Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

.Πνευμονοκονιώσεις. Ορισμός πνευμονοκονίωσης  Ο όρος "πνευμονοκονίωση" έχει οριστεί από το IV International Pneumoconiosis Conference ως " η συσσώρευση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ".Πνευμονοκονιώσεις. Ορισμός πνευμονοκονίωσης  Ο όρος "πνευμονοκονίωση" έχει οριστεί από το IV International Pneumoconiosis Conference ως " η συσσώρευση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 .Πνευμονοκονιώσεις

2 Ορισμός πνευμονοκονίωσης  Ο όρος "πνευμονοκονίωση" έχει οριστεί από το IV International Pneumoconiosis Conference ως " η συσσώρευση ανόργανων κόνεων στους πνεύμονες σε συνδυασμό με τις επακόλουθες ιστικές απαντήσεις" Ιnternational Labour Office: Encyclopedia of Occupational Health and Safety (4th ed). Stellman JM Ed. Geneva: ILO, 1998. p. 10.32

3 Διάγνωση πνευμονοκονιώσεων  Ιστορικό εργασίας - έκθεσης  Απεικονιστικός έλεγχος (Α/α, HRCT)  Λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού (±)  Παθολογοανατομική τεκμηρίωση (±)

4 Πνευμονοκονιώσεις  Αμίαντος (asbestos)  Πυρίτιο (silica)  Άνθρακας (coal)

5 Αμίαντος - Asbestos  Εμπορικός βιομηχανικός όρος που αναφέρεται σε ομάδα διαφορετικών πυριτικών ορυκτών με κοινό χαρακτηριστικό την ινώδη μορφή τους  Ίνα: μήκος 3 ή περισσότερες φορές από το εύρος  Έξι ορυκτά: –Χρυσοτίλης (μορφή σερπεντίνης ίνας) –Κροκιδολίτης (μπλε αμίαντος) –Αμοσίτης (καφέ αμίαντος) –Ανθοφυλλίτης –Τρεμολίτης –Ακτινολίτης Αμφίβολες ίνες

6 Ομάδα σερπεντινών Χρυσοτίλης (λευκός αμίαντος) Ομάδα αμφιβόλων Κροκιδολίτης (μπλε αμίαντος) Αμοσίτης (καφέ αμίαντος) Ανθοφυλλίτης Τρεμολίτης Ακτινολίτης

7 Αμίαντος - Ιδιότητες  Μεγάλη αντοχή σε –θερμότητα –χημικά –βιολογικούς παράγοντες –τάση  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία υφασμάτων  Χαμηλό κόστος

8 Αμίαντος – επαγγέλματα με έκθεση  Εξόρυξη και επεξεργασία αμιάντου  Βιομηχανία προϊόντων αμιάντου –αμιαντοτσιμέντα, υφάσματα, φρένα  Κατασκευαστικά επαγγέλματα –μονωτές, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί  Ναυπηγεία  Επαγγελματίες αυτοκινητιστές (φρένα)  Εργάτες συντήρησης σε κτίρια με αμίαντο  Εργάτες σε κατεδάφιση κτιρίων με αμίαντο

9 Αμίαντος – περιβαλλοντική έκθεση  Φυσικές πηγές (διάβρωση βράχων που περιέχουν αμίαντο)  Περιοχές με ορυχεία ή εργοστάσια επεξεργασίας αμιάντου  Απελευθέρωση ινών από δημόσια κτίρια όπου χρησιμοποιήθηκε αμίαντος (π.χ. σε στέγες)  Ρύπανση κατοικιών από ρούχα εργασίας σε χώρο με αμίαντο  Γενικά αναζητούμε έκθεση >10-15 χρόνια πριν

10 Παθήσεις πνευμόνων - υπεζωκότα που σχετίζονται με τον αμίαντο  Καλοήθεις παθήσεις του αναπνευστικού –Καλοήθεις υπεζωκοτικές παθήσεις Υπεζωκοτικές πλάκες (τοιχωματικός υπεζωκότας) Υπεζωκοτική συλλογή Διάχυτη πάχυνση υπεζωκότα (σπλαγχνικός υπεζωκότας) –Αμιάντωση  Κακοήθεις παθήσεις του αναπνευστικού –Καρκίνος του πνεύμονα –Μεσοθηλίωμα

11 Παθήσεις πνευμόνων - υπεζωκότα που σχετίζονται με τον αμίαντο Κοινά χαρακτηριστικά  Μακρά λανθάνουσα περίοδος  Σχέση δόσης-απάντησης  Παραμονή του κινδύνου μετά τη διακοπή της έκθεσης  Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία

12 Υπεζωκοτικές πλάκες  Η πιο συχνή πάθηση που σχετίζεται με τον αμίαντο  Σχετίζεται με όλους τους τύπους αμιάντου  Συνήθως αμφοτερόπλευρα  Παθολογοανατομικά: –δεσμίδες ακυτταρικού κολλαγόνου επικαλυμμένες από λεπτό στρώμα φυσιολογικών μεσοθηλιακών κυττάρων  Από λίγα mm έως ≥1 cm  Δεν υπάρχει όριο έκθεσης  Σπάνια εμφανίζονται σε διάστημα <20 έτη

13 Υπεζωκοτικές πλάκες

14 Pleural plaques – Ακτινολογικά χαρακτηριστικά Pleural plaques – Ακτινολογικά χαρακτηριστικά  Α/α θώρακα (συχνά διακρίνονται καλύτερα σε πλάγια) –Εστιακές περιοχές πάχυνσης υπεζωκότα στα πλάγια τοιχώματα (3 η -9 η πλευρά) και στο διάφραγμα –Καλά αφορισμένες –Συνήθως αμφοτερόπλευρες  CT & HRCT θώρακα –Καλύτερη ειδικότητα και ευαισθησία –Εντοπισμός πλακών στα πρόσθια ή παρασπονδυλικά τμήματα –Καλά περιγεγραμμένες περιοχές πάχυνσης του υπεζωκότα με αποτιτάνωση

15

16 Pleural plaques Pleural plaques

17 Diaphragmatic plaques

18 Pericardic plaque Pericardic plaque Pleural plaque in a fissure

19 Υπεζωκοτικές πλάκες – Κλινικές συνέπειες Υπεζωκοτικές πλάκες – Κλινικές συνέπειες  Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υπεζωκοτικές πλάκες είναι ασυμπτωματικές  Οι επιπτώσεις στην αναπνευστική λειτουργία είναι αμφιλεγόμενες: –Κάποιες σειρές δεν αναφέρουν επιπτώσεις –Η μείωση των πνευμονικών όγκων σε άλλες σειρές σημαίνει: Υποκλινική πνευμονική ίνωση; Σύγχυση με διάχυτη υπεζωκοτική πάχυνση; Πραγματική συνέπεια των πλακών;  Η παρουσία υπεζωκοτικών πλακών ΔΕΝ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κακοηθειών

20 Καλοήθης υπεζωκοτική συλλογή  Δεν έχουν ειδικά κλινικά ή ακτινολογικά χαρακτηριστικά  Συνήθως μικρές, ετερόπλευρες και ασυμπτωματικές  Προτεινόμενα διαγνωστικά κριτήρια: –Έκθεση σε αμίαντο –Απουσία άλλου αιτίου υπεζωκοτικής συλλογής –Μη εμφάνιση κακοήθειας σε 3 έτη  Μέση λανθάνουσα περίοδος ~30 έτη (σπάνια <10 έτη)  Συχνά εμφανίζουν αυτόματη ύφεση

21 Διάχυτη υπεζωκοτική πάχυνση  Προσβάλει κυρίως το σπλαχνικό υπεζωκότα  Στις περισσότερες περιπτώσεις προηγείται καλοήθης υπεζωκοτική συλλογή  Πυκνός ιστός κολλαγόνου με χρόνια φλεγμονή ± εναπόθεση ινικής  Η έκθεση σε ίνες αμιάντου είναι ενδιάμεση μεταξύ υπεζωκοτικών πλακών και αμιάντωσης  Συνήθως ετερόπλευρη

22 Διάχυτη υπεζωκοτική πάχυνση Επιδημιολογία  Λίγα δεδομένα  Συχνά συγχέεται με τις υπεζωκοτικές πλάκες  Λιγότερο συχνή –Σειρά από 18.943 Φινλανδούς εργάτες σε ναυπηγεία και βιομηχανίες αμινάντου (Koskinen, 1998): υπεζωκοτικές πλάκες: 27% Διάχυτη υπεζωκοτική πάχυνση: 7% Κλινικές συνέπειες  Συχνά σχετίζεται με θωρακικό άλγος  Μπορεί να εμφανιστεί περιοριστική διαταραχή

23 Διάχυτη υπεζωκοτική πάχυνση Ακτινολογικά χαρακτηριστικά: Α/α θώρακα  Η άμβλυνση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας που σχετίζεται με πάχυνση του υπεζωκότα είναι το πιο αξιόπιστο σημείο

24

25 Διάχυτη υπεζωκοτική πάχυνση Ακτινολογικά χαρακτηριστικά: Α/α θώρακα  Η άμβλυνση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας που σχετίζεται με πάχυνση του υπεζωκότα είναι το πιο αξιόπιστο σημείο Ακτινολογικά χαρακτηριστικά: CT θώρακα  Κύριο διαφοροδιαγνωστικό χαρακτηριστικό: ο παρακείμενος πνεύμονας προσβάλλεται από την υπεζωκοτική πάθηση –παρεγχυματικές ταινίες γραμμοειδείς σκιάσεις μήκους 2-5 cm από την υπεζωκοτική πάχυνση προς τον πνεύμονα (συχνά φαίνονται και στην α/α) διακρίνονται από τα αγγεία του πνεύμονα: –παχύτερες/δεν μειώνονται περιφερικά/διαφορετική κατεύθυνση Χαρακτηριστική εικόνα "ποδιών κόρακα" ("crow’s feet") –κυκλικές ατελεκτασίες (round atelectasis)

26 Παρεγχυματικές ταινίες

27 Crow’s feet Crow’s feet

28 Διάχυτη υπεζωκοτική πάχυνση Ακτινολογικά χαρακτηριστικά: Α/α θώρακα  Η άμβλυνση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας που σχετίζεται με πάχυνση του υπεζωκότα είναι το πιο αξιόπιστο σημείο Ακτινολογικά χαρακτηριστικά: CT θώρακα  Κύριο διαφοροδιαγνωστικό χαρακτηριστικό: ο παρακείμενος πνεύμονας προσβάλλεται από την υπεζωκοτική πάθηση –παρεγχυματικές ταινίες –κυκλικές ατελεκτασίες (round atelectasis) μη ειδική μορφή ατελεκτασίας που σχετίζεται πάντα με ΔΥΠ συχνά συνυπάρχουν με παρεγχυματικές ταινίες 4 διαγνωστικά σημεία: –κυκλική ή ωοειδής μάζα σε επαφή με τον υπεζωκότα –πάχυνση παρακείμενου υπεζωκότα –βρογχαγγειακές σκιάσεις εισέρχονται στη μάζα ("ουρά κομήτη") –απώλεια όγκου του παρακείμενου πνεύμονα

29 Rounded atelectasis

30

31 Αμιάντωση  Διάχυτη διάμεση ίνωση των πνευμόνων που οφείλεται στην εισπνοή ινών αμιάντου  Συνήθως μετά από παρατεταμένη εκτεταμένη έκθεση  Σπάνια πάθηση στις χώρες όπου έχει απαγορευθεί ο αμίαντος

32 Αμιάντωση Διαγνωστικά κριτήρια  3 μείζονα κριτήρια –διάχυτη διάμεση ίνωση –επαρκής έκθεση σε αμίαντο –απουσία άλλου προφανέστερου αιτίου  Η ανεύρεση σωματίων αμιάντου σε ιστικά δείγματα συμβάλλει στη διαφοροδιάγνωση από άλλα αίτια διάμεσης ίνωσης

33 Σωμάτια αμιάντου σε BAL από μη καπνιστή με έκθεση σε αμίαντο (μονωτής)

34 Αμιάντωση - Επιδημιολογία  Αμφίβολες > χρυσοτίλης  Δοσοεξαρτώμενη σχέση  Επιπολασμός (μικροοζώδεις σκιάσεις ≥1/0) –ορυχεία αμιάντου : 2-16 % –βιομηχανία μονωτικών υλικών: 7-40 %  Μειούμενη επίπτωση σε βιομηχανικές χώρες  Εξέλιξη σε <50% των περιπτώσεων  H πιθανότητα εξέλιξης εξαρτάται από –Αθροιστική έκθεση –Ακτινολογική έκταση στη διάγνωση  Λανθάνουσα περίοδος ≥10 έτη

35 Αμιάντωση - Κλινικά χαρακτηριστικά  Μη ειδικά συμπτώματα : –Ξηρός βήχας –Δύσπνοια –Τελοεισπνευστικοί λεπτοί ΜΜΡ (Velcro) –Πληκτροδακτυλία  Λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού –Περιοριστικού τύπου διαταραχή –↓DLCO

36 Αμιάντωση - Ακτινολογική εικόνα Α/α θώρακα  Μικροοζώδεις σκιάσεις (s, t, u)  Κυρίως στα κάτω πνευμονικά πεδία  Ασαφοποίηση ημιδιαφραγμάτων (σε μεγάλη έκταση σκιάσεων)  Μελικηρύθρα (honeycombing) σε σοβαρή νόσο HRCT θώρακα  Μη ειδικά ευρήματα, κυρίως στα οπίσθια βασικά τμήματα: –Μικροοζώδεις σκιάσεις –Πάχυνση μεσολοβίδιων διαφραγμάτων –Υποϋπεζωκοτικές γραμμοειδείς (καμπυλόγραμμες) –Εικόνα θολής υάλου (ground glass) –Μελικηρύθρα (honeycombing)  Συχνά συνυπάρχουν με υπεζωκοτικές βλάβες

37

38 Asbestosis

39 Asbestosis: subpleural curvilinear lines

40 Asbestosis with pleural plaques

41

42 Αμιάντωση και καρκίνος πνεύμονα  Σε άτομα με αντίστοιχη έκθεση, η παρουσία αμιάντωσης αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης Ca πνεύμονα  Ωστόσο, η έκθεση σε αμίαντο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο Ca πνεύμονα, ακόμη και σε απουσία αμιάντωσης –Δεν διακρίνεται από τους άλλους τύπους καρκίνου του πνεύμονα Αντίστοιχες θέσεις Αντίστοιχοι ιστολογικοί τύποι –Σχετίζεται με όλους τους τύπους ινών αμιάντου –Κάπνισμα και αμίαντος έχουν συνεργικό αποτέλεσμα –Γραμμική σχέση δόσης-απάντησης –Όριο έκθεσης?

43 Μεσοθηλίωμα  Προέρχεται από ορογόνους υμένες –υπεζωκότας > περιτόναιο  Amphiboles > chrysotile  Μεγάλη λανθάνουσα περίοδος (μέση ~40 έτη)  Ο κίνδυνος σχετίζεται άμεσα με: –την αθροιστική έκθεση σε αμίαντο –το χρόνο από την πρώτη έκθεση  Δεν υπάρχει γνωστό ασφαλές όριο έκθεσης  Επίπτωση: –7-40 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο κατοίκων ανά έτος

44

45

46 Mesothelioma

47 Hodgson JT, et al, Brit Journal of Cancer (2005) 92(3): 587-593 Mesothelioma deaths by sex and year, UK

48 ©2000 by BMJ Publishing Group Ltd Banaei A et al. Occup Environ Med 2000;57:488-494 Mesothelioma mortality in France and projections

49 Πνεύμων Μετσόβου (Metsovo Lung)

50 Μεσοθηλίωμα - αντιμετώπιση και πρόγνωση  Χειρουργική εξαίρεση σπάνια είναι εφικτή  Χημειοθεραπεία (cisplatin - pemetrexed) & ακτινοθεραπεία  Πειραματικές θεραπείες  Η διάμεση επιβίωση ασθενών με κακόηθες μεσοθηλίωμα είναι περίπου 8-12 μήνες  Γενικά, <20% των ασθενών έχουν 2ετή επιβίωση

51 Πνευμονοκονιώσεις  Αμίαντος (asbestos)  Πυρίτιο (silica)  Άνθρακας (coal)

52 Επαγγέλματα με έκθεση σε σκόνη πυριτίου  Μεταλλεία  Διάνοιξη σηράγγων  Γεωτρήσεις  Αμμοβολή  Κεραμοποιία

53 Παθήσεις που σχετίζονται με το πυρίτιο Μορφές πυριτίασης  Χρόνια (κλασική) πυριτίαση (Silicosis)  Προοδευτική Μαζική Ίνωση (Progressive Massive Fibrosis, PMF)  Επιταχυνόμενη πυριτίαση  Οξεία πυριτίαση (silicoproteinosis, κυψελιδική πρωτεΐνωση) Μη πνευμονιοκονιασικές βλάβες  Επαγγελματική ΧΑΠ  Φυματίωση και νόσος από άτυπα μυκοβακτηρίδια  Σκληρόδερμα και ρευματοειδής αρθρίτιδα  Καρκίνος του πνεύμονα

54 Πυριτίαση  Οφείλεται σε εισπνοή κρυσταλλικού πυριτίου ή quartz  Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό και την κλινική εικόνα  Μπορεί να τεκμηριωθεί και παθολογοανατομικά  Α/α θώρακα: –Μικροοζώδεις σκιάσεις (≤10 mm)  Παθολογοανατομικά: –Πυριτικά οζίδια  Οι σκιάσεις μπορεί να συρρέουν και να δημιουργήσουν εικόνα προοδευτικής μαζικής ίνωσης (PMF)

55 Χρόνια (κλασική) πυριτίαση  Μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να εκδηλωθεί με προοδευτικά εξελισσόμενη δύσπνοια ή βήχα ≥10-15 έτη  Λανθάνουσα περίοδος από την έναρξη της έκθεσης ≥10-15 έτη  Ακτινολογική εικόνα –Μικροοζώδεις σκιάσεις (≤10 mm) κυρίως στα άνω πεδία  Παθολογοανατομικά –Πυριτικά οζίδια

56 Πυριτίαση- τυπική ακτινολογική εικόνα

57

58 Προοδευτική μαζική ίνωση  Χαρακτηρίζεται από οζώδεις σκιάσεις >1 cm στην Α/α  Εκτεταμένες βλάβες πνευμόνων  Περιοριστικού τύπου διαταραχή με ↓DLco  Συχνά υποξυγοναιμία έως αναπνευστική ανεπάρκεια

59 Προοδευτική μαζική ίνωση

60 Πυριτίαση - σπανιότερες εικόνες: λεμφαδένες δίκην κελύφους αυγού και κοιλότητες

61 Επιταχυνόμενη πυριτίαση (5-10 έτη)  Έκθεση μεγαλύτερης έντασης και μικρότερης διάρκειας (5-10 έτη) από τη χρόνια μορφή  Η κλινική και ακτινολογική εικόνα είναι ανάλογη  Η επιδείνωση είναι ταχύτερη από τη χρόνια μορφή  Συχνά επισυμβαίνουν μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις SLERA  Συχνά συνυπάρχουν αυτοάνοσες παθήσεις (π.χ. SLE, RA, Scl) –η εξέλιξη είναι πολύ ταχύτερη σε συνύπαρξη

62 Οξεία πυριτίαση (Silicoproteinosis) (μήνες έως 5 έτη)  Μετά από μαζική εισπνοή σκόνης πυριτίου (μήνες έως 5 έτη)  Σοβαρή δύσπνοια, αδυναμία, απώλεια βάρους  Ακτινολογική εικόνα –διάχυτες κυψελιδικές σκιάσεις (με αεροβρογχόγραμμα) –κυρίως στους κάτω λοβούς  Ιστολογική εικόνα παρόμοια με την κυψελιδική πρωτεΐνωση  Συνήθως εξελίσσεται ταχύτατα σε σοβαρή υποξυγοναιμική αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο

63

64 Acute Silicosis (Silicoproteinosis)

65 ATS. Adverse Effects of Crystalline Silica Exposure. Am J Respir Crit Care Med 155:761-768, 1997. Μη πνευμονιοκονιασικές παθήσεις που σχετίζονται με έκθεση σε πυρίτιο  Χρόνια βρογχίτιδα και απόφραξη αεραγωγών (ΧΑΠ)  Φυματίωση και νόσος από άτυπα μυκοβακτηρίδια  Άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις (Nocardia)  Σκληρόδερμα και ρευματοειδής αρθρίτιδα  Νεφρική και ηπατική προσβολή  Καρκίνος του πνεύμονα (αντιφατικά δεδομένα)

66 Αντιμετώπιση οξείας και επιταχυνόμενης πυριτίασης  Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία  Αποτελεσματική μόνο η αποφυγή της έκθεσης  Οι κλασικές θεραπείες δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές –αντιβιοτικά, βρογχοδιασταλτικά, εμβολιασμός για γρίπη και πνευμονιόκοκκο, οξυγονοθεραπεία  Έλεγχος για TB, Nocardia  Συστηματικά κορτικοστεροειδή (αντιφατικά αποτελέσματα)  Whole lung lavage  Μεταμόσχευση πνευμόνων

67 Πνευμονοκονιώσεις  Αμίαντος (asbestos)  Πυρίτιο (silica)  Άνθρακας (coal)

68 Πνευμονοκονίωση των ανθρακωρύχων

69 Ορισμός πνμευμονοκονίωσης (και των ανθρακωρύχων)  Η πνευμονοκονίωση των ανθρακωρύχων (coalworkers’ pneumoconiosis, CWP) είναι η παρεγχυματική πνευμονοπάθεια που οφείλεται στην εισπνοή και εναπόθεση σκόνης άνθρακα και στην ιστική απάντηση στην παρουσία της  Περιγράφηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 19 ου αιώνα  Αρχικά θεωρήθηκε ότι οι βλάβες οφείλονταν στο πυρίτιο, ενώ ο άνθρακας ήταν μάλλον αθώος-αβλαβής  Μελέτες στη δεκαετία του 1960 ανέδειξαν το πρόβλημα στις ΗΠΑ (US Public Health Service)

70

71 Coal miners - CWP profusion 1/0 or greater, by year and tenure (USA)

72 Κηλίδα άνθρακα (coal macule)

73 Κλινική εικόνα πνευμονοκονίωσης ανθρακωρύχων  Χρόνια βρογχίτιδα  Χρόνια βρογχίτιδα (ανεξαρτήτως CWP)  Συχνά κανένα σύμπτωμα σε απλή CWP  Σε σοβαρή αποφρακτική νόσο ή εκτεταμένη CWP: –δύσπνοια –βήχας, απόχρεμψη –μελανόπτυση (αποβολή περιεχομένου βλάβης PMF) –σημεία δεξιάς ΚΑ (cor pulmonale)  Η παρουσία Velcro και πληκτροδακτυλίας πρέπει να κατευθύνει σε άλλες διαγνώσεις (IPF, Ca)  Η CWP δεν έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων όπως η πυριτίαση

74 ΧΑΠ και έκθεση σε σκόνες  6-8%  6-8% των ανθρακωρύχων που εκτίθενται σε σκόνη άνθρακα θα αναπτύξουν κλινικά σημαντική απώλεια FEV 1  Έκπτωση FEV 1 σε μεγάλη μελέτη στις ΗΠΑ (NSCWP): –5 ml / pack-year καπνίσματος –6-9 ml –6-9 ml / έτος σε ορυχείο πριν το 1970 –2-3 ml / έτος σε ορυχείο πριν το 1970  Η έκθεση σε σκόνη άνθρακα σχετίζεται με ανάπυξη ΧΑΠ ανεξάρτητα από την παρουσία πνευμονοκονίωσης  Τοξικότητα για πρόκληση ΧΑΠ –Πυρίτιο > Ανθρακίτης > Ασφαλτούχος άνθρακας  Ρυθμός έκπτωσης FEV 1 μεγαλύτερος τα πρώτα χρόνια έκθεσης

75 Ταξινόμηση ακτινολογικών ευρημάτων πνευμονοκονίωσης ανθρακωρύχων & πυριτίασης  International Labour Office (ILO) Classification (2011) –Small opacities –Large opacities –Irregular opacities

76

77

78

79

80

81

82 Απλή πνευμονοκονίωση ανθρακωρύχων

83 Επιπλεγμένη πνευμονοκονίωση ανθρακωρύχων (προοδευτική μαζική ίνωση)

84 From: Pathology of Occupational Lung Disease, 2nd ed., A Churg, FHY Green, 1998, pg. 162 Progressive massive fibrosis in a 74-year old coal miner, cigarette smoker, employed 28 years underground.

85 Ρευματοειδής πνευμονοκονίωση (Σύνδρομο Caplan)  Ρευματοειδείς όζοι με ταυτόχρονη παρουσία μικροοζιδιακών σκιάσεων σε έκθεση σε σκόνη άνθρακα ή πυριτίου  Χαρακτηριστικά: –μπορεί να εμφανιστούν ταυτόχρονα με την αρθρίτιδα ή/και να προηγηθούν –διάμετρος 0.5-5 cm –συνήθως πολλαπλοί και περιφερικοί –μπορεί να εμφανίζουν κοιλότητες ή αποτιτανώσεις –εμφανίζονται ταχέως (μέσα σε εβδομάδες) και μπορεί να μειωθούν ή να εξαφανιστούν αυτόματα –μπορεί να συνυπάρχει υπεζωκοτική συλλογή  Ο ρευματοειδής παράγοντας είναι θετικός έως και στο 70% των περιπτώσεων

86 Αντιμετώπιση πνευμονοκονίωσης ανθρακωρύχων  Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για την CWP  Η πρωτογενής πρόληψη που στοχεύει στη μείωση της έκθεσης σε σκόνη άνθρακα αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο  Η θεραπεία στοχεύει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και την αντιμετώπιση των επιπλοκών  Μη ειδικές θεραπευτικές επιλογές: –βρογχοδιασταλτικά –αντιβιοτικά –οξυγονοθεραπεία (αναπνευστική ανεπάρκεια) –διουρητικά (πνευμονική καρδία) –διακοπή καπνίσματος - εμβολιασμός (γρίπη, πνευμονιόκοκκος) –αντιμετώπιση επιπλοκών (πνευμοθώρακας)


Κατέβασμα ppt ".Πνευμονοκονιώσεις. Ορισμός πνευμονοκονίωσης  Ο όρος "πνευμονοκονίωση" έχει οριστεί από το IV International Pneumoconiosis Conference ως " η συσσώρευση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google