Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης –

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης –"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης – Δημοκρίτου 27 τηλ:

2 Ο  Τεχνικός μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου &  Φυσικού Αερίου 
Σχεδιάζει, κατασκευάζει δίκτυα και εκτελεί εργασίες μετατροπής, βελτίωσης και επισκευής όλων των συστημάτων και εγκαταστάσεων. Η πρακτική ασκείται σε αυτόνομα εργαστήρια με εγκατεστημένα δίκτυα, τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης. 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης – Δημοκρίτου 27 τηλ:

3 Ο  Τεχνικός μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου &  Φυσικού Αερίου 
Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις για τις εργασίες ελέγχου των δικτύων, εντοπισμού βλαβών, εξάλειψης προβλημάτων και αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η κατάρτιση των σπουδαστών συμπληρώνεται και με πρόγραμμα επισκέψεων σε κατασκευαστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο  Τεχνικός μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου &  Φυσικού Αερίου : 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης – Δημοκρίτου 27 τηλ:

4 Με απλά λόγια – Τι θα μάθω στην ειδικότητα :
Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορώ να εργαστώ σε εργασίες όπως: Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων θέρμανσης. Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων, σωλήνων κεντρικής θέρμανσης και η σύνδεσή τους με το λέβητα 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης – Δημοκρίτου 27 τηλ:

5 Εγκατάσταση καυστήρων στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων
Έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση του λέβητα, του καυστήρα και των άλλων εξαρτημάτων και τμημάτων της εγκατάστασης της κεντρικής θέρμανσης. Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είμαι σε θέση να ελέγχω τις συνδέσεις, στη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανισμών του συστήματος, στην ποιότητα των καυσίμων και στην απόδοση του καυστήρα 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης – Δημοκρίτου 27 τηλ:

6 Εξοικονόμηση ενέργειας Μεγιστοποίηση της απόδοσης
Να πραγματοποιώ θερμοτεχνικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις και θα προβαίνω σε ρυθμίσεις καύσης με σκοπό την: Εξοικονόμηση ενέργειας Μεγιστοποίηση της απόδοσης Προστασία του περιβάλλοντος. 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης – Δημοκρίτου 27 τηλ:

7 Να αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες για να εκτελώ όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης των οικιακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την τεχνική νομοθεσία. 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης – Δημοκρίτου 27 τηλ:

8 Επίσης θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες για να εκτελώ εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, την συντήρηση δικτύων και συσκευών αερίων καυσίμων οικιακής, επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης, ή/και των μεγαλύτερων δικτύων μεταφοράς και διανομής αερίων καυσίμων καθώς και με τον ποιοτικό έλεγχο και των καυσαερίων τους. 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης – Δημοκρίτου 27 τηλ:

9 Θα αποκτήσω γνώσεις Μηχανολογικού Σχεδίου.
Θα σχεδιάζω εξαρτήματα και μηχανισμούς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς συμβάσεις. Θα εξασκηθώ στην σχεδίαση AUTOCAD μέσω Η/Υ. Γενικά θα είμαι σε θέση να διαβάζω και να κατανοώ κάθε Μηχανολογικό Σχέδιο με τους συμβολισμούς του Θα αποκτήσω επίσης βασικές γνώσεις Ηλεκτρολογίας που είναι απαραίτητες στις θερμικές εγκαταστάσεις. Θα αποκτήσω όλες εκείνες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ στην συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις της τεχνολογίας θερμικών εγκαταστάσεων και των τεχνολογικών υγρών και αερίων καύσιμων. 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης – Δημοκρίτου 27 τηλ:

10 Τομείς απασχόλησης: Ως ελεύθερος επαγγελματίας
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου μπορεί να εργαστεί σε: Ως ελεύθερος επαγγελματίας Σε εταιρείες συντήρησης θερμικών εγκαταστάσεων κτιρίων Σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες που κατασκευάζουν υλικά και εξαρτήματα θερμικών εγκαταστάσεων Σε εταιρείες εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού θερμικών εγκαταστάσεων, καυστήρων, κ.α . Ως τεχνικός σε δημόσιες υπηρεσίες. 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης – Δημοκρίτου 27 τηλ:

11 Ενδεικτικά Μαθήματα Θερμικές Εγκαταστάσεις
Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Κεντρικών Θερμάνσεων Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης – Εξοικονόμηση Ενέργειας Θερμάνσεις – Τεχνολογία Καυσίμων Συσκευές Αερίων Καύσιμων 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης – Δημοκρίτου 27 τηλ:

12 Καθώς επίσης: Να εγγραφώ στα Ι.Ε.Κ. και να φοιτήσω για ένα έτος (2 εξάμηνα) αντί για 2 έτη (4 εξάμηνα) σε αντίστοιχες ειδικότητες Μηχανολογίας.


Κατέβασμα ppt "1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης –"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google