Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων I (Θ) Ενότητα 5: Σχεδίαση βάσεων δεδομένων - Κανονικοποίηση Χ. Σκουρλάς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων I (Θ) Ενότητα 5: Σχεδίαση βάσεων δεδομένων - Κανονικοποίηση Χ. Σκουρλάς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων I (Θ) Ενότητα 5: Σχεδίαση βάσεων δεδομένων - Κανονικοποίηση Χ. Σκουρλάς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Περιγραφή Ενότητας Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις απαραίτητες έννοιες ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την τεχνολογία των βάσεων δεδοµένων και των συστηµάτων βάσεων δεδοµένων. Έµφαση δίδεται στην παρουσίαση των εννοιών της κανονικοποίησης. Χ. Σκουρλάς 1

3 Στόχος Ενότητας Κύριος στόχος του µαθήµατος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές µε τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάσουν την Τρίτη κανονική μορφή. Λέξεις κλειδιά: Κανονικοποίηση, Κανονικές μορφές, Πρώτη Κανονική Μορφή, Δεύτερη Κανονική Μορφή, Τρίτη Κανονική Μορφή, Κανονική Μορφή Boyce Codd. 2

4 Απλοποιημένη βάση διαχείρισης προσωπικού (personnel) ENAMELANGUAGELANG_ CODE USEEMP NO EXPRSALP_CODEPNAMEBUDGETP_TIME ΒΑΛΑΚΟΣCOBOL100 3 41200 020ΑΠΟΘΗΚΕΣ10000080 ΒΑΛΑΚΟΣFORTRAN77200 2100 41200 010ΕΡΓΟ Α20000020 ΒΑΛΑΚΟΣCOBOL100 3 41200 010ΕΡΓΟ Α20000020 ΒΑΛΑΚΟΣFORTRAN77200 2100 41200 020ΑΠΟΘΗΚΕΣ10000080 ΚΑΜΑΡAΣCOBOL100 2200 31150 010ΕΡΓΟ Α200000100 ΚΑΜΑΡAΣPL/I300 1200 31150 010ΕΡΓΟ Α200000100 ΣΠΥΡΟΥCOBOL100 4300 41450 020ΑΠΟΘΗΚΕΣ100000100 ΠΛΑΚΙΔΗΣCOBOL100 5400 71300 020ΑΠΟΘΗΚΕΣ100000100 ΠΛΑΚΙΔΗΣFORTRAN77200 2400 71300 020ΑΠΟΘΗΚΕΣ100000100 ΝΙΚΟΥCOBOL100 4500 51500 020ΕΡΓΟ Α200000100 ΝΙΚΟΥPASCAL400 1500 51500 020ΕΡΓΟ Α200000100 ΠΙΝΑΚΑΣ EMPLOY σύνθετο κύριο κλειδί = (EMPNO, LANG_CODE, P_CODE) Σχήμα Πρώτη κανονική μορφή βάσης δεδομένων προσωπικού 3

5 Κανόνες Kανόνας 1 – Σε κάθε πίνακα δεν πρέπει να εμφανίζονται σύνθετα πεδία ορισμού ανά στήλη. Σε περιγραφική προσέγγιση, ο πίνακας δεν έχει σύνθετες στήλες και σε κάθε γραμμή του πίνακα κάθε «θέση» της πρέπει να περιέχει ακριβώς μια τιμή ή τιμή NULL Κανόνας 2 – Αν το κύριο κλειδί του πίνακα, δηλαδή το κλειδί που ορίζει μονοσήμαντα όλες τις στήλες του, είναι σύνθετο (αποτελείται από περισσότερες από μία στήλες) και ένα τμήμα του ορίζει μονοσήμαντα κάποιες στήλες πρέπει το τμήμα αυτό και οι στήλες που ορίζει να αποτελέσουν ξεχωριστό πίνακα. Κανόνας 3 – Σε κάθε πίνακα, όλες οι στήλες πρέπει να αντιστοιχούν απ‘ ευθείας στο κλειδί χωρίς μεταβατικές εξαρτήσεις διαμέσου άλλων στηλών. – Οι κανόνες διατυπώνονται και με τους όρους σχέση (αντί του όρου πίνακας) και χαρακτηριστικό (αντί στήλη). 4

6 Τρίτη Κανονική Μορφή ENAMEEMPNOEXPRSAL Κύριο κλειδί LANG_CODEUSEEMPNO Κύριο κλειδί LANGUAGELANG_CODE Κύριο κλειδί P_CODEPNAMEBUDGET Κύριο κλειδί EMPNOP_CODELANG_CODE Κύριο κλειδί 5

7 Απλοποιημένο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών (orders) Order_noC_codeC_nameAddressO_dateItem_noI_nameList_priceqty Σχήμα Πρώτη κανονική μορφή. Κύριο κλειδί = (order_no, item_no) Πίνακας “Orders” 6

8 Δεύτερη κανονική μορφή Order_noC_codeC_nameAddressO_date Κύριο κλειδί Order_noItem_noqty Κύριο κλειδί Item_noI_nameList_price Κύριο κλειδί 7

9 Τρίτη κανονική μορφή Order_noC_codeO_date Κύριο κλειδί Order_noItem_noqty Κύριο κλειδί Item_noI_nameList_price Κύριο κλειδί C_codeC_nameAddress Κύριο κλειδί 8

10 9

11 Κανονική μορφή BOYCE-CODD Έστω βάση δεδομένων εκπαιδευτικού ιδρύματος. Δώστε παράδειγμα πίνακα που είναι στην Τρίτη κανονική μορφή αλλά όχι στην κανονική μορφή Boyce-Codd. Μη ξεχάσετε να αναφέρετε τους περιορισμούς που ισχύουν. Γράψτε την κανονική μορφή Boyce-Codd. Τι κερδίσαμε πηγαίνοντας στη μορφή αυτή; Έστω ότι ο πίνακας STUD_COUR_TEACH ανήκει στο Σύστημα Βάσης Δεδομένων ενός τριτοβάθμιου ιδρύματος. ΠΙΝΑΚΑΣ STUD_COUR_TEACH StudentCourseTeacher ΔΟΥΜΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΔΟΥΜΑPROLOGΞΑΝΘΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣPROLOGΚΑΤΣΙΚΑΣ Για τον πίνακα αυτό μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στην τρίτη κανονική μορφή και το κύριο κλειδί του είναι το σύνθετο κλειδί (Student, Course). 10

12 Περιορισμός Αν ένας διδάσκων διδάσκει ακριβώς ένα μάθημα θα μπορούσε το χαρακτηριστικό Teacher να καθορίζει το χαρακτηριστικό Course. Δηλαδή, στο παράδειγμά μας έχουμε μία (σχετικά ασυνήθιστη) περίπτωση όπου χαρακτηριστικό εκτός κλειδιού ορίζει τμήμα του σύνθετου κλειδιού ενός πίνακα της τρίτης κανονικής μορφής. Η κανονική μορφή Boyce-Codd έχει δύο πίνακες: κύριο κλειδί = (Student, Teacher) ΠΙΝΑΚΑΣ STUDENT ΠΙΝΑΚΑΣ COUR_TEACH κύριο κλειδί = Teacher Αν μία σχέση είναι στη κανονική μορφή (BCNF) τότε είναι και στην τρίτη κανονική μορφή. StudentTeacher ΔΟΥΜΑΣΚΟΥΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣΜΙΑΟΥΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣΜΙΑΟΥΛΗΣ ΔΟΥΜΑΞΑΝΘΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣΚΑΤΣΙΚΑΣ TeacherCourse ΣΚΟΥΡΛΑΣΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΙΑΟΥΛΗΣΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΞΑΝΘΑΚΗΣPROLOG ΚΑΤΣΙΚΑΣPROLOG 11

13 Τέλος Ενότητας Ερωτήσεις;

14 Σημειώματα

15 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Χ. Σκουρλάς 2014. Χ. Σκουρλάς. «Βάσεις Δεδομένων I (Θ). Ενότητα 5: Σχεδίαση βάσεων δεδομένων - Κανονικοποίηση». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.ocp.teiath.gr

16 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

17 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

18 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

19 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων I (Θ) Ενότητα 5: Σχεδίαση βάσεων δεδομένων - Κανονικοποίηση Χ. Σκουρλάς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google