίζουν τη θεραπεία & τη φροντίδα για τον καρκίνο Εξέλιξη & Ενδυνάμωση του προσωπικού Εξέλιξη των νοσηλευτικών πρακτικών Μεταρρύθμιση κουλτούρας Ποιοτικές υπηρεσίες παροχής φροντίδας Ειδικευμένος νοσηλευτής/ Σύμβουλος νοσηλευτής Εκπαιδευτής Υπο-ρόλοι Ερευνητής Προϋποθέσεις Κοινές αξίες & πεποιθήσεις Ανοικτή μη-ιεραρχική ογκολογική μονάδα/κέντρο διαχείρισης Οργανωτική εξουσία που επενδύει στους ειδικευμένους νοσηλευτές Σύμβουλος

13 Ογκολογικός νοσηλευτής (ειδικευμένος)
Θεμελιώδη γνώση & θεωρία που προάγει τη θεραπευτική πρακτική Θεραπευτικές παρεμβάσεις για τα άτομα ή τα προβλήματα Ανάπτυξη και αλλαγή του συστήματος ή του περιβάλλοντος υγείας Κριτική & αναπροσαρμογή της μορφής της φροντίδας κάτω από την κοινωνική προοπτική.

14 Οργανωτικό πλαίσιο (1/4)
Συναισθηματική βάση της νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών με καρκίνο. Τα συναισθήματα θα πρέπει να διαχειρίζονται όχι με την άρνηση αλλά με την ενασχόληση με αυτά. Αυτό εξαρτάται από παράγοντες: Οργανωτικούς Ενδοπροσωπικούς: Τύποι χώρου & χρόνου Λιγότερο ή περισσότερο δημόσιες συζητήσεις Άρνηση των συναισθημάτων Περιορισμό της μεταφοράς πληροφοριών Επίσημων & ανεπίσημων επαγγελματικών ρόλων Εργασίας ανάλογα με το φύλο Έμπειρο ή όχι προσωπικό Περιβάλλον μέσα από το οποίο οι ασθενείς μπορούν να εκφράσουν το άγχος και τα συναισθήματά τους

15 Οργανωτικό πλαίσιο (2/4)
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι νοσηλευτές συχνά δεν ανταποκρίνονται με ευαισθησία στους ασθενείς με καρκίνο αλλά εργάζονται επικεντρωμένοι στο καθήκον τους. Π.χ ξυπνούν τους ασθενείς κατά τη νοσηλεία για να τους δώσουν φάρμακο κλπ…. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι η μετακίνηση των νοσηλευτών από το ογκολογικό τμήμα σε άλλο τμήμα γίνονταν για να προφυλαχθούν οι νοσηλευτές από το άγχος τους και όχι προς όφελος των ασθενών.

16 Οργανωτικό πλαίσιο (3/4)
Άλλες μελέτες έδειξαν ότι το άγχος που βιώνουν οι νοσηλευτές που φροντίζουν ασθενείς με καρκίνο μπορεί να εξαρτάται από τη φύση του επαγγέλματος αλλά δεν εξαρτάται από τη νοσηλευτική αφού αν έχουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης του άγχους το ξεπερνούν. Η μετακίνηση των νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα ή από νοσοκομείο σε νοσοκομείο λειτουργεί σαν «απομάκρυνσή τους» με αποτέλεσμα να διασπώνται σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των νοσηλευτών αλλά και μεταξύ αυτών και των ασθενών.

17 Οργανωτικό πλαίσιο (4/4)
Μελέτες έδειξαν ότι σε ογκολογικά τμήματα με ασθενείς με λευχαιμία επικρατούσε ένα ιατροκεντρικό μοντέλο παροχής φροντίδας με κύριο συστατικό την αντικειμενικότητα και όχι οι συναισθηματικά φορτισμένες συζητήσεις οι οποίες και αποφεύγονταν. Άλλες μελέτες υποστηρίζουν ότι η φροντίδα των ασθενών με καρκίνο πρέπει να γίνεται περισσότερο με όρους οικογενειακούς παρά με όρους ιδρυματικούς….. Ενώ άλλες μελέτες τονίζουν τη σημασία της υποστήριξης της διοίκησης…

18 Μορφές επικοινωνίας στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας στην ογκολογία
Υπάρχει η τάση αποφυγής των δύσκολων ή των επώδυνων θεμάτων καθώς και των παρερμηνειών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων με καρκίνο. Αυτό εξαρτάται από τη σχέση νοσηλευτή – ασθενή, από την άσκηση του επαγγέλματος και την εξειδικευμένη γνώση του νοσηλευτή. Η γλώσσα των γιατρών αντανακλά μια άνιση κοινωνική σχέση και δεν θα πρέπει να την υιοθετούν οι νοσηλευτές….. Η ιατρική φωνή ορίζεται σαφώς με το τυπικό πλαίσιο: Γιατρός: ερώτηση Ασθενής: απάντηση Γιατρός: εκτίμηση / επόμενη ερώτηση

19 Η σύγχρονη νοσηλευτική υποστηρίζει ότι η σχέση νοσηλευτή – ασθενή επηρεάζεται από (1/2):
Υιοθέτηση επικεντρωμένης στον ασθενή προσέγγισης με ανοικτές ερωτήσεις Ερμηνείας των ιατρικών θεμάτων Χρησιμοποίησης λέξεων του ίδιου του ατόμου προκειμένου να διατυπωθούν περαιτέρω ερωτήσεις Ακρόασης με την ελάχιστη διακοπή

20 Η σύγχρονη νοσηλευτική υποστηρίζει ότι η σχέση νοσηλευτή – ασθενή επηρεάζεται από (2/2):
Οι νοσηλευτές συχνά έχουν το άγχος ότι δεν έχουν τις επαρκείς κλινικές γνώσεις για να συζητήσουν το πρόβλημα του ασθενή. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι οι νοσηλευτές αποφεύγουν να εκτεθούν στο άγχος των ασθενών. Αυτό εξαρτάται από: το βαθμό στον οποίο η ανάληψη κινδύνου είναι φυσιολογική από την ομάδα Το βαθμό στον οποίο είναι πιθανή η ανταλλαγή συναισθημάτων Το βαθμό στον οποίο τα μέλη της ομάδας υποστηρίζονται μεταξύ τους Το βαθμό στον οποίο είναι δυνατό να μοιραστεί η ευθύνη

21 Στάσεις και άμυνες των νοσηλευτών
Μελέτες έδειξαν ότι συχνά οι νοσηλευτές έχουν: Αρνητική στάση για τον καρκίνο Αρνητική στάση για τη θεραπεία Συσχετίζουν τον καρκίνο με τον θάνατο, το ότι υποφέρουν οι ασθενείς, με την οδύνη Ενώ όσο καλύτερα εκπαιδευμένοι είναι τόσο λιγότερο έχουν τις παραπάνω στάσεις

22 Πηγές άγχους για τους νοσηλευτές που φροντίζουν ασθενείς με καρκίνο
Η συναισθηματική υπερφόρτωση από την εργασία και την επίδρασή της στην οικογενειακή ζωή Η πτωχή διοικητική υποστήριξη και οι περιορισμοί πόρων/προσωπικού Η διαχείριση του «υποφέρειν» των ασθενών Ο θάνατος και η πορεία προς το θάνατο Οι σχέσεις με τους άλλους επαγγελματίες υγείας Η έλλειψη εμπειρίας

23 Επιλεγμένες μελέτες για τη ψυχική ένταση των επαγγελματιών υγείας στην ογκολογία (1/3)
Μελέτη Δομές Δείγμα Μέθοδος Αποτελέσματα Ulrich A. και FitzGerald P. (1990) 13 ογκολογικά τμήματα n = 91 νοσηλευτές n = 57 γιατροί Δομημένες συνεντεύξεις. Ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για την μελέτη και αφορά τέσσερα πεδία: περιπτώσεις σύγκρουσης, υποδομή, μεταβλητές του οργανισμού, υγεία. Ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των περιστασιακών παραγόντων έντασης και ψυχοσωματικών παθήσεων. Νοσηλευτές: διαπροσωπικές δυσκολίες = σωματική καταπόνηση. Γιατροί: μη επαγγελματική ικανοποίηση = κόπωση

24 Επιλεγμένες μελέτες για τη ψυχική ένταση των επαγγελματιών υγείας στην ογκολογία (2/3)
Μελέτη Δομές Δείγμα Μέθοδος Αποτελέσματα Whippon D & Canellos G (1991) Cull (1991) n=1000 τυχαία επιλεγμένοι ογκολόγοι Πανεπιστημιακή ογκολογική μονάδα 60% ανταπόκριση στα ερωτηματολόγια n = 11 νοσηλευτές n = 6 γιατροί n = 4 παραϊατρικό προσωπικό 56% βίωνε επαγγελματική κόπωση Τεχνική Δελφοί Πτωχή ανταπόκριση στην τρίτη εκτίμηση = 6 Σημαντικότητα μεταξύ του τύπου των δραστηριοτήτων και της επαγγελματικής κόπωσης Ανάγκη συζήτησης θεμάτων. Ανοικτό πρόβλημα της ομάδας που επιζητούσε λύση η διατήρηση αμοιβαίας υποστήριξης και επικοινωνίας. Kent G. και συv. (1994) Οικολογικό κέντρο n = 125 ιατρικό, πανεπιστημιακό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, τυχαία επιλεγμένο Δελτία καταγραφών σημαντικών συμβάντων. Οι κλίμακες: Maslach Burnout Inventory (MBI), Hospital Anxiety and Depression Scale Πρόθεση εγκατάλειψης της θέσης Ανταπόκριση n = 48 (39%) Ερωτηματολόγιο Η αντίληψη ανικανότητας για βοήθεια των ασθενών έδινε υψηλές τιμές αξιολόγησης στην κλίμακα ΜΒΙ. 22% κίνδυνος για κλινικό άγχος, 33% πρόσφατη τάση εγκατάλειψης του επαγγέλματος

25 Επιλεγμένες μελέτες για τη ψυχική ένταση των επαγγελματιών υγείας στην ογκολογία (3/3)
Μελέτη Δομές Δείγμα Μέθοδος Αποτελέσματα Ramirez Λ. και συν. (1995) Εθνική μελέτη ογκολογικών κέντρων Παθολόγοι και κλινικοί ογκολόγοι και γιατροί ανακουφιστικής θεραπείας Ερωτηματολόγιο Εμφάνιση ψυχιατρικής νοσηρότητας στους ογκολόγους σε ποσοστό περίπου 32% για τους παθολόγους ογκολόγους, 29% για τους κλινικούς ογκολόγους και 25% για εκείνους της ανακουφιστικής, όσους δηλαδή παρείχαν συμβουλευτική και κατ' οίκον νοσηλεία που εργάζονταν σε επείγουσες νοσοκομειακές ειδικότητες. Miller D και Gillies P. (1996) Επτά κέντρα HIV/AIDS και 2 ογκολογικά κέντρα n = 203 άτομα προσωπικό (το σύνολο του προσωπικού της μονάδας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες) Δομημένες συνεντεύξεις Οι κλίμακες: Maslach Burnout Inventory General Hospital Questionnaire Μικρό ποσοστό ανταπόκρισης για τους ογκολόγους. Μικρές συνολικές διαφορές μεταξύ των δομών HIV/AIDS και ογκολογίας. 39% του δείγματος παραπονούνταν για δέσμευση με την εργασία. 25% ανέφεραν ύπαρξη σχέσεων και ότι είχαν υποφέρει

26 Άμυνες των νοσηλευτών

27 Συνήθεις κινητοποιούμενες στην καθημερινή κλινική εργασία άμυνες ενάντια στο άγχος (1/2)
Άρνηση Αμυντικός μηχανισμός με τον οποίο είτε αρνείσαι μια αντίληψη του εαυτού, είτε αρνείσαι κάποιες οδυνηρές εμπειρίες Αντιληπτική Άμυνα Συνειδητή προσπάθεια να ξεχάσεις ή να αρνηθείς και να αποφύγεις να σκεφτείς κάτι Απώθηση Μια αντίληψη ενδεχόμενα να καταπιέζεται ασυνείδητα εξαιτίας της αδιανόητης φύσης της. Πιθανά να πρόκειται για μια αντίληψη συναισθημάτων που έρχονται σε σύγκρουση με την άποψη για τον εαυτό μας και για το τι είναι αποδεκτό. Αποφεύγεται να γίνει συνειδητή. Σχάση (αντικειμένου) Περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των καλών και κακών απόψεων για τον εαυτό και τους άλλους ή των καλών και κακών συναισθημάτων Προβολή Εξωτερίκευση μη αποδεκτών συναισθημάτων και απόδοση τους σε άλλα άτομα ή αντικείμενα Προβολική ταύτιση Προβολή όχι μόνο συναισθημάτων αλλά και σημαντικών απόψεων του εαυτού στους άλλους, ώστε το άτομο αυτό να νιώσει και να αποκτήσει ικανότητες και κίνητρα τα οποία διαφορετικά δεν του ανήκουν

28 Συνήθεις κινητοποιούμενες στην καθημερινή κλινική εργασία άμυνες ενάντια στο άγχος (2/2)
Αντιδραστικός σχηματισμός Η κίνηση προς το αντίθετο άκρο, αποσαφηνίζει μη αποδεκτά συναισθήματα, την υπερβολική ηρεμία για να αποκρύψει τον πανικό Εκλογίκευση Αιτιολόγηση ασυνείδητου κίνητρο») ή δικαιολόγηση για κάτι το οποίο δεν είναι κατάλληλο για την περίπτωση Ψυχοσωματικές αντιδράσεις Μη αποδεκτά συναισθήματα ενδεχομένως να μετατρέπονται σε σωματικά συμπτώματα Αποφυγή φόβου Αποφυγή καταστάσεων που εγείρουν δυσάρεστα συναισθήματα Μετάθεση Φόβος έκφρασης συναισθημάτων στο άτομο που τους προκαλεί και διοχέτευση τους κάπου άλλου Παλινδρόμηση Εάν είμαστε ανίκανοι να προσαρμοστούμε, παλινδρομούμε, είτε παλιμπαιδίζοντας είτε ακολουθώντας περισσότερο εξαρτημένες συμπεριφορές. Μετουσίωση Επικράτηση μη συνειδητών σκέψεων, επιτρέπεται μερική, τροποποιημένη, κοινωνικά αποδεκτή, ακόμα και επιθυμητή έκφραση.

29 Βιβλιογραφία Jessica Corner & Christopher Bailey, Νοσηλευτική Ογκολογία, Το πλαίσιο φροντίδας, Επιμέλεια: Ελισάβετ Πατηράκη-Κουρμπάνη, Εκδόσεις: Π.Χ. Πασχαλίδης

30 Τέλος Ενότητας

31 Σημειώματα

32 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ευάγγελος Δούσης, Ουρανία Γκοβίνα, Ευάγγελος Δούσης, Ουρανία Γκοβίνα. «Ογκολογική Νοσηλευτική. Ενότητα 4: Η επίδραση του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας». Έκδοση: 1.0. Αθήνα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

33 Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

34 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. διαθέσιμο με άδεια CC-BY Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο ως κοινό κτήμα χωρίς σήμανση Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

35 Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

36 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Η επίδραση του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας (1/2)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google