Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σκάλκος Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (οικονομικές μονάδες)
3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (οικονομικές μονάδες) ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ: Α. Αντικείμενο απασχόλησης: Ποιο το είδος δραστηριότητας (γεωργία, μεταποίηση, εμπορία, παροχή υπηρεσιών κ.α.) Β. Επιδιωκόμενο σκοπό: Ποιος ο βασικός σκοπός (η κερδοφορία, η παροχή κοινωνικού αγαθού στους πολίτες, Γ. Νομική Υπόσταση: Με βάση το καθεστώς ιδιοκτησίας [φυσικό πρόσωπο, μέτοχοι σε εταιρεία με νομική υπόσταση (Ν.Π.Ι.Δ.), το δημόσιο (Ν.Π.Δ.Δ.)] Δ. Νομική μορφή: Για κερδοσκοπικές επιχειρήσεις Ε. Μορφή ιδιοκτησίας: Με βάση την προέλευση ιδιοκτησίας (ιδιωτικές, δημόσιες, δημοτικές, μικτές επιχειρήσεις) ΣΤ. Προέλευση ιδιοκτησίας: Βάσει τόπου εγκατάστασης (ελληνικές, πολυεθνικές) Ζ. Βάσει μεγέθους: Βάσει αριθμού εργαζομένων (ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ Α) ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ Α) ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: απασχόληση με την συγκέντρωση, εξόρυξη, και διάθεση αγαθών που υπάρχουν, ή αναπτύσσονται στην φύση. 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ): απασχόληση με την επεξεργασία, μεταποίηση πρώτων υλών (πρωτογενή, ή ημι-επεξεργασμένα αγαθά). 3. ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ): παροχή (εμπορία) των προϊόντων πρωτογενούς / δευτερογενούς παραγωγής. Μικτές επιχειρήσεις: πολλές επιχειρ. δευτερογενούς παρ. που έχουν και εμπορικό τμήμα (τριτογενούς παραγωγής) 4. ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: παροχής υπηρεσιών π.χ. τραπεζικών (τράπεζες), υγείας (νοσοκομεία), συμβουλευτικών (σύμβουλοι επιχ.), εξειδικευμένων υπηρ. (λογιστικά, δικηγορικά γραφεία ) κ.α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: φρουτοπαραγωγικές, οπωρολαχανικά, βαμβακοπαραγωγή, παραγωγή καπνού κ.α. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ: βοοτροφικές, χοιροτροφικές, πτηνοτροφικές κ.α. ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ: εκμετάλλευση των δασών ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ: ιχθυοκαλλιέργειες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ: εξόρυξη μαρμάρων, μεταλλεία κ.α. ΛΟΙΠΕΣ: εκτροφή στρουθοκαμήλων, μελισσοκομεία κ.α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει αντικειμένου)

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ (βάσει ταξινόμησης ΕΣΥΕ: Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος): 20: Είδη διατροφής 21: Ποτά 22: Είδη καπνού 23: Είδη υφαντισμού 24: Είδη ένδυσης υπόδησης 25: Είδη ξύλου, φελλού 26: Έπιπλα 27: Είδη χαρτιού 28: Εκτυπώσεις, εκδόσεις 29: Είδη δέρματος, γουναρικά 30: Ελαστικά, πλαστικά 31: Χημικές ουσίες 32:Είδη πετρελαίου, άνθρακα 33: Μη μεταλλικά ορυκτά 34: Βασικές Μεταλλουργίες 35: Προϊόντα μετάλλου 36: Μηχανές και συσκευές (πλην ηλεκτρ. & μεταφοράς) 37: Ηλεκτρικές μηχανές & συσκευές 38: Μεταφορικά μέσα 39: Διάφορες ειδικότητες Κάθε ειδικότητα υποδιαιρείται σε επιμέρους π.χ. 20.1, 20.2 κ.α. Οι κωδικοί εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες ειδικότητες π.χ. τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής κ.α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσεια αντικεμένου)ι

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: . Τράπεζες . Ασφαλιστικές εταιρείες . Επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών . Τουριστικές επιχειρήσεις . Νοσοκομεία . Δημόσια Διοίκηση . Επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης . Διάφορες επιχειρήσεις (θεατρικές, κινηματογραφικές, αναψυχής κ.α.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει αντικειμένου)

9 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ Β) ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ Β) ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Με βάση τον ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ διακρίνονται σε: Α) Επιχειρήσεις (οικονομικές μονάδες) με ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) Β) Επιχειρήσεις (οικονομικές μονάδες) με ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ (κερδοφόρες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα…) η πλειοψηφία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (< 95%), με βασικό σκοπό το κέρδος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες (βάσει ισοζυγίου εσόδων εξόδων): ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΕΣ: λειτουργούν με σκοπό την επίτευξη του σκοπού της ίδρυσης τους, όμως πάντοτε ρυθμίζοντας τα ετήσια έξοδα να είναι ίσα με τα ετήσια έσοδα Έσοδα = Έξοδα Π.χ. ορφανοτροφεία, γηροκομεία, σωματεία κ.α. 2. ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: λειτουργούν με στόχο την επίτευξη του σκοπού ίδρυσης τους, έχοντας σχεδόν κάθε χρόνο μεγαλύτερα έσοδα από τα έξοδα. Το οικονομικό πλεόνασμα διατίθεται στην οικ. μονάδα (όχι στους μετόχους!!) για επιπλέον ανάγκες επέκτασης, επάνδρωσης, ανάπτυξης κ.α.. Έσοδα > Έξοδα Π.χ. ΔΕΗ (σήμερα), δημόσιες επιχειρήσεις - ΔΕΚΟ (όπως θα έπρεπε να λειτουργούν!) 3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ: λειτουργούν για την επίτευξη του σκοπού ίδρυσης μέσω της πώλησης παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, έχοντας όμως πάντοτε λιγότερα έσοδα από τα έξοδα, τα οποία και συμπληρώνονται από προκαθορισμένη κρατική ετήσια επιχορήγηση π.χ. επιχορηγούμενα σωματεία, επιμελητήρια, θεατρικοί οργανισμοί . Οι σημερινές ΔΕΚΟ στην Ελλάδα!! (βασικός παράγων κρατικού ελλείμματος) . Τα ελληνικά Πανεπιστήμια: με αποκλειστική επιχορήγηση (σε άλλες χώρες, το % επιχορήγησης βάσει των εσόδων του ιδρύματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει επιδ. σκοπού)

11 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ Γ) ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ (προσωπικότητας)
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ Γ) ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ (προσωπικότητας) Η βασική διάκριση διαχωρίζει τις επιχειρήσεις σε: Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ατομικές επιχειρήσεις): βάσει του δικαιώματος του κάθε ατόμου (έλληνα πολίτη) στο «δικαιοπρακτείν», υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 34 του αστικού κώδικα Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (με νομική υπόσταση): ένα ή δύο πρόσωπα (ή και νομικό πρόσωπο) ιδρύουν ένα νέο νομικό πρόσωπο ήτοι μία επιχείρηση (της οποίας είναι μέτοχοι, ιδιοκτήτες). Τα νομικά πρόσωπα διοικούνται και εκπροσωπούνται από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα. Διακρίνονται σε: Β.1. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.): με την σύμπραξη (συμμετοχή) του κράτους Β.2. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.): με την σύμπραξη ιδιωτικών φορέων, προσώπων, σωματείων κ.α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) Ν.Π.Δ.Δ.
Εξυπηρετείται συνήθως (με την δημιουργία της επιχείρησης) ένα λειτούργημα προς τους πολίτες, η τα μέλη της επιχείρησης π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, εκπαίδευση Βασικός μέτοχος (συνήθως μοναδικός) είναι το κράτος, ή το κράτος συμπράττει για την σύσταση των Ν.Π.Δ.Δ. π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ, Πανεπιστήμια, ΕΟΤ, κ.α. Σε περιπτώσει όπου ιδιώτες συμπράττουν για την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους (π.χ. κλαδικές ομάδες επιχειρηματιών) «περιβάλλονται» τον τύπο του νόμου και «μετασχηματίζονται» σε Ν.Π.Δ.Δ. εφ’ όσον δέχονται να λειτουργούν κάτω από την «στενή» εποπτεία του κράτους. Σε αυτή την περίπτωση τα κεφάλαια ίδρυσης και λειτουργίας προέρχονται συνήθως από τους ιδιώτες (χωρίς να είναι βέβαιη η κρατική επιχορήγηση…..) Τέτοια Ν.Π.Δ.Δ. μεταξύ άλλων είναι: . Τα επιμελητήρια (βιομηχανικά – ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, εμπορικά κ.α.) . Οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, φαρμακευτικοί κ.α.) . Διάφορα σωματεία Ν.Π.Δ.Δ. . Όλα τα θρησκευτικά ιδρύματα (αρχιεπισκοπή) . Φιλανθρωπικά ιδρύματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής προσωπικότητας)

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) Ν.Π.Ι.Δ.
Τα Ν.Π.Ι.Δ. διακρίνονται σε: ΣΩΜΑΤΕΙΑ: με εκούσια μη κερδοσκοπική ένωση πολλών φυσικών προσώπων, με σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριμένου σκοπού προς τα μέλη ΕΤΑΙΡΙΕΣ: με εκούσια κερδοσκοπική ένωση δύο η περισσοτέρων προσώπων, για την επίτευξη συγκεκριμένων διαρκών σκοπών ΙΔΡΥΜΑΤΑ: με προσφορά περιουσίας που έχει διατεθεί προς εξυπηρέτηση ορισμένου διαρκούς σκοπού ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΑΝΩΝ: με την σύσταση επιτροπής που λειτουργεί παροδικά όσο διαρκεί ο έρανος (σκοπός μη διαρκής) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής προσωπικότητας)

14 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ Δ) ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ Δ) ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Διάκριση για κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: Σημαντικός παράγων επιλογής είδους ίδρυσης: Η προσωπική ευθύνη (της προσωπικής περιουσίας) του εταίρου – μετόχου για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης Διάκριση σε δύο είδη επιχειρήσεων: Α) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ο επιχειρηματίας ΕΊΝΑΙ ΕΝΑΣ και ταυτίζεται με την επιχείρηση (μικρή δραστηριότητα). Ο επιχειρηματίας ευθύνεται ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του για χρέη και υποχρεώσεις της επιχείρησης του Β) ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ (συλλογικές) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: με την συνεργασία δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή φορέων για την επίτευξη κοινών αποτελεσμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, που ευθύνονται μέσω των περιουσιών τους για τις υποχρεώσεις και τις οφειλές της εταιρίας Β) ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέσω των κεφαλαίων που καταβάλλουν. Οι ευθύνες των εταίρων (μετόχων) για τις υποχρεώσεις και οφειλές της εταιρίας περιορίζονται μέχρι του κατατεθειμένου κεφαλαίου εκάστου μετόχου. Γ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (συνεταιρισμοί): είναι οι συνεταιρισμοί, και οι διάφοροι σύλλογοι, σωματεία, ερανικές επιτροπές. Σκοπό έχουν την εκπλήρωση σκοπών – συμφερόντων των συνεταίρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής μορφής)

16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής μορφής)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (προσωπικές εταιρίες) ΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ προς εταιρία ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ Συνήθως για οικογενειακές επιχειρήσεις (με μέλη οικογενείας) Αδύνατη αποχώρηση ή είσοδος νέου χωρίς την έγκριση των υπολοίπων Όλοι ευθύνονται από κοινού με όλη την περιουσία τους ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ Κατά βάση προσωπική εταιρία Ένας τουλάχιστον είναι ομόρρυθμος (ευθύνεται προσωπικά και απεριόριστα), ενώ ένας τουλάχιστον ετερόρρυθμος (ευθύνη μέχρι του ποσού καταβολής) ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ & ΑΦΑΝΗΣ Ένας εταίρος εμφανής & διαχειριστής, αναπτύσσει δραστηριότητα, οι υπόλοιποι καλούνται αφανείς Η ευθύνη ανήκει στον διαχειριστή (εμφανή εταίρο) ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ Συνεκμετάλλευση πλοίου Ιδιαίτερο σχήμα: συμμετοχή ΜΟΝΟΝ των συμπλοιοκτητών Όλοι υπεύθυνοι βάσει του ποσοστού συμμετοχής (τα πλοία ασφαλίζονται και έτσι δεν δημιουργούν υποχρεώσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής μορφής)

17 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής μορφής)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (εταιρίες κεφαλαίου) Δύο κατηγορίες: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Εν μέρει προσωπικό και εν μέρει κεφαλαιακό χαρακτήρα (μικρότερη από την Α.Ε.) ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ: μέχρι του ποσού καταβολής κεφαλαίου εκάστου (κεφαλαιακός) ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ μέτοχοι δικαίωμα συμμετοχής στην διαχείριση εταιρίας (προσωπικός) Κεφάλαιο: εταιρικά μερίδια (δύσκολα μεταβιβαζόμενα), Ελάχιστο κεφάλαιο: (ήταν ) Καθορισμένη έδρα, ιθαγένεια Σύνταξη καταστατικού, καταβολή κεφαλαίου ΔΙΟΙΚΗΣΗ: από Συνέλευση των εταίρων & διαχειριστές ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ: από Γενική Συνέλευση μετόχων, Διοικ. Συμβούλιο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΕΓΧΟΣ (ετήσιος): από εγκεκριμένους ορκωτούς λογιστές ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Απαιτούμενο κεφάλαιο: ευρώ Κεφάλαιο: μετοχές των μετόχων (ονομαστικές ή ανώνυμες), εύκολα μεταβιβαζόμενες Ορισμός έδρας και ιθαγένειας Για την ίδρυση απαιτείται: α) σύνταξη καταστατικού, β) καταβολή κεφαλαίου, γ) απόφαση Υπουργείου Εμπορίου, για άδεια σύστασης της Α.Ε. Το καταστατικό: η ταυτότητα της εταιρίας Υψηλό ετήσιο κόστος διαχειριστικής λειτουργίας της Α.Ε.: χρήση λογιστή, ορκωτών, δημοσιεύσεις, παράβολα κ.α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής μορφής)

18 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής μορφής)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (καταστατικό Α.Ε.) Το καταστατικό της Α.Ε. (νομικό, επίσημο βάσει νόμου έγγραφο) περιλαμβάνει: 1. Αντικείμενο δραστηριότητας εταιρίας 2. Έδρα της εταιρίας 3. Διάρκεια λειτουργίας 4. Την σύνταξη ισολογισμών & διανομή κερδών 5. Τα μετοχικό κεφάλαιο & τον τύπο μετοχών 6. Τους μετόχους και τα κεφάλαια τους 7. Τις αρμοδιότητες της Γ.Σ. των μετόχων 8. Τους ελεγκτές της εταιρίας 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), και τις αρμοδιότητες του 10. Την διάλυση της εταιρίας και τον τρόπο διανομής της περιουσίας 11. Άλλες διευκρινήσεις σχετικά με την λειτουργία και διαχείριση της εταιρίας Στην πλέον προηγμένη μορφή Α.Ε. ανήκουν οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) εταιρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής μορφής)

19 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής μορφής)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (όροι εισόδου στο ΧΑΑ) Οι όροι είναι οι ακόλουθοι: Να υπάρχει κατατεθειμένο μετοχικό κεφάλαιο (και καθαρή θέση) τουλάχιστον ευρώ Να έχει μετόχους σε ευρεία ομάδα επενδυτικού κοινού Να έχει εγκριθεί η είσοδος της εταιρίας και των μετόχων της από την αρμόδια επιτροπή κεφαλαιαγοράς του Χ.Α.Α. (ύστερα από ελέγχους όλων των στοιχείων) ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ: Να εμφανίζει ικανά, και ικανοποιητικά κέρδη τα τελευταία 5 διαχειριστικά έτη Άλλα στοιχεία των Χρηματιστηριακών Εταιρειών: Με την είσοδο στην ΧΑΑ αυξάνει ο αριθμός των μετοχών, και ένα ποσοστό αυτών πωλείται στο κοινό Στη συνέχεια η αξία κάθε μετοχής καθορίζεται χρηματιστηριακά (βάσει ζήτησης και άλλων παραμέτρων) Οι μετοχές αγοράζονται και πωλούνται μέσω χρηματιστηρίου Κάθε εταιρία μπορεί να είναι εισηγμένη σε περισσότερα του ενός χρηματιστήρια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής μορφής)

20 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής μορφής)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Συλλογικές: Συνεταιρισμοί) Στους συνεταιρισμούς μέλη μπορούν εύκολα να εγγράφονται και να διαγράφονται με αντίστοιχη αυξομείωση κεφαλαίου. Οι συνήθεις συνεταιρισμοί είναι: Προμηθευτικοί: αγορά από κοινού υλικών (για τα μέλη) σε καλύτερες τιμές Καταναλωτικοί: για την αγορά καταναλωτικών ειδών (για τα μέλη) σε ελκυστικές τιμές Οικοδομικοί: για την αγορά (για τα μέλη) έκτασης που θα χρησιμοποιηθεί από κοινού Γεωργικοί / κτηνοτροφικοί: για την συλλογική εκμετάλλευση των παραγομένων προϊόντων Αποτελούν βασικό επιτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης στην Ευρώπη: π.χ. Frieshland – ΝΟΥΝΟΥ (πολυεθνική, με μετόχους συνεταιρισμούς κτηνοτρόφων της Ολλανδίας Συνεταιριστικές τράπεζες Γαλλίας Credit Agricole (ιδιοκτήτης της Εμπορικής τράπεζας της Ελλάδος) Στην Ελλάδα αποτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης λόγω: . Αδυναμίας χρηστής διαχείρισης και διοίκησης των συνεταιριστών . Πολιτικών παρεμβάσεων στην διοίκηση των συνεταιρισμών (προσλήψεις κ.α.) . Έλλειψη ικανών, εκπαιδευμένων στελεχών με την απαραίτητη τεχνογνωσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει νομικής μορφής)

21 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ E) ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΦΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ανάλογα με την φύση του ιδρυτή & ιδιοκτήτη της εταιρίας: Α) ΙΔΙΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: ιδιώτες ή Ν.Π.Ι.Δ. οι ιδιοκτήτες, λειτουργούν βάσει αρχών ιδιωτικού δικαίου, ευελιξία, και ανεξαρτησία, βασικός στόχος το κέρδος [ατομικές εταιρίες / εταιρικές] Β) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: το δημόσιο, ή Ν.Π.Δ.Δ., ή οι δημόσιες επιχειρήσεις Ν.Π.Ι.Δ. οι ιδιοκτήτες Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: οι δήμοι (ή κοινότητες) οι ιδιοκτήτες, μορφή Ν.Π.Ι.Δ., εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών Δ) ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: συμμετοχή δημοσίου και ιδιωτών, μορφή Α.Ε., κάλυψη κοινωνικών αναγκών, δυνατότητα παραγωγής κέρδους και κατανομή στους μετόχους . ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΩΝ [Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ:. η νέα μορφή)]: μορφή μικτής εταιρίας για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου (το δημόσιο συμμετέχει με την παραχώρηση υποδομών, και ο\ ιδιώτης συμμετέχει με κεφάλαιο) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

22 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει μορφής ιδιοκτησίας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΦΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ το δημόσιο, ή Ν.Π.Δ.Δ., ή οι δημόσιες επιχειρήσεις Ν.Π.Ι.Δ. οι ιδιοκτήτες . Η πλειοψηφία είναι Ν.Π.Δ.Δ., αλλά και κάποιες Ν.Π.Ι.Δ. . Παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο: Νερό (ΕΥΔΑΠ), υγειά (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ), παιδεία (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ): Ν.Π.Δ.Δ. Ρεύμα (ΔΕΗ): Ν.Π.Ι.Δ. . Υλοποίηση μεγάλων έργων κοινωνικού ενδιαφέροντος με μακροχρόνια κοινωνικά οφέλη ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΕΚΟ (αστικές συγκοινωνίες, Ελληνικά Πετρέλαια, μετρό κ.α.): Ν.Π.Ι.Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει μορφής ιδιοκτησίας)

23 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει μορφής ιδιοκτησίας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΦΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: . Αποτελούν συνήθως ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ στον κλάδο τους (π.χ. αστικές συγκοινωνίες) . ΤΥΧΟΝ πλεονάσματα χρησιμοποιούνται πίσω στην επιχείρηση και επανεπενδύονται π.χ. μοντέλο Ευρωπαϊκών χωρών . ΤΥΧΟΝ ελλείμματα, καλύπτονται από το κράτος (σύνηθες για το ελληνικό μοντέλο): κακή διαχείριση, άστοχες προβλέψεις, κομματισμός και πολιτικές παρεμβάσεις . Οι ελλειμματικές δημόσιες εταιρίες (προβληματικές): ανήκαν σε ιδιότυπο καθεστώς «εξυγίανσης): ακατάλληλο και αναποτελεσματικό . Οι ελλειμματικές δημόσιες εταιρίες (προβληματικές): βάσει Δ.Ν.Τ. ή θα κλείσουν, ή θα πωληθούν σε ιδιώτες (π.χ. ΔΕΗ, ΟΣΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Α) Αποκεντρωμένες επιχειρήσεις (άμεση κρατική παρέμβαση): Εθνικό τυπογραφείο, ΑΕΙ Β) Αυτόνομοι οργανισμοί (έμμεση κρατική παρέμβαση): Ε.Λ.Τ.Α., ΗΛΠΑΠ, ΟΣΕ, ΔΕΠ [η ΕΤΒΑ ανήκει πλέον στη Τράπεζα Πειραιώς], ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει μορφής ιδιοκτησίας)

24 Συμμετοχή κράτους και ιδιωτών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΦΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συμμετοχή κράτους και ιδιωτών Συνήθης μορφή η Α.Ε. Συμμετοχή δημοσίου: α) βάσει καταβολής κεφαλαίου (ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα) β) βάσει παραχώρησης προνομίων (αεροδρόμιο Ελ. Βεν.) β) βάσει παραχώρησης υποδομών (νέα μορφή) Πιθανή συμμετοχή του δημοσίου στη διοίκηση (προς διαφύλαξη του κοινωνικού χαρακτήρα του παρεχομένου αγαθού) Μεταφορά κερδών προς το δημόσιο αν υπάρχουν Απολαβή ειδικών κριτηρίων δημόσιου χαρακτήρα (αν υφίστανται) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΟΤΕ: Δημόσιο + Deutsche Telecom ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δημόσιο + Hochtief (υλοποίηση αεροδρομίου από Γερμ. Εταιρία, συνεκμετάλλευση για 30 χρόνια) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ: το νέο μοντέλο που επιδιώκεται για την εκμετάλλευση υποδομών π.χ. ολυμπιακών έργων κ.α…ΣΔΙΤ….. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει μορφής ιδιοκτησίας)

25 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤ) ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤ) ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Κατηγοριοποίηση βάσει του τόπου εγκατάστασης και των χωρικών ορίων μέσα στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρία: Α) ΕΘΝΙΚΕΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ) ΕΤΑΙΡΙΕΣ: Η ίδρυση και η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Ελλάδα. Η εταιρία δραστηριοποιείται μέσα στο σύνορα της χώρας Β) ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: Η ίδρυση και η έδρα της «μητρικής» εταιρίας βρίσκεται σε κάποια χώρα (συνήθως μεγάλη χώρα) Η εταιρία δραστηριοποιείται και εκτός συνόρων της «μητρικής» χώρας σε άλλες χώρες σε άλλες Ηπείρους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

26 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει προέλευσης ιδιοκτησίας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πρόκειται για επιχειρήσεις ΣΥΝΗΘΩΣ από ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, (Αγγλία, Γαλλία) Αναπτύχθηκαν από τους Αμερικανούς κυρίως μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο (ανασυγκρότηση της Ευρώπης μέσω Αμερικανικής βοήθειας, σχέδιο Marshal) Δημιουργούνται βάσει δημιουργίας ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ εταιριών σε κάθε χώρα, με σκοπό: . Εκμετάλλευση νέων αγορών (αύξηση τζίρου, κερδοφορίας) . Εκμετάλλευση πρώτων υλών (π.χ. μεταλλεύματα, γεωργικά προϊόντα) . Εκμετάλλευση χαμηλού εργατικού κόστους (π.χ. εργοστάσια στην Κίνα) . Εκμετάλλευση διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων κρατικών (επιδοτήσεις π.χ. από Ε.Ε.), η τραπεζικών (διαθέσιμα δάνεια επενδύσεων) Η εγκατάσταση σε ΝΕΑ ΧΩΡΑ απαιτεί πρωτίστως σήμερα: . ΙΚΑΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ . ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: φόρων, γραφειοκρατίας, υποδομών, τηλεπικοινωνιών . ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΓΟΡΑ: στην ευρύτερη περιοχή – ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει προέλευσης ιδιοκτησίας)

27 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει προέλευσης ιδιοκτησίας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πλεονεκτήματα για την χώρα εγκατάστασης: . Αύξηση απασχόλησης . Εισροή κεφαλαίων, δημιουργία πλούτου εντός της χώρας (π.χ. φόροι….στην Ελλάδα: 45%, στην Ευρώπη: 25%.....) . Αύξηση παραγωγής και εξαγωγών (συνδρομή στον πλούτο της χώρας) . Εισροή τεχνογνωσίας (π.χ. Management), και σύγχρονων τεχνολογιών (νέοι μέθοδοι παραγωγής, σύγχρονοι εξοπλισμοί, αύξηση εθνικού ποιοτικού επιπέδου παραγωγής) . Πιθανή πτώση τιμών παραγομένων προϊόντων (λόγω τοπικής παραγωγής, και παραγωγής ικανών ποσοτήτων) Μειονεκτήματα για την χώρα εγκατάστασης: . Δημιουργία τοπικών μονοπωλίων από την επικράτηση πολυεθνικής στην τοπική αγορά . Αλλαγή καταναλωτικών προτύπων (με την επιβολή προτύπων άλλων χωρών π.χ ουίσκυ) . Υψηλός, ανυπέρβλητος ανταγωνισμός για τις τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου (π.χ τρόφιμα τοπικών εταιριών, ανταγωνιστικά προϊόντων της Procter & Gamble Hellas) . Ευκολία (πιθανότητα) φυγής από την χώρα με αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία (ανεργία, εγκατάλειψη υποδομών κ.α.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει προέλευσης ιδιοκτησίας)

28 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει προέλευσης ιδιοκτησίας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ Σημαντική δραστηριοποίηση σε Βαλκάνια τα τελευταία 20 χρόνια (μετά την πτώση του ανατολικού μπλοκ): . Τράπεζες . Εταιρίες τροφίμων . Εταιρίες ένδυσης (από Β. Ελλάδα) . ‘Άλλες μεταποιητικές εταιρίες π.χ. Γερμανός μπαταρίες ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ … που σήμερα φεύγουν από την Ελλάδα!!: ΤΡΟΦΙΜΩΝ: VIVARTIA (όμιλος εταιριών της Marfin Invest group: Goody’s, Δέλτα, Χρυσή Ζύμη, Μπάρμπα Στάθης, η παλιά Chipita κ.α.) ΦΑΓΕ: εργοστάσιο στην Αμερική (τα τελευταία χρόνια) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (3Ε): αναψυκτικά και μερικά ποτά…….. ΆΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: ΤΙΤΑΝ: τσιμέντα ΤΡΑΠΕΖΕΣ: π.χ. Εθνική (σε χρημ. Νέας Υόρκης, Finansbank Τουρκίας, Vojrodjanska banka Σερβίας) Εκμετάλλευση τοπικών αγορών Εκμετάλλευση φθηνού, ικανού εργατικού δυναμικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει προέλευσης ιδιοκτησίας)

29 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ Ζ). ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ Ζ). ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Micro – companies: 1-10 employees Μικρή επιχείρηση (οικοτεχνία): 1 – 5 εργαζομένους Very small – companies: employees Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ): 5-50 εργαζομένους (99% των ελ. Επιχ.) Small and Medium enterprises (SMEs): employees Μεσαία Επιχείρηση: 50 – 250 Μεγάλη επιχείρηση: 250 - Αντιστοίχηση (μη συμβατή..)** ** Δημιουργία λάθους (ελληνικού) μοντέλου τα τελευταία 35 χρόνια: . Μικρές επιχειρήσεις χωρίς αποτελεσματική δυνατότητα ανάπτυξης . Δραστηριοποιούμενες σε τοπικό επίπεδο μόνον . Λόγω μικρού μεγέθους, αδυναμία: α) πρόσληψης στελεχών, β) απόκτησης γνώσης, τεχνογνωσίας, γ) εφαρμογής καινοτομιών . Ταυτοποίηση ιδιοκτήτη με διευθυντή, υπεύθυνο παραγωγής κ.α. . ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ! ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ευκολία ίδρυσης και λειτουργίας (κάθε έλληνας μη δημ. Υπάλληλος) Ευελιξία στο αντικείμενο εργασιών Ανεξαρτησία λειτουργίας και ανάπτυξης Αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις (καλή, απευθείας σχέση με εργαζόμενους) Δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας Εκμετάλλευση πόρων και δημιουργία πλούτου σε τοπικό επίπεδο Δημιουργία πολλαπλασιαστικών οφελών σε τοπικό επίπεδο (δημιουργία τοπικών προϊόντων, παραγωγή εξειδικευμένων εργαζομένων, και εν δυνάμει επιχειρηματιών κ.α.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει μεγέθους)

31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (επιχειρήσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (πολλαπλά των πλεονεκτημάτων) Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού Έλλειψη τεχνογνωσίας (ιδιοκτήτης χωρίς Πανεπιστημιακή εκπαίδευση….και χωρίς διάθεση να μάθει!!!!): τυπικός έλληνας παντογνώστης!! Έλλειψη κεφαλαίων (περιορισμένη δυνατότητα διασφάλισης κεφαλαίων για ανάπτυξη, αύξηση τζίρου, επέκταση, εφαρμογή νέων παραγωγικών μεθόδων) Έλλειψη έρευνας και καινοτομίας (για την δημιουργία νέων, καινοτόμων προϊόντων, θέσπιση νέων τεχνολογιών και μεθόδων) Εντατική χρήση εργασίας (υψηλό ποσοστό εργατικού κόστους) Ανεπάρκεια στην χρήση marketing, και προωθητικών ενεργειών (διαφήμιση) Μικρό ποσοστό επιβίωσης πέραν της 5ετίας, μεγάλο (περίπου 85%) ποσοστό (έλλειψη αποτελεσματική διοίκησης και διαχείρισης, και τεχνογνωσίας) Έλλειψη δραστηριοτήτων εκτός χώρας (εξαγωγές) …… μη βιωσιμότητα σήμερα! Έλλειψη αποτελεσματικής, συνεχούς πληροφόρησης (για τα δρώμενα του κλάδου διεθνώς) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (βάσει μεγέθους)

32 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ανασκόπηση)
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ανασκόπηση) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google