Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015 ΤΜΗΜΑ ΑΤ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

2 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση του αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου.

3 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευσή του, τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα: να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής του (δρυμοί, βιότοποι..) να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων (προετοιμασία εδάφους, σπορά, λίπανση, άρδευση, καλλιέργεια, συλλογή, αποθήκευση, συντήρηση..) να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της παραγωγής που θα καλλιεργήσει, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού, του μεγέθους και της θέσης της επιχείρησης να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άροσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές εργασίες κατεργασίας και συντήρησης του εδάφους

4 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
να επιλέγει και να αγοράζει τύπους και ποσότητες από σπόρους ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με συμβατικές κυρίως μεθόδους να εκτελεί βασικές εργασίες λίπανσης να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα κατεργασίας εδάφους να εκτελεί βασικές εργασίες εκτροφής των παραγωγικών αγροτικών ζώων

5 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΑΔΕΙΑΣ

6 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα: να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.α.) να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων να παρακολουθεί και να επεμβαίνει. στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων (γραμμή παραγωγής εργοστασίου)

7 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
να επεξεργάζεται και να συντηρεί τα βασικά γεωργικά προϊόντα να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των ζωικών προϊόντων ώστε να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία παραγωγής τους να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των φυτικών προϊόντων, ώστε να παρακολουθεί λεπτομερώς τη διαδικασία παραγωγής τους να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής να ελέγχει σε στοιχειώδες επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους, ώστε να είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και η ασφάλεια του καταναλωτή

8 να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύεται βασικά γεωργικά προϊόντα
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύεται βασικά γεωργικά προϊόντα να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής τους να εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και διακίνηση στο χώρο των τροφίμων να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο να γνωρίζει να συναλλάσσεται να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας

9 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΑΔΕΙΑΣ

10 ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο όπως: Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

11 μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες χωρίς εξετάσεις αφού πρώτα έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του: μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας) τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)

12 ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας) τεχνίτη βαφής (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) Τεχνίτης αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων. Είναι ο τεχνίτης που αναλαμβάνει την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG), πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

13 ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012, οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου», του Τομέα Οχημάτων των ΕΠΑ.Λ με την κτήση του πτυχίου τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του Βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου σύμφωνα με το νόμο 3982/2011.

14 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΑΔΕΙΑΣ

15 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού της ειδικότητας περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα: αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους - τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος - συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί

16 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε: βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

17 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρονικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, Κλάδος Τηλεόρασης, χωρίς εξετάσεις : 1. Άδεια χειριστή autocue 2. Άδεια Τεχνικού Δικτύου Εκπομπής (RF) 3. Άδεια Τεχνικού Ροής Προγράμματος 4. Άδεια Τεχνικού Ρύθμισης Εικόνας 5. Άδεια Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων 6. Άδεια Χειριστή Κονσόλας Μίξης Εικόνας 7. Άδεια Τεχνικού Μεταγραφών 8. Άδεια Μηχανικού Τηλεόρασης-MasterControl

18 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρονικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες: 1. Βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων 2. Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία + εξετάσεις) 3. Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία)

19 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δικαίωμα απόκτησης της άδειας του επαγγέλματος: του Βοηθού Ραδιοτεχνίτη μόνο με το πτυχίο και του Ραδιοτεχνίτη με την προϋπόθεση ότι έχει εργασθεί ως Βοηθός Ραδιοτεχνίτη και έχουν συμπληρώσει 400 ημερομίσθια. Τεχνικός στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και του Service

20 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΑΔΕΙΑΣ

21 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
Ο απόφοιτος μπορεί να: • αναλαμβάνει όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων • κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής • πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής • αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής • αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου • δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

22 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
Έχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που: • κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής • σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες • αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού • προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού • ως ελεύθερος επαγγελματίας

23 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΑΔΕΙΑΣ

24 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α. Ως ψυκτικές εγκαταστάσεις ορίζονται οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) Οικιακά και επαγγελματικά ψυγεία διατήρησης τροφίμων, συσκευές παγοκύβων, ψύκτες πόσιμου νερού. (β) Ψυκτικά μηχανήματα που λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες και χρησιμοποιούνται για την ψύξη ενός περιορισμένου χώρου ή και την παραγωγή προϊόντων πάγου. (γ) Συσκευές που λειτουργούν ως αυτόνομες τοπικές μονάδες κλιματισμού ενιαίου ή διαιρούμενου τύπου και προσφέρουν ψύξη, ή ψύξη − θέρμανση για τη δημιουργία κλίματος σε ορισμένους χώρους.

25 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(δ) Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψύξης σε ειδικούς θαλάμους κατάψυξης, διατήρησης, συντήρησης τροφίμων και άλλων προϊόντων και διαθέτουν κεντρικό μηχανοστάσιο και κύκλωμα μεταφοράς του ψυκτικού μέσου στους εξατμιστές − συμπυκνωτές (ψυκτήρες − αεροψυκτήρες) που βρίσκονται εντός και εκτός των θαλάμων. (ε)Ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την επεξεργασία τροφίμων, άλλων προϊόντων, παραγωγή πάγου σε κολώνες και παραγωγή παγωτών και άλλων αγαθών. (στ)Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη ψύξη του μέσου ψύξεως (υγρό, αέριο) παραγωγικών μηχανημάτων − συσκευών ή άλλων παρεμφερών μηχανημάτων − συσκευών και διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας για την ψύξη του μέσου ψύξεως των μηχανημάτων − συσκευών αυτών.

26 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ζ) Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κλίματος (ψύξη, ψύξη − θέρμανση) σε επιλεγμένους χώρους κτιρίων και διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας, για την ψύξη − θέρμανση του μέσου ψύξεως που κυκλοφορεί στις συσκευές κλιματισμού (η) Εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μέθοδο που υπάρχει ή που απορρέει από την εξέλιξη της τεχνικής για τη δημιουργία ψύξης για εμπορικές, βιομηχανικές ή άλλες ειδικότερες εφαρμογές. (θ) Ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά ευπαθών αγαθών (κοντέινερ).

27 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Β. Δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των εγκαταστάσεων τα παρακάτω τμήματα των εγκαταστάσεων και οι σχετικές εργασίες: (α) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τροφοδοσίας των ψυκτικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων. (β) Εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων. (γ) Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις. (δ) Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής αερίων (ε) Υδραυλικές συνδέσεις και δίκτυα κυκλοφορίας κρύου ή ζεστού νερού για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων. (στ) Τοποθέτηση δικτύων αεραγωγών.

28 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων: α) τεχνίτης ψυκτικός, που ανήκει στην πρώτη (1η)βαθμίδα β) αρχιτεχνίτης ψυκτικός, που ανήκει στη δεύτερη(2η) βαθμίδα γ) εργοδηγός ψυκτικός, που ανήκει στην τρίτη (3η)βαθμίδα

29 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
1. Οι κάτοχοι πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Τομέα Μηχανολογίας, Ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ψυκτικού με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ψυκτικού.

30 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
2. Μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ψυκτικοί: (α) εάν είναι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, αφού αποκτήσουν 2ετή προϋπηρεσία σε ψυκτικές εγκαταστάσεις υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού. Ο τεχνίτης ψυκτικός αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, μετά από επιτυχή εξέταση.

31 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
3. Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού, μετά από προϋπηρεσία ενός έτους από την έκδοση της άδειας του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εργοδηγού ψυκτικού. Ο αρχιτεχνίτης ψυκτικός αποκτά την άδεια του εργοδηγού ψυκτικού μετά από επιτυχή εξέταση

32 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΑΔΕΙΑΣ

33 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες του ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων είναι η υλοποίηση της εγκατάστασης καθώς και η επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

34 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες διακρίνονται σε τρεις ειδικότητες οι οποίες είναι : Α΄ Ειδικότητα Β΄ Ειδικότητα Γ΄ Ειδικότητα.

35 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Επαγγελματικές δραστηριότητες Α΄ Ειδικότητας Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Α΄ Ειδικότητας ορίζονται εκείνες που ασκούνται σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: στα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. στα κτήρια εμπορικής χρήσης. στα κτήρια που είναι στη διάθεση του κοινού. στις εγκαταστάσεις των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. στα προκατασκευασμένα ή προσωρινά κτίσματα των παραπάνω χρήσεων στα τροχόσπιτα και στους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης. στα εργοτάξια κατασκευής έργων, στις εγκαταστάσεις πανηγύρεων και παρόμοιες προσωρινές εγκαταστάσεις. στους λιμένες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής.

36 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Στις παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και οι γραμμές τροφοδοσίας συσκευών και μηχανημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων καθώς και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα κτήρια. Σε όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και οι αυτοματισμοί τους. Στις δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται η επισκευή και η συντήρηση των αυτόνομων επιμέρους ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των παραπάνω ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

37 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Επαγγελματικές δραστηριότητες Γ΄ Ειδικότητας Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Γ΄ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που αφορούν τους φωτοβόλους σωλήνες και επιγραφές.

38 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Επαγγελματικές δραστηριότητες Δ΄ Ειδικότητας Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Δ΄ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς.

39 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΘΜΙΔΕΣ Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες κατατάσσονται στις εξής βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων ανά ειδικότητα:

40 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α΄ Ειδικότητα: 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος. 3η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας. 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας. 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας. 6η Βαθμίδα : Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

41 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γ΄ Ειδικότητα: 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. 2η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

42 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ΄ Ειδικότητα: 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος. 3η Βαθμίδα: Συντηρητής ηλεκτρολόγος. 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας. 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

43

44


Κατέβασμα ppt "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google