Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 3661 – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Καλογιαννίδης Ανδρέας Κωστούδης Δημήτρης ΣΕΡΡΕΣ,ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 1

2 Νομοθετικό πλαίσιο Υπό Διαβούλευση
Με τον Νόμο 3661/2008 (ΦΕΚ 89/ ) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων» εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΕΕ L1 της ) Περιλαμβάνει: Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Σχέδιο Π.Δ. για τη θεσμοθέτηση του Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Υπό Διαβούλευση

3 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Εκπονείται κατά την αρχική φάση της μελέτης του κτιρίου και συνδέεται άμεσα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. Στη μελέτη θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι το κτίριο ικανοποιεί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις ώστε να κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β. Σε περίπτωση που το κτίριο δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις το πιστοποιητικό που θα εκδίδεται θα περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις /υποδείξεις βελτίωσης οι οποίες θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις της κατηγορίας Β και τις οποίες ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εφαρμόσει εντός του χρονικού διαστήματος 1 έτους. Τη μέθοδο υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοσή τους Τον τύπο και το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης Τα αρμόδια για την εκπόνησή της πρόσωπα Τη διαδικασία και συχνότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, λέβητες, εγκαταστάσεις θέρμανσης, συστήματα κλιματισμού, συστήματα φωτισμού

4 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Αφορά Τα νέα κτίρια ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στον Κανονισμό. Για τα νέα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τ.μ., προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια, πρέπει να εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία η μελέτη ενεργειακής απόδοσης, που αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης του κτιρίου Προβλέπει ότι: Στα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των τ.μ. που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις ή τα δομικά στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης

5 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης: Αντικαθιστά την υφιστάμενη Μελέτη Θερμομόνωσης (άρθρο 13, Ν. 3661) και θα συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας Ο έλεγχος, η έγκριση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της μελέτης ενεργειακής απόδοσης θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την έκδοση οικοδομικών αδειών Δεν αναιρεί τις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκπονούμενες μελέτες αλλά αποτελεί πρόσθετη μελέτη επί των μελετών: Αρχιτεκτονικής, Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, Θέρμανσης, Ψύξης, Ζεστού νερού Χρήσης και Τεχνητού Φωτισμού Τα στάδια της διαδικασίας Βήμα 1: Ανάθεση επιθεώρησης Βήμα 2: Καταχώρηση της επικείμενης επιθεώρησης στη Βάση Δεδομένων Ενεργειακών Επιθεωρήσεων του ΥΠΑΝ Βήμα 3: Συλλογή στοιχείων – προετοιμασία επιθεώρησης Βήμα 4: Επίσκεψη στο κτίριο – Διενέργεια επιθεώρησης Βήμα 5: Επεξεργασία στοιχείων – Βαθμολόγηση κτιρίου – Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

6 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου ή η ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Κατά την πώληση ή τη μίσθωση κτιρίων διατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον αγοραστή ή τον μισθωτή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων δεν μπορεί να αποκλεισθεί με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ισχύει, κατά ανώτατο όριο, για δέκα (10) έτη Περιλαμβάνει τιμές αναφοράς, όπως ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου Συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε σχέση με το κόστος που αυτή συνεπάγεται Η ενεργειακή πιστοποίηση βασίζεται σε πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου, εφόσον υπάρχει κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης. Η δαπάνη επιμερίζεται, με βάση το χωρο του καθενος

7

8 ΚΕΝΑΚ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Γ Β Α

9

10

11 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΕ
1. Τα κτίρια διαθέτουν θερμομονωμένα εξωτερικά δομικά στοιχεία, και θα πληρούν τις νέες τιμές του μέγιστου επιτρεπόμενου Συντελεστή Θερμοπερατότητας k, όπως αυτές τροποποιήθηκα για τις τέσσερις πλέον κλιματικές ζώνες. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Συντελεστής θερμοπερατότητας [W/m2.K] ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Α Β Γ Δ Εξωτερική οριζόντια επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές) kD 0,5 0,4 0,3 Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα kW 0,7 0,6 Δάπεδα χώρων διαμονής σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (pilotis) kDL Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους kG 1,5 1,0 Διαχωριστικοί τοίχοι σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους kWΕ Ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες μπαλκονιών κλπ) kF 3,2 3,0 2,8 2,6 Γυάλινες προσόψεις μη ανοιγόμενες ή μερικώς ανοιγόμενες kGF 1,40 Για τις περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 600 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσα θα εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκει γενικότερα η περιοχή.

12 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Επιθεώρηση λεβήτων Τουλάχιστον κάθε 5 έτη, στους λέβητες με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ από 20 έως και 100 kW, Τουλάχιστον κάθε 2 έτη, στους λέβητες άνω των 100 kW και, αν αυτοί θερμαίνονται με αέριο καύσιμο, τουλάχιστον κάθε 4 έτη Εγκαταστάσεις θέρμανσης με λέβητες παλαιότερους των 15 ετών και ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των 20 kW επιθεωρούνται, στο σύνολό τους, μία μόνο φορά Οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση, στην οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του λέβητα και διατυπώνονται οδηγίες και συστάσεις για τη ρύθμιση, συντήρηση, επισκευή ή αντικατάστασή του, εφόσον συντρέχει περίπτωση Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού Διενεργείται επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις κλιματισμού, με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των δώδεκα (12) kW, τουλάχιστον κάθε 5 έτη Οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση, στην οποία αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα και οι διαστάσεις της εγκατάστασης κλιματισμού σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και διατυπώνονται κατάλληλες οδηγίες και συστάσεις για βελτίωση ή αντικατάσταση της εγκατάστασης του κλιματισμού

13 5 . ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ Οι θερμογέφυρες για τη θερμομόνωση είναι ό,τι οι ηχογέφυρες για την ηχομόνωση και οι δύο μαζί ότι το βραχυκύκλωμα για ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Οι θερμογέφυρες είναι τα μέρη εκείνα του περιβλήματος του κτιρίου τα ανεπαρκώς ή καθόλου θερμομονωμένα, τα οποία και παρουσιάζουν μειωμένη αντίσταση στη ροή της θερμότητας. Είναι συνεπώς τα εύκολα μονοπάτια για τη ροή της θερμότητας. Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στη διακοπή λόγω κατασκευαστικών δυσκολιών της θερμομονωτικής στρώσης ή στη χρήση υλικών με υψηλούς συντελεστές θερμοαγωγιμότητας. Οι θερμογέφυρες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργικότητα και την απόδοση των κτιρίων ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ - Σε αμόνωτα στοιχεία από μπετόν - Σε σημεία επαφής τοιχοποιίας Στις γωνίες τοίχου Γύρω από κουφώματα Σε πρέκια και σενάζ - Σε τομές των πλακών και των εσωτερικών τοίχων με το εξωτερικό περίβλημα.Πολύ δύσκολες είναι οι περιπτώσεις ταράτσας και μπαλκονιου 13

14

15

16 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ %

17 Σχέδιο Π.Δ. για το Σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών: Είναι κατάσταση εγγεγραμμένων ενεργειακών επιθεωρητών, οι οποίοι κατέχουν αντίστοιχη άδεια και η οποία τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η διαχείριση της οποίας γίνεται από το (Κ.Α.Π.Ε.) Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τα προσόντα και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο διάταγμα προκειμένου να του χορηγηθεί Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Νομικό Πρόσωπο για την περίπτωση αυτή νοείται εταιρεία οιασδήποτε εταιρικής μορφής, της οποίας ένα τουλάχιστον από τα μέλη – εταίρους της κατέχει ατομική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης όπου πιστοποιείται η εγγραφή και η ένταξη του Επιθεωρητή στο Μητρώο για μία ή περισσότερες κατηγορίες επιθεωρήσεων Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση επιθεωρητή από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης του Τ.Ε.Ε. Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) Είναι η Επιτροπή που συγκροτείται στο ΥΠΑΝ και γνωμοδοτεί για χορήγηση ή αφαίρεση άδειας επιθεωρητή και εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε αναγκαία πράξη ή ρύθμιση σχετική με τους ενεργειακούς επιθεωρητές και το αντικείμενο των επιθεωρήσεων

18 Σχέδιο Π.Δ. για το Σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Κατηγορίες αδειώνΕνεργειακών Επιθεωρητών Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Α’ τάξης (έως 1000τμ) και Β’ τάξης (και άνω των τμ), Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή λεβήτων / εγκαταστάσεων θέρμανσης Κτιρίου Α’ και Β’ τάξης Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή εγκαταστάσεων Κλιματισμού Κτιρίου Α’ και Β’ τάξης Στο άρθρο 9 του Ν. 3661/08 ορίζεται ότι η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης θα διεξάγεται από ειδικευμένους διαπιστευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές Στο σχετικό Σχέδιο Π.Δ. καθορίζονται: Τα προσόντα των επιθεωρητών Οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους Η διαδικασία διαπίστευσής τους και χορήγησης αντίστοιχης άδειας Οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους Τα ζητήματα που αφορούν στην εγγραφή τους σε αντίστοιχα μητρώα Η αμοιβή τους και ο τρόπος καθορισμού της Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών με σκοπό τη χορήγηση αντίστοιχης άδειας έχουν : Διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντιστοίχων και ισοτίμων της αλλοδαπής Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για την Α’ τάξη Έπειτα από απόφαση της Επιτροπής (ή του Φορέα) Απόφοιτοι λοιπών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τετραετούς και πενταετούς φοίτησης, της ημεδαπής ή αντιστοίχων και ισοτίμων της αλλοδαπής Προς το παρόν επικρατεί η λογική των αυστηρών προδιαγραφών στην εκπόνηση των επιθεωρήσεων Σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές (1 € ανά τ.μ. από 3 € που είχε αρχικά ανακοινωθεί) προδιαγράφονται ποιοτικά υποβαθμισμένες επιθεωρήσεις/μελέτες

19 Διαδικασια υπολογισμου 1) Ενεργεικη Επιθεωρηση Κτιριακου Κελυφους
Τοπογραφικο Διαγραμμα Φωτογραφιες 5. Φωτογραφίες κτιρίου Λήψη από θέση Α στου τοπογραφικού Λήψη από θέση Β στου τοπογραφικού Λήψη από θέση Γ στου τοπογραφικού

20 Επιπλεον στοιχεια του κτιριου
Προσανατολισμος,Δομηση, οροφοι,Εμβαδο,Ογκος Συστημα θερμανσης Διαχωρισμος σε θερμικες ζωνες(2 οροφοι) Εξαερισμος Παθητικα Συστηματα Θερμανσης Υπολογισμος Συνολικου Συντελεστη Θερμοπερατοτητας U(W/m² k) Διαδικασια Υπολογισμου κατά ISO Προτασεις : Θερμογεφυρες, Συνεχης Θερμομονωση

21 2) Ενεργειακη Επιθεωρηση Λεβητα
Ταυτοποιηση Λεβητα Ταυτοποιηση Καυστηρα Παρμετροι σωστης λειτουργιας Μετρουμενα μεγεθοι: CO2 (12-14)% , Αιθαλη Θερμοκρασια Καυσαεριων > 140 °C (180 °C )

22 3) Ενεργειακη Επιθεωρηση Εγκεταστασης Θερμανσης
3) Ενεργειακη Επιθεωρηση Εγκεταστασης Θερμανσης Στοιχεια Κτιριου Στοιχεια συστηματος κεντρικης θερμανσης Στοιχεια συστηματος Λεβητα ,Καυστηρα Στοιχεια συστηματος ελεγου (αντισταθμηση με τετραοδη βανα ) Προτασεις

23 4) Ενεργειακη επιθεωρηση συστηματος φωτισμου
Στοιχεια τεχνιτου φωτισμου Στοιχεια καταναλωσης κτιριου Προτασεις

24

25


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google