Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκαιο Περιβάλλοντος: Η κιβωτός του Βιολόγου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκαιο Περιβάλλοντος: Η κιβωτός του Βιολόγου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκαιο Περιβάλλοντος: Η κιβωτός του Βιολόγου
Γιώργος Σμπώκος, δικηγόρος Δ.Ν. Δίκαιο Περιβάλλοντος: Η κιβωτός του Βιολόγου

2 …καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων καὶ ἀπὸ πάσης σαρκός, δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσάξεις εἰς τὴν κιβωτόν,…

3 ΔΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Βασικές έννοιες Τομείς δικαίου Εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας Σχέση βιολογίας – δικαίου περιβάλλοντος

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ανθρωποκεντρισμός – Οικοκεντρισμός
Διατηρήσιμη ανάπτυξη Συμβιωτική σχέση οικονομίας οικολογίας Οικολογική δικαιοσύνη Ενσωμάτωση εξωτερικοτήτων Περιβαλλοντικό αποτύπωμα Αρχή πρόληψης Αρχή προφύλαξης Ο ρυπαίνων πληρώνει Φέρουσα ικανότητα

5 ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Συνταγματικό Αστικό Διοικητικό Ποινικό
Διεθνείς συμβάσεις Σύνταγμα Νόμοι Συνταγματικό Αστικό Διοικητικό Ποινικό

6 Διεθνές δίκαιο Σύμβαση Ραμσάρ 1971, όπως κυρώθηκε με το διάταγμα 191/1974 (υγρότοποι), Σύμβαση Βαρκελώνης 1976, όπως κυρώθηκε με το Ν. 855/1978 (προστασία Μεσόγειου θάλασσας), Σύμβαση Βέρνης 1979, όπως κυρώθηκε με το Ν.1335/1983 (διατήρηση άγριας ζωής), Πρωτόκολλο Ευρωπαϊκών προστατευόμενων περιοχών 1982, όπως κυρώθηκε με το Ν. 1634/1986, Σύμβαση ΟΗΕ, όπως κυρώθηκε με το Ν. 2204/1994 (βιοποικιλότητα), Σύμβαση για το νομοθεσία των θαλασσών 1982, όπως κυρώθηκε με το Ν. 2321/     Ευρωπαϊκό Δίκαιο Οδηγία 77/93/ΕΟΚ (φυτά), Οδηγία 92/43/ ΕΟΚ ("Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας", Οδηγία 92/103/ΕΟΚ (τροποποιεί τα παραρτήματα Ι έως IV της Οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας), Κανονισμός (ΕΚ) 1091/94 (καθορίζει ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 (προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση).

7 Εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας

8 για την υλοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων
Νόμος 3937/2011 [Βιοποικιλότητα και Natura] Νόμος 3982/2011 [Επιχειρηματικά Πάρκα] Νόμος 3983/2011 [Θαλάσσιο περιβάλλον] Νόμος 3986/2011 [Δημόσια ιδιοκτησία] Νόμος 4014/2011 [Αδειοδότηση έργων] για την υλοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων Νόμος Fast Track 3894/2010

9 Νόμος 3894/2010 για την υλοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων
Η ΕΠΟ μπορεί να λαμβάνει τη μορφή ΚΥΑ. Δεν απαιτείται ακρόαση των απόψεων των Υπηρεσιών των Υπουργείων. Επιτρέπονται αποκλίσεις από τον ισχύοντα πολεοδομικό κανονισμό Χορηγείται το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού, υπεδάφους και παραλίας. Προβλέπεται ειδική διαδικασία για την απαλλοτρίωση της γης καθώς και την παραχώρηση δημόσιας γης για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επενδυτικών στρατηγικών.

10 Νόμος 3986/2011 για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Προϋπολογισμού
Ο νόμος 3986/2011 περιλαμβάνει επείγοντα μέτρα για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Προϋπολογισμού Στρατηγική Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης, εντός ενός ρευστού πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό συντίθεται από έλλειψη κτηματογράφησης, ανυπαρξία δασικών χαρτών, κτηματολογίου και ορίων αιγιαλού ενώ η έκρηξη τακτοποίησης παλαιών και νέων -έως και ανύπαρκτων αυθαιρέτων- δημιουργεί ένα τόσο ρευστό νομικό περιβάλλον, που αφενός κάνει αμφίβολη της επιτυχία του νεοεισαχθέντος νομικού πλαισίου, αφετέρου θέτει περιβαλλοντικά αγαθά σε διακινδύνευση.

11 Για την “τουριστική κατοικία”
H τουριστική κατοικία (τουριστικά καταλύματα) έγινε πραγματικότητα στην Ελλάδα με τον πολυνόμο 4002/11 και οι συμβουλές των "πιο σημαντικών ανθρώπων εκτός πολιτικής" έγιναν νόμος του κράτους. Σήμερα σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις επιδιώξεις κερδοσκοπικών συμφερόντων, ετοιμάζεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με την αρμόδια υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη να έχει ήδη προαναγγείλει την περαιτέρω ανάπτυξη "ιδιωτικών χωριών" τουριστικής κατοικίας. Η θεσμοθέτηση της "τουριστικής κατοικίας" δίνει το δικαίωμα σε λίγους μεγάλους εργολάβους, developers και κτηματομεσίτες να κτίζουν ιδιωτικά χωριά προς πώληση, με ανύπαρκτες διαδικασίες έγκρισης, χωρίς πολεοδομικό σχέδιο, χωρίς δημόσιους χώρους αλλά και με πολλαπλάσιο συντελεστή δόμησης από ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας. Η "τουριστική κατοικία" δοκιμάστηκε στην Ισπανία και κατέληξε στην καταστροφή των ακτών της, στην υποβάθμιση του τουρισμού της. Οδήγησε σε εκατομμύρια απούλητες κατοικίες οι οποίες είναι ο κύριος λόγος κατάρρευσης της ισπανικής οικονομίας. Θεσμοθετεί στη χώρα μας την ανισότητα καθώς οι πολίτες δεν επιτρέπεται να χτίζουν χωρίς τήρηση πολεοδομικών κανόνων, ενώ οι λίγοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες αυτούς, αλλά και διαδικασίες αδειοδότησης που προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον.

12 Γιατί κύριε;

13

14 Νόμος 3937/2011 για την προστασία της βιοποικιλότητας
Η Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα αποσκοπεί στην προστασία όλων των μορφών ζωής Άρθρο 1: Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, ως πολύτιμου, αναντικατάστατου και σπουδαίας σημασίας εθνικού κεφαλαίου.

15 ΚΥΑ 33318/3028/1998 για τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Με την ΚΥΑ 33318/ 3028/1998 συντελέσθηκε στην Ελλάδα η εφαρμογή της Οδηγίας 43/92/ΕΟΚ, ακρογωνιαίου λίθου του δικτύου NATURA 2000. ¼ της ελληνικής Επικράτειας 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 239 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) Σκοπός της απόφασης αυτής είναι, η θέσπιση διατάξεων για την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας με τη λήψη των αναγκαίων και ενδεδειγμένων μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση, ή η αποκατάσταση σε ικανοποιητικό βαθμό των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) και των άγριων ειδών χλωρίδας

16 43% των προστατευόμενων κοινοτικών ειδών (σε σύνολο ειδών) εμφανίζονται στην Ελλάδα
64% σε είδη προστατευόμενων πτηνών 41% σε είδη ερπετών 40% σε τύπους οικοτόπων 62% σε είδη φυτών προτεραιότητας προστασίας Το 80% των θαλάσσιων οικοτόπων/ενδιαιτημάτων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που απαντώνται στην Ελλάδα και προστατεύονται από την Οδηγία, βρίσκονται σε μη ικανοποιητική ή σε ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης. Για το 65% των χερσαίων ειδών και το 62% όλων των ειδών που προστατεύονται από την 92/43/ΕΟΚ, η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη. Για όλα τα αρθρόποδα, η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη. Για τα θηλαστικά η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. 70% των ελληνικών υγροτόπων διεθνούς σημασίας που προστατεύονται από την Συνθήκη Ραμσάρ, έχουν περιληφθεί λόγω της άσχημης κατάστασης, στην οποία ευρίσκονται, στον κατάλογο Μοντρέ, που αποτελεί τη «μαύρη λίστα» της Συνθήκης.

17 Natura 2000 Το δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο και αποτελεί την επιβεβαίωση ουσιαστικά της σημασίας που δίνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στην προστασία της βιοποικιλότητας. Νομική βάση του Natura 2000 αποτελούν οι Οδηγίες για τα πτηνά (79/409/EΟΚ) και για την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας (43/92/ΕΟΚ). Αυτές οι δύο Οδηγίες μαζί δημιουργούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής «εσωτερικής» πολιτικής για την περιβαλλοντική προστασία.

18

19 ΣΧΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΥ
Η Βιολογία μελετά τη δομή, τη λειτουργία και τις αλληλεπιδράσεις των εμβίων οργανισμών με το περιβάλλον. Ο βιολόγος μπορεί να εργαστεί ως εργαστηριακός βιολόγος σε εργαστήρια πανεπιστημίων, ερευνητικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα, σε νοσοκομεία, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Ως εκπαιδευτικός μπορεί να εργαστεί στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την απόκτηση Διδακτορικού. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος σε υπουργεία, οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις Το Δίκαιο περιβάλλοντος επιδιώκει με διατάξεις να διατηρήσει τη βιοποικιλότητα σε κάθε επίπεδο, από το γενετικό, το επίπεδο των ειδών και των οικοσυστημάτων, μέχρι το επίπεδο του τοπίου. Βασικός στόχος του Νόμου είναι η ενσωμάτωση της πολιτικής διατήρησης της βιοποικιλότητας στις τομεακές και αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας, ως αναγκαία προϋπόθεση εξασφάλισης της βιοποικιλότητας και προώθησης του μοντέλου της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Δίκαιο περιβάλλοντος είναι ένα conditio sine qua non, μια απαραίτητη συνθήκη για το σύγχρονο βιολόγο.

20 βιότοπος

21 Βιολόγος

22 Δικηγόρος

23

24 Σας ευχαριστώ.


Κατέβασμα ppt "Δίκαιο Περιβάλλοντος: Η κιβωτός του Βιολόγου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google