Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02
Ιστοεξερεύνηση (Webquest) Για να δείτε την παρουσίαση prezi πατήστε τον υπερσύνδεσμο Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

2 Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ραγδαία ανάπτυξη Αστείρευτη πηγή πληροφοριών Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

3 Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02
Τι είναι τα WebQuests? Η «ιστοεξερεύνηση» είναι «…η εκπαιδευτική δραστηριότητα (που εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα), κατά την οποία οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ή για τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας, προέρχονται από το Διαδίκτυο...» (Ορισμός του Bernie Dodge εισηγητή του όρου "WebQuest") Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

4 Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02
Αναφέρεται επίσης και με τον όρο «Δικτυακή Αποστολή», έχοντας κατά νου τον παιγνιώδη χαρακτήρα και την αίσθηση περιπέτειας από συναφείς τίτλους ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

5 Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές να έχουν εξασκηθεί στη χρήση Νέων Τεχνολογιών Φυλλομετρητές ( π.χ. Internet Explorer, Mozzila Firefox κ.α.) Επεξεργαστές κειμένου ( π.χ. Word) Λογισμικό παρουσίασης (π.χ.PPT) Λογισμικά (π.χ. Centennia) Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

6 Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά Ιστοεξερευνήσεων
Υποστηρίζουν την ενεργοποίηση των μαθητών και τη μαθητοκεντρική μάθηση ενώ, παράλληλα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός της εργασίας των μαθητών. Εστιάζουν στην αξιοποίηση και εφαρμογή των πληροφοριών με στόχο την επίλυση προβλήματος και όχι την απλή αναζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό. Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

7 Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά Ιστοεξερευνήσεων(2)
Υποστηρίζουν την κριτική σκέψη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (π.χ. ανάλυση, σύνθεση, οργάνωση και αξιολόγηση πληροφοριών, εμβάθυνση και εφαρμογή γνώσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων κ.λπ.). Υποστηρίζουν τη συνεργατική και αλληλεπιδραστική μάθηση (π.χ. μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων, την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές και την παρουσίαση της εργασίας τους στην τάξη). Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

8 Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά Ιστοεξερευνήσεων(3)
Αναπτύσσουν και βελτιώνουν την ψηφιακή επάρκεια και τις ψηφιακές ικανότητες των μαθητών (π.χ. μέσα από τη χρήση ποικίλων εργαλείων και περιβαλλόντων των ΤΠΕ (λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, εκπαιδευτικό λογισμικό,  υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, εφαρμογές Web 2.0 κ.λπ.) Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

9 Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία Ιστοεξερεύνηση;
Χρησιμοποιώντας: λογισμικό παρουσίασης ειδικές διαδικτυακές υπηρεσίες όπως π.χ. Ιστολόγιο, Zunal, Weebly Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

10 Δομή μιας Ιστοεξερεύνησης (WebQuest)
Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

11 Στάδια δημιουργίας ενός Webquest:
Εισαγωγή (Introduction) Εργασία ή Αποστολή (Task) Διαδικασία (Process) και Πηγές (Resources) Αξιολόγηση (Evaluation) Συμπέρασμα (Conclusion) Σελίδα Δασκάλου (Teacher's corner) Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

12 Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02
Εισαγωγή Σκοπός της είναι: να θέσει το πλαίσιο της δραστηριότητας να προσελκύσει την προσοχή του αναγνώστη και να τον εμπλέξει στη διαδικασία να παράσχει σημαντικές αρχικές πληροφορίες Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

13 Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02
Αποστολή Περιγράφει το προϊόν που θα πρέπει να έχει παραχθεί από τους μαθητές στο τέλος της δραστηριότητας Περιγράφει τα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο μαθητής για να πετύχει το στόχο του και να παρουσιάσει το προϊόν της δραστηριότητας του Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

14 Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02
Διαδικασία - Πηγές Σκοπός της είναι: Να δώσει μια λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας Να παραθέσει πηγές σχετικές με την αποστολή Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

15 Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02
Αξιολόγηση Σκοπός της είναι: Να παρουσιάσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης και βαθμολόγησης του προϊόντος Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

16 Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02
Συμπεράσματα περιλαμβάνει τη σύνοψη της μαθησιακής εμπειρίας, επιτρέπει τον αναστοχασμό στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τίθενται ανοιχτά ερωτήματα για νέες διερευνήσεις. Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

17 Οι ιστοεξερευνήσεις μου
Στη Σμύρνη …με τη μηχανή του χρόνου Μυκηναϊκός πολιτισμός : Στα χνάρια της Ιστορίας Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

18 ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ www.mykines.weebly.com
Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02

19 Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02
Ευχαριστώ! Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02


Κατέβασμα ppt "Κυριακή Σεβεντεκίδου, ΠΕ02"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google