Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης»1 Εισαγωγή στους Η/Υ H τεχνολογία streaming Διδάσκουσα: Βούλα Ζώη, Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Α.Σ.Κ.Τ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης»1 Εισαγωγή στους Η/Υ H τεχνολογία streaming Διδάσκουσα: Βούλα Ζώη, Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Α.Σ.Κ.Τ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης»1 Εισαγωγή στους Η/Υ H τεχνολογία streaming Διδάσκουσα: Βούλα Ζώη, Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Α.Σ.Κ.Τ. vzoi@telecom.ntua.gr

2 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 2  Υπάρχουν δύο τρόποι για τη μεταφορά αρχείων πολυμέσων (video, ήχου, animation,...) μέσα από το δίκτυο  Downloading: Ο χρήστης πρέπει να περιμένει να μεταφερθεί ολόκληρο το αρχείο τοπικά στον ΗΥ του για να μπορεί να το ανοίξει μέσω κάποιου player  Streaming: Ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει να βλέπει τα περιεχόμενα του αρχείου, αμέσως μόλις ξεκινήσει η δικτυακή του μεταφορά - Δηλαδή, το αρχείο μεταφέρεται ως μια συνεχής ροή και ο χρήστης το παρακολουθεί καθώς φτάνει Δικτυακή μεταφορά αρχείων πολυμέσων

3 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 3 Downloading (1)  Έχει το μειονέκτημα του μεγάλου χρόνου αναμονής για μεγάλα αρχεία (π.χ. αρχεία που δεν είναι καλά συμπιεσμένα)  Έχει το πλεονέκτημα της γρηγορότερης πρόσβασης στα διάφορα μέρη του αρχείου  Δίνει τη δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης  Η τελική ποιότητα που λαμβάνει ο χρήστης είναι η ίδια με την αρχική ποιότητα, δηλαδή είναι ανεξάρτητη από την κατάσταση του δικτύου Σύγκριση (1)

4 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 4 Downloading (2)  Είναι πιο κατάλληλο για εφαρμογές:  Που δεν έχουν χρονικές απαιτήσεις (δηλαδή απαιτήσεις καθυστέρησης)  Μη ανεκτικές σε απώλειες πληροφορίας και αλλοίωση ποιότητας Σύγκριση (2)

5 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 5 Streaming (1)  Έχει το πλεονέκτημα ότι ο χρόνος αναμονής έως ότου αρχίσει ο χρήστης να βλέπει τα περιεχόμενα του αρχείου ελαχιστοποιείται  Συνήθως δεν επιτρέπει την τοπική αποθήκευση του αρχείου, αλλά η πληροφορία που παίζεται μετά σβήνεται από τον ΗΥ  Η τελική ποιότητα που φτάνει στον χρήστη συνήθως είναι χειρότερη από την αρχική, λόγω μεταβολών στην κατάσταση του δικτύου Σύγκριση (3)

6 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 6 Streaming (2)  Είναι πιο κατάλληλο για εφαρμογές  Με αυστηρές απαιτήσεις καθυστέρησης και χαλαρές απαιτήσεις ποιότητας (π.χ. videoconference)  Ευρείας μετάδοσης (broadcast) live events (webcast ή netcast)  Γρήγορης προεπισκόπησης (preview) Σύγκριση (4)

7 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 7  Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί και κάποιες τεχνικές για “streaming” γραφικών και εικονικής πραγματικότητας  Είναι πολύ χρήσιμες για δικτυακά παιχνίδια και διαμοιραζόμενους εικονικούς κόσμους (shared virtual worlds)  Για παράδειγμα, ένας μεγάλος εικονικός κόσμος κατεβαίνει σταδιακά  Δηλαδή γίνονται download μόνο τα τμήματα που βρίσκονται μέσα στην ορατότητα του χρήστη, με βάση το ανάλογο επίπεδο λεπτομέρειας Streaming γραφικών και εικονικής πραγματικότητας

8 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 8  Streaming file format  Τα πιο διαδεδομένα για video είναι τα Windows Media, Real Media, Quicktime, Flash flv  Η επιλογή εξαρτάται από υποκειμενικά κριτήρια, καθώς και από τη διαθεσιμότητα του ανάλογου λογισμικού (player, streaming server)  Πρωτόκολλο επικοινωνίας  Http – Δεν απαιτεί εξειδικευμένο streaming server, αλλά έναν Web Server  RTP – Απαιτεί εξειδικευμένο streaming server Παράμετροι που καθορίζουν τον τρόπο που γίνεται το streaming

9 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 9  Eίναι μια καλή επιλογή για websites με μέτρια κίνηση, π.χ. λιγότεροι από 10 χρήστες να ζητούν να δουν ένα streaming video ταυτόχρονα  Δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε για live video  Δεν μπορούμε αυτόματα να αναγνωρίσουμε τη σύνδεση του χρήστη και να προσαρμόσουμε αναλόγως την ποιότητα - έτσι, για διαφορετικές συνδέσεις πρέπει να φτιάξουμε διαφορετικά αρχεία HTTP Streaming

10 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 10  Eγκαθίστανται παραπλεύρως του Web Server και είναι ικανοί να εξυπηρετούν πολλές ταυτόχρονες αιτήσεις. Παραδείγματα εμπορικών πακέτων  Macromedia Flash Communication Server (www.macromedia.com), υποστηρίζει το format flv του Flashwww.macromedia.com  Helix Universal Server της RealNetworks (www.realnetworks.com), υποστηρίζει πολλά formats, όπως RealMedia, Windows Media, Quicktime και MPEG-4  Apple's Quicktime Streaming Server (www.apple.com/quicktime/products/qtss), υποστηρίζει formats, όπως QuickTime, MPEG-4 and 3GPP  Microsoft’s Windows Media Services 9 Series (www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9series/server.aspx), υποστηρίζει formats της Microsoft και ΜΡ3 Streaming servers (1)

11 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 11  Open source  Darwin Streaming Server (DSS) της Apple (developper.apple.com/darwin/projects/streaming/), υποστηρίζει πολλά formats, όπως QuickTime, MPEG-4, Divx, Xvid…  Helix DNA Server της Real Networks, υποστηρίζει formats όπως RealMedia, MP3, …  Video Lan server, πλήρης πλατφόρμα για streaming media όπως MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Divx, DVD (www.videolan.org)  Έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να επαυξάνονται προγραμματιστικά ως προς τη λειτουργικότητα και τα formats / codecs που υποστηρίζουν από τους διάφορους χρήστες Streaming servers (2)

12 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 12  Στο streaming format η επιπλέον πληροφορία είναι κάποιες οδηγίες προς τον server για το πώς να μεταφερθεί η πληροφορία πάνω από το δίκτυο έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή ποιότητα  Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα video file σ’ ένα κοινό format (π.χ. Windows AVI, Motion JPG, QuickTime) και θέλουμε να το ετοιμάσουμε για streaming  Χρειαζόμαστε  Ένα εργαλείο μετατροπής (π.χ. Adobe Premiere ή κάποιο ειδικό utility όπως το Helix Producer της Real Networks /άλλα freeware utilities)  Ένα WebSite στο οποίο θα φιλοξενείται το video – Hyperlink στην αντίστοιχη σελίδα Μετατροπή ενός video file σε streaming format (1)

13 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 13  Όταν μετατρέπουμε ένα αρχείο σε streaming format θα πρέπει να καθορίσουμε σε τι είδη συνδέσεων θα αναφέρεται αυτό, ούτως ώστε να το κωδικοποιήσουμε στο κατάλληλο rate (bps)  Για παράδειγμα αν αναφερόμαστε σε χρήστες με modem 28,800 bps θα κωδικοποιήσουμε το αρχείο περίπου στα 20,000 bps Μετατροπή ενός video file σε streaming format (2)

14 16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 14  Τα πιο διαδεδομένα είδη συνδέσεων είναι  modem (28 ή 56 kbps)  Single ISDN (64 kbps)  Dual ISDN (128 kbps)  LAN (10 ή 100 Μbps)  DSL Cable Modem (384 ή 512 kbps)  Mπορούμε κατά τη μετατροπή να πούμε ότι θέλουμε  Single rate  Μultirate Μετατροπή ενός video file σε streaming format (3)


Κατέβασμα ppt "16/3/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης»1 Εισαγωγή στους Η/Υ H τεχνολογία streaming Διδάσκουσα: Βούλα Ζώη, Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Α.Σ.Κ.Τ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google