Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Μ.Σ. Πολεοδομία-Χωροταξία Μάθημα: Στούντιο Πολεοδομίας-Χωροταξίας Β' ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2017 Παρουσίαση Ομάδα 1 Γιαννακοπούλου Ιωάννα Γκόλτσιου Ελένη Γκουτσαμπασούλη Θεοδώρα Ζαφείρης Γιώργος Κατσαφάδου Σωτηρία

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
7 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΌΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ 2: ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2

3 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1/1 Συμπέρασμα Α Φάσης: Αξιόλογοι Φυσικοί και Πολιτιστικοί Πόροι και Αξιόλογες Υφιστάμενες Τουριστικές Υποδομές Χερσαίας Μαγνησίας - 2 σημαντικά πλεονεκτήματα πάνω στα οποία πρέπει να βασιστεί η τουριστική ανάπτυξη Συνοψίζοντας τα Δεδομένα της Α Φάσης: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Συνδυασμός Βουνού και Θάλασσας Μεγάλο Μήκος Ακτών Βιότοποι-Υγρότοποι Σπήλαια Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Δίκτυο Natura ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Παραδοσιακοί Οικισμοί, Εγκαταστάσεις Ιδιαίτερου Αρχιτεκτονικού Ενδιαφέροντος Ιστορικοί - Αρχαιολογικοί Χώροι, Μουσεία Τοπικές Εκδηλώσεις-Φεστιβάλ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Σιδηροδρομικό Δίκτυο, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Αεροδρόμιο Τραινάκι Πηλίου Χιονοδρομικό Κέντρο Μονοπάτια ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Μαζικός Τουρισμός Β΄ Κατοικία Χιονοδρομικό Κέντρο 3

4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ Λαμβάνοντας υπόψη: -Τους Τουριστικούς Πόρους
1/1 Λαμβάνοντας υπόψη: -Τους Τουριστικούς Πόρους -Τις Υποδομές (Τουριστικές ή Μη) -Τις Ευκαιρίες και τις Προοπτικές Ανάπτυξης της Περιοχής -Τα Προβλήματα-Αδυναμίες της Περιοχής και τις Ενδεχόμενες Απειλές από το Εξωτερικό της Περιβάλλον -Τις Κατευθύνσεις σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο 4

5 ΌΡΑΜΑ 1/1 Ο Τουρισμός πρέπει να αποτελέσει Βασικό Εργαλείο της Οικονομικής Πολιτικής της Περιοχής Μελέτης, δηλ. να έχει Πρωταγωνιστικό Ρόλο στην Προσπάθεια για την Οικονομική Ανάπτυξη της Περιοχής. Η Περιοχή οφείλει να προσφέρει Υψηλό Βιοτικό Επίπεδο για τους Πολίτες και να είναι Ευχάριστη και Ελκυστική στους Επισκέπτες και στους Προσωρινούς Κατοίκους. Η Τουριστική Ταυτότητα πρέπει να γίνει Αναγνωρίσιμη ούτως ώστε να αναδειχθεί ένας Ενιαίος, Αυτόνομος και παράλληλα Ανταγωνιστικός Προορισμός, αυτός της Χερσαίας Μαγνησίας. Ζητούμενο: Επανατοποθέτηση Χερσαίας Μαγνησίας στην Εγχώρια και Διεθνή Τουριστική Αγορά ως Πολυδιάστατος Ανταγωνιστικός Προορισμός μέσω της Ανάπτυξης Ήπιων Παρεμβάσεων και Θεματικού Τουρισμού. 5

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1/1 -Στρατηγική Ανάπτυξης Βασισμένη στα Πραγματικά Προβλήματα και Δυνατότητες της Περιοχής -Επιμήκυνση Τουριστικής Περιόδου με Ανάπτυξη Κατάλληλων Δραστηριοτήτων - Τουρισμός 4 Εποχών -Βελτίωση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας Τουριστικού Προϊόντος - Αναγνωρίσιμη Τουριστική Ταυτότητα -Διεύρυνση και Διαφοροποίηση Τουριστικού Προϊόντος μέσω Ανάπτυξης Εναλλακτικού Τουρισμού με Μακροχρόνιες Προοπτικές -Προστασία, Ανάδειξη και Αποκατάσταση Τουριστικών Πόρων -Εμπλουτισμό, Βελτίωση Υφιστάμενων και Ανάπτυξη Νέων Τουριστικών Υποδομών Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα -Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας άλλων Υποδομών - Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Ικανών να προσελκύσουν Τουριστική Κίνηση Υψηλού Επιπέδου -Έλεγχος Τουριστικής Ανάπτυξης - Ρυθμίσεις Χρήσεων Γης, Αποφυγή Υπερεκμετάλλευσης Τουριστικών Πόρων -Προσέλκυση Νέων Αγορών -Ισόρροπη Ανάπτυξη στην Περιοχή - Διάχυση Τουριστικής Δραστηριότητας -Δημιουργία Δικτύων και Διατομεακών Συνεργασιών -Διαρκής Παρακολούθηση, Εξειδίκευση και Αναπροσαρμογή Στόχων, Κατευθύνσεων και Προτεραιοτήτων Αναπτυξιακής Νομοθεσίας -Εφαρμογή Επαγγελματικού Σύγχρονου Μάρκετινγκ 6

7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 1/3 Κατηγοριοποίηση Περιοχής Μελέτης με Κριτήριο την Τουριστική Ανάπτυξη - Συμπέρασμα Α Φάσης: -Περιοχές Ώριμης Τουριστικής Ανάπτυξης -Αναξιοποίητες Τουριστικά Περιοχές -Δυναμικές Ζώνες ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Ενίσχυση Περιοχών Ώριμης Τουριστικής Ανάπτυξης (Κεντρικό Πήλιο) με Περιοχές 1ης Προτεραιότητας τις Περιοχές Ώριμης Τουριστικής Ανάπτυξης ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Ενίσχυση Αναξιοποίητων Τουριστικά Περιοχών και Δυναμικών Ζωνών με Περιοχές 1ης Προτεραιότητας τις Αναξιοποίητες Τουριστικά Περιοχές και τις Δυναμικές Ζώνες 7

8 2/3 8

9 3/3 9

10 ΣΕΝΑΡΙΟ 2: ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
1/1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟΥ -Περιοχές που δεν παρουσιάζουν Τουριστική Ανάπτυξη με Δυνατότητες Τουριστικής Αξιοποίησης -Τουριστικά Δυναμικές Περιοχές -Περιοχές Αστικές, Παραθαλάσσιες και Ορεινές ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ -Ενίσχυση Δυναμικών Ζωνών Βόλος (Αστική Περιοχή) -Ενίσχυση Αναξιοποίητων Τουριστικά Περιοχών Νότια Πεδινή ή Ορεινή Μαγνησία: Αλμυρός, Σούρπη, Ανάβρα, Πτελεός, Περιοχή Όθρυος - Βρύναινα Κεντρικά και Νότια Παράλια Παγασητικού Κόλπου: Ν. Αγχίαλος, Δημητριάδα, Αμαλιάπολη - Μιτζέλα, Νηές, Αγία Μαρίνα, Πηγάδι, Αχίλλειο Νότιο Πήλιο: Παραθαλάσσιες Περιοχές και Ορεινές Ζώνες -Υποστήριξη και Βελτίωση Υποδομών - Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών και των Ώριμων Τουριστικά Περιοχών Κεντρικό Πήλιο -Σύνδεση των Επιμέρους Τουριστικών Παρεμβάσεων 10

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1/1 -Καταγραφή και Ανάδειξη Τοπικής Ταυτότητας Περιοχής -Ποιότητα Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος -Βελτίωση Ποιότητας Υποδομών και Προσφερόμενων Υπηρεσιών -Ανάπτυξη Ήπιων και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Δραστηριότητες Αγροτουρισμού και Οικοτουρισμού Νέα Τουριστικά Πακέτα Εβδομάδας (Διαμονή σε Αγροτουριστικά καταλύματα, Επίσκεψη σε Μουσείο Ελιάς, Ειδικές Διαδρομές στους Ελαιώνες και Συμμετοχή στο Μάζεμα Ελιών) Πολιτισμικού Τουρισμού Διατήρηση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Παραδοσιακοί Οικισμοί, Αρχαιολογικοί Χώροι, Μουσεία, Παλιά Ελαιοτριβεία), Σύγχρονες Τέχνες (Μοντέρνα Τέχνη, Performing), Στοιχεία Lifestyle (Κουζίνα - οδηγός Παραδοσιακής Κουζίνας με Βάση το Ελαιόλαδο, Παραδόσεις) Αθλητικού Τουρισμού Αξιοποίηση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων, Διοργάνωση Αθλητικών Αγώνων, Σπορ Αναψυχής Συνεδριακού Τουρισμού -Ανάπτυξη Τουριστικής / Παραθεριστικής Κατοικίας -Δημιουργία Δικτύων μεταξύ των Προσφερόμενων και των Νέων Τουριστικών Δραστηριοτήτων -Προβολή Τόπου μέσω Μ.Μ.Ε. και Εντύπων 11

12 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1/3 Ειδικότερα ανά Κατηγορία Χώρου:
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ: ΒΟΛΟΣ -Αστικός Τουρισμός (City Break) με Ανάδειξη και Αναβάθμιση Στοιχείων Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος -Ρομαντική Εικόνα Βόλου που θα αναδεικνύει το Τραινάκι, τα Τσιπουράδικα και τη Φοιτητική Ζωή -Ανάδειξη και Αναβάθμιση Στοιχείων Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος (Δημιουργία Πλατειών με Έντονο το Πράσινο Στοιχείο, Δημιουργία Εφήμερων Κατασκευών Περιπτέρων Ενημέρωσης και Αγοράς Αναμνηστικών και Τοπικών Προϊόντων στις περιοχές των Αρχαιολογικών Χώρων και του Μουσείου - Πιθανή Ένωση Διαδρομών με Πράσινο, Δημιουργία Περιπτέρου Ενημέρωσης στην Περιοχή της Παραλίας) -Δημιουργία Ετήσιας Εκδήλωσης Διεθνούς Εμβέλειας - Ορόσημο Περιοχής και Πόλος Προσέλκυσης Επισκεπτών (Εβδομάδα Μόδας Ρομά + Φεστιβάλ Ρομά: Προβολή της Κουλτούρας, του Τρόπου Ζωής τους, της Ενδυμασίας τους) -Πολιτισμικός Τουρισμός με Δημιουργία Ευκαιριών Απόλαυσης Εκδηλώσεων Σύγχρονου Πολιτισμού (Επανάχρηση Αξιόλογων Κτιρίων ή Συνόλων) -Αθλητικός Τουρισμός με Διοργάνωση Ειδικών Γεγονότων στις Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις -Συνεδριακός Τουρισμός με Ανάληψη Πανελλήνιων και Διεθνών Συνεδρίων με Εκμετάλλευση των Υφιστάμενων Υποδομών και Κυρίαρχο το Στοιχείο του Πανεπιστημίου που διαθέτει Καλές Υποδομές και το Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας (Μητροπολιτικό Πάρκο, Μελισσάτικα) -Δημιουργία Επαρκούς Συγκοινωνιακής Δομής (Προαστιακός Σιδηρόδρομος Βόλου - Λάρισας με Σύγχρονα Οχήματα και Πυκνά Δρομολόγια, Δημιουργία Πτήσεων και Κανονική Λειτουργία του Αεροδρομίου όλο το Χρόνο, Βελτίωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων - Ένταξη Θαλάσσιου Μετώπου, Πύκνωση Ακτοπλοϊκών Δρομολογίων) 12

13 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2/3 ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
-Προβολή ως Ανέπαφων Τουριστικών Προορισμών που συνδυάζουν Βουνό και Θάλασσα, Έγκαιρη Πρόληψη Φαινομένων Υποβάθμισης Ποιότητας Φυσικών και Ανθρωπογενών Πόρων -Ανάδειξη, Οριοθέτηση και Προστασία Αρχαιολογικών Χώρων στην Περιοχή του Αλμυρού -Στήριξη Δραστηριοτήτων για Αναβάθμιση Εικόνας και Φυσιογνωμίας Αγροτικού Χώρου Δημιουργία Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού και Οικοτουρισμού στη Νότια Πεδινή ή Ορεινή Μαγνησία και στο Νότιο Πήλιο Περιηγητικά Μονοπάτια με Στάσεις σε Σημεία Ενδιαφέροντος και Εξαιρετικής Θέας Δράσεις Ανάδειξης Προστατευόμενων Περιοχών (Εφήμερη Κατασκευή Περιπτέρου Ενημέρωσης και Αγοράς Αναμνηστικών και Τοπικών Προϊόντων στο Δρυοδάσος Κουρί) Αναπαλαίωση και Επανάχρηση Παλιών Εγκαταλελειμμένων Κτιρίων ως Αγροτουριστικά Καταλύματα Ενίσχυση Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών (Παραδοσιακά Προϊόντα -Τσίπουρο, Μήλο, Φαρμακευτικά Βότανα), Διαφήμιση και Προώθηση Προϊόντων τους σε Τοπικές ή μη Επιχειρήσεις Δρόμος της Ελιάς / Κρασιού Έκδοση Χαρτών και Ενημερωτικών Δελτίων σε όλη τη Χερσαία Μαγνησία, Διαφήμιση στον Τοπικό αλλά και Εθνικό Τύπο, Τηλεοπτική Διαφήμιση στη Διεθνή Αγορά -Ενίσχυση Γαστριμαργικού Τουρισμού, Προσφορά Μοναδικών Παραδοσιακών Γεύσεων στη Νότια Πεδινή ή Ορεινή Μαγνησία και στο Νότιο Πήλιο -Ενίσχυση Προσβασιμότητας, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών Μεταφορών Περιοχής, Κατασκευή και Αναβάθμιση Οδικών Αξόνων, Έμφαση στην Ασφάλεια -Ανάπτυξη Παραθεριστικού Τουρισμού στα Νότια Παράλια του Παγασητικού Κόλπου (Δημιουργία Οργανωμένης Παραλίας με Ξύλινη Εξέδρα, Ομπρέλες και Ξαπλώστρες) -Δημιουργία Νέου Εμπορευματικού Λιμανιού στο Τσιγκέλι Αλμυρού, Λειτουργία Συμπληρωματική με αυτή του Οργανισμού Λιμένος Βόλου -Δημιουργία Ζώνης Μικρής Κλίμακας για Εξυπηρέτηση Σκαφών Αναψυχής στο Τρίκερι του Νότιου Πηλίου 13

14 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΩΡΙΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
3/3 ΩΡΙΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ -Βελτίωση Υφιστάμενων Τουριστικών Υποδομών και Αναβάθμιση Τουριστικού Δυναμικού Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου, Βελτίωση Ασφάλειας Υποδομών Πρόσβασης Λειτουργία όλο το Χρόνο του Τραίνου Πηλίου Παρεμβάσεις Αποκατάστασης και Ανάδειξης Κυριότερων Μονοπατιών -Στροφή προς Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Προσέλκυση Νέων Αγορών -Άρτια και Ουσιαστική Προβολή Τόπου μέσω Μ.Μ.Ε. -Δημιουργία Συνεργασιών και Δικτύων με Σύνδεση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Ώριμων Τουριστικά Περιοχών και Νέων Υποδομών και Υπηρεσιών στις άλλες Περιοχές 14

15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 1/7 15

16 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -Ανυπαρξία Σύνδεσης Θαλάσσιου Μετώπου με Υπόλοιπη Πόλη αλλά και με Πάρκο -Χωρίς Ζωή το Πάρκο, Ανυπαρξία Δραστηριοτήτων, Χρήση μόνο ως Πέρασμα - Αντίθεση με Παραλιακό Δρόμο - Πεζόδρομο που είναι Γεμάτος από Περιπατητές, Ποδηλάτες, Skaters και Parkourers -Μη Ικανοποιητικές Υποδομές Ποδηλατοδρόμου

17 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ 3/7 Πιθανοί Πράσινοι Δρόμοι ή Πεζόδρομοι με Συστοιχίες Δένδρων ή Θάμνων Τοποθετημένες Κεντρικά Ποδηλατόδρομος Περιοχή Παρέμβασης - Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου, Χώρος Πρασίνου, Καφετέρια, Χώρος με Υψομετρικές Διαφορές για Ποδήλατο, Skateboard, Parkour και Free Running -Νέα Ταυτότητα και Τουριστική Ώθηση -Σύνδεση Παραλιακού Μετώπου με Υπόλοιπη Πόλη με Πράσινους Διαδρόμους (Μελέτη Σχεδίου Πολεοδομίας και Αντίστοιχου για Ποδηλατοδρόμους, Πιθανή Τροποποίηση της Δικής μας Σχεδιαστικής Λύσης) -Δημιουργία Ποδηλατοδρόμου Καθ’ όλο το Μήκος της Παραλίας -Σύνδεση Παραλίας με Πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου 17

18 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4/7 -Ανυπαρξία Ισχυρής Ταυτότητας, Μη Ικανοποιητική Εικόνα για την Πόλη, Δεν αποτελούν Πόλους Έλξης Επισκεπτών -Ανυπαρξία Σύνδεση τους Πλατεία Ελευθερίας Πλατεία Ευαγγελίστριας Πλατεία 2ας Νοεμβρίου Πλατεία Πανεπιστημίου 18

19 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ 5/7 4 Πλατεία Ελευθερίας
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ 5/7 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ 3 ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 4 ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ Πλατεία Ελευθερίας -Νέο Πρόγραμμα Χρήσης και Ένταξης Κεντρικής και Ιστορικής Πλατείας - Πάρκου -Διερεύνηση Δυνατότητας Αντιμετώπισης Χώρου Δικαστηρίων και Χώρου Σημερινής Πλατείας ως Ενιαίας Πολεοδομικής Ενότητας -Διερεύνηση Δυνατότητας Διοχέτευσης Κυκλοφοριακής Κίνησης Ελ. Βενιζέλου σε άλλες Οδούς -Ισχυρή, Σύγχρονη Ταυτότητα με Διαμορφώσεις, Αστικό Εξοπλισμό, Φύτευση και Φωτισμό 3 Πλατεία Πανεπιστημίου -Σημαντική Αστική Παρέμβαση, Εμπλουτισμός Δημόσιας Υποδομής -Επανάχρηση Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Χρήση Πράσινου, Μαρμάρου, Ξύλου και λιγότερο Τσιμέντου -Διαμόρφωση Αστικού Εξοπλισμού 1 2 1 - Πλατεία Ελευθερίας 2 - Πλατεία Πανεπιστημίου 3 - Πλατεία 2ας Νοεμβρίου 4 - Πλατεία Ευαγγελιστρίας Πλατεία 2ας Νοεμβρίου -Δημιουργία Νέας Πλατείας, Χώρου Πρασίνου και Αναψυχής -Χρήση Μέρους Φέροντα Οργανισμού Κτιρίου Υγειονομικής, Δημιουργία Ημιυπαίθριου Συστεγασμένου Χώρου για Παρουσιάσεις Εκθέσεων ή Μικρές Συναυλίες -Αναζωογόνηση Απόληξης Ερμού -Διαμόρφωση Πλατείας - Ένταξη στο Περιβάλλον (Πάντρεμα Παραδοσιακής και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής) Πλατεία Ευαγγελίστριας -Διερεύνηση Δυνατότητας Σύνδεσης της με τις Υπόλοιπες 3 Πλατείες -Τρέχουν Αναπλάσεις που θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2012 19

20 ΑΛΙΒΕΡΙ- ΝΈΟ ΔΕΛΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΛΙΒΕΡΙ- ΝΈΟ ΔΕΛΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6/7 Οικισμός Ρομά, Περιοχή Παρέμβασης Αλιβέρι -Προβλήματα με Ρομά (85% Γειτονιάς), Ανύπαρκτη η Κοινωνική Συνοχή -Οικισμός Λυόμενων Νέο Δέλτα -Προβλήματα Αποδοχής - Συνοίκησης με Ρομά -Εγκαταλελειμμένο Εργοστάσιο -Έλλειψη Φωτισμού Εγκαταλελειμμένο Εργοστάσιο Βαμβακουργίας 20

21 ΑΛΙΒΕΡΙ- ΝΈΟ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΛΙΒΕΡΙ- ΝΈΟ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 7/7 -Βελτίωση Συγκοινωνίας -Ανάδειξη Πολιτιστικής Ταυτότητας Τσιγγάνων με Καθιέρωση Εβδομάδας Μόδας Ρομά και Φεστιβάλ Ρομά για την Προβολή της Κουλτούρας, του Τρόπου Ζωής και της Ενδυμασίας τους, Πόλος Έλξης Επισκεπτών - Παγκοσμίως Γνωστό ότι τα Ρούχα των Τσιγγάνων είναι Πηγή Έμπνευσης για Διάσημους Οίκους Μόδας -Διερεύνηση Δυνατότητας Αξιοποίησης Κτιρίου Βαμβακουργίας σαν Χώρο Στέγασης των Παραπάνω Δραστηριοτήτων και μη Κατεδάφιση του για Δημιουργία Εργατικών Κατοικιών -Επανασχεδιασμός Οικισμού Λυόμενων -Δημιουργία Γραμμικού Πάρκου στον Ξηριά και Ανοιχτού Χώρου για Μικρές Εμπορικές Δραστηριότητες 21

22 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Μ.Σ. Πολεοδομία-Χωροταξία Μάθημα: Στούντιο Πολεοδομίας-Χωροταξίας Β' ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2017 Παρουσίαση Ομάδα 1 Γιαννακοπούλου Ιωάννα Γκόλτσιου Ελένη Γκουτσαμπασούλη Θεοδώρα Ζαφείρης Γιώργος Κατσαφάδου Σωτηρία


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google