Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκαιο Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα: Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Γεώργιος Πρεζεράκος Τμήμα ΗΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκαιο Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα: Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Γεώργιος Πρεζεράκος Τμήμα ΗΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκαιο Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα: Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Γεώργιος Πρεζεράκος Τμήμα ΗΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Το μεγαλύτερο τμήμα του υλικού βασίζεται σε προϋπάρχουσες διαφάνειες του Δρος Νικολάου Νικολινάκου και χρησιμοποιείται με την άδεια του. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Παρουσίαση το τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο των επικοινωνιών με την πάροδο του χρόνου Συζήτηση για τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Πλαισίου και του πως προωθεί τον ανταγωνισμό στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ανάλυση των κυριοτέρων οδηγιών και των αποτελεσμάτων τους 4

5 Περιεχόμενα ενότητας (1/2) Σύντομη ιστορική αναδρομή Βασικές αρχές του κανονιστικού πλαισίου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών Κυριότερες Οδηγίες 5

6 Περιεχόμενα ενότητας (2/2) Οδηγίες – Οδηγία Πλαίσιο – Οδηγία για την Πρόσβαση – Οδηγία για την αδειοδότηση – Οδηγία για την καθολική υπηρεσία – Οδηγία για την προστασία των πληροφοριών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 6

7 Ιστορική Αναδρομή

8 Ιστορική Αναδρομή (1/4) Η απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών κορυφώθηκε την 1 η Ιανουαρίου 1998, με την πλήρη ελευθέρωση όλων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η καινοτομία στην προσφορά υπηρεσιών, η μείωση των τιμών και η βελτίωση της ποιότητας, που επήλθαν με την εισαγωγή του ανταγωνισμού, αποτέλεσαν τη βάση για τη μετάβαση στην κοινωνία των πληροφοριών στην Ευρώπη 8

9 Ιστορική Αναδρομή (2/4) Η σύγκλιση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, των μέσων επικοινωνίας και της τεχνολογίας των πληροφοριών οδήγησε στην απόφαση ότι όλα τα δίκτυα και οι υπηρεσίες μετάδοσης θα διέπονται από ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο. Το άνοιγμα της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισμό είχε καταλυτικά αποτελέσματα σε έναν χώρο όπου παλαιότερα δρούσαν μονοπώλια / ολιγοπώλια. 9

10 Ιστορική Αναδρομή (3/4) Για την πλαισίωση της εξέλιξης αυτής οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που διαθέτουν αποφασιστικές αρμοδιότητες θέσπισαν νομοθετικά μέτρα που συμβαδίζουν με την τεχνολογική πρόοδο και τις απαιτήσεις της αγοράς Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με τη διευκόλυνση της εμφάνισης νεοεισερχόμενων στον τομέα και την τόνωση των επενδύσεων 10

11 Ιστορική Αναδρομή (4/4) Διαχωρισμός της ρύθμισης της μετάδοσης από τη ρύθμιση του περιεχομένου – Το νέο πλαίσιο δεν καλύπτει, επομένως, το περιεχόμενο υπηρεσιών που παρέχονται μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως το ραδιοτηλεοπτικά εκπεμπόμενο περιεχόμενο, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. 11

12 Κανονιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Βασικές Αρχές

13 Βασικές αρχές του πλαισίου (1/2) Πέντε αρχές θα στηρίξουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο και θα καθοδηγήσουν την κανονιστική δράση σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με αυτές, η μελλοντική κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει: – να βασίζεται σε σαφώς καθορισμένους στόχους πολιτικής· – να αντιστοιχεί στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη αυτών των στόχων (εισάγοντας, για παράδειγμα, μηχανισμούς για τον περαιτέρω περιορισμό των κανονιστικών ρυθμίσεων, σε περιπτώσεις που ο ανταγωνισμός επιτρέπει την επίτευξη των στόχων πολιτικής)· – να ενισχύσει τη νομική βεβαιότητα σε μια δυναμική αγορά 13

14 Βασικές αρχές του πλαισίου (2/2) Πέντε αρχές θα στηρίξουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο και θα καθοδηγήσουν την κανονιστική δράση σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με αυτές, η μελλοντική κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει: – να αποσκοπεί στην τεχνολογική ουδετερότητα (να μην επιβάλλει, ούτε να ασκεί διακριτική μεταχείριση υπέρ της χρήσης ενός συγκεκριμένου τύπου τεχνολογίας, αλλά να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες θα ρυθμίζονται ομοιογενώς, ανεξάρτητα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παροχή τους)· – να εφαρμόζεται στο εγγύτερο δυνατόν επίπεδο στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες (η κανονιστική ρύθμιση δύναται να συμφωνείται σε παγκόσμιο, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο). 14

15 Οδηγίες (1/2) Το κανονιστικό πλαίσιο απλοποιεί σημαντικά το προηγούμενο καθεστώς (μείωση των δεσμευτικών νομοθετικών κειμένων από 20 σε 6) Το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες απαρτίζεται από τις εξής Οδηγίες: – Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) [Επίσημη Εφημερίδα L 201, 31.07.2002] – Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία πλαίσιο) [Επίσημη Εφημερίδα L 108, 24.04.2002] 15

16 Οδηγίες (2/2) Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) [Επίσημη Εφημερίδα L 108, 24.04.2002] Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία καθολικής υπηρεσίας) [Επίσημη Εφημερίδα L 108, 24.04.2002] Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την πρόσβαση) [Επίσημη Εφημερίδα L 108, 24.04.2002] Οδηγία του Ανταγωνισμού 16

17 Αποφάσεις Το κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης: – Την Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Aπόφαση ραδιοφάσματος) Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 17

18 Συμπληρωματικά μη δεσμευτικά μέτρα Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2003, για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Επίσημη Εφημερίδα C 165 της 11.7.2002) Σύσταση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2003, για τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 18

19 Κανόνες ανταγωνισμού Το δίκαιο του ανταγωνισμού αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σημασία στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στόχος: να αντικαταστήσει το κύριο μέρος των κανονιστικών ρυθμίσεων των επιμέρους τομέων, μετά την οριστική καθιέρωση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Συμπληρωματικός ρόλος του δικαίου του ανταγωνισμού Η εφαρμογή των αρχών του δικαίου του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί κορυφαία επιλογή του κοινοτικού νομοθέτη 19

20 Κυριότερες Οδηγίες

21 Οδηγία πλαίσιο

22 Στόχοι της «Οδηγίας Πλαίσιο» (2002/21/ΕΚ) Καθιερώνει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών Θεσπίζει σύνολο διαδικασιών για την εξασφάλιση της εναρμονισμένης εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την Κοινότητα. Προσδιορίζει συγκεκριμένους στόχους πολιτικής για τα Κράτη Μέλη· Προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις ευθύνες, καθώς και την εξουσία και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των ΕΚΑ (Εθνικές Κανονιστικές Αρχές)· Τονίζει τη σημασία της εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού (π.χ. καθιέρωση νέου ορισμού της έννοιας της Σημαντικής Ισχύος στην αγορά). 22

23 Πεδίο εφαρμογής Δεδομένης της τεχνολογικής σύγκλισης και της ανάγκης οριζόντιας ρύθμισης για το σύνολο των υποδομών: – το κανονιστικό πλαίσιο δεν περιορίζεται πλέον σε δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών – καλύπτει και το σύνολο των δικτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Περιλαμβάνονται π.χ. τα σταθερά και κινητά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα δίκτυα καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, καθώς και τα ηλεκτρικά δίκτυα, στο βαθμό που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. – Εξαιρείται, αντίθετα, το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως το ραδιοτηλεοπτικά εκπεμπόμενο περιεχόμενο ή οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει και για τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 23

24 Ορισμοί (1/3) «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: τα συστήματα μετάδοσης που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων, με τη χρήση καλωδίων, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών και κινητών επίγειων δικτύων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης· «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής, και που συνίστανται στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες που παρέχουν περιεχόμενο μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο επί του περιεχομένου 24

25 Ορισμοί (2/3) «συναφείς ευκολίες»: οι πόροι που σχετίζονται με δίκτυο ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και που καθιστούν δυνατή την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών μέσω του δικτύου ή της υπηρεσίας αυτής. Περιλαμβάνουν επίσης τα συστήματα υπό όρους πρόσβασης - τεχνικό μέτρο που εξαρτά την πρόσβαση σε προστατευόμενη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική υπηρεσία από συνδρομή ή άλλη μορφή προηγούμενης έγκρισης -, καθώς και τους ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων. Πεδίο εφαρμογής. Δεδομένης της τεχνολογικής σύγκλισης και της ανάγκης οριζόντιας ρύθμισης για το σύνολο των υποδομών 25

26 Ορισμοί (3/3) Το κανονιστικό πλαίσιο δεν περιορίζεται πλέον σε δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών – καλύπτει και το σύνολο των δικτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Περιλαμβάνονται π.χ. τα σταθερά και κινητά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα δίκτυα καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, καθώς και τα ηλεκτρικά δίκτυα, στο βαθμό που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. – Εξαιρείται, αντίθετα, το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως το ραδιοτηλεοπτικά εκπεμπόμενο περιεχόμενο ή οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει και για τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 26

27 Βασικές αρχές για τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) Ανεξαρτησία. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την ανεξαρτησία των ΕΡΑ εξασφαλίζοντας ότι είναι νομικά διακριτές και λειτουργικά ανεξάρτητες από όλους τους οργανισμούς παροχής δικτύων, εξοπλισμού ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Δικαίωμα προσφυγής. Αποτελεσματικοί μηχανισμοί σε εθνικό επίπεδο παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη ή πάροχο δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικαίωμα υποβολής προσφυγής ενώπιον ανεξάρτητου οργάνου, εφόσον έχει προκύψει διαφορά του με ΕΡΑ. Αμεροληψία και διαφάνεια. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να μεριμνούν ότι οι ΕΡΑ ασκούν την εξουσία τους κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή. Εξασφαλίζουν επίσης ότι οι ΕΡΑ καθιερώνουν μηχανισμούς διαβούλευσης των ενδιαφερομένων μερών εφόσον αποσκοπούν στη λήψη μέτρων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στην αγορά. 27

28 ΕΡΑ – Υποχρεώσεις και καθήκοντα (1/3) Για την προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι ΕΡΑ είναι επιφορτισμένες: – να μεριμνούν ώστε οι χρήστες να αποκομίζουν μέγιστο όφελος όσον αφορά την επιλογή, τις τιμές και την ποιότητα· – να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε υποδομές και να υποστηρίζουν την καινοτομία· – να ενθαρρύνουν την αποτελεσματική χρήση και διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και των πόρων αριθμοδότησης. 28

29 ΕΡΑ – Υποχρεώσεις και καθήκοντα (2/3) Οι ΕΡΑ συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, ιδίως: – ενθαρρύνοντας τη σύσταση και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων καθώς και την διαλειτουργικότητα των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών – μεριμνώντας ώστε να μη γίνονται διακρίσεις στην αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών – συνεργαζόμενες μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την επεξεργασία συνεκτικών πρακτικών κανονιστικής πρακτικής, καθώς και για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 29

30 ΕΡΑ – Υποχρεώσεις και καθήκοντα (3/3) Οι ΕΡΑ έχουν, τέλος, ως καθήκον την υποστήριξη των συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών ιδίως: – εξασφαλίζοντας σε όλους την πρόσβαση στην καθολική υπηρεσία, – εγγυώμενες την ύπαρξη απλών και μη δαπανηρών διαδικασιών ρύθμισης διαφορών, – συμβάλλοντας στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. 30

31 ΕΡΑ – Λοιπά καθήκοντα (1/4) Διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων. Οι ΕΡΑ εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η κατανομή και η εκχώρηση των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να ακολουθεί αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια. Οι ΕΡΑ εξασφαλίζουν κατά τα λοιπά ότι οι εν λόγω συναλλαγές δεν παρεμποδίζουν την εξέλιξη του ανταγωνισμού. 31

32 ΕΡΑ – Λοιπά καθήκοντα (2/4) Αριθμοδότηση, ονοματοδοσία και διευθυνσιοδότηση. Οι ΕΡΑ έχουν τον έλεγχο της εκχώρησης όλων των εθνικών πόρων αριθμοδότησης, καθώς και τη διαχείριση των εθνικών σχεδίων αριθμοδότησης. Για όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να παρέχεται επαρκές πλήθος αριθμών. Για το σκοπό αυτό οι ΕΡΑ καθορίζουν αντικειμενικές, διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες εκχώρησης εθνικών πόρων αριθμοδότησης. 32

33 ΕΡΑ – Λοιπά καθήκοντα (3/4) Δικαιώματα διέλευσης - Συνεγκατάσταση και μερισμός πόρων. Η παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης αποσκοπεί στο να δοθεί δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν πόρους πάνω σε, κάτω από ή μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών ιδιοκτησιών. Κατά την εξέταση αιτημάτων σχετικών με την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης, η αρμόδια αρχή πρέπει να δρα με βάση διαφανείς διαδικασίες, που εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και καθυστέρηση. Σε περιπτώσεις που συνδέονται με περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους εξαιτίας της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας ή της δημόσιας ασφάλειας, τα Κράτη Μέλη δύνανται να επιβάλουν τον μερισμό (κοινή χρήση) πόρων. 33

34 ΕΡΑ – Λοιπά καθήκοντα (4/4) Επίλυση διαφορών – Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνών σε κράτος μέλος εξασφαλίζεται από την σχετική ΕΡΑ που είναι επιφορτισμένη με τη λήψη δεσμευτικής απόφασης εντός τεσσάρων μηνών. – Σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς μεταξύ μερών που είναι εγκατεστημένα σε διαφορικά κράτη μέλη, κάθε μέρος δύναται να υποβάλει την υπόθεση της διαφοράς στις σχετικές ΕΡΑ, οι οποίες συντονίζουν τις προσπάθειές τους για να επιλύσουν τη διαφορά. 34

35 ΕΡΑ – Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ (SMP) στην αγορά (1/2) Προηγούμενο κανονιστικό πλαίσιο – 25 % Ισχύον κανονιστικό πλαίσιο – σύμφωνα με τον ορισμό του ΔΕΚ (Δεσπόζουσα Θέση) Μια επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σημαντική ισχύ στην αγορά εφόσον, είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, ευρίσκεται σε θέση ισοδύναμη προς δεσπόζουσα θέση, ήτοι σε θέση οικονομικής ισχύος που της επιτρέπει να συμπεριφέρεται, σε σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και, τελικά, τους καταναλωτές. 35

36 ΕΡΑ – Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ (SMP) στην αγορά (2/2) Διαδικασία ορισμού της αγοράς Προηγούμενο κανονιστικό πλαίσιο - 4 προκαθορισμένες αγορές – Αγορά φωνητικής τηλεφωνίας – Αγορά μισθωμένων γραμμών – Αγορά κινητής τηλεφωνίας – Εθνική αγορά διασύνδεσης Διαδικασία ανάλυσης της αγοράς Επιβολή μέτρων 36

37 Οδηγία Πρόσβασης

38 Στόχος Εναρμονίζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ρυθμίζουν την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε συναφείς ευκολίες, καθώς και τη διασύνδεσή τους. Σκοπός είναι η θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου, σύμφωνα με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς, για τη σχέση μεταξύ προμηθευτών δικτύων και υπηρεσιών που θα έχει ως αποτέλεσμα βιώσιμο ανταγωνισμό, διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οφέλη για τους καταναλωτές. Θεσπίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις για φορείς εκμετάλλευσης, καθώς και για επιχειρήσεις που επιδιώκουν διασύνδεση και/ή πρόσβαση στα δικά τους δίκτυα ή συναφείς ευκολίες. Ορίζει τους στόχους των ΕΡΑ όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση και θεσπίζει διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι, οι υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι ΕΡΑ αναθεωρούνται και, κατά περίπτωση, αίρονται, μόλις επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί στόχοι. 38

39 Ορισμοί (1/2) "Πρόσβαση": – η διάθεση ευκολιών ή/και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, βάσει καθορισμένων όρων, σε αποκλειστική ή μη βάση, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει, μεταξύ άλλων: την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισμού δια σταθερών ή μη σταθερών μέσων (αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδομή, που περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς, την πρόσβαση σε συναφή συστήματα λογισμικού, που περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή· την πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου. 39

40 Ορισμοί (2/2) " Διασύνδεση« – η φυσική και λογική ζεύξη δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες μιας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες της ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρμόζεται μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων. 40

41 Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση και τη διασύνδεση Tα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί που να εμποδίζουν τις επιχειρήσεις στο ίδιο κράτος μέλος ή σε διαφορετικά κράτη μέλη να διαπραγματεύονται μεταξύ τους συμφωνίες για τεχνικές και εμπορικές ρυθμίσεις πρόσβασης ή/και διασύνδεσης, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Η επιχείρηση που ζητά πρόσβαση ή διασύνδεση δεν απαιτείται να έχει άδεια λειτουργίας στο Κράτος Μέλος όπου ζητείται η πρόσβαση ή η διασύνδεση, όταν δεν παρέχει υπηρεσίες και δεν εκμεταλλεύεται δίκτυο στο εν λόγω κράτος μέλος. Οι φορείς εκμετάλλευσης δημοσίων δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια, την υποχρέωση, να διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους διασύνδεση. 41

42 Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων Οι ΕΡΑ έχουν εξουσία επιβολής συγκεκριμένων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις που κατέχουν Σημαντική Ισχύ. Στις υποχρεώσεις αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι εξής: – Υποχρέωση διαφάνειας – Υποχρέωση αμεροληψίας – Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού – Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 42

43 Οδηγία για Αδειοδότηση

44 Στόχος – Πεδίο εφαρμογής Η σύγκλιση μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των τεχνολογιών τους, απαιτεί την εγκαθίδρυση καθεστώτος αδειοδότησης, το οποίο θα καλύπτει όλες τις συγκρίσιμες υπηρεσίες, με ισότιμο τρόπο, ανεξάρτητα από τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες. 44

45 Σκοπός της Οδηγίας Η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω της εναρμόνισης και της απλούστευσης των κανόνων και όρων αδειοδότησης. Η δημιουργία νομικού πλαισίου για την εξασφάλιση της ελευθερίας παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει την αδειοδότηση όλων των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξαρτήτως του εάν παρέχονται ή όχι στο κοινό. Αυτό έχει σημασία για να εξασφαλιστεί ότι, και για τις δύο κατηγορίες φορέων παροχής, μπορούν να ισχύουν αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά δικαιώματα, όροι και διαδικασίες. 45

46 Γενικές - Ειδικές Άδειες (1/3) Η Επιτροπή επιμένει στην ανάγκη να μειωθούν τα διοικητικά εμπόδια για την είσοδο στην αγορά, ώστε να προωθηθεί ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά για τις υπηρεσίες των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, προτείνει: – τη χρήση γενικών αδειών ως βάση για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνιών, δεδομένου ότι οι ειδικές άδειες περιορίζονται στην εκχώρηση ραδιοφάσματος και αριθμών· – την εφαρμογή πλήρους και συνεκτικού πλαισίου πολιτικής στις επικοινωνιακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ρ/τ εκπομπών· – τη διασφάλιση ότι τα τέλη αδειών καλύπτουν μόνο αιτιολογημένα και αντίστοιχα διοικητικά κόστη – τη συνέχιση της χορήγησης αδειών για υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχονται από το Ίντερνετ με ισότιμο τρόπο ως προς τις άλλες υπηρεσίες επικοινωνιών (ήτοι, όχι ειδικές κανονιστικές ρυθμίσεις για το Ίντερνετ). 46

47 Γενικές - Ειδικές Άδειες (2/3) Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το κατά το δυνατόν λιγότερο επαχθές σύστημα αδειοδότησης που καθιστά δυνατή την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πανευρωπαϊκών δικτύων υπηρεσιών και επικοινωνιών Οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με γενική άδεια για όλα τα δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται ρητή απόφαση ή διοικητική πράξη των ΕΡΑ αρχής και με περιορισμό των διαδικαστικών απαιτήσεων μόνο στην κοινοποίηση. 47

48 Γενικές - Ειδικές Άδειες (3/3) Η κοινοποίηση περιορίζεται στην απλή υποβολή δήλωσης νομικού ή φυσικού προσώπου προς την ΕΡΑ, με την οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή του να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και στην υποβολή των ελάχιστων πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται ώστε η ΕΡΑ να έχει τη δυνατότητα τήρησης μητρώου ή καταλόγου φορέων παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό του φορέα παροχής, όπως οι αριθμοί μητρώου των επιχειρήσεων, και των προσώπων επαφής του φορέα παροχής, τη διεύθυνση του φορέα παροχής, τη σύντομη περιγραφή του δικτύου ή της υπηρεσίας και την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. 48

49 Χορήγηση ειδικών (ατομικών) δικαιωμάτων χρήσης Η χορήγηση ειδικών δικαιωμάτων, ενδεχομένως, να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, συμπεριλαμβανομένων σύντομων κωδίκων, από το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης. Όταν είναι απαραίτητη η χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, τα Κράτη Μέλη χορηγούν τα δικαιώματα αυτά, κατόπιν αιτήματος, σε κάθε επιχείρηση που παρέχει ή χρησιμοποιεί δίκτυα ή υπηρεσίες βάσει γενικής άδειας. Τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης παρέχονται μέσω ανοικτών, διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών. Οι αποφάσεις για τα δικαιώματα χρήσης λαμβάνονται, ανακοινώνονται και δημοσιοποιούνται, το συντομότερο δυνατό, μετά την παραλαβή της πλήρους αίτησης από την ΕΡΑ και εντός τριών εβδομάδων στην περίπτωση των αριθμών που έχουν χορηγηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης, και εντός έξι εβδομάδων στην περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος συχνοτήτων. 49

50 Συμμόρφωση Συμμόρφωση προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης και προς τις ειδικές υποχρεώσεις: Οι ΕΡΑ δύνανται να ζητούν από τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών τα οποία καλύπτονται από τη γενική άδεια ή/και απολαύουν δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης. Συνήθως, εάν η ΕΡΑ διαπιστώσει ότι η επιχείρηση δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης κοινοποιεί στην επιχείρηση την εν λόγω διαπίστωση και παρέχει στην επιχείρηση εύλογη ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις της ή να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση. 50

51 Οδηγία για Καθολική Υπηρεσία

52 Ορισμός (1/2) Καθολική υπηρεσία : η παροχή καθορισμένης στοιχειώδους δέσμης υπηρεσιών σε όλους του τελικούς χρήστες σε προσιτή τιμή. Τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι οι καθορισμένες από την Οδηγία υπηρεσίες διατίθενται σε καθορισμένη ποιότητα σε κάθε τελικό χρήστη στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση, και, υπό το πρίσμα των ειδικών εθνικών προϋποθέσεων, σε προσιτή τιμή. 52

53 Ορισμός (2/2) Θεμελιώδης απαίτηση της καθολικής υπηρεσίας είναι να παρέχει στους χρήστες, κατόπιν αιτήματος, σύνδεση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερές θέσεις, σε προσιτή τιμή. Η απαίτηση περιορίζεται σε μια μόνο σύνδεση δικτύου στενής ζώνης, η παροχή της οποίας μπορεί να περιορίζεται από τα κράτη μέλη στην κύρια θέση/κύρια κατοικία του τελικού χρήστη, και δεν επεκτείνεται στο ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN), το οποίο επιτρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες συνδέσεις. Οι συνδέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερές θέσεις θα πρέπει να είναι ικανές να υποστηρίζουν, εκτός της ομιλίας, επικοινωνίες δεδομένων σε ταχύτητες κατάλληλες για πρόσβαση, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως αυτές που παρέχονται μέσω του κοινόχρηστου Διαδικτύου. 53

54 Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις Κάθε εύλογο αίτημα για σύνδεση, σε σταθερές θέσεις, με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και για πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις, πρέπει να ικανοποιείται από μια τουλάχιστον επιχείρηση. Η παρεχόμενη σύνδεση πρέπει να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν και να δέχονται τοπικές, εθνικές και διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις, τηλεομοιοτυπικές επικοινωνίες και επικοινωνίες δεδομένων, με ρυθμούς δεδομένων που είναι επαρκείς προκειμένου να επιτρέπουν τη λειτουργική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών και την τεχνολογική σκοπιμότητα. 54

55 Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι: – α) διατίθεται στους τελικούς χρήστες ένας τουλάχιστον πλήρης κατάλογος συνδρομητών, σε εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή μορφή, είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική είτε σε αμφότερες τις μορφές, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά ετησίως· – β) διατίθεται σε όλους τους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κοινοχρήστων τηλεφώνων, τουλάχιστον μία πλήρη τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου. 55

56 Ειδικά μέτρα για μειονεκτούντες χρήστες Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ειδικά μέτρα για να εξασφαλίζουν, για τους μειονεκτούντες τελικούς χρήστες, την πρόσβαση και την οικονομική προσιτότητα των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης – στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και τις υπηρεσίες καταλόγου, ισοδύναμες προς αυτές που παρέχονται στους λοιπούς τελικούς χρήστες. 56

57 Προσιτότητα τιμολογίων Οι ΕΡΑ παρακολουθούν την εξέλιξη και το επίπεδο των λιανικών τιμολογίων των υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται στις υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας και οι οποίες παρέχονται από καθορισμένες επιχειρήσεις, ιδίως σε σχέση με τις εθνικές τιμές καταναλωτή και το εισόδημα. Υπό το πρίσμα των εθνικών συνθηκών, τα Κράτη Μέλη μπορούν να υποχρεώνουν αυτές τις καθορισμένες επιχειρήσεις να παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες τιμολογίων για τους καταναλωτές, οι οποίες είναι διαφορετικές από τους συνήθεις εμπορικούς όρους, προκειμένου ιδίως να εξασφαλίζεται ότι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες δεν αποκλείονται από την πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας. 57

58 Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών (1/2) Εάν, ως αποτέλεσμα μιας ανάλυσης αγοράς, μία ΕΡΑ κρίνει ότι μια συγκεκριμένη λιανική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική και καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της Οδηγίας για την πρόσβαση) δεν έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων του κανονιστικού πλαισίου, οι ΕΡΑ επιβάλλουν κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανιχνευθεί ως έχουσες σημαντική ισχύ σε μια συγκεκριμένη λιανική αγορά. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται, βασίζονται στη φύση του εντοπιζόμενου προβλήματος και είναι αναλογικές. 58

59 Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών (2/2) Οι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την υποχρέωση των προσδιοριζόμενων επιχειρήσεων να μην χρεώνουν υπερβολικές τιμές, να μην παρεμποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόμενων στην αγορά, να μην προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών τιμών προς προσέλκυση πελατών, να μην παρέχουν, με αθέμιτο τρόπο, προνόμια σε ειδικούς τελικούς χρήστες ούτε να δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις αυτές κατάλληλα μέτρα περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα για τον έλεγχο των επιμέρους τιμολογίων ή μέτρα για προσανατολισμό των τιμολογίων στο κόστος ή των τιμών σε συγκρίσιμες αγορές, προκειμένου να προστατεύουν τα συμφέροντα των τελικών χρηστών και παράλληλα να προωθούν τον πραγματικό ανταγωνισμό. 59

60 Τελικοί χρήστες (1/4) Συμβάσεις – Οι καταναλωτές, όταν είναι συνδρομητές υπηρεσιών παροχής σύνδεσης και/ή πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, έχουν δικαίωμα για σύμβαση με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών – Οι ΕΡΑ εξασφαλίζουν ότι διατίθενται στο κοινό, ιδίως σε όλους τους καταναλωτές, διαφανείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, καθώς και τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση τηλεφωνικών υπηρεσιών διαθέσιμων στους κοινούς χρήστες και τους καταναλωτές. Ποιότητα υπηρεσιών - Ακεραιότητα του δικτύου – Οι ΕΡΑ δύνανται να απαιτούν από τις επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να δημοσιεύουν συγκρίσιμες, επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες, σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης, κατόπιν αιτήματος, στην εθνική κανονιστική αρχή, πριν δημοσιευθούν. 60

61 Τελικοί χρήστες (2/4) Υπηρεσίες τηλεφωνητή και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου – Οι ΕΡΑ εξασφαλίζουν το δικαίωμα των συνδρομητών των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, να καταχωρίζονται τα στοιχεία τους στον διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο. Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης – Οι ΕΡΑ εξασφαλίζουν ότι όλοι οι τελικοί χρήστες διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών των κοινόχρηστων τηλεφώνων, έχουν τη δυνατότητα να καλούν ατελώς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης "112. 61

62 Τελικοί χρήστες (3/4) Συγκεκριμένες ευκολίες και υπηρεσίες – α) Αναλυτικοί λογαριασμοί – β) Δωρεάν επιλεκτική φραγή κλήσεων για εξερχόμενες κλήσεις – γ) Συστήματα προπληρωμής – δ) Σταδιακή αποπληρωμή τελών σύνδεσης – ε) Μη εξόφληση λογαριασμών 62

63 Τελικοί χρήστες (4/4) Φορητότητα αριθμού – Οι ΕΡΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι, όλοι οι συνδρομητές των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών υπηρεσιών, μπορούν να διατηρούν, μετά την υποβολή αίτησης, τον αριθμό ή τους αριθμούς τους, ανεξαρτήτως της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία Εξώδικη επίλυση διαφορών – Τα Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση διαφανών, απλών και μη δαπανηρών εξώδικων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των ανεπίλυτων διαφορών οι οποίες αφορούν τους καταναλωτές και σχετίζονται με θέματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 63

64 Οδηγία για την προστασία των πληροφοριών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

65 Στόχος Διατήρηση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Οδηγία αποτελεί μέρος της δέσμης ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες και συνιστά τη νέα νομοθετική πράξη που θα καλύψει τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η Οδηγία καταργεί την Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997. Σε αυτή προσεγγίζονται ορισμένα θέματα περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα, όπως η φύλαξη των δεδομένων σύνδεσης από τα κράτη μέλη για την εξυπηρέτηση της αστυνομικής επιτήρησης (κατακράτηση δεδομένων), η αποστολή αυτόκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η χρήση «cookies» και η αναγραφή προσωπικών δεδομένων στους δημόσιους καταλόγους συνδρομητών. 65

66 Βασικές ρυθμίσεις (1/3) Απόρρητο των επικοινωνιών Η οδηγία υπενθυμίζει ως βασική αρχή ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εγγυώνται μέσω της εθνικής νομοθεσίας το απόρρητο των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οφείλουν, ειδικότερα, να απαγορεύουν σε κάθε άλλο πρόσωπο εκτός των χρηστών την ακρόαση, την υποκλοπή, την αποθήκευση των επικοινωνιών χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων χρηστών. 66

67 Βασικές ρυθμίσεις (2/3) Κατακράτηση των δεδομένων Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να αίρουν την προστασία των δεδομένων παρά μόνον όταν πρόκειται για τη διενέργεια ερευνών ποινικού χαρακτήρα ή για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της εθνικής άμυνας και της δημόσιας ασφάλειας. Ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να θεσπιστεί μόνον όταν αποτελεί «αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία». Δημόσιοι κατάλογοι συνδρομητών Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους πριν οι αριθμοί τηλεφώνου τους (σταθερού ή κινητού), η ηλεκτρονική διεύθυνσή τους και η διεύθυνση κατοικίας τους αναγραφούν στους δημόσιους καταλόγους συνδρομητών. 67

68 Βασικές ρυθμίσεις (3/3) Αυτόκλητα ηλεκτρονικά μηνύματα («spamming») Η οδηγία πραγματοποιεί μια προσέγγιση «συγκατάθεσης» έναντι των αυτόκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες οφείλουν να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προτού λάβουν τα εν λόγω μηνύματα. Το εν λόγω σύστημα συγκατάθεσης καλύπτει επίσης τα σύντομα μηνύματα (SMS) και τα λοιπά ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνονται σε οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τερματικό. Cookies Τα cookies συνίστανται σε κρυφές πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ χρήστη του Διαδικτύου και ενός διακομιστή ιστού (web server) και αποθηκεύονται σε αρχείο στο σκληρό δίσκο του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές επέτρεπαν αρχικά τη διατήρηση των πληροφοριών. Η οδηγία προβλέπει σχετικά ότι οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την τοποθέτηση κάποιου cooky ή παρόμοιας διάταξης στον τερματικό τους εξοπλισμό. Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να δοθούν στους χρήστες σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για τον προορισμό και το ρόλο τους. 68

69 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Δίκαιο Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα: Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Γεώργιος Πρεζεράκος Τμήμα ΗΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google