Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ITIL KAI COBIT Πτυχιακή Εργασία της Κυριακής – Αρτέμιδος Δοξαστάκη (2142) Επιβλέπων: K. Σ. Χειλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

2 Το πρωτόκολλο ITIL(Information Technology Infrastructure Library)
Πρόκειται για ένα πλαίσιο που περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των υπηρεσιών Πληροφορικής. Απευθύνεται σε άτομα και επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών της πληροφορικής. Είναι κατάλληλο για οργανισμούς κάθε μεγέθους, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα.

3 Οφέλη χρήσης του ITIL Αυξάνεται η ικανοποίηση των χρηστών και των πελατών με τις ΙΤ υπηρεσίες. Βελτιώνεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Γίνεται εξοικονόμηση χρημάτων από την αυτοματοποίηση των υπηρεσιών. Διατίθεται περισσότερος χρόνος ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύσουν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

4 Ο κύκλος ζωής των υπηρεσιών.
Ο κύκλος ζωής των υπηρεσιών αποτελείται από πέντε στάδια. Στρατηγική Υπηρεσιών, σε αυτό το στάδιο μελετάται η ανάπτυξη και η επεξεργασία νέων υπηρεσιών από στρατηγική σκοπιά. Σχεδιασμός Υπηρεσιών, σχεδιάζονται κατάλληλες και καινοτόμες υπηρεσίες πληροφορικής οι οποίες θα πρέπει συμβαδίζουν με τις τωρινές αλλά και με τις μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας. Μετάβαση Υπηρεσιών, ο ρόλος της μετάβασης των υπηρεσιών είναι να παραδίδει προς χρήση τις υπηρεσίες που απαιτούνται στην εκάστοτε επιχείρηση.

5 Ο κύκλος ζωής των υπηρεσιών.
Λειτουργία των Υπηρεσιών, στόχος της είναι να παραδίδει το προσυμφωνηθέν επίπεδο υπηρεσιών σε χρήστες και πελάτες, όπως επίσης να διαχειρίζεται τις εφαρμογές, την τεχνολογία και την υποδομή που υποστηρίζει η παράδοση των υπηρεσιών. Συνεχής Βελτίωση των Υπηρεσιών, ασχολείται με την διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μέσω της συνεχούς εκτίμησης και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών.

6 Κύκλος ζωής υπηρεσιών ITIL (Απόδοση στα ελληνικά από ΙΤΙL lifecycle,
Ο κύκλος ζωής των υπηρεσιών. Κύκλος ζωής υπηρεσιών ITIL (Απόδοση στα ελληνικά από ΙΤΙL lifecycle,

7 Το πρωτόκολλο COBIT 5(Control Objectives for Information and Related Technology)
Το COBIT είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο Διακυβέρνησης Πληροφορικής, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων ISACA. Πρόκειται για ένα σύνολο εργαλείων υποστήριξης που επιτρέπει στους διαχειριστές να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των απαιτήσεων ελέγχου, των τεχνικών ζητημάτων και των επιχειρηματικών κινδύνων.

8 Οι αρχές του COBIT 5 Πλαίσιο ολοκλήρωσης: παρέχει τη βάση για την αποτελεσματική ενσωμάτωση άλλων πλαισίων, προτύπων, και πρακτικών που χρησιμοποιούνται. Δημιουργία αξίας για τους ενδιαφερομένους : σημαίνει να συνειδητοποιήσουμε τα οφέλη των ενδιαφερομένων, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους και έχοντας το βέλτιστο κόστος. 3. Eστίαση στην επιχείρηση : σημαίνει να επικεντρωθούμε στους στόχους και στους σκοπούς της επιχείρησης.

9 Οι αρχές του COBIT 5 4. Οργανωτικοί πόροι και πόροι της επιχείρησης:ορίζεται ως οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της διακυβέρνησης στην επιχείρηση, όπως οι πληροφορίες και οι άνθρωποι. 5. Διακυβέρνηση και Διαχείριση: Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζεται ένα σύστημα αξιολόγησης των επιλογών, των επιδόσεων και της προόδου της επιχείρισης. Η διαχείριση αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευή, και τον έλεγχο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με την κατεύθυνση που ορίζεται από το όργανο διοίκησης.

10 Σύγκριση των δυο πρωτοκόλλων
Πρόκειται για δυο πρωτόκολλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά. Το COBIT αντικατοπτρίζει ποιος θα είναι ο κεντρικός ρόλος των υπηρεσιών πληροφορικής ώστε να δημιουργηθεί αξία για την επιχείρηση. Το ITIL επικεντρώνεται στη διαχείριση των υπηρεσιών και παρέχει καθοδήγηση για το πώς να αναπτυχθούν αποτελεσματικές λύσεις. Το COBIT μπορεί να περιγραφεί ως "το τι χρειάζεται να κάνουν οι ΙΤ υπηρεσίες",ενώ το ITIL περιγράφει "πως θα πρέπει να παραδίδονται οι υπηρεσίες".

11 Οι υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Γραμματείας και το πλαίσιο ITIL
Πρόκειται για ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που προσφέρει πλήθος καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και έχει επιτύχει σημαντική βελτίωση των συνθηκών και των χρόνων για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών. Εμπλεκόμενοι στη διαδικασία είναι οι φοιτητές, οι καθηγήτές, και οι γραμματείες των τμημάτων. Οι εργασίες που μπορεί να επιτελέσει ο κάθε εμπλεκόμενος φαίνονται παρακάτω

12 Οι δυνατότητες των εμπλεκομένων

13 Οι δυνατότητες των εμπλεκομένων

14 Ορισμός των επιπέδων ωριμότητας των διαδικασιών στο πλαίσιο ITIL
Επίπεδο Ωριμότητα Περιγραφή Έλλειψη "Δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη ότι κάποια δραστηριότητα στηρίζει μια διαδικασία." 1 Έναρξη "Υπάρχουν ειδικές δραστηριότητες αλλά δεν υπάρχει επίγνωση για το πώς σχετίζονται μεταξύ τους σε μια ενιαία διαδικασία" 2 Επίγνωση "Υπάρχει επίγνωση της διαδικασίας, αλλά ορισμένες δραστηριότητες εξακολουθούν να είναι ελλιπής ή ασυνεπής. Δεν υπάρχει συνολική μέτρηση ή έλεγχος. "

15 Ορισμός των επιπέδων ωριμότητας των διαδικασιών στο πλαίσιο ITIL
Επίπεδο Ωριμότητα Περιγραφή 3 Έλεγχος "Η μέθοδος είναι καθορισμένη, κατανοητή, και υλοποιήσιμη" 4 Ολοκλήρωση "Είσοδοι από αυτή τη διαδικασία προέρχονται από άλλες καλά ελεγχόμενες διαδικασίες. Έξοδοι από αυτή τη διαδικασία πάνε σε άλλες καλά ελεγχόμενες διαδικασίες" 5 Βελτιστοποίηση "Αυτή η διαδικασία οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας και σε νέες ευκαιρίες πέρα απ’τη διαδικασία"

16 Tα επίπεδα ωριμότητας στις υπηρεσίες του φοιτητή
Επίπεδο ωριμότητας 1 2 3 4 5 Βαθμολογίες Δηλώσεις μαθημάτων Καρτέλα φοιτητή Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποιητικά Αιτήσεις Υποτροφίες

17 Τα επίπεδα ωριμότητας στις υπηρεσίες των Διδασκόντων
Επίπεδο ωριμότητας 1 2 3 4 5 Βαθμολογίες Οι τάξεις μου Τάξεις προηγούμενων ετών Όλα τα θέματα, Εξετάσεις Εργασίες φοιτητών

18 Τα επίπεδα ωριμότητας στις υπηρεσίες της Γραμματείας
Επίπεδο ωριμότητας 1 2 3 4 5 Λίστες δεδομένων Λίστες φοιτητών Λίστες δηλώσεων

19 Τα επίπεδα ωριμότητας στις υπηρεσίες της Γραμματείας
Επίπεδο ωριμότητας 1 2 3 4 5 Λίστες τάξεων διδασκαλίας Λίστες εργασιών Λίστες Πρακτικής Άσκησης Αναζητήσεις

20 Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας
Ερωτήσεις ; ; ; Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google