Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΟΝΤΕΛΑ (στο μακροεπίπεδο της εκπαίδευσης): ΜΟΝΤΕΛΑ (στο μακροεπίπεδο της εκπαίδευσης): Επινοήματα – συστήματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΟΝΤΕΛΑ (στο μακροεπίπεδο της εκπαίδευσης): ΜΟΝΤΕΛΑ (στο μακροεπίπεδο της εκπαίδευσης): Επινοήματα – συστήματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

2 ΜΟΝΤΕΛΑ (στο μακροεπίπεδο της εκπαίδευσης): ΜΟΝΤΕΛΑ (στο μακροεπίπεδο της εκπαίδευσης): Επινοήματα – συστήματα που συνθέτουν σε ενιαίο σύστημα τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τα μέσα του αναλυτικού προγράμματος, με τις διαδικασίες και τις συνθήκες που απαιτούνται για την υλοποίηση και την αξιολόγηση των άμεσων και απώτερων επιδιώξεων της εκπαίδευσης. Επινοήματα – συστήματα που συνθέτουν σε ενιαίο σύστημα τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τα μέσα του αναλυτικού προγράμματος, με τις διαδικασίες και τις συνθήκες που απαιτούνται για την υλοποίηση και την αξιολόγηση των άμεσων και απώτερων επιδιώξεων της εκπαίδευσης.

3 ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ (στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης): Το σύστημα των διδακτικών, μαθησιακών και οργανωτικών δραστηριοτήτων, τις οποίες αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να αλληλοσχετίζονται, προκειμένου να επηρεάσουν τη μαθησιακή διαδικασία και να διευκολύνουν την υλοποίηση των διδακτικών στόχων της συγκεκριμένης διδασκαλίας. ΜΟΝΤΕΛΟ (στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης): Το σύστημα των διδακτικών, μαθησιακών και οργανωτικών δραστηριοτήτων, τις οποίες αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να αλληλοσχετίζονται, προκειμένου να επηρεάσουν τη μαθησιακή διαδικασία και να διευκολύνουν την υλοποίηση των διδακτικών στόχων της συγκεκριμένης διδασκαλίας.

4 ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Μια σκόπιμη διδακτική παρέμβαση που εμπεριέχει τις δραστηριότητες της διδακτικής αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη. Έχει μόνο διδακτική διάσταση και ως έννοια είναι μερικότερη από αυτήν του μοντέλου εκπαίδευσης και ευρύτερη από αυτήν της μεθόδου. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Μια σκόπιμη διδακτική παρέμβαση που εμπεριέχει τις δραστηριότητες της διδακτικής αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη. Έχει μόνο διδακτική διάσταση και ως έννοια είναι μερικότερη από αυτήν του μοντέλου εκπαίδευσης και ευρύτερη από αυτήν της μεθόδου.

5 ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται σε οργανωμένο σύστημα διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων, για να οδηγηθεί ο μαθητής στη μάθηση. Ανάλογα με τα στοιχεία της χαρακτηρίζεται ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται σε οργανωμένο σύστημα διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων, για να οδηγηθεί ο μαθητής στη μάθηση. Ανάλογα με τα στοιχεία της χαρακτηρίζεται ως αναλυτικο-συνθετική, ολική, διερευνητική, συγκριτική, επιστημονική, διαθεματική κλπ. ως αναλυτικο-συνθετική, ολική, διερευνητική, συγκριτική, επιστημονική, διαθεματική κλπ. Η πορεία της διδασκαλίας αναφέρεται στη διαίρεσή της σε αλληλοδιάδοχες φάσεις. Η πορεία της διδασκαλίας αναφέρεται στη διαίρεσή της σε αλληλοδιάδοχες φάσεις.

6 ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ποιος κινεί τη διδακτική διαδικασία; Ποιος κινεί τη διδακτική διαδικασία; Δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας: κέντρο ο δάσκαλος Δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας: κέντρο ο δάσκαλος Μικτές μορφές διδασκαλίας: κέντρο ο δάσκαλος και συμμετοχή- παρέμβαση μαθητή Μικτές μορφές διδασκαλίας: κέντρο ο δάσκαλος και συμμετοχή- παρέμβαση μαθητή Μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας: ανάδειξη ρόλου μαθητή Μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας: ανάδειξη ρόλου μαθητή

7 ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ποιος κινεί τη διδακτική διαδικασία; Ποιος κινεί τη διδακτική διαδικασία; Ομαδοκεντρικές μορφές διδασκαλίας: οι ατομο- μαθητοκεντρικές μορφές εξελίσσονται σε ομαδοκεντρικές Ομαδοκεντρικές μορφές διδασκαλίας: οι ατομο- μαθητοκεντρικές μορφές εξελίσσονται σε ομαδοκεντρικές Πώς επικοινωνούν δάσκαλος- μαθητής; Πώς επικοινωνούν δάσκαλος- μαθητής; Μονόλογος, ερωταπόκριση, συζήτηση, ακρόαση, διερεύνηση Μονόλογος, ερωταπόκριση, συζήτηση, ακρόαση, διερεύνηση

8 ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΈΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ μονολογική-αφηγηματική διδασκαλία (προσφέρεται για την ιστορία, τα θρησκευτικά) μονολογική-αφηγηματική διδασκαλία (προσφέρεται για την ιστορία, τα θρησκευτικά) μονολογική-περιγραφική (ιστορία, γεωγραφία, φυσικές επιστήμες και με συνδυασμό χαρτών, εικόνων, σχεδιαγραμμάτων) μονολογική-περιγραφική (ιστορία, γεωγραφία, φυσικές επιστήμες και με συνδυασμό χαρτών, εικόνων, σχεδιαγραμμάτων)

9 ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΈΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ μονολογική-επιδεικτική (παρουσίαση των σταδίων διεξαγωγής μιας πράξης στα μαθηματικά, στη ζωγραφική αλλά και σε άλλα μαθήματα) μονολογική-επιδεικτική (παρουσίαση των σταδίων διεξαγωγής μιας πράξης στα μαθηματικά, στη ζωγραφική αλλά και σε άλλα μαθήματα) μονολογική-επεξηγηματική (ορισμός, λειτουργία, αιτιολόγηση, δεοντολογία) μονολογική-επεξηγηματική (ορισμός, λειτουργία, αιτιολόγηση, δεοντολογία) χρειάζεται προσοχή, για να μη γίνεται κατάχρηση, να εναλλάσσεται και με άλλες δραστηριότητες και να εμπλέκονται οι μαθητές. χρειάζεται προσοχή, για να μη γίνεται κατάχρηση, να εναλλάσσεται και με άλλες δραστηριότητες και να εμπλέκονται οι μαθητές.

10 ΜΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ερωταπόκρισης Ερωταπόκρισης Επαγωγικο- διαλογική/εξελισσόμενος διάλογος Επαγωγικο- διαλογική/εξελισσόμενος διάλογος Παρωθητική μορφή διδασκαλίας/ανάθεση έργου Παρωθητική μορφή διδασκαλίας/ανάθεση έργου Κατευθυνόμενη ή άμεση διδασκαλία Κατευθυνόμενη ή άμεση διδασκαλία

11 ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Διαλεκτική Μορφή διδασκαλίας Διαλεκτική Μορφή διδασκαλίας Διερευνητική μορφή διδασκαλίας Διερευνητική μορφή διδασκαλίας

12 ΟΜΑΔΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Η γνώση γίνεται ατομικό κτήμα μέσω της εμπλοκής του μαθητή σε συλλογικές μορφές επικοινωνίας. Η γνώση γίνεται ατομικό κτήμα μέσω της εμπλοκής του μαθητή σε συλλογικές μορφές επικοινωνίας. Ομάδες 2-5 ατόμων Ομάδες 2-5 ατόμων

13 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση Ομαδοσυνεργατική μάθηση Σχέδια εργασίας-projects Σχέδια εργασίας-projects Βιωματική μάθηση Βιωματική μάθηση Πολυμέσα (λογισμικά που συμπεριλαμβάνουν ήχο, γραφικά, εικόνες, βίντεο, κείμενο – υπερκείμενο) Πολυμέσα (λογισμικά που συμπεριλαμβάνουν ήχο, γραφικά, εικόνες, βίντεο, κείμενο – υπερκείμενο)


Κατέβασμα ppt "ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΟΝΤΕΛΑ (στο μακροεπίπεδο της εκπαίδευσης): ΜΟΝΤΕΛΑ (στο μακροεπίπεδο της εκπαίδευσης): Επινοήματα – συστήματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google