Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιατί οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ?

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιατί οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ?"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιατί οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ?

2 Τι είναι ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ? Επι - Δήμο - Λογία Επιδημιολογία είναι η μελέτη της κατανομής και της εξέλιξης διάφορων νοσημάτων στον ανθρώπινο πληθυσμό και των παραγόντων που τις διαμορφώνουν ή μπορούν να τις επηρεάσουν.

3 Μπορείς να φανταστείς τη χρησιμότητα της Επιδημιολογίας στην κλινική πράξη διαβάζοντας τον ορισμό της? Ας δούμε κάποια παραδείγματα Δεδομένα θνησιμότητας.

4 Θνησιμότητα στην Περιοχή Α και Περιοχή Β Περιοχή ΑΠεριοχή Β θάνατοι/πληθυσμό 500/10.0001.000/10.000 θνησιμότητα 5%10%

5 Εάν κατηγοριοποιηθεί ο πληθυσμός ανά ηλικία και συγκριθεί η θνησιμότητα της Περιοχής Α με αυτή της Περιοχής Β’ Περιοχή ΑΠεριοχή Β Ηλικία<60 Θάνατοι/Πληθυσμό500/10.000250/5.000 Θνησιμότητα5% Hλικία=> 60 Θάνατοι/Πληθυσμό0/0750/5.000 Θνησιμότητα-15%

6

7

8 Οι παρακάτω παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των δεδομένων Χώρος – Χρόνος - Χαρακτηριστικά  Ηλικία  Φύλο  Φυλή  Χρονολογία γέννησης

9

10 Επόμενο παράδειγμα Εξεταζόμενοι: Καπνιστές: 1000 Μη καπνιστές: 1000 Της ίδια ηλικίας, ίδιου φύλου Παρατηρήθηκε η εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα για 5 χρόνια

11 Αποτελέσματα 5 ετών καπνιστέςμη καπνιστές CA πνεύμονα/ 1.000 50/1.00010/1.000 θνησιμότητα5%1% P=0,001 με τη μέθοδο του χ 2

12 Εάν το μέγεθος του δείγματος των δύο ομάδων δεν είναι 1.000, αλλά 100 καπνιστέςΜη καπνιστές CA πνεύμονα/σύνολο 5/1001/100 θνησιμότητα5%1% Ρ=0,212 Fisher’s exact test

13 Επόμενο παράδειγμα 100 περιπτώσεις CA πνεύμονα και 100 υγιείς μάρτυρες ρωτήθηκαν εάν κατανάλωναν αλκοόλ OR = 2,3 P = 0,006 CA πνεύμονα +-Σύνολο + 7152123 - 294877 100 200 Αλκοόλ

14 CA πνεύμονα +-Σύνολο +81624 -224466 306090 Μη καπνιστές OR = 1,0 P = 0,1 Καπνιστές CΑ πνεύμονα ΟR = 1,0 P = 0,1 Αλκοόλ +-Σύνολο +633699 -7411 7040110 Αλκοόλ

15 Κάπνισμα CA πνεύμονα Αλκοόλ

16

17

18

19 Γιατί οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ?

20 Γιατι; Συμβολή στην ανακάλυψη αιτιολογικών παραγόντων Αιτιολογικών μηχανισμών σε ιδιοπαθή νοσήματα

21 Γιατί; Συμβολή στην κατανόηση της φυσικής ιστορίας των νόσων Αιτιολογική ταξινόμηση νόσων Συμβολή στον προγραμματισμό οργάνωση Αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας

22 Γιατί; Διερεύνηση και αντιμετώπιση έξαρσης κρουσμάτων Συμβολή στην διαμόρφωση πολιτικής πρόληψης (παράγοντες κινδύνου κλπ) Αξιολόγηση θεραπευτικών παρεμβάσεων / κλινικές εφαρμογές (clinical trials)

23 Ιστορική αναδρομή Ιπποκράτης 400 π.Χ. John Graunt 1662 William Farr 1750 John Snow 1850

24 Iστορία της Επιδημιολογίας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (400 Π.Χ.): “Περί Αέρων, Υδάτων και Τόπων” –Υπέθεσε ότι η νόσος μπορεί να σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των εποχικών αλλαγών της αρρώστιας. JOHN GRAUNT (1662): “Παρατηρήσεις που έγιναν πάνω στα Προγράμματα της Θνησιμότητας” – Πρώτη προσπάθεια εφαρμογής ποσοτικοποιημένων μεθόδων για την περιγραφή της φυσικής κίνησης του πληθυσμού. JOHN SNOW (1850): Διατύπωσε και κατέστρωσε επιδημιολογική μελέτη πειραματικού χαρακτήρα για να ελέγξει την υπόθεση ότι η χολέρα μεταδιδόταν με μολυσμένο νερό.

25 Ιστορία της Επιδημιολογίας (συνέχεια) DOLL & HILL (1950): Χρησιμοποίησε μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων για να περιγράψει και να εξετάσει την συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος και καρκίνο του πνεύμονα. FRANCES και συν. (1950): Κλινική δοκιμή πεδίου του εμβολίου της Πολιομυελίτιδας σε παιδιά σχολείων. DAWBER και συν. (1955): Χρησιμοποίησε την ομαδοποίηση για να μελετήσει παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα στις καρδιακές παθήσεις του Framingham.

26 ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ -----Έμφαση στην εμπειρική συστηματική έρευνα, στη βιολογία, και στην επίδραση του περιβάλλοντος/ξενιστή. 2. ΙΑΤΡΙΚΗ -----Όλοι οι πρώτοι επιδημιολόγοι ήταν γιατροί.

27 ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -----Έμφαση στην επιστημονική μέθοδο, ποσοτικοποίηση, μέτρηση και έλεγχος της υπόθεσης. Την δεκαετία του 1960, πολλοί επιδημιολόγοι ήταν στατιστικοί. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -----Διερεύνηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση με τη νόσο και μέθοδοι συλλογής δεδομένων (π.χ. μελέτες).

28 ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 5. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ -----Η ανάδυση των χρονίων νόσων απαιτούσε την ικανότητα χειρισμού ενός τεράστιου πλήθους στοιχείων προκειμένου να γίνει στατιστική ανάλυση. 6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) -----Αρχές διαχείρισης για την απόκτηση χρηματοδότησης, ερευνητική συνεργασία και διαχείριση κλινικών δοκιμών.

29 ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 7. GENOMICS Το 2001 η πρώτη δημοσίευση της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος Αναζήτηση γονιδίων ευαισθησίας σε συγκεκριμένες νόσους Γονίδια σχετιζόμενα με αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και γενετικού υλικού Διαγονιδιακές επιδράσεις.

30 Spot map of deaths from cholera in Golden Square area, London, 1854 (redrawn from original)

31 Επιδημία χολέρας, Λονδίνο 1854

32 Table 1.2 Mortality from Cholera in London Related to the Water Supply of Individual Houses in Districts Served by Both the Southwark and Vauxhall Company and the Lambeth Company, July 9–August 26, 1854 Water Supply of Individual Number of Deaths from Cholera House population Number of deaths Cholera Death Rate (1851 Census) per 1,000 Population Southwark and Vauxhall Only 98,862 419 4.2 Lambeth Only 154,615 80 0.5

33 John Snow Pub, London

34

35 Για καθένα από τα πιο κάτω αντιστοιχήστε το γράμμα που φαίνεται στη χρονική απεικόνιση της χρονικής ιστορίας του νοσήματος Εμφάνιση συμπτωμάτων Συνήθης χρόνος διάγνωσης Έκθεση Πρόληψη Α Β C DE Στάδιο επίνοσο Στάδιο υποκλινικό Στάδιο κλινικής νόσου Στάδιο ανάρρωσης επιπλοκών ή θανάτου

36 Αίτια Νοσημάτων Απαραίτητη επαρκής Συνιστώσες αιτίες Παράγοντας (agent) Ξενιστής (Host) Περιβάλλον

37

38 Χαρακτηριστικά λοιμογόνων παραγόντων Μολυσματικότητα (infectivity) Παθογόνος δράση (pathogenicity) Σοβαρότητα κλινικής εικόνας (virulence)

39 Επιδημιολογική αλυσίδα μετάδοσης νοσήματος Παράγοντας (agent) Υπόδοχο (reservoir) Πύλη εξόδου (portal of exit) Tρόπος μετάδοσης (mode of transmission Πύλη εισόδου (portal of entry) Ξενιστής (host)

40 Υπόδοχο (reservoir) Ανθρωπος - Συμπωματικός - φορέας (ασυμπτωματικός, επώασης, ανάρρωσης, χρόνιος) Ζώα Περιβάλλον

41 Τρόποι μετάδοσης Άμεσοι –Άμεση επαφή –Διάχυση σταγονιδίων Έμμεσοι –Αερογενώς (airborne) –Μετάδοση με όχημα (vehicleborne) –Μετάδοση μέσω υποδόχων (vectoborne) Μηχανικά Βιολογικά

42

43

44 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ομάδα σύγκρισης + Περιγραφική επιδημιολογίαΑναλυτική επιδημιολογία Επιδημιολογική επιτήρησηΜελέτη παρατήρησηςΚλινικές δοκιμές Συγχρονική (cross sectional)(Clinical trials) Αρχείο νοσημάτων (Registry) ΑπογραφέςΠασχόντων μαρτύρωνΣειράς Φυσική κίνηση(Case control)(Cohort) Νοσηρότητα Ασφαλιστικά ταμεία Σειρά περιπτώσεωνCaseCaseNested case control CaseCohort


Κατέβασμα ppt "Γιατί οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ?"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google