Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : “Παρουσίαση προτάσεων για τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ ΔΜ στην ελλληνική Γουνοποιία» T.E.I. OF WESTERN MACEDONIA:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : “Παρουσίαση προτάσεων για τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ ΔΜ στην ελλληνική Γουνοποιία» T.E.I. OF WESTERN MACEDONIA:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : “Παρουσίαση προτάσεων για τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ ΔΜ στην ελλληνική Γουνοποιία» T.E.I. OF WESTERN MACEDONIA: "Presentation of proposals for programs Lifelong Learning in Greek fur Industry” D.Sc. Evangelos Siskos, D.Sc. Evangelos Siskos, Professor of International Economic Relations Vise Rector of International Relations and Master programs ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Technological Education Institution (T.E.I.) of Western Macedonia

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ T.E.I. OF Western Macedonia http://www.teiwm.grhttp://www.teiwm.gr Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.) με έδρα την Κοζάνη και τμήματα στην Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα της χώρας και δυναμικός παράγοντας ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας έχει τρεις Σχολές την Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, την Σχολής Γεωπονίας Τεχνολογίας και την Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. The Technological Educational Institute of Western Macedonia (TEI DM) based in Kozani and Florina parts, Kastoria, Grevena and Ptolemaida, is one of the strongest universities the technological sector of the country and dynamic factor in development of the Region Western Macedonia. The TEI Western Macedonia has three Faculties: the Faculty of Applied Technology, the Faculty of Agricultural Technology Food Technology and Nutrition, the Faculty of Business and Economics and faculty of Health and Welfare the Faculty of Applied Technology, the Faculty of Agricultural Technology Food Technology and Nutrition, the Faculty of Business and Economics and faculty of Health and Welfare

3 Η νέα διάρθρωση και χωροταξική κατανομή του ΤΕΙ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Σ ΤΕΦ Κοζάνη Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού με κατευθύνσεις 1. Μηχανολόγων Μηχανικών - Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών -Μηχανολόγων μηχανικών Παραγωγής και 2. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Ηλεκτρολογίας Μηχανικών περιβάλλοντος (κατεύθυνση 1.Μηχανικ’ών αντιρρυπανσης 2. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Σχολή ΣΤΕΦ Καστοριά Μηχανικών Πληροφορικής με κατευθύνσεις 1. Μηχανικοί Δικτύων, 2. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 3. Μηχανικοί Λογισμικο ύ Ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας Σχολή ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Φλώρινα TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΩ Ν ΓΕΩΠΟΝΩΝ με κατευθύνσεις 5 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Φυτικής παραγωγής, 2. Ζωικής παραγωγής, 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Γρεβενά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεω ν με κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Πληροφορικών συστημάτων -Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κοζάνη Λογιστικής και Χρηματοοικονο μικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις: 1) Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2) Μάρκετινγκ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Καστοριά Διεθνές Εμπόριο Σε μεταβατικό τητα ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτολεμαΐδα Τμήμα Μαιευτικής

4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: Στρατηγική ανάπτυξη πρωτοβουλιών του ΤΕΙ Δ.Μ. για την Γουνοποιία PURPOSE : Strategic growth initiatives T.E.I. W.M. for fur Industry Κεντρικός Στόχος : Σύνδεση του ΤΕΙ ΔΜ με την τοπική οικονομία Main Objective: Association the TEI WM with the local economy Κεντρική επιδίωξη ΤΕΙ ΔΜ Central pursuit of TEI WM ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ INTEGRATION OF NEW TECHNOLOGIES AND INNOVATION WITH THE FUR INDUSTRY ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ NEW COURSE of DEVELOPMENT ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ OPENNESS OF THE LOCAL ECONOMY - "Think global, act local"

5 Στρατηγική ανάπτυξη πρωτοβουλιών του ΤΕΙ ΔΜ για την Γουνοποιία Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον Strategic growth initiatives TEI IU for fur; Internal and external environment –Εξάλειψη εμποδίων στο διμερές εμπόριο ΕΕ και χωρών ΕΠΓ, διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων εισόδου στους τουρίστες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. –Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στον κλάδο της γουνοποιίας σε ανταγωνιστικές χώρες (Κίνα, Ρωσία, Ουκρανία κλπ). Είσοδος νέων επαγγελματιών στο κλάδο της γουνοποιίας. –Αναγκαιότητα εξωστρέφειας και δυναμικής εισόδου σε νέες αγορές –Eliminating barriers to EU bilateral trade and ENP countries, facilitating entry visas to tourists from the countries of Eastern Europe. –High level of education in the fur industry in competing countries (China, Russia, Ukraine, etc.). Enter the young professionals in the fur industry. –Need for openness and dynamic entry into new markets

6 Στρατηγική ανάπτυξη πρωτοβουλιών του ΤΕΙ Δ.Μ. για την Γουνοποιία Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον –Ανάπτυξης σύγχρονης οργάνωσης παραγωγής γουνοφόρων δερμάτων- Καθετοποίηση της παραγωγής προϊόντων γούνας. –Ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών μεθόδων σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων. Ανάπτυξη έρευνας στον τομέας της γουνοποιίας. –Αναγκαιότητα πιστοποίησης και προώθησης γούνινων και δερματίνων ενδυμάτων στη διεθνή αγορά. –Development of modern organization of production fur skins. Vertical integration of the production of fur products. –Incorporation of new technological processes design and production of fur and leather garments. Research development in the field of fur. –Certification and promotion fur and leather clothing into the international market.

7 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Σύνδεσης του ΤΕΙ Δ.Μ. με την τοπική οικονομία Γουνοποιία – παραδοσιακή τεχνογνωσία + νέες τεχνολογίες = ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νέα προοπτική Υψηλή ένταση κεφαλαίου: Ένταση γνώσης και τεχνολογίας στην Γουνοποιία: Κλειδιά για Ανάπτυξη: Τεχνολογία, Γνώση και επιχειρηματικότητα Κλάδος Γουνοποιίας : μοχλός ανάπτυξης Εκτροφεία γουνοφόρων δερμάτων. Βιοτεχνίες παραγωγής Εμπορικές επιχειρήσεις Υποστηρικτικοί οργανισμοί ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Υψηλό εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναμικό Διεθνή εμπειρία υλοποίησης προγραμμάτων ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Σύνδεση του ΤΕΙ με την τοπική οικονομία και ενοποίηση των νέων τεχνολογιών με την γουνοποιία Επιστημονικοί σύμβουλοι του κλάδου της γούνας ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ Εντάσεως κεφαλαίου και εργασίας Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στο κλάδο της γουνοποιίας ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΗΚ ΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ "Think global, act local«

8 Purpose : Association Strategy of TEI WRM with the local economy Fur industry- traditional manufactory+ new technology = NEW COURSE DEVELOPMENT New perspective High capital intensity: Intensity of knowledge and technology in fur: Keys to Development: Technology, Knowledge and entrepreneurship - Industry fur: a lever for growth Farms of fur skins. Manufactures commercial businesses Admin organizations TEI OF WESTERN MACEDONIA High educational and research potential International programs implementation experience New perspective High capital intensity: Intensity of knowledge and technology in fur: Keys to Development: Technology, Knowledge and entrepreneurship - FUR- TRADITIONAL KNOWLEDGE capital intensive and labor Introduction to new technologies and innovations in the fur industry Openness and Entrepreneurs hip LOCAL ECONOMY "Think global, act local«

9 Στόχος : Ίδρυση Δομής Τεχνολογίας Γουνοποιίας και Καινοτομίας στο ΤΕΙ Δ.Μ. Ίδρυση Δομής Διά Βίου Μάθησης στο ΤΕΙ ΔΜ Εκπαιδευτικά προγράμματα για την στήριξη της γουνοποιία Ερευνητικό εργαστήριο πιστοποίησης, την καινοτομία και εξωστρέφειας της βιομηχανίας γούνας Στήριξη του παραγωγικού και εξαγωγικού κλάδου της Γουνοποιίας στην Δυτική Μακεδονίας ως μοναδικής ατμομηχανής ανάπτυξης της περιφερειακής οικονομίας Κέντρο πιστοποίησης πρώτων υλών και γούνινων/δερμάτινων ενδυμάτων

10 Objective: Structure Establishment; fur Technology and Innovation at TEI W.Μ. Structure Establishment of Lifelong Learning at TEI WM Educational programs to support the fur industry Center certification of raw materials and fur / leather clothes Supporting the production and export of fur industry in Western Macedonia as the only locomotive of regional economic development Center certification of raw materials and fur / leather clothes

11 Στρατηγική ανάπτυξης προγραμμάτων ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο ΤΕΙ ΔΜ Επαγγελματική εξειδίκευση στην γουνοποιία για την ένταξη των άνεργων νέων της περιφέρειας Δυτική Μακεδονίας στο δυναμικό κλάδο της γουνοποιίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ προγράμματα για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά Αξιοποίηση του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού του ΤΕΙ ΔΜ για την ενσωμάτωση και τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην Γουνοποιία. Συμμετοχή του Εκπαιδευτικού προσωπικού των Τμημάτων του ΤΕΙ ΔΜ στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Συμμετοχή φιλοξενούμενων ελλήνων ξένων καθηγητών Σύγχρονα, ταχύρυθμα καινοτόμα προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ συμμετοχή όλων των ηλικιών και μορφωτικού επιπέδου (Απόφοιτοι δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, πτυχιούχοι ΑΕΙ) Αυτοχρηματοδοτούμεν α προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 5 ο επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης Αντιμετώπιση της ανεργίας –διέξοδος στους νέους

12 Programs Development Strategy LIFELONG LEARNING TEI WM Professional specialization in fur for the integration of unemployed young people of the West Macedonia region in the dynamic of the fur industry TEI OF WESTERN MACEDONIA LIFELONG LEARNING programs to support the local economy and openness enterprises in the international market. Utilization of the teaching and research potential of TEI WM for integration and application of new technologies in fur. Participation of the teaching staff of the Departments of TEI WM to the implementation of programs. Participation guests Greek and foreign teachers Modern, intensive innovative programs LIFELONG LEARNING participation of all ages and educational level (primary school graduates, junior high, high school, university graduates) Self-financed programs Lifelong Learning 5th level of professional education Tackling youth unemployment

13 Ίδρυση Δομής Διά Βίου Μάθησης με την συνεργασία του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Προφήτης Ηλίας» και υποστήριξη του ΕΒΕ Καστοριάς Ίδρυση Δομής Διά Βίου Μάθηση ς Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα Τεχνολογία προώθησης και προβολής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρύπανσης μονάδων παραγωγής» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση

14 Structure Establishment of Lifelong Learning; with the collaboration of the Association of Kastoria Furriers 'Prophet Elias' and support of Chamber of Kastoria Structure establishment Lifelong Learning Self-funded programs Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments» 1 year + 6 months internship Fur farming technology, tanning and pollution control plants» 1 year + 6 months internship Design and production technology of fur and leather garments” 1 year + 6 months internship

15 Δομή Δια βίου Μάθησης του ΤΕΙ ΔΜ Structure Lifelong Learning TEI Credits Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την Γουνοποιία που μπορούν να υλοποιηθούν στην Καστοριά Lifelong Learning Programme TEI of Western Macedonia for fur that can implemented in Kastoria

16 1ο πρόγραμμα «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση /1st program "Design and production technology of fur and leather garments" 1 year + 6 months internship

17 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση "Design and production technology of fur and leather garments"; 1 year + 6 months internship Το πρόγραμμα εξειδίκευσης «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γουνοφόρων και δερμάτινων ενδυμάτων» στο πλαίσιο της σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιείται την Καστοριά θα υλοποιήσουν τα Τμήματα: Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Μηχανικών Πληροφορικής καθώς και το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. The specialization program "Design and production technology of fur and leather garments” within the School of Lifelong Learning, TEI of Western Macedonia to be held Kastoria will implement the following departments: Mechanical Engineering and Industrial Design. Computer Engineering and the Department of Clothing Design and Production of TEI Thessaloniki.

18 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση "Design and production technology of fur and leather garments" 1 year + 6 months internship

19

20 Σε ποιους απευθύνεται: Απευθύνεται σε αποφοίτους γυμνασίων, γενικών και επαγγελματικών Λυκείων, αποφοίτους ΙΕΚ, πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στους επιχειρηματίες και εργαζόμενους του κλάδου της γούνας και δέρματος. Target Group The specialized programme aims to provide skills to graduates of Primary Education, General and Vocational High Schools, Private Colleges graduates, graduates from Universities of Technology and Agronomy, Fur Farm Managers and stuff and stakeholders of the fur industry in general. «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση "Design and production technology of fur and leather garments" 1 year + 6 months internship

21 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Οι στόχοι του προγράμματος εξειδίκευσης Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στοχεύει στην απόκτηση από τους καταρτιζόμενους όλων των γνώσεων και δεξιοτήτων στην σύγχρονη τεχνολογία του βιομηχανικού σχεδιασμού μόδας και προτύπων ενδύματος (CAD ), στον σχεδιασμό της υψηλής ραπτικής, στην σύγχρονη οργάνωση και προγραμματισμό της παραγωγής, την σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής γούνινων και δερματίνων ενδυμάτων, την διοίκηση των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας και στον τεχνικό έλεγχο και την πιστοποίηση της ποιότητας των γουναρικών και των δερματίνων ενδυμάτων. Προκειμένου να αποβεί αποτελεσματικότερη η κατάρτιση θα χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση οι νέες τεχνολογίες.

22 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Design and production technology of fur and leather garments " 1 year + 6 months internship The specialized program aims to provide student with the best knowledge and skills in modern technology, industrial design and fashion garment models (CAD, Computer-aided design), the design of haute couture, the modern organization and planning of production, modern technology in manufacturing fur and leather garments, the management of production and marketing, the technical inspection and certification of the quality of fur and leather garments. In order to achieve a more effective training, new technologies will be used in the teaching and evaluating process.

23 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Το Πρόγραμμα εξειδίκευσης «Σχεδιασμού και Παραγωγής γούνινων και δερματίνων ενδυμάτων» καλύπτει τις ανάγκες του κλάδου της γουνοποιίας και είναι το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Ελλάδα με το αντικείμενο της γουνοποιίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να παράσχει στους εκπαιδευόμενους ανταγωνιστικές δεξιότητες, απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, το οποίο θα επιτευχθεί με την στενή συνεργασία με τους φορείς της Γουνοποιίας στην Καστοριά, την Σιάτιστα και το εξωτερικό. The program specialization "Design and Production of fur and leather garments" meets the needs of the fur industry and is the only curriculum Lifelong Education in Greece on the subject of fur in higher education and to provide learners competitive skills necessary for scientific and professional careers and development, which will be achieved by close cooperation with the operators of fur in Kastoria, the Siatista and abroad.

24 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Στο πρόγραμμα σπουδών, περιλαμβάνονται οι τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την τεχνολογία των υλικών και των διαδικασιών, την οργάνωση της παραγωγής γούνινων και δερματίνων ενδυμάτων και τον έλεγχο της ποιότητας, τη διοίκηση των γουνοποιητικών μονάδων, το περιβάλλον της γουνοποιητικής επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος εξειδίκευσης θα υποβληθούν σε αξιολόγηση σε όλα τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα με την ολοκλήρωση των μαθημάτων για μία φορά και θα τους απονεμηθούν πιστοποιητικά εξειδίκευσης.

25 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Design and production technology of fur and leather garments " 1 year + 6 months internship The curriculum will include the technical knowledge and skills related to technology of materials and processes, the organization of production of fur and leather garments and quality control, administration of fur units, its environment fur enterprise, its financial management and management of human resources. Participants specialization program will undergo evaluation at all theoretical and laboratory courses with the completion of the course once and will be awarded certificates of specialization.

26 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Ειδικότερα οι απόφοιτοι μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά ως τεχνικοί : 1. Στην ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών, στον σχεδιασμό μόδας για τα γούνινα και τα δερμάτινα ενδύματα, καθώς και την δημιουργία προτύπων σχεδιαστικών προτάσεων και ολοκληρωμένων συλλογών. 2.Σχεδίαση, ανάπτυξη και παρουσίαση καλλιτεχνικού μοντέλου. Στον σχεδιασμό και την μοντελοποίηση καινοτόμων γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων με σύγχρονες τεχνολογίες και την μετατροπή τους σε πατρόν. Στην διαχείριση της επωνυμίας (brand name) του γούνινου και δερμάτινου ενδύματος. 3.Στην σύγχρονη τεχνολογία του βιομηχανικού σχεδιασμού μόδας και προτύπων ενδύματος με την χρήση της τεχνολογίας (CAD κα), για τη δημιουργία νέων προϊόντων μόδας γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων. 4.Στην τεχνολογία χρωματολογίας, σωματομετρίας για την δημιουργία προτύπων ενδυμάτων δέρματος και γούνας. 5.Στην εφαρμογή ορθολογιστικών μεθόδων παραγωγής από οικονομική άποψη σε όλα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων.

27 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Design and production technology of fur and leather garments " 1 year + 6 months internship More specifically graduates can be technicians in the following fields: 1. Design development, fashion design for fur and leather apparel, and standardizing design proposals and complete collections. 2. Designing, developing and presenting artistic model. Design of innovative fur and leather garments and the ability to turning them into patterns. Brand management of fur and leather products and businesses. 3. Contemporary technology in industrial design and fashion garment standards with the use of technology (CAD, etc), to create new products of fur and leather garments. 4. Chromatology in technology, anthropometric standards for creating leather and fur garments. 5. Application of rational methods of economic production at all stages of production of fur and leather garments.

28 « Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Ειδικότερα οι απόφοιτοι μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά ως τεχνικοί : 6. Στην τεχνολογική χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών σε όλα τα στάδια παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων καθώς και στην χρήση όλων των απαραίτητων μηχανημάτων για την βιομηχανική παραγωγή γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων. 7.Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων καθώς και διοικητικών πρακτικών, στην παραγωγή γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας αυτών. 8.Στην ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση επιχειρήσεων παραγωγής και ειδικών εργαστηρίων μόδας (ateliers), στην διαχείριση επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων γούνας και δέρματος, στην εμπορία και διακίνηση πρώτων υλών, αξεσουάρ και έτοιμων γουναρικών και δερμάτινων ειδών στην εθνική και διεθνή αγορά. 9.στην σύγχρονη οργάνωση της παραγωγής και την τεχνολογία κατεργασίας, επεξεργασίας, στυλιστικής (styling) και κοπτοραπτικής των γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων, καθώς και ο συνδυασμός τους με υφάσματα και άλλα υλικά σε γούνινα σε δερμάτινα ενδύματα. 10.Τεχνολογία στρώσης, τοποθέτησης πατρόν και κοπής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων.

29 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Design and production technology of fur and leather garments " 1 year + 6 months internship Specifically graduates can professionally engaged as technicians: 6. Technical use in raw and auxiliary materials at all stages of production and the use of all necessary machinery for the manufacturing of fur and leather garments. 7. Application of modern technology, scientific methods, quality control and administrative practices in the production of fur and leather garments. 8. The establishment, organization, operation and staffing of production and fashion workshops (ateliers). The management of fur and skin clothing business, marketing and distribution of raw materials, accessories and fur and leather products in general to national and international market. 9. Organization of modern production, processing technology and styling of fur and leather garments, as well as their combination with fabrics and other materials of fur and leather garments. 10. Layer technology, mounting pattern and cutting of fur and leather garments.

30 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Ειδικότερα οι απόφοιτοι μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά ως τεχνικοί 11.Στον σχεδιασμό της υψηλής ραπτικής. Την προετοιμασία και μετεπεξεργασία της γούνας, του δέρματος και άλλων υλικών. Την επεξεργασία εσωτερικής γούνας. Τον εξοπλισμό (διακόσμηση) ενδυμάτων με γούνα και των γούνινων ενδυμάτων. Την αλλαγή διόρθωση και μεταποίηση γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων. 12.Στην εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, τον ποιοτικό έλεγχο και την διασφάλιση της ποιότητας πρώτων υλών και της παραγωγής των ημιτελών και τελικών προϊόντων γούνας και δέρματος. 13.Στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων αλλά και των ηλεκτρονικών συστημάτων παραγωγής ενδυμάτων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και των αποδόσεων στην βιομηχανική παραγωγή γούνινων και δερματίνων ενδυμάτων. 14.Στην κοστολόγηση παραγωγής των ημιτελών και τελικών προϊόντων γούνας και δέρματος. Στον συνολικό προγραμματισμό της παραγωγής και τον έλεγχο της βιομηχανικής παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων. Στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σχεδίαση συνολικής παραγωγής με χρήση Η/Υ. 15.στην εφαρμοσμένη παραγωγή ετοίμων γουναρικών με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους στην μαζική βιομηχανική παραγωγή.

31 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Specifically graduates can professionally engaged as technicians 11. The design of couture. Preparation and post-processing of fur, leather and other materials. The internal processing of fur. Decoration of fur garments. Correction and processing of fur and leather garments. 12. The application of technical standards, quality control and quality assurance of raw materials and production of semi-finished and finished leather and fur products. 13. The application of modern scientific and technological methods and electronic systems for apparel production to improve productivity and efficiency in manufacturing fur and leather garments. 14. Cost management of semi finished and finished products of fur and skin. Planning and control of manufacturing fur and leather garments. Supply of chain management. Design of the total production by using I.T. 15. Applied to the manufacture of fur with traditional and modern methods of industrial mass production.

32 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Ειδικότερα οι απόφοιτοι μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά ως τεχνικοί : 16.Στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, τον τεχνικό έλεγχο, την πιστοποίηση της ποιότητας και γνησιότητας των ετοίμων γούνινων και των δερματίνων ενδυμάτων. Στην τυποποίηση και πιστοποίηση των ετοίμων γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων. Την εκτίμηση της αξίας των ημιτελών και έτοιμων γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων. 17.Στην απόκτηση της επαγγελματικής ηθικής για την παραγωγή γουναρικών από γουνοφόρα δέρματα εκτροφής και όχι από απαγορευμένα είδη γουνοφόρων ζώων. 18.Στην τεχνολογική γνώση συντήρησης και διατήρησης γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων αλλά και εργαλείων, μηχανών και συσκευών του κλάδου της γούνας και δέρματος. 19.Στην ασφάλεια και την προστασία των γουνοποιών και γουνεργατών στους χώρους εργασίας 20.Μπορούν να συμμετέχουν με άλλους επιστήμονες στην τεχνολογική έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτομιών στον τομέα του σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων.

33 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Design and production technology of fur and leather garments " 1 year + 6 months internship Specifically graduates can professionally engaged as technicians: 16. The quality management system, the technical inspection, certification of quality and authenticity of the fur and leather garments. Standardization and certification of leather and fur garments. Estimation of the value of unfinished and finished fur and leather garments. 17. The acquisition of professional ethics for the production of fur skins from fur farming and not from prohibited species of fur animals. 18. Technological knowledge of conservation and preservation of fur and leather garments and tools, machinery and equipment industry of fur and skin. 19. The security and protection of furriers and workers in the workplace 20. May be involved with other scientists in technology research, development and implementation of innovations in the design and production of fur and leather garments.

34 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Α Εξάμηνο Design and production technology of fur and leather garments"; Curriculum A Semester Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ- ΠΕΔ Ο ΘΕΩΡΙΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ Σύνολο Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ COURSE TITLE ΥΩ/Ε Φ.ΕΔ.Μ 1 Βασικές αρχές και εφαρμογές σχεδίου, χρωματολογίας και σωματομετρία Basic principles and applications of design, coloring and anthropometric design Υ 32--5115 2 Σχέδιο Μόδας και στυλιστική Fashion Design and styling Υ 22-485 3 Προγραμματισμός παραγωγής και εφοδιαστική αλυσίδας Production planning and supply chain Υ 32-5115 4 Αρχές Διοίκησης επιχειρήσεων και κοστολόγησης ενδυμάτων Management Principles and clothing costing Υ 2-1375 5 Καλλιτεχνική διάσταση σχεδιασμού Art design dimension Υ 12-355 6 Πληροφορική/ Information Technologies Υ 22 485 Total hours Week 13101245030 TOTAL hours Semester 1691301331265030

35 «Τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών B Εξάμηνο B’ ΕΞΑΜΗΝΟ Second semester ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ- ΠΕΔΟ ΘΕΩΡΙ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ Σύνολο Α/Α COURSE TITLEΥΩ/Ε Φ.ΕECTS 1 Ηλεκτρονικά συστήματα σχεδιασμού μόδας Electronic fashion design systems Υ 23--595 2 Ηλεκτρονικά συστήματα σχεδιασμού προτύπων γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων Electronic systems design standards fur and leather garments Υ 23-595 3 Τεχνολογία στρώσης και κοπής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων -Layer technology and cutting fur and leather garments Υ 23-595 4 Τεχνολογία ραφής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων Seamless Technology fur and leather garments Υ 23-595 5 Συστήματα ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων/ Systems of quality control and certification of fur and leather garments Υ 22-485 6 Ανάπτυξη προϊόντων και συλλογών και διαχείριση επωνυμίας Development of products and collections and brand management Υ 2- -265 ΣΥΝΟΛΟ ωρών Εβδομάδας Total hours Week 1215-265030 ΣΥΝΟΛΟ ωρών Εξαμήνου TOTAL hours Semester 15 6 195-33865030

36 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Γ Εξάμηνο Design and production technology of fur and leather garments "; 1 year + 6 months internship 3 rd Semester LessonLevelTheoryLAB Practice Tests Total Α/Α Title of LessonsRH/ W WC 1 Internship R 405030 Total of Semester 96065030

37 2ο πρόγραμμα Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και απορρύπανσης μονάδων παραγωγής 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση 2nd programm “Fur farming technology, tanning and pollution control plants» 1 year + 6 months internship

38 2. Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Fur farming technology, tanning and pollution control plants» 1 year + 6 months internship Το πρόγραμμα εξειδίκευσης «Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και απορρύπανσης μονάδων παραγωγής» στο πλαίσιο της δομής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιείται την Καστοριά θα υλοποιήσουν τα Τμήματα: Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Φλώρινα) Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού. The specialization program Fur farming technology, tanning and pollution control plants» within the structure LLP the TEI of Western Macedonia to be held Kastoria will implement the following departments: Technologists Agronomy School of Agricultural Technology, Food Technology and Nutrition (Florina) Engineering Environment and Pollution Control Engineering Mechanical Engineering and Industrial Design.

39 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Fur farming technology, tanning and pollution control plants» 1 year + 6 months internship Σκοπός του προγράμματος εξειδίκευσης είναι η κατάρτιση επαγγελματιών γενικά: στην τεχνολογία εκτροφής, αναπαραγωγής και θεραπείας των γουνοφόρων ζώων στην οργάνωση κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων με την χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. στην σύγχρονη τεχνολογία βυρσοδεψίας γουνοφόρων δερμάτων με αντιρρυπαντικές μεθόδους. στην πιστοποίηση της ποιότητας των ακατέργαστων και κατεργασμένων γουνοφόρων δερμάτων. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος εξειδίκευσης θα υποβληθούν σε αξιολόγηση σε όλα τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα με την ολοκλήρωση των μαθημάτων και θα τους απονεμηθούν πιστοποιητικά εξειδίκευσης

40 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Fur farming technology, tanning and pollution control plants» 1 year + 6 months internship The purpose and the subject of the specialized program The purpose of the specialized program is to provide professionals with general skills in: The technology in salmon breeding and treatment of fur animals. The organization of livestock enterprises and farms using clean technology. The modern technology in tanning leather with fur antifouling methods. The evaluation of the quality of raw and processed fur skins. The subject of studies in the Interdepartmental Specialized Program of Lifelong Learning «Fur Farming Technology, Tanning and Pollution Control Plants" aims to provide high-level expertise to the stakeholders in the primary and secondary sectors of the fur industry. These stakeholders will acquire the necessary professional, technological and scientific knowledge and the necessary skills and abilities related to the specialization of the program

41 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Σε ποιους απευθύνεται: Απευθύνεται σε αποφοίτους γυμνασίων, γενικών και επαγγελματικών Λυκείων, αποφοίτους ΙΕΚ, πτυχιούχους σχολών τεχνολογίας γεωπονίας, υπαλλήλους μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων, στους εργαζόμενους βυρσοδεψίας γουνοφόρων δερμάτων και εκτιμητές γουνοφόρων ακατέργαστων και κατεργασμένων δερμάτων. Target Group The specialized program aims to provide skills to graduates of Primary Education, General and Vocational High Schools, Private Colleges graduates, graduates from Universities of Technology and Agronomy, Fur Farm Managers and stuff, workers of tanning fur skins and fur appraisers of rough and polished leather.

42 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Οι στόχοι του προγράμματος εξειδίκευσης Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στοχεύει: στην απόκτηση από τους καταρτιζόμενους όλων των γνώσεων και δεξιοτήτων, στην τεχνολογία αναπαραγωγής, εκτροφής και υγιεινής προστασίας των γουνοφόρων ζώων, την οργάνωση κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων με την χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, στη σύγχρονη τεχνολογία βυρσοδεψίας γουνοφόρων δερμάτων με αντιρρυπαντικές μεθόδους, στην αξιολόγηση της ποιότητας των ακατέργαστων και κατεργασμένων γουνοφόρων δερμάτων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ειδικών για την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής γουνοφόρων ζώων στην Καστοριά, στη Σιάτιστα και την ευρύτερη περιοχή Δυτικής Μακεδονίας. Προκειμένου να αποβεί αποτελεσματικότερη η κατάρτιση θα χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία οι νέες τεχνολογίες.

43 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση The objectives of the specialization program The specialized program aims to provide students the knowledge and skills related to the technology for breeding and health protection of fur animals, organizing livestock enterprises and farms using clean technology, the modern technology tanning of fur skins with antifouling methods, the quality assessment of raw and processed fur skins in order to meet the increasing needs for specific development of fur plants in Kastoria, Siatista and the region of Western Macedonia. In order to achieve a more effective training, new technologies will be used in the teaching and evaluating process.

44 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Ειδικότερα οι απόφοιτοι μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά στην: Οργάνωση μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων και την διαχείριση της παραγωγής γουνοφόρων ζώων. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων καθώς και διοικητικών πρακτικών, στην παραγωγή ζώων, στην μεταποίηση των προϊόντων καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας αυτών. Εφαρμογή μεθόδων υγιεινής των εκτροφών, των χώρων μεταποίησης και των παραγομένων γουνοφόρων δερμάτων και συνεπίκουρων στο επίπεδο υγείας της εκτροφής όπως της νοσηλείας. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και των αποδόσεων των εκτροφών. Εφαρμογή ορθολογιστικών μεθόδων διατροφής από οικονομική άποψη, με βάση τον καταρτισμό ειδικών σιτηρεσίων για τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των ζώων.

45 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Specifically graduates can professionally engaged in: Organization fur farms and production management of fur animals. Implementation of modern technological and scientific methods and administrative practices in animal production, the processing of products and the quality control thereof. Application of methods hygiene farms, processing facilities and produced leather fur and assisted in rearing health level as nursing. Implementation of modern technological and scientific methods to improve productivity and yields of farms. Applying rational methods of feeding economically by the preparation of special diets for the various stages of the production process of animals.

46 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Ειδικότερα οι απόφοιτοι μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά στην: Επίλυση των περιβαλλοντικών και νομικών προβλημάτων των επιχειρήσεων γουνοφόρων ζώων και εκμεταλλεύσεων, που έχουν σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση αυτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων βυρσοδεψίας, βαφής και επεξεργασίας των γουνοφόρων δερμάτων, μη επιβλαβών για τον άνθρωπο, χρησιμοποιώντας αντιρρυπαντικές τεχνολογίες. Αξιολόγηση της ποιότητας των ακατέργαστων και κατεργασμένων γουνοφόρων δερμάτων. Εφαρμογή μεθόδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στις φάρμες γουνοφόρων ζώων. Μπορούν να συμμετέχουν με άλλους επιστήμονες στην τεχνολογική έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτομιών στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής. Στην εμπορία και τη διακίνηση κτηνοτροφικών εξοπλισμών, εφοδίων, φαρμάκων και άλλων σκευασμάτων, χημικών και βιολογικών προϊόντων. Επιπλέον στην παραγωγή και διακίνηση ζώων αναπαραγωγής,σπέρματος, εμβρύων, γούνας και δερμάτων. Στον τομέα της τεχνητής σπερματέγχυσης

47 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Specifically graduates can professionally engaged in: Solving environmental and legal business problems and fur farms, related to the installation, operation, modernization and relocation of these at local, regional and national level. Application of modern methods of tanning, dyeing and processing fur skins, not harmful to humans, using anti-pollution technology. Evaluation of the quality of raw and processed fur skins. Apply clean technology methods in fur farms. They can participate with other scientists in technological research, development and application of innovations in the field of Animal Production. In marketing and handling livestock equipment, supplies, drugs and other preparations, chemical and biological products. In addition to the production and distribution of breeding animals, semen, embryos, fur and leather. In the field of artificial insemination

48 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Α Εξ’αμηνο 1 st semester Lesson Level Required TheoryLAB Practice Tests Total Α/ Α Title of Lesson RH/ W WC 1 Ανατομία- Φυσιολογία-Συμπεριφορά γουνοφόρων ζώων /Anatomy-Physiology, Behavior of fur animals/ R 32--5115 2 Κτηνοτροφικές κατασκευές-εξοπλισμός/ Livestock construction-equipment R 22-485 3 Οικονομική των εκμεταλλεύσεων των γουνοφόρων ζώων /Economics of fur animals R 2 -1375 4 Γενετική και βελτίωση των γουνοφόρων ζώων /Genetic improvement of fur animals R 22-485 5 Διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αντιρρύπανσης /Management of environmental impact and pollution R 22-485 6 Πληροφορική /Information Technologies R 22 485 Total hours per Week 13101245030 Total hours per Semester 1691301331265030

49 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Β Εξάμηνο 2 nd Semester Lesson Level Required TheoryLABPractice Tests Total Α/ΑTitle of LessonRH/ W WC 1 Αναπαραγωγή γουνοφόρων ζώων Breeding of fur animals R 23--595 2 Υγιεινή των εκμεταλλεύσεων και νοσήματα γουνοφόρων ζώων Clean farms and fur animal diseases R 22-485 3 Διατροφή γουνοφόρων ζώων Fur Animals nutrition R 22-485 4 Ποιοτικός έλεγχος, ασφάλεια και πιστοποίηση γουνοφόρων /Quality control, safety and certification of fur skins R 22-485 5 Τεχνολογία βυρσοδεψίας /Tanning Technology R 23-595 6 Αυτοματοποιημένα συστήματα εκτροφής και βυρσοδεψίας /Automated systems of farming and tanning R 22-485 Total hours per week 1214-265030 Total hours per semester 156182-33865030

50 Τεχνολογία εκτροφής γουνοφόρων ζώων, βυρσοδεψίας και αντιρρύπανσης μονάδων παραγωγής» Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Γ Εξάμηνο 3 rd Semester LessonLevelTheoryLAB Practice Tests Total Α/ΑTitle of LessonsRH/ W WC 1Internship R 405030 Total of Semester 96065030

51 3 third program «Τεχνολογία προώθησης και προβολής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments

52 «Τεχνολογία προώθησης και προβολής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Το πρόγραμμα εξειδίκευσης «Τεχνολογία προώθησης και προβολής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» στο πλαίσιο της σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιείται την Καστοριά θα υλοποιήσουν τα Τμήματα: Διεθνούς Εμπορίου Ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη και Γρεβενά) Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Μηχανικών Πληροφορικής καθώς και το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

53 «Τεχνολογία προώθησης και προβολής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments The specialized program "Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments” in the Lifelong Learning Structure of the TEI in Kastoria will be implemented by the following Departments: International Trade Digital media and communication. Business Administration (Kozani and Grevena) Mechanical Engineering and Industrial Design Engineering Informatics Department of Clothing Design and Production, TEI of Thessaloniki

54 «Τεχνολογία προώθησης και προβολής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Σκοπός του προγράμματος εξειδίκευσης είναι η κατάρτιση επαγγελματιών γενικά: Στην οργάνωση και διοίκηση εμπορικών επιχειρήσεων γούνας και δέρματος και τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές των Η/Υ στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce) εμπορευμάτων και υπηρεσιών. στο στρατηγικό και διεθνές μάρκετινγκ βασισμένο στα πληροφοριακά συστήματα και τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον παγκόσμιο ιστό (e-marketing, e-promotion και e-advertising), με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την επικοινωνία, την προώθηση και την προβολή προϊόντων και επιχειρήσεων γούνας και δέρματος στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Στην επιχειρηματικότητα και την διοίκηση ολικής ποιότητας επιχειρήσεων και προϊόντων γούνας και δέρματος.

55 «The purpose of the programme: Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments” The purpose of the programme is to create skilled professionals in the following fields: Organization and management of commercial enterprises and financial institutions of fur and leather. In modern technological applications, in electronic commerce (e-Commerce) of products and services. In strategic and international marketing based in information systems and new technologies applied to the Web (e-marketing, e-promotion and e-advertising), so to implement programmes and activities for communication and promotion of fur and leather businesses in domestic and international market. In Entrepreneurship and the total quality management of fur and leather products.

56 «Τεχνολογία προώθησης και προβολής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Σε ποιους απευθύνεται: Απευθύνεται σε αποφοίτους γενικών και επαγγελματικών Λυκείων, αποφοίτους ΙΕΚ, πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και σε κάθε ένα ενδιαφερόμενο. Οι στόχοι του προγράμματος εξειδίκευσης: Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στοχεύει στην απόκτηση από τους καταρτιζόμενους όλων των γνώσεων και δεξιοτήτων στην σύγχρονη τεχνολογία του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (e- marketing) γούνας και δέρματος, στις σύγχρονες διαδραστικές τεχνολογίες-WEB, στα πληροφορικά συστήματα και τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, προώθησης και προβολής των επιχειρήσεων γουνοποιίας, των γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων, οι οποίες είναι ικανές να ανορθώσουν και να προάγουν το κλάδο της γουνοποιίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

57 «Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments” Target Group and Objectives Target Group Aimed at graduates of Primary Education, General and Vocational High Schools, Private Colleges graduates, graduates from Universities of Technology and Agronomy, Fur Farm Managers and stuff and stakeholders of the fur industry in general. The objectives of the specialized programme The specialized programme aims to provide students with the best knowledge and skills in modern technology of electronic marketing (e- marketing) of fur and leather, modern interactive technologies -WEB, the information systems and new technologies of communication and promotion of fur and leather business, so to promote the fur industry in Greece and abroad. In order to achieve a more effective training, new technologies will be used in the teaching and evaluating process.

58 «Τεχνολογία προώθησης και προβολής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Ειδικότερα οι απόφοιτοι μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά ως τεχνικοί : 1.Στην οργάνωση και διοίκηση εμπορικών επιχειρήσεων γούνας και δέρματος καθώς και τις υποστηρικτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. 2.Στην ηλεκτρονική οργάνωση των επιχειρήσεων γούνας και δέρματος καθώς και των εμπορικών τους συναλλαγών. 3.Στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές των Η/Υ στο διαδικτυακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου εμπορευμάτων και υπηρεσιών. 4.Στην κοστολόγηση των ετοίμων ενδυμάτων, στο παραδοσιακό και ηλεκτρονικό λιανικό και χονδρικό εμπόριο γούνας και δέρματος. 5.στο στρατηγικό και διεθνές μάρκετινγκ βασισμένο στα πληροφοριακά συστήματα και τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον παγκόσμιο ιστό (e- marketing, e-promotion και e-advertising, visual merchandising), με σκοπό τον σχεδιασμό ενεργειών και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την επικοινωνία, την προώθηση και την προβολή προϊόντων και επιχειρήσεων γούνας και δέρματος στην εγχώρια και διεθνή αγορά που να αντιστοιχεί στις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

59 «Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments” Specifically graduates can work as professional stuff in: 1. The organization and management of commercial fur and skin enterprises, also in supportive businesses and organizations. 2. In electronic business and trade organization of fur industry. 3. Ιn modern technological applications and in e-commerce of products and services. 4. Costing of clothing in traditional and online retail and wholesale of fur and skin products. 5. Strategic and international marketing based on information systems and new technologies applied to the Web (e-marketing, e-promotion and e-advertising, visual merchandising), in order to design actions and the implementation of programmes and activities for communication and promotion of fur and leather businesses in the domestic and international market.

60 «Τεχνολογία προώθησης και προβολής γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων» 1 έτος + 6 μήνες πρακτική άσκηση Ειδικότερα οι απόφοιτοι μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά ως τεχνικοί : 6.στις στρατηγικές επικοινωνίας, την προβολή και την διαχείριση της ολοκληρωμένης επικοινωνίας των επιχειρήσεων γούνας και δέρματος, καθώς και την προώθηση της εικόνας και των συμφερόντων τους μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), των κοινωνικών δικτύων (social media), αλλά και την εξεύρεση χορηγιών για την υποστήριξη των παραπάνω ενεργειών και δράσεων. 7.στις σύγχρονες διαδραστικές τεχνολογίες-WEB και εφαρμογές για τις επιχειρήσεις γούνας και δέρματος. 8.στην οργάνωση και συμμετοχή επιχειρήσεων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις γούνας και δέρματος (Fashion events). 9.στην έρευνα αγοράς και την ανάλυση των προτιμήσεων, των τάσεων, της συμπεριφοράς των πιθανών καταναλωτών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά 10.στην διοίκηση ολικής ποιότητας επιχειρήσεων και προϊόντων γούνας και δέρματος. Την ανάπτυξη και διαχείριση του επώνυμου προϊόντος (Brand management) 11.στην συμμετοχή τους με άλλους επιστήμονες στην τεχνολογική έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτομιών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και του μάρκετινγκ επιχειρήσεων και προϊόντων γούνας και δέρματος.

61 Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments” 6. In communication strategies, management of business communication, promotion of the image and brand through the media, social networks etc. and also the sponsorship to support the above actions and activities. 7. Interactive technologies and applications for fur and skin businesses. 8. Organization and business participation in international trade fairs and fashion events. 9. Market research and analysis of trends and consumers behavior both in domestic and international markets. 10. The total quality management of fur and leather business and the Brand Management. 11. The potential participation with other scientists in technology research, development and implementation of innovations in the field of e-commerce and marketing of fur and leather products.

62 «Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments” «Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments” Analytical Curriculum 1 st semester Lesson LevelTheoryLAB Practice Tests Total Α/Α Title of Lesson RH/ W WC 1 Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων / Principles of Business Administration R 32--5115 2 Αρχές Μάρκετινγκ και συμπεριφορά καταναλωτή \Principles of Marketing and Consumer Behavior R 22-485 3 Λιανικό και χονδρικό εμπόριο - κοστολόγηση /Retail and wholesale trade – costing R 2 -1375 4 Συστήματα ολικής διοίκησης ποιότητας επιχειρήσεων γούνας και δέρματος /Total quality management systems in fur and leather businesses R 22-485 5 Πληροφορική/ Informatics R 22-485 6 Οργάνωση και διοίκηση εκθέσεων γούνας και fashion events / Organization and management of fur shows and fashion events R 22 485 Total hours per Week 13101245030 Total hours per Semester 1691301331265030

63 «Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments” «Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments” Analytical Curriculum 2 nd Semester LessonLevelTheoryLABPractice Tests Total Α/Α Title of LessonRH/ W WC 1 Διεθνής Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική/ International Business Strategies and policies R 23--595 2 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ E-Marketing R 22-485 3 Εφαρμογές πολυμέσων για επιχειρήσεις γούνινων και δερμάτινων ενδυμάτων /Multimedia applications for fur and leather businesses R 22-485 4 Εφαρμοσμένο Applied E-Advertisement, E- Promotion and Visual Merchandise για επιχειρήσεις γούνας και δέρματος R 22-485 5 Συστήματα ERP ( Enterprise Resource Planning) για επιχειρήσεις γούνας και δέρματος / ERP Systems for Fur and Leather Businesses R 23-595 6 Ψηφιακές επικοινωνίες στο παγκόσμιο ιστό /Digital communications on the web R 22-485 Total hours per week 1214-265030 Total hours per semester 156182-33865030

64 Marketing and Promotion Technology of fur and leather garments” Analytical Curriculum 3 rd Semester Lesson Level TheoryLAB Practice Tests Total Α/Α Title of Lessons R H/ W WC 1 Internship R 405030 Total of Semester 96065030

65 Teachers of the program Οι εισηγητές του προγράμματος εξειδίκευσης είναι μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και άλλων ΤΕΙ της χώρας, μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες με υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων γνώσεων και πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος. The teachers of the specialized program are members of Educational Personnel TEI Western Macedonia and other Greek TEI, members of the Teaching and Scientific Personnel of Greek and foreign universities, as well as freelancers high level specialized knowledge and extensive experience in the subject of the program.

66 Στρατηγική Ανάπτυξης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ + ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ = ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Development Strategy LIFELONG LEARNING programs FUR INDUSTRY- TRADITIONAL MANUFACTORY+ INTEGRATION OF NEW TECHNOLOGIES AND INNOVATION WITH THE FUR INDUSTRY NEW TECHNOLOGY = NEW COURSE DEVELOPMENΤ OPENNESS OF THE LOCAL ECONOMY - "Think global, act local"


Κατέβασμα ppt "Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : “Παρουσίαση προτάσεων για τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ ΔΜ στην ελλληνική Γουνοποιία» T.E.I. OF WESTERN MACEDONIA:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google