Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 4 Εξέταση και επιλογή εργαζομένων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 4 Εξέταση και επιλογή εργαζομένων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 4 Εξέταση και επιλογή εργαζομένων
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις GARY DESSLER Κεφάλαιο 4 Εξέταση και επιλογή εργαζομένων

2 Αφού μελετήσει αυτό το κεφάλαιο, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση:
Να αποσαφηνίσει βασικές αρχές της αξιολόγησης όπως είναι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία Να γνωρίζει τουλάχιστον τέσσερις βασικούς τύπους εξέτασης προσωπικού Να εξηγήσει τα υπέρ και τα κατά του ελέγχου προσωπικών στοιχείων και συστάσεων, καθώς και των υπηρεσιών δεδομένων πριν από την πρόσληψη Να εξηγήσει τους παράγοντες και τα προβλήματα που μπορεί να υπονομεύσουν τη χρησιμότητα μιας συνέντευξης, αλλά και τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την εξάλειψη αυτών των προβλημάτων

3 Η σημασία της προσεκτικής επιλογής
Η απόδοση ενός μάνατζερ εξαρτάται πάντοτε από τους υφισταμένους του Απεμπλοκή από τους ανεπιθύμητους Δεν χαραμίζονται χρήματα Why is selection important? First - your own performance depends in part on your subordinates. Employees with the right skills and attributes will do a better job for you and the company

4 Αξιοπιστία Αξιοπιστία Πρόκειται για την συνεκτικότητα της βαθμολογίας που λαμβάνει το ίδιο άτομο όταν επανεξετάζεται με τα ίδια ακριβώς τεστ ή με τεστ εφάμιλλης μορφής με τα αρχικά Εκτίμηση επανεξέτασης Εκτίμηση ανάλογης μορφής There are several ways to estimate a test’s consistency or reliability. You could administer the same test to the same people at two different points in time, comparing their test scores at Time 2 with their scores at Time 1; this would be a retest estimate. Or you could administer a test and then administer an equivalent test at a later date; this would be an equivalent-form estimate. The Scholastic Aptitude Test is an example of the latter.

5 Εγκυρότητα Εγκυρότητα κριτηρίων Εγκυρότητα περιεχομένου
Όσοι τα πάνε καλά στο τεστ τα πάνε εξίσου καλά και στη δουλειά, ενώ συγχρόνως εκείνοι που δεν τα πάνε καλά στο τεστ έχουν φτωχή απόδοση και στη δουλειά Εγκυρότητα περιεχομένου Το συγκεκριμένο τεστ αποτελεί τυπικό δείγμα του περιεχομένου της θέσης εργασίας

6 Πώς να εξακριβώσετε την εγκυρότητα ένα τεστ

7 Ηθικά και νομικά ζητήματα στην εξέταση
Πρέπει να μπορείτε να αποδείξετε ότι τα τεστ που χρησιμοποιείται σχετίζονται με την επιτυχία ή την αποτυχία εκτέλεσης της εργασίας Πρέπει να αποδείξετε ότι τα τεστ δεν κάνουν άκριτα διακρίσεις απέναντι σε κοινωνικές ομάδες

8 Απόσπασμα από τεστ επιλογής εργαζομένων

9 Είδη τεστ στην πράξη Outback is looking for employees who are highly social, meticulous, sympathetic, and adaptable They use a special personality assessment test as part of a three-step pre-employment interview process The company compares the candidate’s test results to the profile for Outback Steakhouse employees Employee testing is not just for large employers. For example, Outback Steakhouse (which now has 45,000 employees) has used pre-employment testing since 1991, just 2 years after the company started. Outback is looking for employees who are highly social, meticulous, sympathetic, and adaptable. They use a special personality assessment test as part of a three-step preemployment interview process. Applicants take the test, and the company then compares the candidate’s results to the profile for Outback Steakhouse employees. Those who score low on certain traits (like compassion) don’t move to the next step. Those who do, get interviewed by two managers. The latter focus on asking “behavioral” questions, such as, What would you do if a customer asked for a side dish we don’t have on the menu? [i] [i] Sarah Gale, “Three Companies Cut Turnover with Tests,” Workforce (April 2002): 66–69.

10 Τεστ νοητικών ικανοτήτων
Τεστ νοητικών ικανοτήτων (τεστ IQ) Μετρούν ένα σύνολο ικανοτήτων, όπως η μνήμη, το λεξιλόγιο, η άνεση στον προφορικό λόγο και η αριθμητική ικανότητα

11 Δύο προβλήματα από το τεστ κατανόησης της μηχανικής

12 Τεστ κινητικών και σωματικών ικανοτήτων
Μετρούν την επιδεξιότητα στα δάκτυλα, τη δύναμη, τη χειρονακτική επιδεξιότητα ή το χρόνο αντίδρασης Τεστ επιδεξιότητας του Stromberg Μετρά την ταχύτητα και την ακρίβεια μιας απλής κρίσης, καθώς και την ταχύτητα κινήσεως των δακτύλων, της παλάμης και των χεριών

13 Η μέτρηση της προσωπικότητας
Συνήθως στηρίζονται στις «πέντε μεγάλες» διαστάσεις της προσωπικότητας Εξωστρέφεια, συναισθηματική σταθερότητα, ηπιότητα, συνειδητότητα και δεκτικότητα σε εμπειρίες Η προσωπικότητα δύσκολα μπορεί να μετρηθεί Personality tests measure basic aspects of an applicant’s personality, such as introversion, stability, and motivation Personality and interests inventories are used as predictors of motivation and interpersonal skills

14 Η μέτρηση της προσωπικότητας (συν.)
Για τη συνειδητότητα καταγράφηκε μια σταθερή συσχέτιση με όλα τα κριτήρια εργασιακής απόδοσης Η εξωστρέφεια αποδείχθηκε έγκυρος παράγοντας πρόγνωσης της απόδοσης στην περίπτωση των μάνατζερ και των υπεύθυνων πωλήσεων Η δεκτικότητα σε εμπειρίες και η εξωστρέφεια αποτέλεσαν στοιχεία πρόγνωσης για την εκπαιδευτική επάρκεια σε κάθε επάγγελμα

15 Χρήση τεστ στη δουλειά Κατάλογοι ενδιαφερόντων Τεστ επιδόσεων
Συγκρίνουν τα ενδιαφέροντα κάποιου με εκείνα που έχουν άνθρωποι σε διάφορα επαγγέλματα Τεστ επιδόσεων Μετρούν τι έχει μάθει ένα άτομο

16 Οι υποψήφιοι αναλαμβάνουν το ρόλο του τηλεφωνητή
Διαδικτυακά τεστ Το διαδικτυακό σύστημα της χρηματοοικονομικής εταιρείας Capital One έχει εξαλείψει τις προγενέστερες χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες περιελάμβαναν έντυπες αιτήσεις και συμπλήρωση με το χέρι Όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κάποιο από τα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της εταιρείας καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, καθώς και να κάνουν ορισμένα τεστ μαθηματικών και βιο-δεδομένων επίσης στο διαδίκτυο Οι υποψήφιοι αναλαμβάνουν το ρόλο του τηλεφωνητή Firms are increasingly using the Web to test and screen applicants. For example, the financial firm CapitalOne’s new online system eliminates the previous time-consuming paper-and-pencil test process. [i] Applicants for call center jobs complete an online application and online math and biodata tests. They also take an online role-playing call simulation. For the latter, they put on a headset, and the program plays seven different customer situations. Applicants (playing the role of operators) answer multiple-choice questions online regarding how they would respond. [i] Gilbert Nicholson, “Automated Assessments,” 102–7.

17 Διαδικτυακά τεστ (συν).
Δείγματα εργασίας Αποσκοπούν στην πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης, ζητώντας από τους υποψήφιους να εκτελέσουν δειγματοληπτικά ένα ή περισσότερα από τα καθήκοντα που ενέχονται σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας Ένας παρατηρητής παρακολουθεί και αξιολογεί τη διαδικασία

18 Κέντρα αξιολόγησης του μάνατζμεντ
Οι υποψήφιοι μάνατζερ συμμετέχουν σε τεστ και καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε συνθήκες προσομοίωσης Εμπλέκονται υποψήφιοι μάνατζερ, οι οποίοι εκτελούν ρεαλιστικά καθήκοντα μάνατζμεντ υπό την επίβλεψη έμπειρων αξιολογητών. Η σχετική διαδικασία διαρκεί 2 ή 3 ημέρες Management Assessment Centers Management candidates take tests and make decisions in simulated situations. Lasts two or three days and involves 10 to 12 management candidates performing realistic management tasks Can be expensive to operate

19 Κέντρα αξιολόγησης του μάνατζμεντ (συν.)
Καλάθι εισερχομένων Ο υποψήφιος καλείται να αντιμετωπίσει ένα συσσωρευμένο όγκο αναφορών, ενημερωτικών σημειωμάτων, σημειώσεων για εισερχόμενες κλήσεις, επιστολές και άλλο υλικό Συζήτηση σε ομάδες χωρίς συντονισμό Μια ομάδα μάνατζερ χωρίς συντονιστή λαμβάνει ένα ερώτημα προς συζήτηση και πρέπει να λάβει μια ομαδική απόφαση

20 Κέντρα αξιολόγησης του μάνατζμεντ (συν.)
Ατομική παρουσίαση Οι αξιολογητές βαθμολογούν τις δεξιότητες επικοινωνίας και πειθούς του υποψήφιου κατά την διενέργεια μιας προφορικής παρουσίασης σε ένα επιλεγμένο θέμα

21 Τεστ κρίσης καταστάσεων
Έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της κρίσης ενός υποψήφιου ως προς μια κατάσταση που συναντάται στο χώρο εργασίας As an example, “You are facing a project deadline and are concerned that you may not complete the project by the time it is due. It is very important to your supervisor that you complete a project by the deadline. It is not possible to get anyone to help you with the work. You would:36 A. Ask for an extension of the deadline. B. Let the supervisor know that you may not meet the deadline. C. Work as many hours as it takes to get the job done by the deadline. D. Explore different ways to do the work so it can be completed by the deadline. E. On the date it’s due, hand in what you have done so far. F. Do the most critical parts of the project by the deadline and complete the remaining parts after the deadline. G. Tell your supervisor that the deadline is unreasonable. H. Give your supervisor an update and express your concern about your ability to complete the project by the deadline. I. Quit your job. Studies suggest that situational judgment tests are effective and widely used

22 Συνέντευξη επιλογής Συνέντευξη επιλογής Μια διαδικασία επιλογής που έχει σχεδιαστεί ώστε να προβλέψει τη μελλοντική εργασιακή απόδοση με βάση τις προφορικές απαντήσεις του υποψήφιου σε προφορικές διερευνητικές ερωτήσεις

23 Συνέντευξη επιλογής (συν.)
Αδόμητη Το άτομο που παίρνει τη συνέντευξη θέτει ερωτήσεις όπως αυτές του έρχονται στο μυαλό Δεν υπάρχει κάποιος σκελετός για να ακολουθήσει Δομημένη Οι ερωτήσεις έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων, ενώ οι απαντήσεις μπορεί να βαθμολογούνται με βάση την καταλληλότητα του περιεχομένου τους Ονομάζεται και κατευθυνόμενη

24 Συνεντεύξεις καταστάσεων
Είδη ερωτήσεων Συνεντεύξεις καταστάσεων Οι ερωτήσεις εστιάζουν στην ικανότητα που έχει ο υποψήφιος να εικάσει για το ποια θα ήταν η συμπεριφορά του σε μια δεδομένη κατάσταση Συνεντεύξεις συμπεριφοράς Οι υποψήφιοι ερωτώνται πώς συμπεριφέρθηκαν σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση στο παρελθόν

25 Συνεντεύξεις συμπεριφοράς
Όταν η Citizens Banking Corporation στο Φλιντ του Μίσιγκαν συνειδητοποίησε ότι οι 31 από τους 50 ανθρώπους της στο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης είχαν παραιτηθεί σε διάστημα ενός έτους, η Cynthia Wilson, διευθύντρια του κέντρου, αποφάσισε τη διενέργεια συνεντεύξεων συμπεριφοράς Κατά την Wilson, είναι πολύ πιο δύσκολο να ξεγελάσεις το συνεντευκτή, γι’ αυτό και μόλις τέσσερις υπάλληλοι παραιτήθηκαν από τη δουλειά τους την επόμενη χρονιά When Citizen’s Banking Corporation in Flint, Michigan, found that 31 of the 50 people in its call center quit in 1 year, Cynthia Wilson, the center’s head, switched to behavioral interviews. Many of those who left did so because they didn’t enjoy fielding questions from occasionally irate clients. So Wilson no longer tries to predict how candidates will act based on asking them if they want to work with angry clients. Instead, she asks behavioral questions like, “Tell me about a time you were speaking with an irate person, and how you turned the situation around.” Wilson says this makes it much harder to fool the interviewer, and, indeed, only four people left her center in the following year

26 Διαχείριση των συνεντεύξεων
Συνεχιζόμενη συνέντευξη Διάφοροι άνθρωποι παίρνουν συνέντευξη από τον υποψήφιο διαδοχικά πριν τη λήψη της απόφασης πρόσληψης Συνέντευξη επιτροπής Ο υποψήφιος δίνει συνέντευξη σε μια ομάδα (ή επιτροπή) συνεντευκτών την ίδια στιγμή

27 Πόσο χρήσιμες είναι οι συνεντεύξεις;
Σχετικά με την πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης, οι συνεντεύξεις καταστάσεων έχουν μεγαλύτερη μέση εγκυρότητα σε σχέση με τις συνεντεύξεις συμπεριφοράς Οι δομημένες συνεντεύξεις είναι περισσότερο έγκυρες απ’ ότι οι αδόμητες ως προς την πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης Οι μεμονωμένες συνεντεύξεις, δομημένες και αδόμητες, τείνουν να είναι περισσότερο έγκυρες σε σχέση με τις συνεντεύξεις επιτροπής Structured interviews are generally more valid can also help inexperienced interviewers to ask questions and conduct useful interviews. structured interviews don’t always leave the flexibility to pursue points of interest as they develop

28 Συνήθη λάθη στις συνεντεύξεις
 Επιπόλαιη κρίση  Τονισμός των αρνητικών σημείων Μη γνώση της δουλειάς Πιέσεις για διεξαγωγή προσλήψεων Το λάθος της σειράς (αντίθεσης) των υποψηφίων Η επίδραση της μη λεκτικής συμπεριφοράς Ελκυστικότητα Φυλή Κολακεία  

29 Κατευθυντήριες αρχές για τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης
Κατευθυντήριες αρχές για τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης  Σχεδιασμός της συνέντευξης Ξεκινήστε με την επισκόπηση της αίτησης και του βιογραφικού του υποψήφιου, σημειώνοντας τυχόν σημεία που απαιτούν διευκρίνιση ή που υποδηλώνουν δυνάμεις ή αδυναμίες

30 Δόμηση της συνέντευξης
Βασίστε τις ερωτήσεις σας σε πραγματικά καθήκοντα της θέσης εργασίας Χρησιμοποιήστε τη γνώση σας για τη θέση, ερωτήσεις καταστάσεων ή συμπεριφοράς, καθώς και αντικειμενικά κριτήρια Εκπαιδεύστε τους συνεντευκτές Χρησιμοποιήστε τις ίδιες ερωτήσεις με όλους τους υποψήφιους

31 Δόμηση της συνέντευξης (συν.)
Χρησιμοποιήστε μια βαθμολογική κλίμακα για να βαθμολογήσετε τις απαντήσεις Χρησιμοποιήστε πολλούς συνεντευκτές Χρησιμοποιήστε μια φόρμα δομημένης συνέντευξης Να κρατάτε σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

32 Προτεινόμενες συμπληρωματικές ερωτήσεις για συνέντευξη υποψηφίων

33 Κατευθυντήριες αρχές για τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης (συν.)
Κατευθυντήριες αρχές για τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης (συν.) Θεμελίωση της επικοινωνίας   Διατύπωση ερωτήσεων Δηλώσετε ότι πρόκειται να κάνετε έλεγχο αναφορών Ολοκλήρωση της συνέντευξη   Επισκόπηση της συνέντευξης

34 Λόγοι για τον έλεγχο προσωπικών στοιχείων και συστάσεων
Λόγοι για τον έλεγχο προσωπικών στοιχείων και συστάσεων Εξακρίβωση των στοιχείων που παρατίθενται από τον υποψήφιο Αποκάλυψη επιβλαβών πληροφοριών από το ιστορικό του υποψήφιου όπως από τα ποινικά μητρώα Why? verify the accuracy of factual information provided by the applicant uncover damaging background information such as criminal records and suspended drivers’ licenses. Always get at least two forms of identification and always require applicants to fill at a job application

35 Έλεγχος ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης
Ορισμένοι υπεύθυνοι προσλήψεων ελέγχουν τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης των υποψηφίων Κάνοντας τέτοιου είδους ελέγχους, ορισμένοι υπεύθυνοι προσλήψεων ανακάλυψαν ότι το 31% των υποψηφίων έλεγαν ψέματα σχετικά με τα προσόντα τους και το 19% ανέβαζε πληροφορίες σχετικά με κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών

36 Πώς να κάνετε τους ελέγχους συστάσεων πιο παραγωγικούς
Πώς να κάνετε τους ελέγχους συστάσεων πιο παραγωγικούς     Χρησιμοποιήστε μια δομημένη φόρμα Χρησιμοποιήστε τις συστάσεις που παρέχονται από τον υποψήφιο απλά και μόνο ως μια πηγή για άλλες συστάσεις Κάνετε ανοιχτές ερωτήσεις Οι εταιρείες που διαχειρίζονται ελέγχους συστάσεων θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι αυτό γίνεται μόνο από τους αρμόδιους μάνατζερ

37 Έλεγχος για ναρκωτικές ουσίες
Έλεγχος ειλικρίνειας Τεστ πολύγραφου Τεστ ειλικρίνειας Γραφολογία Σωματικές εξετάσεις Έλεγχος για ναρκωτικές ουσίες the law prohibits most employers from conducting polygraph examinations of all applicants and most employees

38 Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί μετανάστευσης
Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν δικαίωμα εργασίας στις ΗΠΑ Οι εργοδότες πρέπει να ρωτούν ένα υποψήφιο προς πρόσληψη άτομο εάν έχει αμερικανική υπηκοότητα ή αν δικαιούται να εργαστεί στις ΗΠΑ Οι εργοδότες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το έντυπο Ι-9 της Πιστοποίησης Δικαιώματος Εργασίας, το οποίο απαιτείται για την τεκμηρίωση του δικαιώματος διάκρισης με βάση τη φυλή ή την εθνικότητα

39 (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 4 Εξέταση και επιλογή εργαζομένων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google