Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «Ο ρόλος των Επιμορφωτών B» www.epimorfosi.edu.gr www.epimorfosi.edu.gr www.epimorfosi.edu.gr Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «Ο ρόλος των Επιμορφωτών B» www.epimorfosi.edu.gr www.epimorfosi.edu.gr www.epimorfosi.edu.gr Παιδαγωγικό Ινστιτούτο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «Ο ρόλος των Επιμορφωτών B» www.epimorfosi.edu.gr www.epimorfosi.edu.gr www.epimorfosi.edu.gr Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Παναγιώτης Αναστασιάδης Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επιστημονικός Υπεύθυνος Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε Πανεπιστήμιο Κρήτης

2 1. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πλαίσιο Διαβούλευσης Ιούνιος – Σεπτέμβριος (2010) Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Διαβούλευση με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς

3 Το Πλαίσιο της Διαβούλευσης Το Πλαίσιο της Διαβούλευσης 1.Διαβούλευση με 70 εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς φορείς 2. Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών 32.000 Μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας 3. Πρόσκληση καλών διδακτικών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς για τη διαμόρφωση του περιεχομένου Λάβαμε 569 Διδακτικές Πρακτικές Οριστικοποίηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος ( Δεκέμβριος 2010) Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων (Οκτώβριος 2010) www.epimorfosi.edu.gr Έναρξη Επιμορφωτικού Προγράμματος ( Πιλοτικό Ιούνιος 2011)

4 2. Το Πλαίσιο αναφοράς του ΜΠΕ Φιλοσοφία -Αρχές Νέων Προγραμμάτων σπουδών Πλαίσιο Αναφοράς Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης www.epimorfosi.edu.gr 3 βασικές αρχές --Εφαρμογή στην τάξη / -Αναστοχασμός -Εκπαίδευση ενηλίκων -Εξαε Θεωρητικό Πλαίσιο Επιμόρφωσης Μελέτη Διερεύνησης Διαβούλευση Διεθνή / Ελληνική Εμπειρία

5 3. Ποιοι είμαστε εμείς – οι επιμορφωτές Β (500)? 8,80% 32,20% 56,40% 2,60%

6 0,20% 11% 53,40% 35,40%

7 37,40% 62,60%

8

9 Συμβατική Εξαε 140 ώρες E-learning (Χ) Πλατφόρμα Εκπαιδευτικό Υλικό Συμβουλευτική Υποστήριξη Αλληλεπίδραση Διαχείριση 4. Ο Ρόλος του Επιμορφωτή Β ως επιμορφούμενου Ο επιμορφωτής Β επιμορφώνεται Πρόσωπο με Πρόσωπο Συναντήσεις 60 ώρες Εκπόνηση δραστηριότητας αυτοαξιολόγησης και προετοιμασία Μικροδιδασκαλίας Μελέτη Εκπαιδευτικού υλικού Συμβουλευτική Υποστήριξη από τους Α1+Α2 προς τους Β - 2 ώρες/ εβδομάδα τηλ + - Ηλεκτρονική Επικοινωνία

10 Θεματικές Ενότητες της Επιμόρφωσης των Επ.Β Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης σας θα έχουμε διαπραγματευτεί Α. Σχέσεις/ Αναστοχασμός (13 δ.ω) 1. 1. Θέματα Διαμόρφωσης ομάδας: 4 δ.ω 2. 2. Ασκήσεις Ομάδας: 9 δ.ω Β. Σχέδια Διδασκαλίας/ Συνδιαμόρφωση - Αναστοχασμός 18 δ.ω (έμφαση: Αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση, παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, περιβαλλοντική προσέγγιση) Γ. Μικροδιδασκαλίες/Αναστοχασμός: 16 δ.ω Δ. ΤΠΕ 2 δ.ω Ε. Ρόλος Επιμορφωτή Β στην εξαε: 4 δ.ω Στ. Αξιολόγηση: 2 δ.ω Ζ. Εκπόνηση Γραπτής Εργασίας: 3 δ.ω

11 Επιτυχής Ολοκλήρωση Επιμόρφωσης Ποια είναι η αναγκαιότητα της διαδικασίας «επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης» των επιμορφωτών Β? Στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης σχεδιάζεται η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου επιμορφωτών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες που θα οδηγούν στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιμορφωτικής διαδικασίας. Η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες που θα οδηγούν στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιμορφωτικής διαδικασίας. Για αυτό τον λόγο η προϋπόθεση της «επιτυχούς ολοκλήρωσης» είχε συμπεριληφθεί στην δημόσια πρόσκληση στην οποία και ανταποκριθήκατε με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

12 Προϋποθέσεις για την «επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης» των επιμορφωτών Β Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης των Επιμορφωτών Β είναι οι εξής: 1.Φυσική παρουσία στο σύνολο της επιμορφωτικής διαδικασίας. Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο απουσιών για το σύνολο της επιμορφωτικής διαδικασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει για οποιονδήποτε λόγο τις 6 διδακτικές ώρες. 2. Εκπόνηση 1 ης Γραπτής εργασίας (επιτόπια): Κυριακή 5 Ιουνίου 15:30-17:00 Οι επιμορφωτές Β αξιολογούνται με Α ή Β ή Γ. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποτελεί πρόσθετο κριτήριο για την τελική κατάταξη των επιμορφωτών Β στο μητρώο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης. Οι επιμορφωτές Β αξιολογούνται με Α ή Β ή Γ. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποτελεί πρόσθετο κριτήριο για την τελική κατάταξη των επιμορφωτών Β στο μητρώο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης. 3. Οι επιμορφωτές Β συντάσσουν την 2η ατομική εργασία τους (από απόσταση), η εκπόνηση της οποίας έχει χαρακτήρα αυτοαξιολόγησης 4. Οι επιμορφωτές Β παρουσιάζουν την μικροδιδασκαλία τους (3 ο τριήμερο) στο πλαίσιο μιας αναστοχαστικής διαδικασίας. Προκειμένου ένας επιμορφωτής Β να λάβει την βεβαίωση «επιτυχούς ολοκλήρωσης » της επιμορφωτικής διαδικασίας και να ενταχθεί στο σχετικό μητρώο, θα πρέπει να ανταποκριθεί στο σύνολο και των 4 προϋποθέσεων όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω. Αν για οποιαδήποτε λόγο δεν μπορεί να ανταποκριθεί έστω και σε μια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις (1- 4), δεν θα μπορέσει να λάβει την «Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης». Σε αυτή την περίπτωση θα του δοθεί δυνατότητα να επαναλάβει το σύνολο του επιμορφωτικού προγράμματος των Επιμορφωτών Β σε επόμενη φάση με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις (1-4).

13 Επιμορφωτές Α1,Α2,Β – Κοινότητες Μάθησης Η επιμόρφωση μας είναι μια συνεχής διαδικασία Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν -Ημερίδες - Διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες από τον Ελληνικό και Διεθνή Χώρο -Βιωματικά Σεμινάρια -Αποκεντρωμένες επιμορφωτικές δράσεις σε επίπεδο δημοτικών επιμορφωτικών κέντρων Με την αξιοποίηση συνεργατικών περιβαλλόντων στο διαδίκτυο φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε κοινότητες μάθησης μεταξύ των επιμορφωτών του προγράμματος

14 Συμβατική Εξαε 146 ώρες E-learning Εκπαιδευτικό υλικό Πλατφόρμα Εκπαιδευτικό Υλικό Συμβουλευτική Υποστήριξη Αλληλεπίδραση Διαχείριση Συμβουλευτική Υποστήριξη Από τον Επ.Β Πρόσωπο με Πρόσωπο Συναντήσεις 54 ώρες Γραπτές Εργασίες 3 (1 επιτόπια) 5. Ο Ρόλος του Επιμορφωτή Β ως επιμορφωτή των εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται από τον επιμορφωτή Β Συμβουλευτική Υποστήριξη από τους Β προς τους εκπαιδευτικούς - 2 ώρες/ εβδομάδα τηλ + - Ηλεκτρονική Επικοινωνία

15 Οργανωτικά Θέματα 1. 1. Μετακινήσεις – Διαμονή 2. 2. Συμβάσεις – Αμοιβές 3. 3. ……

16


Κατέβασμα ppt "Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «Ο ρόλος των Επιμορφωτών B» www.epimorfosi.edu.gr www.epimorfosi.edu.gr www.epimorfosi.edu.gr Παιδαγωγικό Ινστιτούτο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google