Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προπομποί Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Θεσμικό / νομικό πλαίσιο αυτοκρατορίας. Κυρίως εμπορικές δραστηριότητες. Εκτενές οργανωτικό δίκτυο με ιεραρχικές δομές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προπομποί Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Θεσμικό / νομικό πλαίσιο αυτοκρατορίας. Κυρίως εμπορικές δραστηριότητες. Εκτενές οργανωτικό δίκτυο με ιεραρχικές δομές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προπομποί Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Θεσμικό / νομικό πλαίσιο αυτοκρατορίας. Κυρίως εμπορικές δραστηριότητες. Εκτενές οργανωτικό δίκτυο με ιεραρχικές δομές. Ο συντονισμός είναι παρόμοιος των Π.Ε. των αρχών του 20 ου αιώνα.  British East India Co  Dutch East India Co  Hudson Bay Company  (British) Royal Africa Co  Θεσμικό / νομικό πλαίσιο αυτοκρατορίας.  Κυρίως εμπορικές δραστηριότητες. British East India Company (1600-1874) Royal Africa Co (1660): Μετέφερε 5,000 σκλάβους το χρόνο.

2  Dutch East India Company (1602-1798)

3 Διεθνοποίηση της παραγωγής (1850-2ος ΠΠ)  Ελεύθερες ροές κεφαλαίου και ΞΑΕ.  Κατοχύρωση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων με διμερείς συμφωνίες.  Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιών κ΄ δυνατότητα οργάνωσης της παραγωγής / εμπορίας από την έδρα της επιχείρησης.  Οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν στον πρωτογενή τομέα: – 55% ΞΑΕ  φυτείες, κτηνοτροφία, εξορύξεις πρώτων υλών. – 15% ΞΑΕ  βιομηχανική παραγωγή. – 30% ΞΑΕ  τραπεζικές κ΄ εμπορικές δραστηριότητες.  Κατάρρευση κανόνα χρυσού – φραγμοί στο εμπόριο.  Άνοδος ΞΑΕ βιομηχανικής παραγωγής. - Η. Βασίλειο 50% - ΗΠΑ 20% - Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία. 60% των ΞΑΕ σε αναπτυσσόμενες εκτός Ευρώπης περιοχές. (Καναδάς, ΗΠΑ, Ρωσία)

4 Πολυεθνικές στην Αθήνα το μεσοπόλεμο Η διάρκεια των συμβάσεων ορίστηκε σε 50 χρόνια. Όμως το ελληνικό Δημόσιο είχε τη δυνατότητα μετά 25 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας των εταιρειών να προβεί σε εξαγορά των εγκαταστάσεών τους. Οι κρατικοποιήσεις τη δεκαετία του 1950 έγιναν με πόρους από το σχέδιο Marshall και τις Ιταλικές πολεμικές επανορθώσεις. ΕΠΕΝΔΥΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΚρατικοποίηση 1925: Φράγμα & Λίμνη Μαραθώνα ULEN (Αμερικανική) 1974 : Ελληνική Εταιρία Υδάτων (ΕΕΥ) 1925: Παραγωγή ρεύματος Power and Traction Finance Company Ltd (Βρετανική) 1950: ΔΕΗ Αστικές συγκοινωνίεςPower Τηλεφωνικό δίκτυοΓερμανικές εταιρείες1949: ΟΤΕ ΤηλέγραφοςEastern (Βρετανική)1949: ΟΤΕ Η Ελλάδα της χρεοκοπίας του 1893 ως και το 1950 γίνεται ο παράδεισος των ιδιωτικών επενδύσεων. Διεθνείς συμπράξεις αμερικανικών, βρετανικών, γαλλικών και γερμανικών, κυρίως, συμφερόντων επιτυγχάνουν εξαιρετικούς όρους εξαγοράς της αποκλειστικής δυνατότητας εκμετάλλευσης.

5 Μορφές συμμετοχής των Π.Ε. στη παγκοσμιοποίηση της παραγωγής κ΄ διακίνησης  Διασυνοριακές οργανωτικές δομές και διαχειριστικές δραστηριότητες μιαςΠ.Ε.  Διασυνοριακές συνεργασίες ανεξάρτητων εταιρειών του ίδιου κλάδου (1990  1700 συνεργασίες· 1995  4600)  Διαδικασίες κατάτμησης της παραγωγής και ανάθεσης τμήματος της από Π.Ε. σε τοπικές ΜΜΕ (slicing up the value chain).  Διεθνοποίηση δραστηριοτήτων ΜΜΕ μέσω σχημάτων συνεργασίας / συμβολαιακής εκχώρησης δικαιωμάτων (Franchising). UNCTAD (2004) 61,000 πολυεθνικές  900,000 θυγατρικές ($ 7τρις ) 12% της κεφαλαιακής αξίας 100 μεγαλύτερες  14 % των πωλήσεων 13% των απασχολουμένων Πολυεθνική παράγει / διακινεί προϊόντα ή υπηρεσίες σε παραπάνω από μία χώρες. μέσω ΞΑΕ ελέγχει ή διευθύνει θυγατρικές σε χώρες εκτός της βάσης της.

6 1970-2000 (Αλματώδης Ανάπτυξη)  APEC, NAFTA κ΄ E.E. o 70% ΞΑΕ στις αναπτυγμένες χώρες  συγχωνεύσεις εταιριών o Μόνο 25% των ΞΑΕ στις αναπτυσσόμενες. Ετήσιοι ρυθμοί εισροής (inflows, δις $) των ΞΑΕ (1980-2008) Πηγή: UNCTAD, 2009

7 Θεσμικές Ρυθμιστικές Αλλαγές για Προσέλκυση ΞΑΕ (1992-2008) Αριθμός κρατών που εισήγαγε αλλαγές Αριθμός αλλαγών Θετικές  Αρνητικές  ΞΑΕ στην Κίνα σε δις $ (1984-2008).

8 Περιφερειακή κατανομή των ΞΑΕ (εισροές, δις $)

9 UNCTAD: World Investment Report 2014

10

11 Τομεακή κατανομή των ΞΑΕ (1990-2010) Πηγή: (UNCTAD, 2010) 2010 Τομεακή κατανομή των ΞΑΕ ανά περιφέρεια (εκ. $, 2007) Αναπτυσσόμενες  Σε Μετάβαση  Ανεπτυγμένες   Η πλειοψηφία των σχετικών δραστηριοτήτων (τραπεζικές, ασφαλιστικές) λαμβάνει χώρα στα χρηματιστικά κέντρα των ανεπτυγμένων χωρών.  Σημασία των Προηγμένων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις (Advanced Producer Services / λογιστικές, νομικές, επενδυτικές) κ΄ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυξανόμενη σημασία του τομέα των υπηρεσιών

12  Το 1/6 των ΠΕ είναι από την ΝΑ Ασία, ενώ εκεί λειτουργούν περισσότερες θυγατρικές από ότι στις ανεπτυγμένες οικονομίες.  Συγκεκριμένα τμήματα του πλανήτη απέχουν ολοκληρωτικά από τη παγκοσμιοποίηση της παραγωγής (Δ. Ασία, Αφρική).  Από τη δεκαετία του 1970 οι ΗΠΑ έγιναν σημαντικός απoδέκτης ΞΑΕ λόγω ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  Σε αντίθεση η Ιαπωνία παραμένει κυρίως πηγή ΞΑΕ (κλειστά δίκτυα επιχειρήσεων κ΄ συλλογική ιδιοκτησία). Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (2008) Πηγή: (UNCTD, 2009)

13 Οι δραστηριότητες των Π.Ε. δεν αποτελούν απλώς ζήτημα παγκοσμιοποίησης των πωλήσεων με συνοδευτικές υπηρεσίες -Marketing, διανομή, after-sales services. Παρατηρούμε τη διεθνοποίηση της οργάνωσης της παραγωγής από τις ίδιες τις εταιρίες, και όχι από την αγορά. Δικτύωση πολυεθνικών ( 2259 πόλεις – 9243 συνδέσεις) Πηγή: (R.S. Wall and G.A. van der Knaap, 2009)

14 Ερώτημα έρευνας  Αν η διεθνής αγορά λειτουργούσε ικανοποιητικά, οι ΠΕ δεν θα οργάνωναν την παραγωγή σε πλανητική κλίμακα. - Εξαγωγές κ΄ υπεργολαβίες θα ήταν αρκετές.  Οι Π.Ε. επεκτείνονται στη διεθνή παραγωγή επειδή αυτός είναι ο πιο προσοδοφόρος τρόπος εκμετάλλευσης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Το επιχειρηματικό κόστος είναι σημαντικά μικρότερο αν οι οικονομικές δραστηριότητες οργανωθούν μέσα στην εταιρία (ή ανάμεσα σε εταιρείες) από ότι μέσα από την αγορά. Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας Υποκατάσταση των συναλλαγών της αγοράς από έσω- (και δι-) επιχειρηματικά δίκτυα. Άνοιγμα των αγορών

15 ΠΕ και ΞΑΕ  ΞΑΕ: Παίγνιο μηδενικού ή θετικού αθροίσματος;  Οδηγούν σε αύξηση των ανισοτήτων; – Η συντριπτική πλειοψηφία των ΞΑΕ κατευθύνεται από ανεπτυγμένες σε ανεπτυγμένες χώρες  Απομυζούνται οι εργαζόμενοι στις αναπτυσσόμενες οικονομίες; – Πληρώνονται πολύ λιγότερο από τις ανεπτυγμένες. – Παρατηρούνται παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων. – Εξασφαλίζουν απασχόληση σε χώρες χωρίς επίδομα ανεργίας. – Οι μισθοί των πολυεθνικών στις αναπτυσσόμενες οικονομίες είναι υψηλότεροι από το μέσο όρο των αμοιβών στη χώρα.  Ανειδίκευτη εργασία στις ανεπτυγμένες χώρες. – Η ζήτηση για ανειδίκευτη εργασία περιορίστηκε σημαντικά. – Η ανεργία αυξήθηκε. – Οι αμοιβές και οι ώρες εργασίας μειώθηκαν (δεκ. 1980 και ’90). – Η μείωση του κόστους της τιμής των προϊόντων αυξάνει το πραγματικό εισόδημα των καταναλωτών. – Δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες όπου οι αμοιβές είναι καλύτερες από αυτές των κλάδων που ανταγωνίζονταν τα φθηνά εισαγόμενα προϊόντα.

16 Ιδρύθηκε το 1866 Απασχολεί 230,000 εργαζόμενους παγκοσμίως Παγκόσμιες πωλήσεις US$ 64 δις (2005) Το φάσμα των προϊόντων που παράγει είναι ιδιαίτερα ευρύ : Παράδειγμα Πολυεθνικής – NESTLÉ Γαλα Βλάχας, Carnation, Neslac, … Nesquik, Cheerios, Fitness, Crunch Δημητριακά, … Kit kat, Smarties, … Νερό ΚΟΡΠΗ, Perrier, … Maggi, Buitoni, … Καφές Λουμίδης, Nescafé,… Friskies, … L’Oréal… Αγορές / Επενδύσεις το 2000-2005:  Ralston Purina  1 η εταιρεία σε τροφές ζώων (Friskies)  Perrier  Dreyers  Από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγωτών (ΗΠΑ)  Επένδυσε US$ 120 εκ (2003) για δημιουργία εργοστασίου συσκευασίας καφέ στη Ρωσία. Ανακοίνωση στον Τύπο: H NESTLÉ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (NESTLÉ) ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με την ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) σχετικά με την εξαγορά του συνόλου της συμμετοχής της ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στη ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. (ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ) που ανέρχεται στο 96.53%. H ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με δραστηριότητα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία τη FYROM, τη Ρουμανία, τη Βοσνία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2004 ανήλθε στο ποσό των € 122 εκατ.

17 Ελληνικές Πολυεθνικές Έρευνα ΙΟΒΕ 2007: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το 2000 δε, για πρώτη φορά, η αξία των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό ξεπέρασε αυτή των εισροών. Ελληνικές Θυγατρικές : Χωρικός καταμερισμός

18 Περιφερειακή δραστηριοποίηση Περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στις χώρες της Βαλκανικής έχοντας επενδύσει, περίπου 6 δις. δολάρια την τριετία 2004-07.  Βουλγαρία: η Ελλάδα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής μετά την Αυστρία, με επενδύσεις αξίας 1,4 δις €.  Ρουμανία: η Ελλάδα είναι ο 10ος σε σειρά επενδυτής. 530 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει περίπου 3 δις €. Τομείς δραστηριοτήτων Πρωτοκαθεδρία τραπεζικού τομέα:  Στη Βουλγαρία δραστηριοποιούνται 5 ελληνικές τράπεζες μέσω 363 υποκαταστημάτων όπου απασχολούν περίπου 4,000 εργαζόμενους.  Στη Ρουμανία δραστηριοποιούνται 7 τράπεζες, μέσω 266 υποκαταστημάτων όπου απασχολούν 6,000 εργαζόμενους.

19 Δομικά χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων Α) Δυναμικές επιχειρήσεις Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις του δείγματος κινούνται με 10πλάσιους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της εγχώριας οικονομίας 2001-2004:  Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων που κινούνται και στο εξωτερικό : 170%  Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των Ελληνικών εξαγωγών : 18% Β) Δημιουργία θέσεων εργασίας 2001-2005:  Mέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης θέσεων εργασίας: 7,9%.  Mέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης στο σύνολο της χώρας: 2%  Mέσα στην Ελλάδα, αυξάνουν τις θέσεις εργασίας που παρέχουν με μεγαλύτερους ρυθμούς από το μέσο όρο.

20 Γ) Εξάρτηση από μητρική χώρα Το 2005 η συνεισφορά των αλλοδαπών παραγωγικών δραστηριοτήτων των ελληνικών πολυεθνικών ανέρχεται στο 33% του συνόλου των πωλήσεων και στο 41% του συνόλου των εργαζομένων σε αυτές. ΕταιρείαΣυμμετοχή στα Κέρδη Alfa Bank11,5 % κερδών Τράπεζα Πειραιώς14% κερδών Τιτάν55% κερδών Μ.Ι. Μαϊλης97 % πωλήσεων Αλουμίλ55% πωλήσεων S&B57% κερδών Σαράντης Γρ.38,2% πωλήσεων CARDICO63% κερδών Chipita Inter70% πωλήσεων Μύλοι Λούλη52% κερδών Εθνική10% κερδών ΕταιρείαΕργαζόμενοι στην Ελλάδα Εργαζόμενοι στο Εξωτερικό Alfa Bank83003200 Τράπεζα Πειραιώς 56502500 Τιτάν30003035 Μ.Ι. Μαϊλης4501550 Αλουμίλ950 ΕΛΠΕ36641800 Eurobank90007000 Intralot12482200 Γερμανός26002200 Coca Cola 3E230035.367 S&B9931287 Σαράντης Γρ.1387648 CARDICO1081449 Chipita Inter10813919 Μύλοι Λούλη3221197 Lavipharm900258 Βερόπουλος4800500 Notos2180130 Εθνική15.9415777 ΣΥΝΟΛΟ64.87474.255 Η Συμμετοχή Θυγατρικών του Εξωτερικού στα κέρδη ή πωλήσεις των Πολυεθνικών

21


Κατέβασμα ppt "Προπομποί Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Θεσμικό / νομικό πλαίσιο αυτοκρατορίας. Κυρίως εμπορικές δραστηριότητες. Εκτενές οργανωτικό δίκτυο με ιεραρχικές δομές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google