Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 4 Εξέταση και επιλογή εργαζομένων Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις GARY DESSLER 1-1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 4 Εξέταση και επιλογή εργαζομένων Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις GARY DESSLER 1-1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 4 Εξέταση και επιλογή εργαζομένων Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις GARY DESSLER 1-1

2 Αφού μελετήσει αυτό το κεφάλαιο, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση: Να αποσαφηνίσει βασικές αρχές της αξιολόγησης όπως είναι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία Να γνωρίζει τουλάχιστον τέσσερις βασικούς τύπους εξέτασης προσωπικού Να εξηγήσει τα υπέρ και τα κατά του ελέγχου προσωπικών στοιχείων και συστάσεων, καθώς και των υπηρεσιών δεδομένων πριν από την πρόσληψη Να εξηγήσει τους παράγοντες και τα προβλήματα που μπορεί να υπονομεύσουν τη χρησιμότητα μιας συνέντευξης, αλλά και τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την εξάλειψη αυτών των προβλημάτων 4-2

3 4-3 Η σημασία της προσεκτικής επιλογής 1.Η απόδοση ενός μάνατζερ εξαρτάται πάντοτε από τους υφισταμένους του 2.Απεμπλοκή από τους ανεπιθύμητους 3.Δεν χαραμίζονται χρήματα

4 4-4 Αξιοπιστία ▫Πρόκειται για την συνεκτικότητα της βαθμολογίας που λαμβάνει το ίδιο άτομο όταν επανεξετάζεται με τα ίδια ακριβώς τεστ ή με τεστ εφάμιλλης μορφής με τα αρχικά ▫Εκτίμηση επανεξέτασης ▫Εκτίμηση ανάλογης μορφής

5 Εγκυρότητα κριτηρίων ▫Όσοι τα πάνε καλά στο τεστ τα πάνε εξίσου καλά και στη δουλειά, ενώ συγχρόνως εκείνοι που δεν τα πάνε καλά στο τεστ έχουν φτωχή απόδοση και στη δουλειά Εγκυρότητα περιεχομένου ▫Το συγκεκριμένο τεστ αποτελεί τυπικό δείγμα του περιεχομένου της θέσης εργασίας 4-5 Εγκυρότητα

6 Πώς να εξακριβώσετε την εγκυρότητα ένα τεστ 4-6

7 4-7 Ηθικά και νομικά ζητήματα στην εξέταση 1.Πρέπει να μπορείτε να αποδείξετε ότι τα τεστ που χρησιμοποιείται σχετίζονται με την επιτυχία ή την αποτυχία εκτέλεσης της εργασίας 2.Πρέπει να αποδείξετε ότι τα τεστ δεν κάνουν άκριτα διακρίσεις απέναντι σε κοινωνικές ομάδες

8 4-8 Απόσπασμα από τεστ επιλογής εργαζομένων

9 4-9 Είδη τεστ στην πράξη Outback is looking for employees who are highly social, meticulous, sympathetic, and adaptable They use a special personality assessment test as part of a three-step pre-employment interview process The company compares the candidate’s test results to the profile for Outback Steakhouse employees

10 4-10 Τεστ νοητικών ικανοτήτων Τεστ νοητικών ικανοτήτων (τεστ IQ) ▫Μετρούν ένα σύνολο ικανοτήτων, όπως η μνήμη, το λεξιλόγιο, η άνεση στον προφορικό λόγο και η αριθμητική ικανότητα

11 Δύο προβλήματα από το τεστ κατανόησης της μηχανικής 4-11

12 4-12 Τεστ κινητικών και σωματικών ικανοτήτων Μετρούν την επιδεξιότητα στα δάκτυλα, τη δύναμη, τη χειρονακτική επιδεξιότητα ή το χρόνο αντίδρασης Τεστ επιδεξιότητας του Stromberg ▫Μετρά την ταχύτητα και την ακρίβεια μιας απλής κρίσης, καθώς και την ταχύτητα κινήσεως των δακτύλων, της παλάμης και των χεριών

13 4-13 Η μέτρηση της προσωπικότητας Συνήθως στηρίζονται στις «πέντε μεγάλες» διαστάσεις της προσωπικότητας Εξωστρέφεια, συναισθηματική σταθερότητα, ηπιότητα, συνειδητότητα και δεκτικότητα σε εμπειρίες Η προσωπικότητα δύσκολα μπορεί να μετρηθεί

14 4-14 Για τη συνειδητότητα καταγράφηκε μια σταθερή συσχέτιση με όλα τα κριτήρια εργασιακής απόδοσης Η εξωστρέφεια αποδείχθηκε έγκυρος παράγοντας πρόγνωσης της απόδοσης στην περίπτωση των μάνατζερ και των υπεύθυνων πωλήσεων Η δεκτικότητα σε εμπειρίες και η εξωστρέφεια αποτέλεσαν στοιχεία πρόγνωσης για την εκπαιδευτική επάρκεια σε κάθε επάγγελμα Η μέτρηση της προσωπικότητας (συν.)

15 Χρήση τεστ στη δουλειά Κατάλογοι ενδιαφερόντων ▫Συγκρίνουν τα ενδιαφέροντα κάποιου με εκείνα που έχουν άνθρωποι σε διάφορα επαγγέλματα Τεστ επιδόσεων ▫Μετρούν τι έχει μάθει ένα άτομο 4-15

16 4-16 Διαδικτυακά τεστ Το διαδικτυακό σύστημα της χρηματοοικονομικής εταιρείας Capital One έχει εξαλείψει τις προγενέστερες χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες περιελάμβαναν έντυπες αιτήσεις και συμπλήρωση με το χέρι Όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κάποιο από τα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της εταιρείας καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, καθώς και να κάνουν ορισμένα τεστ μαθηματικών και βιο-δεδομένων επίσης στο διαδίκτυο Οι υποψήφιοι αναλαμβάνουν το ρόλο του τηλεφωνητή

17 Δείγματα εργασίας ▫Αποσκοπούν στην πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης, ζητώντας από τους υποψήφιους να εκτελέσουν δειγματοληπτικά ένα ή περισσότερα από τα καθήκοντα που ενέχονται σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας ▫Ένας παρατηρητής παρακολουθεί και αξιολογεί τη διαδικασία 4-17 Διαδικτυακά τεστ (συν).

18 4-18 Κέντρα αξιολόγησης του μάνατζμεντ ▫Οι υποψήφιοι μάνατζερ συμμετέχουν σε τεστ και καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε συνθήκες προσομοίωσης ▫Εμπλέκονται 10-12 υποψήφιοι μάνατζερ, οι οποίοι εκτελούν ρεαλιστικά καθήκοντα μάνατζμεντ υπό την επίβλεψη έμπειρων αξιολογητών. Η σχετική διαδικασία διαρκεί 2 ή 3 ημέρες

19 Καλάθι εισερχομένων ▫Ο υποψήφιος καλείται να αντιμετωπίσει ένα συσσωρευμένο όγκο αναφορών, ενημερωτικών σημειωμάτων, σημειώσεων για εισερχόμενες κλήσεις, επιστολές και άλλο υλικό Συζήτηση σε ομάδες χωρίς συντονισμό ▫Μια ομάδα μάνατζερ χωρίς συντονιστή λαμβάνει ένα ερώτημα προς συζήτηση και πρέπει να λάβει μια ομαδική απόφαση 4-19 Κέντρα αξιολόγησης του μάνατζμεντ (συν.)

20 4-20 Ατομική παρουσίαση ▫Οι αξιολογητές βαθμολογούν τις δεξιότητες επικοινωνίας και πειθούς του υποψήφιου κατά την διενέργεια μιας προφορικής παρουσίασης σε ένα επιλεγμένο θέμα Κέντρα αξιολόγησης του μάνατζμεντ (συν.)

21 Τεστ κρίσης καταστάσεων ▫Έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της κρίσης ενός υποψήφιου ως προς μια κατάσταση που συναντάται στο χώρο εργασίας 4-21

22 4-22 Συνέντευξη επιλογής ▫Μια διαδικασία επιλογής που έχει σχεδιαστεί ώστε να προβλέψει τη μελλοντική εργασιακή απόδοση με βάση τις προφορικές απαντήσεις του υποψήφιου σε προφορικές διερευνητικές ερωτήσεις

23 Αδόμητη ▫Το άτομο που παίρνει τη συνέντευξη θέτει ερωτήσεις όπως αυτές του έρχονται στο μυαλό ▫Δεν υπάρχει κάποιος σκελετός για να ακολουθήσει Δομημένη ▫Οι ερωτήσεις έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων, ενώ οι απαντήσεις μπορεί να βαθμολογούνται με βάση την καταλληλότητα του περιεχομένου τους ▫Ονομάζεται και κατευθυνόμενη 4-23 Συνέντευξη επιλογής (συν.)

24 4-24 Είδη ερωτήσεων Συνεντεύξεις καταστάσεων ▫Οι ερωτήσεις εστιάζουν στην ικανότητα που έχει ο υποψήφιος να εικάσει για το ποια θα ήταν η συμπεριφορά του σε μια δεδομένη κατάσταση Συνεντεύξεις συμπεριφοράς ▫Οι υποψήφιοι ερωτώνται πώς συμπεριφέρθηκαν σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση στο παρελθόν

25 4-25 Συνεντεύξεις συμπεριφοράς Όταν η Citizens Banking Corporation στο Φλιντ του Μίσιγκαν συνειδητοποίησε ότι οι 31 από τους 50 ανθρώπους της στο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης είχαν παραιτηθεί σε διάστημα ενός έτους, η Cynthia Wilson, διευθύντρια του κέντρου, αποφάσισε τη διενέργεια συνεντεύξεων συμπεριφοράς Κατά την Wilson, είναι πολύ πιο δύσκολο να ξεγελάσεις το συνεντευκτή, γι’ αυτό και μόλις τέσσερις υπάλληλοι παραιτήθηκαν από τη δουλειά τους την επόμενη χρονιά

26 4-26 Διαχείριση των συνεντεύξεων Συνεχιζόμενη συνέντευξη ▫Διάφοροι άνθρωποι παίρνουν συνέντευξη από τον υποψήφιο διαδοχικά πριν τη λήψη της απόφασης πρόσληψης Συνέντευξη επιτροπής ▫Ο υποψήφιος δίνει συνέντευξη σε μια ομάδα (ή επιτροπή) συνεντευκτών την ίδια στιγμή

27 4-27 Πόσο χρήσιμες είναι οι συνεντεύξεις; Σχετικά με την πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης, οι συνεντεύξεις καταστάσεων έχουν μεγαλύτερη μέση εγκυρότητα σε σχέση με τις συνεντεύξεις συμπεριφοράς Οι δομημένες συνεντεύξεις είναι περισσότερο έγκυρες απ’ ότι οι αδόμητες ως προς την πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης Οι μεμονωμένες συνεντεύξεις, δομημένες και αδόμητες, τείνουν να είναι περισσότερο έγκυρες σε σχέση με τις συνεντεύξεις επιτροπής

28 Συνήθη λάθη στις συνεντεύξεις Επιπόλαιη κρίση Τονισμός των αρνητικών σημείων Μη γνώση της δουλειάς Πιέσεις για διεξαγωγή προσλήψεων Το λάθος της σειράς (αντίθεσης) των υποψηφίων Η επίδραση της μη λεκτικής συμπεριφοράς Ελκυστικότητα Φυλή Κολακεία 4-28

29 4-29 Κατευθυντήριες αρχές για τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης Σχεδιασμός της συνέντευξης Ξεκινήστε με την επισκόπηση της αίτησης και του βιογραφικού του υποψήφιου, σημειώνοντας τυχόν σημεία που απαιτούν διευκρίνιση ή που υποδηλώνουν δυνάμεις ή αδυναμίες

30 4-30 Δόμηση της συνέντευξης 1.Βασίστε τις ερωτήσεις σας σε πραγματικά καθήκοντα της θέσης εργασίας 2.Χρησιμοποιήστε τη γνώση σας για τη θέση, ερωτήσεις καταστάσεων ή συμπεριφοράς, καθώς και αντικειμενικά κριτήρια 3.Εκπαιδεύστε τους συνεντευκτές 4.Χρησιμοποιήστε τις ίδιες ερωτήσεις με όλους τους υποψήφιους

31 4-31 5.Χρησιμοποιήστε μια βαθμολογική κλίμακα για να βαθμολογήσετε τις απαντήσεις 6.Χρησιμοποιήστε πολλούς συνεντευκτές 7.Χρησιμοποιήστε μια φόρμα δομημένης συνέντευξης 8.Να κρατάτε σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Δόμηση της συνέντευξης (συν.)

32 Προτεινόμενες συμπληρωματικές ερωτήσεις για συνέντευξη υποψηφίων 4-32

33 4-33 Θεμελίωση της επικοινωνίας Διατύπωση ερωτήσεων Δηλώσετε ότι πρόκειται να κάνετε έλεγχο αναφορών Ολοκλήρωση της συνέντευξη Επισκόπηση της συνέντευξης Κατευθυντήριες αρχές για τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης (συν.)

34 4-34 Λόγοι για τον έλεγχο προσωπικών στοιχείων και συστάσεων Εξακρίβωση των στοιχείων που παρατίθενται από τον υποψήφιο Αποκάλυψη επιβλαβών πληροφοριών από το ιστορικό του υποψήφιου όπως από τα ποινικά μητρώα

35 4-35 Έλεγχος ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης Ορισμένοι υπεύθυνοι προσλήψεων ελέγχουν τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης των υποψηφίων Κάνοντας τέτοιου είδους ελέγχους, ορισμένοι υπεύθυνοι προσλήψεων ανακάλυψαν ότι το 31% των υποψηφίων έλεγαν ψέματα σχετικά με τα προσόντα τους και το 19% ανέβαζε πληροφορίες σχετικά με κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών

36 4-36 Πώς να κάνετε τους ελέγχους συστάσεων πιο παραγωγικούς 1.Χρησιμοποιήστε μια δομημένη φόρμα 2.Χρησιμοποιήστε τις συστάσεις που παρέχονται από τον υποψήφιο απλά και μόνο ως μια πηγή για άλλες συστάσεις 3.Κάνετε ανοιχτές ερωτήσεις 4.Οι εταιρείες που διαχειρίζονται ελέγχους συστάσεων θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι αυτό γίνεται μόνο από τους αρμόδιους μάνατζερ

37 4-37 Έλεγχος ειλικρίνειας Τεστ πολύγραφου Τεστ ειλικρίνειας Γραφολογία Σωματικές εξετάσεις Έλεγχος για ναρκωτικές ουσίες

38 4-38 Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί μετανάστευσης Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν δικαίωμα εργασίας στις ΗΠΑ Οι εργοδότες πρέπει να ρωτούν ένα υποψήφιο προς πρόσληψη άτομο εάν έχει αμερικανική υπηκοότητα ή αν δικαιούται να εργαστεί στις ΗΠΑ Οι εργοδότες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το έντυπο Ι-9 της Πιστοποίησης Δικαιώματος Εργασίας, το οποίο απαιτείται για την τεκμηρίωση του δικαιώματος διάκρισης με βάση τη φυλή ή την εθνικότητα

39 1-39 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 4 Εξέταση και επιλογή εργαζομένων Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις GARY DESSLER 1-1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google