Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΜΕΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΜΕΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΜΕΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΜΕΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

2 Ο ΟΡΟΣ ΑΜΕΑ (1) Ο όρος ΑΜΕΑ περιγράφει τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές ικανότητες. Τα άτομα αυτά διακρίνονται από μια μορφή ανεπάρκειας και ανικανότητας εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε το 1976 την διάκριση μεταξύ των όρων βλάβη, ανικανότητα και μειονέκτημα. “Μια βλάβη είναι η οποιαδήποτε απώλεια ή μη κανονικότητα της ψυχολογικής, φυσιολογικής και ανατομικής δομής ή λειτουργίας. Μια ανικανότητα είναι ο οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη (η οποία προκύπτει από βλάβη) της ικανότητας να εκτελεί μια δραστηριότητα με τρόπο ή μέσα στα πλαίσια της αντίληψης του κανονικού για ένα ανθρώπινο ον. Ένα μειονέκτημα είναι ένα ελάττωμα ενός ορισμένου ατόμου, που προκύπτει από μια βλάβη ή ανικανότητα, και το οποίο αποτρέπει την ολοκλήρωση ενός ρόλου που θεωρείται κανονικός για αυτό το άτομο (ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, και τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες ”.

3 Ο ΟΡΟΣ ΑΜΕΑ (2) ... Ο ίδιος οργανισμός μέσα από τη Διεθνή Ταξινόμηση Λειτουργικότητας ορίζει την ανικανότητα “ως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός ατόμου με μια βλάβη και των περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών εμποδίων που μπορεί να αντιμετωπίζει”. Ο ορισμός αυτός καλείται να συνενώσει μια σειρά από κοντινούς ορισμούς διαφορετικών χωρών, να αποφύγει την χρήση ιατρικών όρων, να ξεπεράσει προβλήματα μετάφρασης, να επιτύχει ομοιογένεια των όρων που χρησιμοποιούνται, και να γίνει αποδεκτός σε χώρες που δεν διαθέτουν ένα πλαίσιο περιγραφής των ΑΜΕΑ.

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΕΑ Λειτουργίες Σώματος Νοητικές λειτουργίες
Αισθητήριες λειτουργίες και πόνος Λειτουργίες ομιλίας και λόγου Λειτουργίες του καρδιολογικού, αιματολογικού, ανοσοποιη-τικού και αναπνευστικού συστήματος Λειτουργίες του διατροφικού, μεταβολικού και ενδοκρινικού συστήματος Λειτουργίες σχετικές με τα ουρογεννητικά συστήματα και τα συστήματα αναπαραγωγής. Νευρό-μυϊκό-σκελετικές και σχετικές με την κίνηση λειτουργίες Λειτουργίες του δέρματος και σχετικές δομές.

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΕΑ Δομές Σώματος Δομές του νευρικού συστήματος
Οφθαλμός, αυτί και σχετικές δομές Δομές σχετικές με την ομιλία και τον λόγο Δομές του καρδιολογικού, αιματολογικού, ανοσοποιητικού και αναπνευστικού συστήματος Δομές του διατροφικού, μεταβολικού και ενδοκρινικού συστήματος Δομές σχετικές με τα ουρογεννητικά συστήματα και τα συστήματα αναπαραγωγής. Δομές σχετικές με την κίνηση Δέρμα και συναφείς δομές.

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΕΑ Δράσεις και συμμετοχές Μάθηση και εφαρμογή της γνώσης
Γενικά καθήκοντα και απαιτήσεις Επικοινωνία Κινητικότητα Αυτονομία και προστασία Οικιακή ζωή Διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις Σημαίνοντες τομείς της ζωής Κοινοτική, κοινωνική και πολιτική ζωή

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΕΑ Περιβαλλοντικοί παράγοντες Προϊόντα και τεχνολογία
Φυσικό περιβάλλον και ανθρώπινες παρεμβάσεις σε αυτό Υποστήριξη και σχέσεις Συμπεριφορές Υπηρεσίες, συστήματα και πολιτικές

8 ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (1)
Στις 12 Μαΐου 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε το κείμενο “Barrier Free Europe” (COM (2000) 284final). Το κείμενο αυτό προετοιμάστηκε από το EDF και το Disability Intergroup του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων όπως: Κοινωνία της πληροφορίας Μεταφορές Περιβάλλον Μη διάκριση Προτυποποίηση

9 ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (1)
... Το κείμενο αυτό σηματοδοτεί την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει όλες τις δυνατές ευκολίες προς τα ΑΜΕΑ προκειμένου να εξισωθούν σε λειτουργικό επίπεδο με τα υπόλοιπα κοινωνικά μέλη. Η δέσμευση αυτή αποτυπώθηκε στην αύξηση του κατά κεφαλή δαπανών για την κοινωνική πρόνοια και για την καταπολέμηση της διάκρισης κατά των ΑΜΕΑ. Η αύξηση αυτή έφτασε το 2% ανά έτος για την περίοδο Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των παροχών προς τα ΑΜΕΑ, αφού μόνο το 8% των συνολικών δαπανών για την κοινωνική πρόνοια απευθύνονται σε αυτά.

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (1) Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στα έξι άτομα (16,4%) που βρίσκεται σε ηλικία επαγγελματικής απασχόλησης, ανέφερε ότι είχε ένα πάγιο πρόβλημα υγείας ή μια ανικανότητα (LSHPD). Η έρευνα διεξήχθη το 2002 και συμμετείχαν και οι οκτώ (8) υπό ένταξη χώρες την περίοδο εκείνη. Μεταξύ των χωρών αυτών, το ποσοστό ήταν 14,3%. Το ποσοστό των ατόμων που ανέφεραν κάποιου είδους ανικανότητα και στις είκοσι πέντε χώρες, αντιστοιχεί σε σχεδόν 45 εκατομμύρια άτομα σε ηλικία επαγγελματικής απασχόλησης. Το ποσοστό αυτό ποικίλλει ευρέως μεταξύ των κρατών μελών. Το υψηλότερο ποσοστό κατέχει η Φινλανδία (32,2%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (27,2%), ενώ το χαμηλότερο η Ιταλία (6.6%) και η Ισπανία (8,7%). Μεταξύ των υπό ένταξη χωρών το υψηλότερο ποσοστό βρέθηκε στην Εσθονία (23,7%) και το χαμηλότερο στη Σλοβακία (8,2%). Τα ποσοστά των ατόμων αυτών αυξάνονται ηλικιακά σε όλα τα κράτη μέλη.

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (2) Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) παρατηρείται μείωση των ατόμων με τύφλωση και με προβλήματα όρασης (π.χ. μέσα από διαδιδόμενες ασθένειες), αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια αύξηση στον αριθμό των ατόμων που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα λόγω ηλικιακών παραγόντων.Τα στοιχεία του ΠΟΥ παρουσιάζουν ότι το 2002 υπήρχαν πάνω από 161 εκατομμύρια άτομα με προβλήματα όρασης, εκ των οποίων τα 124 έχουν περιορισμένη όραση και 37 έχουν τύφλωση. Η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού των ατόμων με προβλήματα όρασης αναδεικνύει δύο σημαντικά γεγονότα: Το 82% των ατόμων άνω των 50 ετών εμφανίζουν προβλήματα όρασης. Το ποσοστό αυτό αντικατοπτρίζει το 19 του συνολικού πληθυσμού. Τα στοιχεία που αφορούν την παιδική τύφλωση εμφανίζουν περίπου 1,4 εκατομμύρια παιδία κάτω των 15.

12 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (1)
Το σύνολο των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των τυπικών εργασιών των ΑΜΕΑ ονομάζονται “υποστηρικτικές τεχνολογίες” (assistive technologies). Οι τεχνολογίες αυτές είναι σχεδιασμένες, ώστε να επιτρέπουν άτομα με ειδικές ανάγκες να εκτελούν τις εργασίες αυτές με άνεση και ευκολία. Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες διακρίνονται σε υψηλής και χαμηλής τεχνολογικής στάθμης (high/low-tech). Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές συσκευές και λογισμικό, όπως για παράδειγμα πληκτρολόγια ειδικού τύπου για άτομα με προβλήματα κινητικότητας. Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται μηχανικές και ηλεκτρικές κυρίως συσκευές, όπως οι αναπηρικές καρέκλες, στυλό με ειδικές λαβές, χαρτί με ανάγλυφες γραμμές κλπ.

13 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (2)
Οι παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή της κατάλληλης υποστηρικτικής συσκευής είναι: Η ποιότητα. Η καταλληλότητα της συσκευής σε συνάρτηση με τον τύπο και την βαρύτητα της ανάγκης του ΑΜΕΑ.

14 ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1)
Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες υψηλής στάθμης, οι οποίες αποτελούν και αντικείμενο της παρούσας μελέτης, επιτρέπουν στα ΑΜΕΑ να έχουν πρόσβαση σε σταθμούς εργασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και να εκτελούν τυπικές εργασίες ή να αναζητούν ηλεκτρονική πληροφόρηση. Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες αυτού του τύπου καλούνται να δώσουν λύση σε ένα μέρος του μεγάλου προβλήματος, που ονομάζεται ψηφιακό χάσμα (Digital Divide), και αφορά την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αμερική, λιγότερο από το ένα τέταρτο (23,9%) των ΑΜΕΑ έχουν προσωπικό υπολογιστή στην οικεία τους, ενώ μόλις το ένα δέκατο (9,9%) έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ακόμη όμως και αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα χρήσης ενός υπολογιστή, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην απόκτηση των ζητούμενων πληροφοριών και την αξιοποίηση τους.

15 ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2)
Τα προβλήματα χρήσης των προσωπικών υπολογιστών διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του προβλήματος που αντιμετωπίζει το ΑΜΕΑ. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον είναι τα εξής: Προβλήματα μη σήμανσης των γραφικών παραστάσεων και εικόνων, πινάκων και πλαισίων. Προβλήματα ανάγνωσης των κειμένων στην οθόνη και θέασης των γραφικών παραστάσεων. Τα ΑΜΕΑ με προβλήματα ακοής δυσκολεύονται να συλλάβουν τους ήχους του σταθμού εργασίας, ειδικότερα εάν αυτοί δεν συνοδεύονται από οπτικές ενδείξεις επάνω στην οθόνη. Άτομα με κινητικές ανάγκες αντιμετωπίζουν προβλήματα στο χειρισμό των συσκευών εισόδου. Άτομα με προβλήματα νοητικής υστέρησης αντιμετωπίζουν προβλήματα ασυνεπούς δόμησης των δικτυακών τόπων και ανεπαρκούς πλοήγησης, σύνθετης ορολογίας κ.α.

16 ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (1)
Η Αμερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκονόμων (ALA) σημειώνει ότι “οι βιβλιοθήκες διαδραματίζουν έναν καταλυτικό ρόλο στις ζωές των ατόμων με ανικανότητα με την διευκόλυνσης της πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνία”. Οι τομείς στους οποίους οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να δώσουν τη δέουσα σημασία και προσοχή για να μπορέσουν να παρέχουν με επιτυχία τις υπηρεσίες τους σε χρήστες με ειδικές ανάγκες είναι οι παρακάτω: Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, δηλαδή η παροχή υπηρεσιών που ενθαρρύνουν και ευνοούν την χρήση της βιβλιοθήκης από τα ΑΜΕΑ, όπως για παράδειγμα διαφορετικές περίοδοι δανεισμού, μεγαλύτερες δυνατότητες παραγγελίας βιβλιογραφίας κλπ. Οι διαφορετικές υπηρεσίες που πιθανόν θα δημιουργηθούν θα πρέπει να πλαισιωθούν από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και να αποδίδονται με την κατάλληλη μεθοδολογία.

17 ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (2)
... Εγκαταστάσεις, δηλαδή η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών που επιτρέπουν την επίσκεψη και κίνηση των ΑΜΕΑ μέσα στους χώρους της βιβλιοθήκης. Συλλογές, δηλαδή η χάραξη πολιτικής ανάπτυξης της συλλογής (έντυπης, οπτικοαουστικής, ηλεκτρονικής) που να περιλαμβάνει μέσα στις κατηγορίες των εξυπηρετούμενων χρηστών τα ΑΜΕΑ. Είναι φυσικό πως η ανάπτυξη μιας τέτοιας συλλογής μπορεί να προσκρούει σε αρκετούς παράγοντες, όπως είναι το μέγεθός της κοινότητας των ΑΜΕΑ αναλογικά με το μέγεθος της εξυπηρετούμενης κοινότητας, τη διαθεσιμότητα προσβάσιμων πηγών, τον βαθμό προσβασιμότητας των πηγών κλπ. Παρ’ όλα αυτά η προμήθεια και χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες μορφές τεκμηρίων είναι δυνατό να οδηγήσουν, τόσο στην αξιοποίηση των υπαρχουσών συλλογών, όσο και στην δημιουργία ειδικών συλλογών.

18 ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (3)
... Υποστηρικτική τεχνολογία, δηλαδή η παροχή τεχνολογικών μέσων που εγγυώνται την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις συλλογές της βιβλιοθήκης, τις μεν έντυπες με περιφερειακό τρόπο (π.χ. OPAC), τις δε οπτικοακουστικές και ηλεκτρονικές με άμεσο τρόπο. Ο τρόπος επιλογής της υποστηρικτικής τεχνολογίας, θα πρέπει να διακρίνεται από μεθοδικότητα, αναλύοντας όλες τις παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της (χώροι, υπάρχων εξοπλισμός, συλλογές κλπ.). Τεχνογνωσία, δηλαδή η παροχή τεχνογνωσίας προς την εξυπηρετούμενη κοινότητα ΜΕΑ για την εξοικείωση τους με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες μέσα από εκπαιδευτικές ενότητες, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

19 ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (4)
... Βιβλιοθηκονομική κατάρτιση, δηλαδή η εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού της βιβλιοθήκης, προκειμένου να εξυπηρετήσουν με τον κατάλληλο τρόπο τα ΑΜΕΑ. Είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί την συνδρομή πολλών επιστημονικών κλάδων, όπως της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας.

20 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

21 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/4291/ Εχουν αναρτηθεί σε όλα τα κτίρια του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και των Ο.Τ.Α. πινακίδες με την ένδειξη «Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα». Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να βοηθούν τα άτομα αυτά, να αναλαμβάνουν την εσωτερική διακίνηση και διεκπεραίωση των εγγράφων, να αποστέλλουν ταχυδρομικά βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.ά. Προβλέπεται, επίσης, ειδικό κεφάλαιο για τις ρυθμίσεις που αφορούν ΑΜΕΑ στους Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές.

22 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1)
Με την Εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/26534/ υποχρεώθηκαν οι φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν τις οδηγίες του Γραφείου Μελετών για ΑΜΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ για την προσβασιμότητα στα κτίρια του Δημοσίου. Με την Εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/6750/ και ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/589/ κλήθηκαν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν πρόγραμμα εξασφάλισης της πρόσβασης των πολιτών με αναπηρίες στα κτίριά τους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ συντονίζει την προσπάθεια να καταστούν προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες. Έχουν οριστεί σύνδεσμοι από όλα τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για την απευθείας επικοινωνία με τη συντονιστική Επιτροπή που εδρεύει στο ΥΠΕΣΔΔΑ.

23 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (2)
... Προσβάσιμα στα ΑΜΕΑ είναι όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα οποία διεκπεραιώνεται σημαντικός αριθμός διοικητικών διαδικασιών με αποτέλεσμα τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών. Η υποχρέωση των Κ.Ε.Π. να είναι προσβάσιμα προκύπτει από τον ιδρυτικό τους νόμο (3013/2002 αρθρ.31 παρ.6) και το Γ.Ο.Κ.

24 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (1)
Ν.2527/1997 Προβλέπεται η μείωση του ωραρίου εργασίας Τυφλών και Παραπληγικών-Τετραπληγικών στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κατά 1-2 ώρες ημερησίως . Εξετάζεται η επέκταση του μέτρου και σε άλλες κατηγορίες ΑΜΕΑ. Ν.2683/1999 Οι δημόσιοι υπάλληλοι με πσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται 6 εργάσιμες ημέρες επιπλέον της κανονικής άδεια. Ν.2738/1999 Η σύζυγος ή ένα από τα τέκνα Ελλήνων που φονεύονται ή καθίστανται πλήρως ανίκανοι για εργασία συνεπεία τρομοκρατικής πράξης προσλαμβάνονται στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

25 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (2)
... Ν.2839/2000 Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη ΑΜΕΑ στο Δημόσιο. Ν.2190/97 Καθορίζεται ειδικός τρόπος εξέτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων που συμμετέχουν σε γραπτή διαδικασία πλήρωσης θέσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέας. Αρθρ.54 παρ.4 του Υ.Κ. Οι υπάλληλοι που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα δικαιούνται αναρρωτικές άδειες διπλάσιας διάρκειας των υπολοίπων. Αρθρ.50 παρ.2 Υ.Κ. Οι πάσχοντες από νοσήματα που απαιτούν τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας , καθώς και όσοι έχουν παιδιά που έχουν τέτοιες ανάγκες δικαιούνται ειδικής άδειας ως 22 ημερών το χρόνο.

26 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (3)
... Αρθρ.67 Υ.Κ. Οι αιτήσεις υπαλλήλων που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα προηγούνται άλλων. Ν.2643/98 Τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και οι έχοντες τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν θέση σε δημόσια υπηρεσία , ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού. Τα ως άνω προστατευόμενα πρόσωπα καταλαμβάνουν το 3% και 1% του ποσοστού 8% επί του συνόλου του προσωπικού των ΔΕΚΟ, κρατικών ΝΠΙΔ, Ν.Π. που ανήκουν σε ΟΤΑ κ.λ.π. Οι φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα καλύπτουν το 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών από τυφλούς πτυχιούχους σχολών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας-Πρόνοιας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

27 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (4)
... Ν.1191/90 Οπλίτες ή έφεδροι αξιωματικοί που καθίστανται ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και ΕΣΔΔΑ διορίζονται σε θέσεις πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας.

28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ (1)
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ν.2646/98, όπως ισχύει με το Ν.3106/2003, συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.). Στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας δημιουργήθηκαν επιτροπές για την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων για ηλικιωμένα άτομα, ανάπηρα άτομα, οικογένεια και παιδιά και άλλες ευπαθείς ομάδες. Συστάθηκε το Εθνικό Παρατηρητήριο ΑΜΕΑ (Ν.Π.Ι.Δ.) (αρθρ.10 Ν.3106/2003). Συστάθηκε ειδική επιτροπή για την κατάρτιση κριτηρίων πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

29 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ (2)
... Συστάθηκε το σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας –Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Ν.2920/2002) το οποίο παρεμβαίνει σε όλες τις κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, καθώς και στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Θεσπίσθηκε η περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, η αποκέντρωση των υπηρεσιών, η ένταξή τους στα Πε.Σ.Υ. και η διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες υγείας με στόχο την παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στον πολίτη.(Ν.3106/2003) Δημιουργήθηκε ο προνοιακός χάρτης που περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες δομές – κρατικές και μη- που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες ανά Περιφέρεια, Νομαρχία και Δήμο, με στόχο όχι μόνο την ενημέρωση αλλά και τη διασύνδεση ¬ συνεργασία διαφόρων φορέων κοινωνικής φροντίδας (δίκτυα κοινωνικής φροντίδας).

30 ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156 /Α/ ) και του άρθρου 23 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ 270/Α/ ) εκδόθηκε το Π.Δ. 210/98 (ΦΕΚ 169 /Α/ ) για τη χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας Καθιερώθηκαν ενιαία κριτήρια πιστοποίησης της αναπηρίας από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΠΕΠΑ/ΔΕΠΑ) στα νοσοκομεία της χώρας και της έκδοσης προσωρινής ή ισόβιας Κάρτας αναπηρίας. Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας.Εγκ.ΥΠ.ΥΓ.ΠΡ.Π39/Φ80/οικ.4348/ Η εφαρμογή του προγράμματος έδειξε ότι το 10% των επιδοτουμένων δεν είχαν κανένα πρόβλημα υγείας.

31 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Σε εφαρμογή του άρθρ.17 του Ν.2646/98 για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας, προωθήθηκε Π.Δ. για τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας των Προστατευμένων Παραγωγικών Εργαστηρίων. Στόχος των Π.Π.Ε. είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών αλλά και βιώσιμων μορφών απασχόλησης.

32 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ
Αναπτύσσονται-μέσα από τα Π.Ε.Π.- 30 Κέντρα (μικρές δομές ανοικτής φροντίδας με λειτουργία σε 8ωρη βάση) με σκοπό την ένταξη παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, την προεπαγγελματική εκπαίδευση και την προετοιμασία ένταξης σε ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

33 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Εκδόθηκε υπουργική απόφαση για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης ΑΜΕΑ. (Γ4α/Φ201/1791/ΦΕΚ 517/1998) Η άδεια ίδρυσης στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης (ΣΗΔ-ΑΜΕΑ) χορηγείται από τη Δ/νση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. ή την εκκλησία. Στο πλαίσιο του Ε.Π. "Υγεία-Πρόνοια" του Γ΄Κ.Π.Σ. εφαρμόζεται η αποασυλοποίηση με παράλληλη ανάπτυξη δομών ημιαυτόνομης διαβιωσης. Με το πρόγραμμα αυτό άτομα με αναπηρία που ζουν σε ιδρύματα εντάσσονται σταδιακά σε πρόγραμμα αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης (προστατευμένα διαμερίσματα, ξενώνες, οικοτροφεία). Συμμετέχουν παράλληλα σε προγράμματα κατάρτισης ή ημερήσιας απασχόλησης. Για την αποασυλοποίηση θα αναπτυχθούν σε πρώτη φάση 5 ενδιάμεσες δομές (προστατευμένα διαμερίσματα και ξενώνες) για τη φιλοξενία ΑΜΕΑ, στον ΄Αγιο Δημήτριο, Σκαραμαγκά, Αγιάσο και στη συνέχεια στη Δάφνη και Καλλιθέα.

34 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Συμμετέχουν ετησίως περίπου άτομα από 100 και πλέον φορείς. Με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ υλοποιήθηκαν έργα σχετικά με την προσβασιμότητα και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

35 ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ολοκληρώθηκαν τα έργα ΚΑΦΚΑ Αιγίου, Αμυνταίου, Αμφιλοχίας, Φιλιατρών, Νιγρίτας Σερρών, Ρόδου, Κορίνθου, ΄Αργους Ορεστικού, ΚΕΑ Θεσσαλονίκης, ΚΕΑΤ, Αννουσάκειο Χανίων, Μαργαρίτα, ΕΙΑΑ, Ε.Ι.Κ. Πατρών, Εταιρία Σπαστικών. Από τα ΚΑΦΚΑ δε λειτουργούν 3 (Αμύνταιο, Αμφιλοχία, Κόρινθος). Προγραμματίζεται – μέσα από τα Π.Ε.Π.του Γ΄Κ.Π.Σ.- η δημιουργία 4 νέων Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αγωγής.

36 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Παρέχουν υπηρεσίες αποθεραπείας, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, κινητικές ή πνευματικές μειονεξίες. Λειτουργούν στην Αττική, Αιτωλοακαρνανία, ΄Αρτα, Αχαϊα, Δράμα, Δωδεκάνησα, Θεσπρωτία, Καβάλα, Καστοριά, Κέρκυρα, Λάρισα, Λασίθι, Ροδόπη, Σέρρες, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Χανιά.

37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘‘ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’’
Διευρύνεται το υφιστάμενο πρόγραμμα ώστε να παρέχει υπηρεσίες και σε ΑΜΕΑ. Με την προμήθεια 500 κινητών μονάδων επεκτάθηκε το πρόγραμμα και σήμερα λειτουργούν 800 συνεργεία. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για να λειτουργήσουν άλλα 100 συνεργεία. Στόχος η υλοποίηση του προγράμματος σε όλους τους Καποδιστριακούς Δήμους ( συνεργεία). Σε εξέλιξη η δημιουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, μέσα από τα Π.Ε.Π.του Γ΄Κ.Π.Σ. ΄Εχουν συσταθεί 65 ΚΗΦΗ από τα οποία λειτουργούν ήδη τα 22.

38 ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Στους Κρατικούς Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προτιμώνται τα παιδιά γονιών ΑΜΕΑ (Γ2α/οικ.4108/88). Το ίδιο και στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας (Γ2β/οικ/8291/84). Προγραμματίζεται η δημιουργία 400 νέων παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών από τους οποίους οι 50 θα φιλοξενούν παιδιά με ειδικές ανάγκες.

39 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Στο πλαίσιο του Ε.Π.«Υγεία-Πρόνοια» αναπτύσσονται κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες στους Δήμους. Δημιουργείται ο Μηχανισμός Στήριξης που θα συντονίζει και θα παρέχει τεχνογνωσία και προχωρά η ανάπτυξη των υπηρεσιών

40 ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( Ν. 2817/00 - ΦΕΚ 78/Α)
Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχομένης ειδικής εκπαίδευσης, η επέκτασή της σε όλα τα παιδιά με αναπηρίες, η δημιουργία προϋποθέσεων για την πλήρη ένταξη των μαθητών στα σχολεία της γειτονιάς του αλλά και της Ειδικής Αγωγής στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

41 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Στις μελέτες κατασκευής όλων των νέων σχολικών κτιρίων, των ΤΕΙ, ΑΕΙ είναι προϋπόθεση η πρόβλεψη της προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία.

42 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται κατόπιν ειδικών εξετάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς εξετάσεις σε ποσοστό 3% επί του αριθμού εισακτέων καθ΄υπέρβαση.

43 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Η Γ.Γ.Νέας Γενιάς υλοποιεί κάθε χρόνο θεατρικά μαθήματα για κωφά άτομα (στο κτίριο της Γ.Γ.Ν.Γενιάς επί της Πλ.Κουμουνδούρου), και στηρίζει καλλιτεχνικά εργαστήρια μιμικής, ζωγραφικής, θεάτρου, χορού, μουσικής σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. Very Special Arts (στο κτίριο της Πλ.Αμερικής).

44 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Α.Ε.Δ. Ειδικώτερα υλοποιούνται:
Προγράμματα Ετεροαπασχόλησης – νέων θέσεων εργασίας ΑΜΕΑ –μερική ή ολική απασχόλησης-(3 χρόνια επιδοτούμενα + 10 μήνες χωρίς επιδότηση) Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων «Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου» για επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά και Δημοτικές Επιχειρήσεις (ελάχιστο διάστημα απασχόλησης 5 μήνες) Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών «ορισμένου χρόνου» μερικής απασχόλησης ατόμων με νοητική υστέρηση (για 9 μήνες) Προγράμματα επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ΑΜΕΑ (2 χρόνια) Προγράμματα εργονομικής διευθέτησης του εργασιακού χώρου για τη διευκόλυνση των ΑΜΕΑ (χρηματοδότηση ως 90% του συνολικού κόστους) Προγράμματα απασχόλησης χρηματοδοτούμενα από το Ε.Κ.Τ. Υπηρεσίες συνοδευτικών υποστηρικτικών ενεργειών και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

45 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ Μειώθηκε το ωράριο εργασίας των τυφλών, των τετραπληγικών- παραπληγικών, των γονέων με παιδιά που έχουν αναπηρία άνω του 67%, και των ατόμων με σύζυγο που έχει αναπηρία 100%. Αφορά υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

46 ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

47 ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Διοικητική Υπηρεσία
Ο κεντρικός άξονας στον τομέα της φροντίδας πλαισιώνεται από: Θεμελίωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ύπαρξη υγιών και ανθρώπινων σχέσεων. Συνθήκες διαβίωσης, με γνώμονα το σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παροχή ίσων υπηρεσιών προς όλους τους φιλοξενούμενους. Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών, μέσω συνεχούς στελέχωσης και βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών. Εφαρμογή της τεχνολογίας ως επιτακτικό εργαλείο, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των φιλοξενουμένων. Εκτίμηση των ιδιαίτερων ατομικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του κάθε ηλικιωμένου, για την εξατομίκευση της φροντίδας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασής του. Παράλληλα, επιδιώκεται η μη ″απομόνωση” του ηλικιωμένου από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του και η δημιουργία ενός σύνθετου συστήματος εναλλακτικής παροχής υπηρεσιών υγείας.

48 ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Κοινωνική Υπηρεσία
Εστιάζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: Οργάνωση της σφαιρικής κάλυψης των αναγκών των ηλικιωμένων, μέσω της συνεργασίας των διαφόρων ειδικοτήτων και παροχή εξατομικευμένης φροντίδας, ανά περίπτωση. Εξασφάλιση κατάλληλων προϋποθέσεων, για τη διαμόρφωση ανθρωπίνων συνθηκών διαβίωσης και υγιών προσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων. Επίτευξη ομαλής ψυχοκοινωνικής πορείας στο νέο περιβάλλον.

49 ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ... Για την πραγμάτωση των προηγούμενων, υποστηρίζονται οι ακόλουθοι πρωτεύοντες στόχοι: Δημιουργία θετικής στάσης για τα Γηρατειά Ενεργός συμμετοχή των ηλικιωμένων στις προσφερόμενες υπηρεσίες και εκπαίδευση στην κάλυψη βασικών αναγκών, για τη διατήρηση της αυτονομίας τους Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης για την παρεμπόδιση της κατάθλιψης, μέσω της συμμετοχής τους σε εποικοδομητικές δραστηριότητες, που ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και το ενδιαφέρον για τη ζωή Διατήρηση των δεσμών τους, με την οικογένεια και συμμετοχή των οικείων προσώπων, για την ομαλή προσαρμογή στο νέο περιβάλλον Ψυχική υποστήριξη για την απάλυνση του φόβου, που προκαλεί η ιδέα του επικείμενου θανάτου Παράλληλα, επιδιώκεται η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή της κοινότητας σε θέματα και προβλήματα, που αφορούν τη τρίτη ηλικία, μέσω της διοργάνωσης ποικίλων κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων

50 ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Ιατρική-Νοσηλευτική Υπηρεσία
Η Ιατρική Υπηρεσία στοχεύει στην: Εξασφάλιση ασφαλούς θεραπευτικού περιβάλλοντος Παροχή κατάλληλης επιστημονικής φροντίδας Πρόληψη και περιορισμός των επιπτώσεων μιας χρόνιας ασθένειας Υποστήριξη των ασθενών που βρίσκονται σε κατάσταση άγχους Διατήρηση και σεβασμός της προσωπικότητας του ασθενή Ενθάρρυνση για αυτοφροντίδα Αγωγή υγείας του ηλικιωμένου Όλα τα προαναφερόμενα είναι απαραίτητα για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

51 ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ... Η πορεία που ακολουθείται από την Ιατρονοσηλευτική ομάδα είναι η εξής: Ιατρική παρακολούθηση από την Επιστημονική Διευθύντρια, που συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των εκάστοτε περιστατικών. Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Καθημερινή μέτρηση αρτηριακής πίεσης, θερμοκρασίας σώματος, σφίξεων, κορεσμού οξυγόνου και σακχάρου αίματος, όπου ενδείκνυται. Περιοδικός αιματολογικός και ακτινολογικός έλεγχος. Τακτικός καρδιολογικός έλεγχος με ηλεκτροκαρδιογράφημα (Η.Κ.Γ) και υπερηχογράφημα καρδιάς. Η ρύθμιση καρδιολογικών προβλημάτων γίνεται σε συνεργασία με ειδικό Καρδιολόγο. Ψυχιατρική παρακολούθηση σε ασθενείς που απαιτούν αντίστοιχη φροντίδα.

52 ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ... Συνεργασία με ειδικευμένο Ορθοπεδικό για περιστατικά ανοικτών τραυμάτων, που χρήζουν χειρουργικής φροντίδας (έλκη κατακλίσεων- τραυμάτων), καθώς και για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση καταγμάτων. Προληπτικός αντιγριπικός εμβολιασμός όλων των ασθενών και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός για άτομα υψηλού κινδύνου, όπως καρδιοπαθείς και πάσχοντες με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Κινητοποίηση των ασθενών, που γίνεται υπό την εποπτεία φυσιοθεραπευτή με ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιοθεραπείας και κινησιοθεραπείας για άτομα με κινητικές διαταραχές. Συνεργασία με τους βοηθούς θαλάμου, που φροντίζουν για την ατομική υγιεινή των τροφίμων, την καθαριότητα και τον καλό αερισμό των δωματίων. Συνεργασία με αλλά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες Υγείας, όπως η παραπομπή των ασθενών, που χρήζουν περαιτέρω αντιμετώπισης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

53 ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ... Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, που πραγματοποιούνται, είτε στον χώρο του ιδρύματος, είτε από άλλους φορείς. Ετήσια συνεργασία με το πρόγραμμα μαθητείας Leonardo Da Vinci, στο οποίο μαθητές από τη Νορβηγία και τη Σουηδία κάνουν την Πρακτική Άσκησή τους στη Νοσηλευτική, προσαρμοσμένη στην Ελληνική Kουλτούρα. Συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού, στα πλαίσια της ψυχαγωγίας των ηλικιωμένων, κατά τη διοργάνωση εκδρομών ή εβδομαδιαίων κατασκηνώσεων, κατά τη θερινή περίοδο, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

54 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Αποσκοπεί στην ψυχοπνευματική ισορροπία του ατόμου, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην αναζήτηση ενδιαφερόντων και στην κοινωνικοποίηση, μέσω της ένταξης σε ομάδες και της ενασχόλησης με δραστηριότητες σε καθημερινή βάση. Με την Εργοθεραπεία επικοινωνούμε, διατηρούμε τις ικανότητές μας, αποκτούμε γνώσεις, μειώνουμε το άγχος, ξυπνούν οι αισθήσεις μας, μένουμε ζωντανοί, και δημιουργικοί… Ομάδες δραστηριοτήτων: Χειροτεχνίας Ζωγραφικής Κεντήματος Υφαντικής

55 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (1)
Είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, δηλαδή άτομα με αισθησιοκινητικές αναπηρίες, ψυχική νόσο, νοητική υστέρηση. Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Υλοποιείται με ευθύνη των δήμων και κοινοτήτων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σπίτι των πολιτών. Σήμερα, λειτουργούν περισσότερες από μονάδες "Βοήθεια στο Σπίτι" σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Στόχος των υπηρεσιών είναι να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.

56 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (2)
Απευθύνεται σε: Μοναχικούς ηλικιωμένους Ηλικιωμένους που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως Ηλικιωμένους με ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους Άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας Α.Μ.Ε.Α. Οικογένειες με κοινωνικά προβλήματα

57 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (3)
Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι: Νοσηλευτική φροντίδα (έλεγχο αρτηριακής πίεσης-σακχάρου, περιποίηση κατακλίσεων, καρδιογραφήματα, αλλαγή ουροκαθετήρα κ.λ.π.) Ατομική καθαριότητα Καθαριότητα κατοικίας, πλύσιμο ρούχων, διευθέτηση καθημερινών αναγκών (ψώνια, εξόφληση λογαριασμών, εξασφάλιση φαγητού, κ.λ.π.) Παροχή φαγητού σε ανθρώπους, που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εξαιτίας προσωρινών ή μόνιμων προβλημάτων υγείας ή οικονομικών δυσχερειών Συνοδεία σε Υπηρεσίες Υγείας, (Νοσοκομεία – Ιατρεία, κ.λ.π.) Συνεργασία με Κοινωνικές Υπηρεσίες, για θέματα που αφορούν τους εξυπηρετούμενους

58 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (4)
... Συναισθηματική στήριξη των ατόμων για ν' αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής τους, με θάρρος και αξιοπρέπεια Αποκατάσταση και βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων, ώστε οι εξυπηρετούμενοι να ζουν σε περιβάλλον ήρεμο και ζεστό Επισκευή και συντήρηση, στο βαθμό που είναι εφικτό, στους χώρους κατοικίας που δεν πληρούν τις βασικές συνθήκες υγιεινής, με τη συνεργασία αρμοδίων φορέων Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Τοπικούς φορείς και τις Ενορίες  

59 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (5)
...  Άλλες υπηρεσίες: Εμβολιασμός με αντιγριπικά εμβόλια ευπαθών ομάδων πληθυσμού, Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και αγωγή υγείας της κοινότητας για θέματα υγείας, κοινωνικά και πολιτιστικά, Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την ψυχαγωγία των εξυπηρετουμένων.

60 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (6)
... Ποιοι το στελεχώνουν και πού λειτουργεί; Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και ειδικούς επιστήμονες, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και οικιακούς βοηθούς. Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, το ιατρικό προσωπικό, το νοσοκομείο και τις άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τού προγράμματος το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας παρέχει σε αρκετούς δήμους ειδικά πολυμορφικά αυτοκίνητα. Αρκετά από αυτά εδόθησαν και από το "Αθήνα 2004" μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Επίσης πλαισιώνεται με εθελοντές.

61 ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ) (1)
Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες επικεντρώνουν τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση, κοινωνική υποστήριξη και κατάρτιση ΑμεΑ. Υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και εξυπηρετούν όλες τις ομάδες πληθυσμού με αναπηρία. Τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ σκοπό έχουν : Την έγκαιρη διάγνωση, τη συμβουλευτική στήριξη και αντιμετώπιση βιοψυχοκοινωνικών αναγκών των ΑμεΑ και των οικογενειών τους. Την παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κοινωνική στήριξη των ΑΜΕΑ καθώς και την πληρέστερη και ισότιμη κοινωνική ένταξη σε διάφορα επίπεδα της καθημερινής ζωής (απασχόληση, αυτόνομη διαβίωση, άθληση, κ.α.).

62 ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ) (2)
... Την προεπαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ , τη λειτουργική τους αποκατάσταση και την υποστήριξη για ένταξη στον κοινωνικό ιστό. Την έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση των ΑμεΑ και των οικογενειών τους σε θέματα που συνδέονται με την αναπηρία. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα ΑμεΑ. Την παραπομπή των ΑμεΑ σε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Την ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών που βοηθούν στην επίλυση θεμάτων ΑμεΑ Την έρευνα για ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων για θέματα ΑμεΑ.

63 ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ) (3)
... Τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στελεχώνονται με εξειδικευμένο προσωπικό όπως: ψυχολόγοι, ιατροί με ειδίκευση στην παιδοψυχιατρική, παιδαγωγοί Ειδικής Αγωγής, φυσίατροι, λογοθεραπευτές, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες Υγείας, ειδικοί στον επαγγελματικό προσανατολισμό, κ.α.. Σε ορισμένα ΚΕΚΕΥΚΑΜΕΑ λειτουργεί και Ξενώνας Φιλοξενίας ΑμεΑ που ο τόπος κατοικίας τους είναι μακριά από το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ώστε να γίνουν αποδέκτες όλων των υπηρεσιών του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και ειδικότερα να καταρτιστούν προεπαγγελματικά και επαγγελματικά, όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα . Τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Ν. 2646/1998, άρθρο 13, παρ. 1β, είναι υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (ΝΠΔΔ).

64 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ (1)
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών αποβλέπει: Στη συστηματική παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση και τη συνεχή υποστήριξη των οικογενειών τους. Στην τόνωση της παραδοχής του κάθε ανθρώπου τόσο από την οικογένειά του όσο και από την κοινωνία. Στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ειδικευμένων στελεχών. Στη συνεχή ενημέρωση της κοινής γνώμης . Στην ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης Στη σοβαρή μελέτη και προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών και κυβερνητικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

65 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ (2)
Υπηρεσίες που παρέχονται: Ειδικά ιατρεία. Κοινωνική υπηρεσία. Τμήματα ψυχολογίας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθερα-πείας. Ομάδες ανάπτυξης νηπίων. Βρεφονηπιακός σταθμός. Σχολείο. Ομάδες ειδικής αγωγής. Λέσχη ενηλίκων. Κέντρο ημέρας. Παραγωγικά εργαστήρια και τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Ομάδα αυτόνομης διαβίωσης. Ξενώνας προσωρινής διαμονής. Χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.

66 ΕΣΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΣΕΕΠΑ) (1)
Φορέας που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα με νοητική υστέρηση, η "Εστία" στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στο Νέο Ψυχικό, Αθήνα. Οι υπηρεσίες της συνοψίζονται σε: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων, αυτόνομη διαβίωση. Ιστορικό Η Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α) ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας. Το 1998 πιστοποιήθηκε ως εξειδικευμένο εκπαιδευτικό κέντρο, για την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για άτομα με νοητική υστέρηση και τις οικογένειές τους.

67 ΕΣΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΣΕΕΠΑ) (2)
Υπηρεσίες Τα προγράμματα της "Εστίας" απευθύνονται σε νέα άτομα, ηλικίας 13 ετών και άνω, με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση. Προκατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση Υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα άτομα & τις οικογένειές τους Προώθηση στην απασχόληση Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες Δημιουργική έκφραση και ψυχαγωγία Ειδικό πρόγραμμα άθλησης και σωματικής αγωγής Προώθηση προϊόντων των εργαστηρίων, στην ελεύθερη αγορά Παροχή υπηρεσιών προσωρινής φιλοξενίας Δημιουργία σύγχρονων πλαισίων διαβίωσης Κέντρο Ημερήσιας Κοινωνικής Φροντίδας

68 ΕΛΕΠΑΠ (1) Η "Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων" (ΕΛΕΠΑΑΠ) παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών τα οποία παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα πάσης φύσεως. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, φιλανθρωπικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικώς αναγνωρισμένο από το κράτος. Ιδρύθηκε το 1937, έχει έδρα την Αθήνα και πέντε παραρτήματα σε: Θεσσαλονίκη Χανιά Γιάννενα Βόλο Αγρίνιο

69 ΕΛΕΠΑΠ (2) Κύριες παθήσεις των ατόμων που εξυπηρετεί η ΕΛΕΠΑΑΠ αποτελούν οι ακόλουθες: Εγκεφαλική παράλυση Εγκεφαλοπάθεια Μυϊκή δυστροφία Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Μαιευτική παράλυση Μηνιγγομυελοκύλη καθώς και διάφορα σύνδρομα με κινητικά προβλήματα σκολίωσης, κύφωσης, πλατυποδίας, κ.λπ..

70 ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ) (1)
Το Ίδρυμα για το Παιδί "Παμμακάριστος", προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία ή/και κοινωνικά προβλήματα, ημίτροφα ή οικότροφα από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και από όλη την Ελλάδα. Βρίσκεται στη Νέα Μάκρη, Αττική. Το ΄Ιδρυμα για το Παιδί "Παμμακάριστος" στη Νέα Μάκρη, λειτουργεί από το 1953 ως φορέας παροχής προστασίας και εκπαίδευσης παιδιών. Είναι Ν.Π.Ι.Δ. φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και είναι συμβεβλημένο με όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Δέχεται άτομα με ειδικές ανάγκες ή/και κοινωνικά προβλήματα, ημίτροφα ή οικότροφα από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και από όλη την Ελλάδα.

71 ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ) (2)
Δέχεται παιδιά και νέες με γνωσιακές-νοητικές μειονεξίες και, που επιπρόσθετα μπορεί να παρουσιάζουν: Στοιχεία αυτισμού ή αυτισμό Δυσκολίες στο λόγο και στην επικοινωνία Δυσκολίες στην προσοχή και στη συγκέντρωση, με συνοδές εκδηλώσεις στη συμπεριφορά Ή συνδυασμός των παραπάνω μειονεξιών Σήμερα το ΄Ιδρυμα περιθάλπτει περίπου 200 άτομα, από 3 ετών, που μπορούν να παραμείνουν μέχρι 30 ετών. Τα άτομα αυτά φοιτούν ανάλογα στον Παιδικό Σταθμό, στο Ειδικό Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο ή εκπαιδεύονται στα Εξειδικευμένα Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης βοηθούμενα από την Ειδική Επιστημονική Ομάδα του Ιδρύματος καθώς και από θεραπευτικά και δημιουργικά προγράμματα.

72 ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ) (3)
TMHΜΑΤΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παιδικός Σταθμός Για κανονικά παιδιά. Στο Τμήμα υπάρχει ενσωματωμένη ομάδα παιδιών με σοβαρά προβλήματα. Δημόσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Εκτός του προγράμματος του Ειδικού Σχολείου λειτουργούν και 12 τμήματα προ-βαθμίδων, που δέχονται παιδιά που ως ασκήσιμα δεν τα συμπεριλάμβανε η ειδική αγωγή. Προεπαγγελματικό τμήμα Μονοετές ή διετές πρόγραμμα για εφήβους που καλύπτει όλο το φάσμα της νοητικής καθυστέρησης και προβλημάτων στην επικοινωνία.

73 ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ) (4)
... Επαγγελματικά Εργαστήρια Με τμήματα που εξειδικεύονται στη ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΦΑΝΤΙΚΗ, ΓΑΖΩΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΗΤΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΛΕΚΤΙΚΗ, ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, και στη χρήση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Οικοτροφείο Για κορίτσια 3-30 ετών, τα οποία αδυνατούν να φοιτούν σαν εξωτερικά : Λόγω παντελούς απουσίας οικογενειακού περιβάλλοντος Λόγω επιβεβλημένης ανάγκης απομάκρυνσής τους από το οικογενειακό περιβάλλον, που υποφέρει είτε από σοβαρά κοινωνικά προβλήματα (κακοποίηση, ψυχοπαθολογία οικογένειας, κ.λ.π.), είτε από οικονομική ανέχεια Λόγω απόστασης, καθώς τα προγράμματα του Ιδρύματος παρακολουθούν ΑΜΕΑ από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπου παρατηρείται ανυπαρξία ανάλογων πλαισίων.

74 ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ) (5)
Διαθέτει Ιατροπαιδαγωγικό Σταθμό, Κοινωνική Υπηρεσία και εξειδικευμένους επαγγελματίες που πλαισιώνουν την ειδική εκπαίδευση. Παρέχονται: Λογοθεραπεία, αποκατάσταση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (Δυσλεξία, κ.λ.π.) και εφαρμογή προγραμμάτων γλωσσικής ανάπτυξης (π.χ. Makaton) Κινησιοθεραπεία με ειδικά μαθήματα γυμναστικής, και ειδικής ρυθμικής (Graham) Αθλοπαιδιές, στίβος, χορός, ρυθμός, εφαρμοσμένη φυσική αγωγή Μουσική αγωγή με το σύστημα Orff, Μουσικοθεραπεία Αυτοσχεδιασμός, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική Υποστήριξη της ειδικής αγωγής με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρήση ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού

75 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (ΕΣΒΕ) παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Επιπλέον συντελεί και διεκδικεί, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, βάσει του Νόμου 1111/1972 και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ). Η ΕΣΒΕ ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη ως "Σύλλογος Γονέων Σπαστικών Παιδιών" και μετεξελίχθηκε σε "Εταιρεία" το 1980, ώστε εκτός από γονείς, να περιλαμβάνει στα μέλη της ενήλικες αναπήρους και τρίτους, που επιθυμούν να βοηθήσουν. Σύμφωνα με το καταστατικό της, την πλειοψηφία στο Σωματείο και στη Διοίκηση της ΕΣΒΕ έχουν γονείς και άτομα με αναπηρία.

76 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (1)
Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3293/2004. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τα δικαιώματα της υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης εισηγείται προς το αρμόδιο Υπουργείο μέτρα για την αποκατάσταση και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την εξάλειψη των φαινομένων κακοδιοίκησης και τη βελτίωση της λειτουργίας των αρμοδίων υπηρεσιών και των σχέσεών τους με τον πολίτη.

77 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2)
Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ενταχθεί στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, εξετάζοντας αναφορές που έχουν ως αντικείμενό τους το δικαίωμα για Προστασία της Υγείας και για Κοινωνική Πρόνοια των Πολιτών. Στον κύκλο Κοινωνικής προστασίας μπορεί να προσφύγει κάθε πολίτης που αντιμετωπίζει πρόβλημα στην επαφή του με τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες και συγκεκριμένα Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, ομογενείς επαναπατρισθέντες και μετανάστες και η διαμεσολαβητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην προστασία των δικαιωμάτων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες, οι σωματικά και ψυχικά ασθενείς, κ.ά..

78 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3)
Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξετάζει τη νομιμότητα ατομικών διοικητικών πράξεων ή παραλείψεων φορέων του συστήματος Υγείας κατόπιν υποβολής αναφοράς από τους θιγόμενους πολίτες, Έλληνες ή αλλοδαπούς. Παρεμβαίνει, εφόσον προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη απευθυνθεί στην εμπλεκόμενη υπηρεσία υγείας. Διαμεσολαβεί σε υποθέσεις που αφορούν το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τα Ταμεία, τα Νοσοκομεία, τα Ψυχιατρεία, τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία, το ΕΚΑΒ κ.λπ..

79 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (4)
Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια του 2005, χειρίστηκε 483 αναφορές πολιτών σχετικές με θέματα υγείας/πρόνοιας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 23,27% του συνόλου των αναφορών που απασχόλησαν τον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας. Ειδικότερα, ο Συνήγορος της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασχολήθηκε κυρίως με προβλήματα που αντιμετώπισαν ασφαλισμένοι τόσο στην επικοινωνία τους με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στο ζήτημα των προβλεπόμενων παροχών ασθένειας όσο και με τις υπηρεσίες του ΕΣΥ. Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό των αναφορών του Συνηγόρου της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θίγει προβλήματα που έχουν σχέση με την προστασία των ΑμεΑ, καθώς και με την προστασία της μητρότητας. Αναλυτικά, ποσοστό 35,67% αφορά στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών, 33,21% τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ., 13,66% την προστασία των ΑμεΑ, 7,59% την προστασία της μητρότητας και 6,26% τις προνοιακές παροχές.

80 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ

81 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων με αναπηρίες. η συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων. Η τεχνολογία της αποκατάστασης έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία 10 χρόνια. Τα αναπηρικά καθίσματα, καθώς και όλα τα άλλα βοηθήματα, αλλάζουν συνεχώς, για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις και να εξυπηρετήσουν κάθε άνθρωπο που ζεί κάτω από συνθήκες αναπηρίας. Οι εφαρμογές της ηλεκτροκίνησης έχουν απλοποιήσει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Σήμερα, οι αυτοματισμοί έχουν μπεί στην καθημερινή μας ζωή, ενώ κάθε άνθρωπος, ακόμη και με πολύ σοβαρή αναπηρία, μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα, αρκεί να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα βοηθήματα.

82 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (1)
Τα βοηθήματα διευκολύνουν τους ανθρώπους, οι οποίοι μολονότι ζούν κάτω από συνθήκες αναπηρίας, θέλουν να παραμείνουν κοινωνικά δραστήριοι, οικονομικά ενεργοί και πάνω από όλα ανεξάρτητοι. Τα βοηθήματα προσφέρουν ανεξαρτησία, ασφάλεια, αξιοπρέπεια και άνεση στους ανθρώπους με αναπηρίες. Απλοποιούν τη ζωή αυτών που για οικογενειακούς, επαγγελματικούς ή ακόμη και για κοινωνικούς λόγους ζούν ή συναναστέφονται με ανθρώπους με αναπηρίες.

83 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (2)
... Με τα βοηθήματα η ζωή γίνεται απλή και εύκολη: Με τα ηλεκτροκίνητα καθίσματα ακόμη και οι άνθρωποι με σοβαρές κινητικές αναπηρίες μπορούν να μετακινηθούν, με μικρή σχετικά οικονομική δαπάνη. Με τα αγωνιστικής κατηγορίας αναπηρικά καθίσματα οι αθλητικές δραστηριότητες των ανθρώπων μπορούν να συνεχιστούν, ακόμη και μετά την απόκτηση της αναπηρίας τους. Με κάποια άλλα βοηθήματα όλοι οι άνθρωποι με αναπηρίες, ακόμη και αυτοί με πολύ σοβαρές αναπηρίες, μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες που θεωρητικά είναι απροσπέλαστες: μπορούν να μαγειρέψουν, να οδηγήσουν αυτοκίνητο, να διευκολυνθούν στα ταξίδια τους, να κινηθούν σε κάθε χώρο, σε κάθε επίπεδο οριζοντίως και καθέτως.

84 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Βοηθήματα είναι απλές συσκευές κατασκευασμένες από ύφασμα, πλαστικό ή μέταλλο ή ακόμη και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Το πιο γνωστό βοήθημα είναι το αναπηρικό κάθισμα. Εκτός όμως των αναπηρικών καθισμάτων, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άλλα βοηθήματα όπως λ.χ. νάρθηκες, συσκευές ουροσυλλογής, μηχανήματα βάδισης και ορθοστατικής, βοηθήματα που προσαρμόζονται σε αυτοκίνητα κάθε τύπου, ανελκυστήρες για εσωτερικούς ή κοινόχρηστους χώρους, συστήματα ελέγχου της λειτουργίας του περιβάλλοντος, γερανοί μεταφοράς από το κρεβάτι στο αναπηρικό κάθισμα ή ακόμη και στην τουαλέτα.

85 ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (1)
Θεωρητικά όλα (ή σχεδόν όλα) τα βοηθήματα είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, μερικά από τα χαρακτηριστικά τους όπως λ.χ. διαστάσεις, βάρος, χρώμα κ.ο.κ. τα κάνουν να είναι διαφορετικά τόσο αισθητικά, όσο και λειτουργικά. Οταν λ.χ. πρόκειται για αναπηρικό κάθισμα, τότε σημαντικά πλεονεκτήματα είναι το βάρος του, το μέγεθός του, η αντοχή των υλικών του, ο τρόπος που πτύσσεται, οι τριβές κ.ο.κ.

86 ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (2)
... Το βάρος του βοηθήματος είναι πολύ σημαντικό κριτήριο, ειδικά όταν αυτό το βοήθημα χρησιμοποιείται συνεχώς και αποτελεί προέκταση του σώματος λ.χ. αναπηρικά καθίσματα, πατερίτσες, ορθοστάτες κ.ο.κ. Ο όγκος των βοηθημάτων είναι επίσης κρίσιμο χαρακτηριστικό. Οσο μεγαλύτερο είναι το βοήθημα, τόσο εμποδίζεται η κίνησή του μέσα στο σπίτι, ενώ γίνεται προβληματική η αποθήκευση και η μεταφορά του.

87 ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (1)
Αυτοί που συνήθως μπορούν να βοηθήσουν είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι με αναπηρίες που έχουν εμπειρία από την εντατική χρήση συγκεκριμένων βοηθημάτων. Επίσης σημαντική εμπειρία για μια σωστή επιλογή είναι η συνεχής επικοινωνία με την αγορά, τα καταστήματα πώλησης ορθοπεδικών μηχανημάτων. Κατά κανόνα όλες οι επιχειρήσεις κατασκευής ή εμπορίας βοηθημάτων έχουν έτοιμο έντυπο διαφημιστικό υλικό το οποίο το στέλνουν ταχυδρομικώς στην κατοικία των υποψηφίων αγοραστών.

88 ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (2)
... Κάποιες επιχειρήσεις κάνουν και επιδείξεις των βοηθημάτων στο σπίτι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις πώλησης βοηθημάτων έχουν αντιπροσώπους σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Μερικές -ίσως οι περισσότερες- επιχειρήσεις βοηθούν τους πελάτες με αναπηρίες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα ασφαλιστικά ταμεία και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της γραφειοκρατίας.

89 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΚΑ (1) Σε ότι αφορά την αγορά αναπηρικών καθισμάτων το ΙΚΑ καλύπτει το 100% της αξίας, όταν οι αγοραστές έχουν παραπληγία ή τετραπληγία. Όταν οι υποψήφιοι αγοραστές δεν έχουν παραπληγία, τότε το ΙΚΑ ενδέχεται να καλύψει ένα μόνο ποσοστό από το συνολικό ποσό. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δικαιούνται να αγοράζουν αναπηρικό κάθισμα με συμμετοχή του ΙΚΑ κάθε 2 χρόνια.

90 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΚΑ (2) ... Το ΙΚΑ δεν καλύπτει πάντα και όλα τα άλλα βοηθήματα. Για παράδειγμα, το ΙΚΑ δεν καλύπτει ούτε τα μαξιλάρια για την προστασία από τις κατακλίσεις, ούτε τα βοηθήματα για τον εξοπλισμό της κατοικίας. Υπεύθυνη υπηρεσία είναι το Τμήμα Παροχών σε Είδος του κάθε νομού. Οι ενστάσεις των ασφαλισμένων κατατίθενται στη Διεύθυνση Παροχών που βρίσκεται στην Αθήνα τηλ

91 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Η νομοθεσία αλλάζει συνεχώς, χωρίς να καθορίζει με σαφήνεια τα δικαιώματα των ασφαλισμένων. Τα ασφαλιστικά ταμεία συνήθως συμμετέχουν με το ποσό των 1200 περίπου ευρώ. Στο Ταμείο Δημοσίου ενδέχεται αυτό το ποσό να δεκαπλασιαστεί. Ο ΟΓΑ συμμετέχει με 1600 περίπου ευρώ για αγορά χειροκίνητου αναπηρικού καθίσματος. Σε μία περίπτωση, που έπεσε στην αντίληψή μας, ο ΟΓΑ συμμετείχε με το ποσό των 2200 ευρώ για αγορά χειροκίνητου καθίσματος. Ο ΟΓΑ δεν συμμετέχει οικονομικά για την αγορά ηλεκτρο-κίνητου αναπηρικού καθίσματος.

92 ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Τα ασφαλιστικά ταμεία συνήθως εξυπηρετούν με περισσότερη ευκολία τους νέους σε ηλικία με αναπηρίες. Δυστυχώς, οι γέροντες και οι έχοντες πολλαπλές και σοβαρές αναπηρίες δεν τυγχάνουν πάντα των ίδιων διευκολύνσεων. Ειδικά όταν πρόκειται για οικονομικά δαπανηρά βοηθήματα, τα ασφαλιστικά ταμεία ενδέχεται να αρνηθούν να συμμετέχουν οικονομικά, όταν οι αγοραστές είναι μεγάλης ηλικίας. Ωστόσο, οι κανονισμοί των ασφαλιστικών ταμείων δεν περιέχουν διατάξεις που να περιορίζουν την πρόσβαση των ασφαλισμένων με κριτήρια ηλικίας. Αν υπάρχει κάποια διάκριση σε βάρος των ασφαλισμένων της τρίτης ηλικίας αυτή οφείλεται συνήθως στις υποκειμενικές αντιλήψεις κάποιων υπαλλήλων.

93 Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Το τέρας της γραφειοκρατίας είναι πανταχού παρόν και απειλεί κάθε ανύποπτο αγορατή αναπηρικού καθίσματος ή άλλου βοηθήματος. Υπό κανονικές συνθήκες η απόφαση για τη συμμετοχή του ταμείου στις δαπάνες αγοράς του βοηθήματος καθυστερεί το λιγότερο 2 εβδομάδες. Η καθυστέρηση αυτή είναι υπερβολική όταν πρόκειται για ανθρώπους που μόλις απέκτησαν κάποια αναπηρία. Οι μεγάλες καθυστερήσεις διαπιστώνονται, όταν οι ασφαλισμένοι θεωρήσουν ότι αδικούνται και υποβάλλουν ένσταση στην προϊσταμένη υπηρεσία. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα οι μηχανισμοί αξιολόγησης των ενστάσεων καθυστερούν στην έκδοση των αποφάσεων.

94 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "ΑΜΕΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google