Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Νικολίνα Ιωάννου Γ’4 Μαριλένα Κωνσταντίνου Γ΄4 Ελένη Διονυσίου Γ’4 Εύη Πέτρου Γ’9 Κωνσταντίνος Κούκος Γ’4 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Χριστόδουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Νικολίνα Ιωάννου Γ’4 Μαριλένα Κωνσταντίνου Γ΄4 Ελένη Διονυσίου Γ’4 Εύη Πέτρου Γ’9 Κωνσταντίνος Κούκος Γ’4 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Χριστόδουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Νικολίνα Ιωάννου Γ’4 Μαριλένα Κωνσταντίνου Γ΄4 Ελένη Διονυσίου Γ’4 Εύη Πέτρου Γ’9 Κωνσταντίνος Κούκος Γ’4 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Χριστόδουλος Πίγγουρας Ανδρέας Νεοκλέους

3 «Ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες», Με άλλα λόγια η μέριμνα ώστε η σημερινή μεγέθυνση να μην υπονομεύει τις δυνατότητες μεγέθυνσης των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει επομένως τρεις συνιστώσες - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - που απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίμηση.

4 1.Προστασία του Περιβάλλοντος - Διατήρηση της ικανότητας της γης να ευνοεί τη ζωή σε όλη της την ποικιλία, την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την προώθηση αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής. 2.Κοινωνική Δικαιοσύνη και συνοχή - Προώθηση μιας δημοκρατικής, υγιούς, ασφαλούς και δίκαιης κοινωνίας, που βασίζεται στην κοινωνική ένταξη και τη συνοχή, να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την πολιτιστική ποικιλομορφία, να διασφαλίζει την ισότητα ανδρών και γυναικών και καταπολεμά κάθε μορφή διάκρισης.

5 3.Οικονομική ευημερία - Προώθηση μιας ακμάζουσας, καινοτόμου, πλούσιας σε γνώσεις, ανταγωνιστικής και οικολογικά αποτελεσματικής οικονομίας, που να εξασφαλίζει ψηλό επίπεδο ζωής, πλήρη απασχόληση και ποιότητα εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 4. Aνάληψη των διεθνών ευθυνών - Ενθάρρυνση της εφαρμογής, σε παγκόσμιο επίπεδο, δημοκρατικών θεσμών βασιζόμενων στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ελευθερία και προάσπιση της σταθερότητας των θεσμών αυτών και ενεργός προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο.

6 Τα οικονομικά μεγέθη ακολουθούν αντίθετη πορεία από εκείνη της άνθησης, δηλαδή:  Μειωμένη παραγωγή και απασχόληση.  Συγκρατημένες επενδύσεις.  Εκτεταμένη ανεργία. Συσσώρευση αποθεμάτων αγαθών (κεφαλαιουχικών και διαρκών).  Ο κόσμος περνά με αυτά που έχει  Μείωση των τιμών και των κερδών.  Επικρατεί κλίμα απαισιοδοξίας.  Μείωση επενδύσεων. ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΥΦΕΣΗ

7 Ο πληθυσμός μιας χώρας διακρίνεται από οικονομικής άποψης σε: 1) (Mοβ- Κίτρινο) Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός και 2) (Κόκκινο) Μη Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός. MOB ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Ανεργία είναι η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας αμειβόμενης και ανάλογης με τα προσόντα, τις ικανότητες και τις κλίσεις του ατόμου. Με τον όρο ανεργία υπονοείται η ακούσια αργία των ατόμων, που προσφέρουν την εργασία τους έναντι ημερομισθίου/μισθού ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου αμοιβής, εξαιτίας της ελλείψεως επαγγελματικής/ειδικής εργασίας.

8 Περιλαμβάνει όλα τα άτομα που επιθυμούν και είναι ικανά να εργαστούν ή τα άτομα που μπορούν και θέλουν να εργαστούν. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Όσοι έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική απασχόληση. Π.χ μισθωτοί, εργοδότες, αυτοτελώς εργαζόμενοι, ανεξάρτητα αν απουσιάζουν προσωρινά λόγω ασθένειας, άδειας ή απεργίας από τη δουλειά τους. ΑΝΕΡΓΟΙ Είναι τα άτομα που μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δε βρίσκουν δουλειά.

9 Υποαπασχόληση: Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που προσφέρονται είναι μικρότερος από τον αριθμό των ατόμων που ζητούν εργασία. Πλήρης Απασχόληση: Ο αριθμός θέσεων εργασίας είναι ίσος με τον αριθμό των ατόμων που ζητούν εργασία.

10 Περιλαμβάνει όλα τα άτομα τα οποία είτε δεν μπορούν είτε δε θέλουν να δουλέψουν. Π.χ : 1) Παιδιά κάτω των 15 ετών. 2) Σωματικά ή πνευματικά ανίκανοι για εργασία. 3) Συνταξιούχοι. 4) Μαθητές – Σπουδαστές. 5) Οικοκυρές. 6) Εθνοφρουροί. 7) Τεμπέληδες ( μπορούν και δε θέλουν να εργαστούν). 8) Όσοι δεν έχουν ανάγκη εργασίας.

11 1) Δημοσιονομικά μέτρα Το κράτος μειώνει τους φόρους και αυξάνει τις δαπάνες => αυξάνεται η συνολική ζήτηση και η παραγωγή => αυξάνεται η ζήτηση εργατικών χεριών => μειώνεται η ανεργία. 2) Νομισματικά Μέτρα Αύξηση προσφοράς χρήματος από το κράτος (αγοράζοντας ομολογίες και χρεόγραφα) => μείωση επιτοκίων => αύξηση επενδύσεων και συνολικής ζήτησης => αύξησης παραγωγής και ζήτησης για εργασία => μείωση της ανεργίας. Μεταβιβαστικές Πληρωμές Είναι η χορήγηση επιδομάτων ανεργίας, απορίας κλπ στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του κράτους προς τους άνεργους.

12 Η μείωση του εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου εξαιτίας της ανεργίας προκαλεί ανεπιθύμητα κοινωνικά φαινόμενα, όπως: Αλκοολισμός, Διαζύγια, Βία, Εγκληματικότητα. Πολιτικές και Κοινωνικές αναταραχές, που ξεκινούν από παρατεταμένες απεργίες και φθάνουν μέχρι πραξικοπήματα και επαναστάσεις.

13 ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΥΠΡΟΣ Τον Ιανουάριο του 2015 το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 11,2% (από 11,3% τον Δεκέμβριο του 2014), καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη από τον Απρίλιο του 2012, σύμφωνα με τη Eurostat. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (25,8% το Νοέμβριο), στην Ισπανία (23,4%) και στην Κύπρο (16,1%). Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2015, έφτασε τα 50.039 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2015 μειώθηκε στα 45.839 πρόσωπα σε σύγκριση με 46.364 τον προηγούμενο μήνα.

14 Είναι η πιο σοβαρή μορφή ανεργίας, γιατί προκαλεί κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Οφείλεται στην ανεπαρκή ζήτηση των αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η ζήτηση είναι μικρότερη από την προσφορά, οπότε μειώνεται η παραγωγή, περιορίζεται η απασχόληση και εμφανίζεται η ανεργία. Έτσι λέμε ότι η οικονομία βρίσκεται σε υποαπασχόληση.

15 Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παίρνουν σκληρά μέτρα λιτότητας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων : 1.Μειώσεις και πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων για τα επόμενα χρόνια. 2.Απολύσεις στο δημόσιο τομέα. 3.Αύξηση του Φ.Π.Α ( Κύπρος : από την 1/3/2012 : από 15% σε 17% σε όλα τα αγαθά και υπηρεσίες πλην των τροφίμων ).

16 4.Μείωση των κοινωνικών παροχών ( π.χ : περικοπές επιδομάτων, πάγωμα συντάξεων κτλ.). 5.Μείωση των δημόσιων επενδύσεων (στον τομέα της παιδείας, της υγείας κτλ.).


Κατέβασμα ppt "ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Νικολίνα Ιωάννου Γ’4 Μαριλένα Κωνσταντίνου Γ΄4 Ελένη Διονυσίου Γ’4 Εύη Πέτρου Γ’9 Κωνσταντίνος Κούκος Γ’4 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Χριστόδουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google