Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

2 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα Αποτίμηση με βάση τις Μετακινήσεις Αποτίμηση με βάση τις Μετακινήσεις EC8-μέρος 3 1. Ο μόνος Ευρωκώδικας που αφορά Υφιστάμενες Κατασκευές 2. Μαζί με τον ΚΑΝΕΠΕ είναι τα πρώτα κείμενα με κανονιστικές προβλέψεις για Αποτίμηση & Σχεδιασμό Επεμβάσεων 3. Η εφαρμογή του αποφασίζεται απ’ τον ιδιοκτήτη ή τις Τοπικές Αρχές 4. Περιέχει γενικούς κανόνες : απαιτήσεις και κριτήρια επιτελεστικότητας εύρος εφαρμοσιμότητας 4 μεθόδων ανάλυσης τύπο ελέγχων πλάστιμων & ψαθυρών μορφών αστοχίας/συμπεριφοράς τεκμηρίωση (συλλογή πληροφοριών για την αποτίμηση) 5. Παραρτήματα (πληροφορίες για) : κατασκευές σκυροδέματος σύμμικτες ή μεταλλικές κατασκευές κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία

3 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Στάθμες Επιτελεστικότητας 1. Περιορισμός Βλαβών («Damage Limitation») 2. Σημαντικές Βλάβες («Significant Damage») 3. Οιονεί Κατάρρευση («Near Collapse») Σεισμός Σχεδιασμού 1. «ενδεχόμενος», περιόδου 225 ετών (20% πιθανότητα στα 50 έτη) 2. «σπάνιος», περιόδου 475 ετών (10% πιθανότητα στα 50 έτη) 3. «εξαιρετικά σπάνιος», περιόδου 2475 ετών (2% πιθανότητα στα 50 έτη) Κτήρια σπουδαιότητας διάφορης της συνήθους: πολλαπλασιασμός σεισμικής δράσης επί συντελεστή σπουδαιότητας Ιδιοκτήτης / μηχανικός: ελευθερία επιλογής πόσες / ποιες στάθμες επιτελεστικότητας θα ικανοποιηθούν – οικονομικότερη ενίσχυση

4 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τεκμηρίωση (πληροφορίες δόμησης, υλικών, όπλισης) «Περιορισμένη γνώση»: 1. «Περιορισμένη γνώση»: Δομική γεωμετρία από: Αρχική μελέτη, με δειγματοληπτική επιβεβαίωση, ή Πλήρη αποτύπωση, αν δεν διατίθεται η αρχική μελέτη. Υποθέσεις για τα υλικά. 1 δείγμα/όροφο/τύπο μέλους για επιβεβαίωση. Οπλισμοί από επανάληψη αρχικής μελέτης (με την τότε πρακτική & κανονισμούς). Επιβεβαίωση σε ~20% μελών/ τύπο μέλους. Μόνο για ελαστική ανάλυση, εφαρμόζεται διορθωτικός συντελεστής με συνιστώμενη τιμή 1.35 στις μέσες τιμές αντοχών υλικών από τις επί-τόπου μετρήσεις (διαίρεση ή πολλαπλασιασμός, ό,τι είναι δυσμενέστερο).

5 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τεκμηρίωση (πληροφορίες δόμησης, υλικών, όπλισης) «Συνήθης γνώση»: 2. «Συνήθης γνώση»: Δομική γεωμετρία και οπλισμοί από: Αρχική μελέτη & δειγματοληπτική επιβεβαίωση ~20% μελών/ τύπο μέλους, ή Πλήρη αποτύπωση & αποκάλυψη οπλισμών σε >50% μελών/ τύπο μέλους, αν δεν διατίθεται η αρχική μελέτη. Υλικά από: Αρχική μελέτη & 1 δείγμα / όροφο/ τύπο μέλους για επιβεβαίωση, ή 2 δείγματα / όροφο/ τύπο μέλους. Ελαστική ή ανελαστική ανάλυση, εφαρμόζεται διορθωτικός συντελεστής με συνιστώμενη τιμή 1.2 στις μέσες τιμές αντοχών υλικών από τις επί-τόπου μετρήσεις (διαίρεση ή πολλαπλασιασμός, ό,τι είναι δυσμενέστερο).

6 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τεκμηρίωση (πληροφορίες δόμησης, υλικών, όπλισης) «Πλήρης γνώση»: 3. «Πλήρης γνώση»: Δομική γεωμετρία & οπλισμοί από: Αρχική μελέτη & δειγματοληπτική επιβεβαίωση >20% μελών/ τύπο μέλους, ή Πλήρη αποτύπωση & αποκάλυψη οπλισμών σε >80% μελών/ τύπο μέλους. Υλικά από: Δελτία παλαιών δοκιμών & 1 δείγμα/ όροφο/ τύπο μέλους για επιβεβαίωση, ή 3 δείγματα / όροφο / τύπο μέλους. Ελαστική ή ανελαστική ανάλυση, χρησιμοποιούνται οι μέσες τιμές αντοχών υλικών από τις επί τόπου μετρήσεις.

7 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πλάστιμα ή Ψαθυρά Δομικά Στοιχεία «Πλάστιμα» δομικά στοιχεία (στο Ο.Σ.: υποστυλώματα, δοκοί, τοιχώματα σε κάμψη): Έλεγχος σε όρους παραμορφώσεων. «Ψαθυρά» δομικά στοιχεία (στο Ο.Σ.: υποστυλώματα, δοκοί, τοιχώματα, κόμβοι σε διάτμηση): Έλεγχος σε όρους δυνάμεων. 4 μέθοδοι ανάλυσης για εκτίμηση παραμορφώσεων λόγω σεισμού με ελαστικό φάσμα & απόσβεση 5% χωρίς διαίρεση με q: 1. Ελαστική (ισοδύναμη) στατική 2. Ελαστική δυναμική (φασματική) 3. Ανελαστική στατική (με επιβαλλόμενες οριζόντιες δυνάμεις) 4. Ανελαστική δυναμική (ανάλυση χρονοϊστορίας). Νέες Μέθοδοι Ανάλυσης

8 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παλαιές Μέθοδοι Ανάλυσης Επιτρέπεται και ελαστική ανάλυση με τιμή q που αντιστοιχεί στην ανταπόκριση του κτηρίου στο Μέρος 1 του ΕΚ 8 (q=1.5 για συνήθη παλαιά κτίρια), με έλεγχο αντοχής μελών μόνο στην οριακή κατάσταση «σοβαρές βλάβες» & σχετικών μετακινήσεων ορόφων για «περιορισμό βλαβών» «κύρια» («πρωτεύοντα») : κρίσιμα για την αντίσταση έναντι σεισμού συνεισφορά στις κατακόρυφες δράσεις, συνεισφορά έναντι σεισμικών δράσεων ασήμαντη ή αναξιόπιστη δυσκαμψία και η αντοχή τους αγνοείται στην (ελαστική) ανάλυση για σεισμικές δράσεις απαιτείται να αντιμετωπίσουν τις παραμορφώσεις που προκαλεί ο σεισμός σχεδιασμού χωρίς αστοχία «δευτερεύοντα» : Διάκριση δομικών στοιχείων

9 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Έλεγχοι Ασφαλείας Στάθμη επιτελεστικότητας «Σημαντικής βλάβης», ανελαστική ανάλυση θ Sd ≤ θ Rd S d ≤ R d oιονεί - πλάστιμη αστοχία (έλεγχος σε όρους παραμορφώσεων) V sd ≤ V Rd,cyc(μθ) ψαθυρή αστοχία (έλεγχος σε όρους δυνάμεων) (πρωτεύοντα στοιχεία) (δευτερεύοντα στοιχεία) θ Rd = 0.75 θ u / γ Rd θ Rd = θ u / γ Rd

10 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παράδειγμα Σεισμικής Αποτίμησης Κτήριο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πατρέων (πιλοτική εφαρμογή ΚΑΝ.ΕΠΕ.) εξαώροφο με υπόγειο, και κτίσμα επί του δώματος π.χ. σκαριφήματα οροφής: μεσωρόφου Δ’ ορόφου σκυρόδεμα B225 (f cm  18 MPa), χάλυβας StIII (f sym  460 MPa) χάλυβας StI (f sywm  253 MPa), τοιχοπληρώσεις (f icm  2.25 MPa)

11 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Προσομοίωση Μελών Ο/Σ: θ y =φ y ·(L s +a v ·z)/3 + θ sh + θ sl Τοιχοπληρώσεων:

12 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Εισαγωγή Δεδομένων Προσομοιώματος Λεπτομερής περιγραφή γεωμετρίας και οπλισμών, σ-ε υλικών Εκτελείται μια πρώτη στατική ανάλυση για τις μόνιμες και τις οιονεί-μόνιμες μεταβλητές δράσεις (συνδυασμός G+ψ2Q)

13 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Υπολογισμός Καμπτικών Αντιστάσεων

14 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Προκαταρτική Ελαστική Ανάλυση αμείωτη σεισμική δράση (q=1) υπολογισμός λόγων λ («δεικτών ανεπάρκειας») λ = S Ε / R m όπου S Ε : η ροπή λόγω του σεισμικού συνδυασμού R m : η διαθέσιμη αντίσταση του στοιχείου

15 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Εκτίμηση Ακανονικότητας ΌροφοςΣλi/ (Σλ i ·V Si ) λορ/λγειτ % Ισόγειος3.48106 Μεσώροφος3.29 Α'3.28183 Β'1.79 Γ'0.94115 Δ'1.08 Δώμα0.47230 Κέντρο Μάζας Κέντρο Δυσκαμψίας Κέντρο Αντοχής ΌροφοςXZΔXΔZΔXΔZ Δώμα2.904.922.970.701.110.84 Δ'5.225.841.621.960.120.42 Γ'6.246.980.431.480.610.92 B'6.607.400.660.930.790.50 A'6.777.610.701.240.860.32 Ισόγειο6.877.730.381.560.320.55 Μεσώροφ ος7.007.570.141.910.390.42 ΚΑΝ.ΕΠΕ. :

16 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μέθοδος Ανάλυσης ανελαστική στατική ανάλυση πρότυπα φόρτισης:  κατανομή καθ’ ύψος συμβατή με την κατανομή των τεμνουσών ορόφων που υπολογίζονται από την ελαστική δυναμική ανάλυση του κτηρίου  «ομοιόμορφη» κατανομή αποτελούμενη από οριζόντια φορτία ανάλογα προς τη μάζα κάθε στάθμης λ = max (λ V, λ θ.ΠΖ ) παρουσίαση αποτελεσμάτων ζώνη σεισμικής ΕπικινδυνότηταςΙΙ, α=0.24 Κατηγορία σπουδαιότηταςΣ3, γ Ι =1.15 Κατηγορία εδάφους Β, Τ 1 =0.15,Τ 2 =0.60 συντελεστής θεμελίωσηςθ=1 τιμή ποσοστού απόσβεσης5 %

17 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Δείκτες Βλάβης Δείκτες Βλάβης δοκώνστύλων Λογισμικό : ANSRuop

18 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Βοηθητικά Διαγράμματα (π.χ. Ιδιομ. +Χ)

19 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος «Διαστασιολόγηση Επεμβάσεων» κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Κεφ. 8) 8.1 Γενικές Απαιτήσεις (Έλεγχος διεπιφανειών) 8.2 Επεμβάσεις σε Κρίσιμες Περιοχές Ραβδωτών Στοιχείων (Επεμβάσεις με στόχο: την αύξηση της ικανότητας έναντι μεγεθών ορθής έντασης, την αύξηση της φέρουσας ικανότητας έναντι τέμνουσας, την αύξηση της τοπικής πλαστιμότητας, την αύξηση της δυσκαμψίας) 8.3 Επεμβάσεις σε Κόμβους Πλαισίων (Ανεπάρκεια λόγω διαγώνιας θλίψης κόμβου, ανεπάρκεια οπλισμού κόμβου) 8.4 Επεμβάσεις σε Τοιχώματα (Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση ικανότητας έναντι μεγεθών ορθής έντασης, επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της φέρουσας ικανότητας τέμνουσας, επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της τοπικής πλαστιμότητας, επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της δυσκαμψίας) 8.5 Εμφάτνωση Πλαισίων (Προσθήκη απλού “γεμίσματος”, τοιχωματοποίηση πλαισίων, ενίσχυση υφιστάμενων τοίχων πληρώσεως, προσθήκη ράβδων δικτύωσης, μετατροπή πλαισίων σε κατακόρυφα δικτυώματα) 8.6 Προσθήκη Νέων Παράπλευρων Τοιχωμάτων και Δικτυωμάτων (Σύνδεσμοι, θεμελίωση νέων τοιχωμάτων, διαφράγματα) 8.7 Επεμβάσεις σε Στοιχεία Θεμελίωσης

20 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος «Παραδοσιακές» Τεχνικές Επεμβάσεων

21 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος «Σύγχρονες» Τεχνικές Επεμβάσεων

22 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παραδείγματα Επεμβάσεων (με βάση EC8/ΚΑΝΕΠΕ) Κτήριο Εθνικής Πινακοθήκης Ενίσχυση & Προσθήκη Ορόφου

23 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παραδείγματα Επεμβάσεων (με βάση EC8/ΚΑΝΕΠΕ) ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας» Σεισμική Αποτίμηση & Ενίσχυση

24 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παραδείγματα Επεμβάσεων (με βάση EC8/ΚΑΝΕΠΕ) «ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» Σεισμική Ενίσχυση & Προσθήκη Μεταλλικού Ορόφου

25 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παραδείγματα Επεμβάσεων (με βάση EC8/ΚΑΝΕΠΕ) Καπναποθήκες Παπαστράτου (Αγρίνιο) Σεισμική Ενίσχυση & Αλλαγή Χρήσης παραδοχές αρχικής μελέτης: κατηγορία σκυροδέματος Β160 κατηγορία χάλυβα οπλισμού St-I σεισμικός συντελεστής ε=0.06 (Καν. 1959) 6 υπέργειοι όροφοι Στάθμηf cm (MPa) Υπόγειο15 Ισόγειο16 Α’ όροφος15 Β’ όροφος16 Γ’ όροφος17 Δ’ όροφος16 Ε’ όροφος17 Δώμα17 f sym (MPa)259 (f t /f y ) k > 1.15 ε uk > 7.5%

26 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παραδείγματα Επεμβάσεων (με βάση EC8/ΚΑΝΕΠΕ) Καπναποθήκες Παπαστράτου (Αγρίνιο) Σεισμική Ενίσχυση & Αλλαγή Χρήσης Αποκλίσεις από τις σύγχρονες αντιλήψεις ασυνέχειες στη μεταφορά των δυνάμεων "φυτευτά τοιχεία" "κοντά" δοκάρια ακανονικότητα καθ’ ύψος μή αντισεισμικές λεπτομέρειες όπλισης

27 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παραδείγματα Επεμβάσεων (με βάση EC8/ΚΑΝΕΠΕ) Καπναποθήκες Παπαστράτου (Αγρίνιο) Σεισμική Ενίσχυση & Αλλαγή Χρήσης Προβλεπόμενες Επεμβάσεις i. τοιχωματοποίηση πλαισίων στις θέσεις ασυνέχειας μεταφοράς δυνάμεων των υφιστάμενων τοιχωμάτων ii. επέκταση των διατομών των υφιστάμενων στύλων και δημιουργία αντισεισμικών λεπτομερειών στις θέσεις ασυνέχειας όπου προβλέπεται άνοιγμα iii. μανδύες σκυροδέματος προς αύξηση δυσκαμψίας και δημιουργία αντισεισμικών λεπτομερειών όπλισης στους πυρήνες ανελκυστήρων/κλιμακοστασίων iv. περίσφιγξη με μανδύα ινοπλισμένων πολυμερών (ΙΟΠ), η οποία σχεδιάστηκε προς αύξηση της πλαστιμότητας και της αντίστασης σε τέμνουσα, στα υπόλοιπα κρίσιμα δομικά στοιχεία

28 Καπναποθήκες Παπαστράτου (Αγρίνιο) Σεισμική Ενίσχυση & Αλλαγή Χρήσης Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παραδείγματα Επεμβάσεων (με βάση EC8/ΚΑΝΕΠΕ) Προσομοίωση: Λογισμικό : ANSRuop

29 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παραδείγματα Επεμβάσεων (με βάση EC8/ΚΑΝΕΠΕ) Καπναποθήκες Παπαστράτου (Αγρίνιο) Σεισμική Ενίσχυση & Αλλαγή Χρήσης Δυναμικά Χαρακτηριστικά

30 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παραδείγματα Επεμβάσεων (με βάση EC8/ΚΑΝΕΠΕ) Καπναποθήκες Παπαστράτου (Αγρίνιο) Σεισμική Ενίσχυση & Αλλαγή Χρήσης Θέσεις σχηματισμού Π.Α.

31 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παραδείγματα Επεμβάσεων (με βάση EC8/ΚΑΝΕΠΕ) Καπναποθήκες Παπαστράτου (Αγρίνιο) Σεισμική Ενίσχυση & Αλλαγή Χρήσης

32 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ειδικά Θέματα Ενίσχυση δοκού έναντι ορθής έντασης (Ms / My)(Ms / My) M s από 1.35∙G+1.50∙Q = -57.9 kNm

33 Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ειδικά Θέματα Ενίσχυση δοκού έναντι ορθής έντασης 70% μεγαλύτερη απαίτηση A s ΚΑΝΕΠΕ 8.2.1.3.(α).(i) "Η τεχνική δεν εφαρμόζεται σε περιοχές οι οποίες ενδέχεται να βρεθούν υπό θλιπτική καταπόνηση" κατασκευαστικές δυσκολίες

34 Αξονική Δύναμη προστιθέμενων στοιχείων - οιονεί σταδιακή δόμηση αμελώντας το ΔΝ s λαμβάνοντας υπόψη το ΔΝ s Ημερίδα: «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ειδικά Θέματα υπερτίμηση M y 20 ~ 35 % υπερτίμηση δυσκαμψίας 20 ~ 40 %


Κατέβασμα ppt "Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google