Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ.

2 Κυριότερος Στόχος Η παροχή κινήτρων για ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων και δημιουργία νέων, η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής τους θέσης, η προώθηση της εξωστρέφειας, η μείωση της ανεργίας και γενικά η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και η επανεκκίνηση της οικονομίας. Μορφή Ενίσχυσης Η ενίσχυση παραχωρείται υπό την μορφή μη επιστρεπτέας χορηγίας η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό πάνω στο εγκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα και το ύψος και η ένταση της καθορίζονται στο κάθε Σχέδιο. Σχέδια Χορηγιών

3 Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 (Υλοποίηση μέχρι 31.03.2015) Επιχειρήσεις Νέες Θέσεις Χορηγία € (εκ.) Σχέδιο Ενίσχυσης της 325 520 18.4 Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Σχέδιο για Μεταποίηση/ 173 365 13.3 Εμπορία γεωργικών προϊόντων Σχέδια Επιχειρηματικότητας -Γυναικεία 114 285 3.3 -Νεανική 257 630 6.5 Σχέδιο Ενίσχυσης της 24 - 1.2 Επιχειρηματικής Καινοτομίας Σ Υ Ν Ο Λ Ο 893 1.800 42.7

4 Σχέδια Χορηγιών 2014-2020 Κύριες Κατηγορίες – Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχειρηματικότητα 63 εκατ. ευρώ Περιλαμβάνει €15 εκατ. για μεταποίηση/ εμπορία γεωργικών προϊόντων και €8 εκατ. για επενδύσεις στον οινοποιητικό τομέα Καινοτομία 30 εκατ. ευρώ Ενέργεια 53 εκατ. ευρώ

5 Σχέδιο για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα. Σχέδια Χορηγιών 2014-2020

6 Στόχος Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι: Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους. Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

7 Ένταση Ενίσχυσης - 50% επί του επιλέξιμου κόστους Μέγιστο Ποσό Χορηγίας - €200.000 ευρώ ανά επιχείρηση Χρηματοδότηση του Σχεδίου Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €17.7 εκατ. με δυνατότητα αύξησης κατά 20%. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 26 Μαρτίου 2015 μέχρι 22 Ιουνίου 2015 Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

8 Δικαιούχοι Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες: Παραγωγή πάγου Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων Βαφή Αυτοκινήτων Χημεία Τροφίμων & Ποτών Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής Σχεδίαση μόδας σχετικά με υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, έπιπλα Ατμοκαθαριστήρια/ Πλυντήρια Ρούχων Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων [τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ] Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

9 Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω: Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

10 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων 1 Κτήρια και Διαμόρφωση Χώρων 2 Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός 3 Μεταφορικά Μέσα 4 Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Πιστοποίηση Προϊόντων και Δαπάνες Διαπίστευσης 5 Προβολή / Προώθηση 6 Αμοιβές Συμβούλων

11 Κτήρια και Διαμόρφωση Χώρων Ανέγερση ή/και επέκταση ή/και διαμόρφωση κτηρίων και υποστατικών. Το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €700 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου σε περιπτώσεις ανέγερσης ή επέκτασης κτηρίων και τα €250 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου σε περιπτώσεις διαμόρφωσης κτηριακών εγκαταστάσεων. Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός Νέα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που εξυπηρετούν την παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο/ δοκιμές, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και την λειτουργία της επιχείρησης νοουμένου ότι βρίσκονται εντός του εργοστασιακού χώρου. Μεταφορικά μέσα διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής (περονοφόρα – forklifts). Νέα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης, λογισμικά κτλ. Νέα συστήματα αυτοματοποίησης όπως μέσα αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων, εξοπλισμός αποθηκευτικών χώρων, εντός της μονάδας. Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

12 Μεταφορικά Μέσα Αγορά καινούργιων εμπορικών μεταφορικών μέσων απαραίτητων για την διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων κτλ. που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης. Το επιλέξιμο κόστος για την αγορά των εμπορικών οχημάτων περιορίζεται στις €50.000. Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Πιστοποίηση Προϊόντων & Δαπάνες Διαπίστευσης Δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης. Δαπάνες που αφορούν συμβουλευτικές και εργαστηριακές υπηρεσίες για πιστοποίηση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων δαπανών για διακρίβωση οργάνων). Δαπάνες για προετοιμασία εργαστηρίων για διαπίστευση. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία αυτή ανέρχεται στις €10.000. Σημειώνεται ότι για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να παρουσιάζεται το Πιστοποιητικό Πιστοποίησης ή Διαπίστευσης (από Διαπιστευμένο Φορέα) ή άλλα παρόμοια παραστατικά όπως σχετική μελέτη, τεχνικός φάκελος κτλ. Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

13 Προβολή – Προώθηση Σχεδιασμός και εκτύπωση πληροφοριακού υλικού/ διαφημιστικών εντύπων και άλλων παρόμοιων δαπανών. Διαφήμιση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πχ. εφημερίδες, περιοδικά κτλ.) Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία αυτή ανέρχεται στις €10.000. Αμοιβές Συμβούλων Μελέτες για σκοπούς έρευνας αγοράς, ανάπτυξης προϊόντων κτλ. – ανώτατο ποσό μέχρι €6.000. Μελέτες βιωσιμότητας για σκοπούς του Σχεδίου – ανώτατο ποσό μέχρι €4.000. Σημειώνεται ότι για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να παρουσιαστούν αντίγραφα των σχετικών μελετών. Σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή της μελέτης βιωσιμότητας θα πρέπει να προσκομίζεται με την αίτηση. Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

14 Τεκμηρίωση Χρηματοδότησης Επενδυτικής Πρότασης Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή θα πρέπει να τεκμηριωθεί ως εξής: Βεβαίωση κατάθεσης στο όνομα της επιχείρησης ή των κύριων μετόχων Επιστολή ή/και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου Σε περίπτωση αδυναμίας της αιτήτριας επιχείρησης να τεκμηριώσει την ίδια συμμετοχή, αυτό θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται το αργότερο σε έξι μήνες από την ημερομηνία έγκρισης. Σε διαφορετική περίπτωση η έγκριση θα ακυρώνεται. Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

15 Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση των Προτάσεων Α. Οι προτάσεις με προτεινόμενες επενδύσεις μέχρι και €100.000 θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από Λειτουργούς της Υπηρεσίας και θα εγκρίνονται για χορηγία από τον αρμόδιο Διευθυντή εάν διαπιστώνεται ότι ικανοποιούν όλες τις τυπικές προϋποθέσεις, συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ότι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο Οδηγό του Σχεδίου. Β. Οι άλλες προτάσεις των επιχειρήσεων που αφορούν προτεινόμενες επενδύσεις πέραν των €100.000, θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στον Οδηγό. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν και συμπεριληφθούν στον κατάλογο των υποψηφίων για ένταξη τους στο Σχέδιο, θα είναι αυτές που θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής βαθμολογίας και θα καταχωρούνται με σειρά προτεραιότητας με κριτήριο το ύψος της συνολικής βαθμολογίας. Γ. Οι προτάσεις που τελικά θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα είναι σε πρώτη φάση αυτές που θα εγκρίνονται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και σε δεύτερη φάση οι υπόλοιπες με την ψηλότερη βαθμολογία, ακολουθώντας τον κατάλογο των υποψηφίων για ένταξη τους στο Σχέδιο μέχρι εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της δημόσιας χρηματοδότησης. Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

16 Υλοποίηση Επενδυτικού Έργου Οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν στην υλοποίηση των επενδύσεων τους μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους στο Υπουργείο, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και σύμφωνα πάντα με το επενδυτικό πρόγραμμα που δηλώνουν. Η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεων τους σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πρέπει να γίνεται μέσα σε χρονική περίοδο 24 μηνών που ακολουθεί την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επενδυτικών έργων θα γίνεται μέσω εκθέσεων προόδου (ενδιάμεση και τελική πιστοποίηση ολοκλήρωσης). Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των έργων θα γίνεται μέσω φυσικών και οικονομικών πιστοποιήσεων που θα διενεργούνται από Λειτουργούς της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

17 Τρόπος Καταβολής της Χορηγίας Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων Φάσεις Υλοποίησης Έργου Πιστοποιηθέν ΈργοΔημόσια Χρηματοδότηση Α ΦΑΣΗ Υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης Προκαταβολή που θα καλύπτει μέχρι 40% της εγκριμένης δημόσιας ενίσχυσης Β ΦΑΣΗ Μετά την υλοποίηση και πιστοποίηση δαπανών πέραν του 30% και μέχρι 60% του έργου Χορηγία που αντιστοιχεί στο πιστοποιημένο επιλέξιμο κόστος, αφαιρουμένης τυχόν προκαταβολής και νοουμένου ότι το ποσό της επιλέξιμης επένδυσης υπερβαίνει το κατώτατο όριο επένδυσης των €10.000 Γ ΦΑΣΗ Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, την επίτευξη των στόχων του και την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης Χορηγία επί του υπόλοιπου επιλέξιμου κόστους που υλοποιήθηκε και πιστοποιήθηκε

18 Βασικές Υποχρεώσεις Δικαιούχων Για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία της τελικής πιστοποίησης του έργου (τελική πληρωμή της χορηγίας) θα πρέπει: α) να διατηρούν σε λειτουργία την επιχείρηση τους β) να έχουν στη κατοχή τους τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιδοτηθεί Για το σκοπό αυτό θα υπογράφεται σχετική Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ των Δικαιούχων που θα ενταχθούν στο Σχέδιο και του ΥΕΕΒΤ, με την οποία κάθε μέρος θα αναλαμβάνει τις σχετικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων θα εγγυούνται δύο φυσικά πρόσωπα. Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

19 Σκοπός Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων και των γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στην χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο την δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Δικαίωμα Συμμετοχής Το Σχέδιο της Νεανικής Επιχειρηματικότητας καλύπτει νέους και νέες ηλικίας 20-40 ετών ενώ το Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας γυναίκες 18-55 ετών, που τους τελευταίους έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ήταν άνεργοι ή μισθωτοί δηλαδή δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

20 Χρηματοδότηση των Σχεδίων Τα Σχέδια συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. Για τη χρηματοδότηση των Σχεδίων κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €15.3 εκατ. με δυνατότητα αύξησης κατά 20%. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 12 & 16 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι 11 Μαΐου 2015

21 Οι ενδιαφερόμενοι που θα ενταχθούν στα Σχέδια υποχρεούνται όπως : Εγγραφούν ως αυτοεργοδοτούμενοι ή αν το επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και οι δικαιούχοι/ες μέτοχοι τους να δηλωθούν ως εργοδοτούμενοι/ες της εταιρείας τους. Σε περίπτωση εγγραφής εταιρείας να μετέχουν στο κεφάλαιο της σε ποσοστό τουλάχιστον 75% και να έχουν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας. Επιλέξιμες Δραστηριότητες Θεωρούνται όλες εξαιρουμένων αυτών που έχουν σχέση με τα πιο κάτω: 1. Την πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. 2. Τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 3. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) είναι επιλέξιμη δραστηριότητα εκτός για τα προϊόντα που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2. Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

22 Όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού και ποσοστό χρηματοδότησης Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

23 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και Ανώτατα Όρια Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

24 Τεκμηρίωση Χρηματοδότησης Επενδυτικής Πρότασης Η ίδια συμμετοχή, δηλαδή το υπόλοιπο ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης, θα πρέπει να τεκμηριωθεί ως εξής: 1. Βεβαίωση κατάθεσης 2. Συμφωνία δανείου με χρηματοπιστωτικό οργανισμό Σε περίπτωση αδυναμίας των αιτητών να τεκμηριώσουν την ίδια συμμετοχή, αυτό θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται το αργότερο σε έξι μήνες από την ημερομηνία έγκρισης. Σε διαφορετική περίπτωση η έγκριση θα ακυρώνεται. Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

25 Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

26 Υλοποίηση Επενδυτικού Έργου Οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να προχωρούν στην υλοποίηση των επενδύσεων τους μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους στο Υπουργείο, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και σύμφωνα πάντα με το επενδυτικό πρόγραμμα που δηλώνουν. Οποιεσδήποτε δαπάνες γίνονται πριν την υποβολή της αίτησης δεν είναι επιλέξιμες. Η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεων σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πρέπει να γίνεται εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επενδυτικών έργων θα γίνεται μέσω εκθέσεων προόδου (ενδιάμεση και τελική πιστοποίηση ολοκλήρωσης). Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των έργων θα γίνεται μέσω φυσικών και οικονομικών πιστοποιήσεων που θα διενεργούνται από Λειτουργούς της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

27 Τρόπος Καταβολής της Χορηγίας Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

28 Βασικές Υποχρεώσεις Νέων Επιχειρηματιών Για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία της τελικής πιστοποίησης του έργου (τελική πληρωμή της χορηγίας) θα πρέπει : Να διατηρήσουν σε λειτουργία την επιχείρηση τους Να έχουν στη κατοχή τους τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιδοτηθεί.

29 Στόχος Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων οινοποιείων και ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων μονάδων. Χρηματοδότηση του Σχεδίου Το Σχέδιο χρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) της Ε.Ε. Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου κατά την περίοδο 2014-2018 θα διατεθούν συνολικά €8 εκατ. Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα

30 Δικαίωμα Συμμετοχής Επιχειρήσεις που παράγουν ή /και εμπορεύονται αποκλειστικά τα προϊόντα που παράγουν οι εταίροι τους και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Δικαιούχοι Α: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/Ε. Δικαιούχοι Β: επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των €200εκ. Δικαιούχοι Γ: επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €200εκ.

31 Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα Προϋποθέσεις Συμμετοχής Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/έγγραφα κλπ που καθορίζονται στο έντυπο αίτησης και όπου απαιτείται, τεχνοοικονομική μελέτη που να έχει εκπονηθεί από επαγγελματικό γραφείο το οποίο ειδικεύεται στον τομέα αυτό. Η τεχνοοικονομική μελέτη είναι απαραίτητη για όλες τις νέες επιχειρήσεις και για υφιστάμενες όταν το επενδυτικό πρόγραμμα είναι πέραν των €100.000 ή περιλαμβάνει μετεγκατάσταση της μονάδας. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01). Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ανά προκήρυξη του Μέτρου ορίζεται στις €10.000 για την κατηγορία Δικαιούχων, στις €20.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Β και στις €50.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Γ.

32 Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα Επιλέξιμες Δαπάνες Η κατασκευή, η απόκτηση (συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης) ή η βελτίωση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Αγορά καινούριων μηχανημάτων, επίπλωσης, μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής και εμπορικών οχημάτων. Γενικά έξοδα όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων, κόστος εκπόνησης μελετών, απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών εκμετάλλευσης/χρήσης υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν τα υπό αναφορά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και συνολικά δεν θα υπερβαίνουν το 12% της αξίας τους.

33 Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή/και μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών δράσεων που αναφέρεται στη Συμφωνία Δημόσιας Ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμες. Στις περιπτώσεις δαπανών για σκοπούς ετοιμασίας τεχνοοικονομικών μελετών και αρχιτεκτονικών ή και άλλων σχετικών με τα κτίρια σχεδίων/μελετών, οι δαπάνες που τιμολογήθηκαν μετά την 01/10/2014 είναι επιλέξιμες. Ένταση Ενίσχυσης 40% επί του επιλέξιμου κόστους, για τους Δικαιούχους Α 20% επί του επιλέξιμου κόστους, για τους Δικαιούχους Β 15% επί του επιλέξιμου κόστους, για τους Δικαιούχους Γ

34 Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση Αιτήσεων Αιτήσεις που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά αξιολογούνται/ βαθμολογούνται από αρμόδια Επιτροπή με βάση καθορισμένα κριτήρια. Οι αιτήσεις που θα επιλεγούν και θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των υποψηφίων για ένταξη τους στο Μέτρο θα είναι αυτές που θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής βαθμολογίας και απαραίτητα θα έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία πέραν του 50% για κάθε ένα από τα κριτήρια. Στη συνέχεια θα καταχωρούνται με σειρά προτεραιότητας με κριτήριο το ύψος της συνολικής βαθμολογίας.

35 Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα Συμφωνία Δημόσιας Ενίσχυσης Για τις αιτήσεις που θα ενταχθούν στο Μέτρο θα υπογράφεται ΣΔΕ μεταξύ της επιχείρησης και του ΥΕΕΒΤ. Η επιχείρηση θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς και απαραίτητα πριν από την Υπογραφή της ΣΔΕ για το χρόνο υλοποίησης του εγκριμένου επενδυτικού της έργου και να υποβάλει τραπεζική εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του ΚΟΑΠ ύψους 5% επί του συνολικού ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων, η οποία θα λήγει 6 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης αλλά θα αποδεσμεύεται μετά την ημερομηνία της πληρωμής του υπολοίπου, νοουμένου ότι η επένδυση έχει ολοκληρωθεί.

36 Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα Καταβολή της Ενίσχυσης Η ενίσχυση καταβάλλεται μόλις εξακριβωθεί ότι μια μεμονωμένη επενδυτική δράση που καλύπτεται από την αίτηση, υλοποιήθηκε και ελέγχθηκε επί τόπου. Δύναται επίσης να καταβάλλεται προκαταβολή σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 50% της δημόσιας ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα υποβάλλει τραπεζική εγγύηση υπέρ του ΚΟΑΠ σε ποσοστό 110% του ύψους της προκαταβολής. Η εγγύηση προκαταβολής θα λήγει έξι μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης επενδύσεων. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 20 Απριλίου 2015 μέχρι 22 Μαΐου 2015

37 Σχέδια Χορηγιών του ΥΕΕΒΤ κατά τη περίοδο 2014-2020 Σχέδιο για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας Το Σχέδιο αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων, νεοσύστατων και άλλων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά καθώς και σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους. Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €18 εκατ. Περίοδος υποβολής αιτήσεων 1ης προκ.: 12 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 16 Μαρτίου 2015 Σχέδιο για τη Δημιουργία και Εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων Το Σχέδιο στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρήσεων ή και στην δημιουργία νέων μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν τουλάχιστον €15 εκατ. Αναμενόμενη περίοδος προκήρυξης: Β’ εξάμηνο 2015 Σχέδια Χορηγιών 2014-2020

38 Σχέδια Χορηγιών του ΥΕΕΒΤ κατά τη περίοδο 2014-2020 Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις» Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση, μεγάλης κλίμακας, κτιριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €15,3 εκατ. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 23 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της 1ης πρόσκλησης Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση, μεγάλης κλίμακας, υφιστάμενων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €16.5 εκατ. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 06 Απριλίου 2015 μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της 1ης πρόσκλησης Σχέδια Χορηγιών 2014-2020

39 Υπό μελέτη Σχέδια Χορηγιών που αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του 2015 Σχέδιο για Προώθηση της Δημιουργίας Εταιρικών Επιχειρηματικών Συμπράξεων (Clusters) Το Σχέδιο αποσκοπεί στην δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση μικρομεσαίων εταιρικών επιχειρηματικών συμπράξεων (clusters). Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το ΕΤΠΑ της Ε.Ε. και κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €3.5 εκατ. Σχέδιο Χορηγιών για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφορίας, για την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το ΕΤΠΑ της Ε.Ε. και κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €3.3 εκατ.

40 Σχέδια Χορηγιών 2014-2020 Πληροφορίες Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ www.mcit.gov.cy και να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στο τηλ. 22867100. www.mcit.gov.cy

41 Σχέδια Χορηγιών 2014-2020 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Χρίστος Φωτιάδης Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google