Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 10 Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 10 Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 10 Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις GARY DESSLER Κεφάλαιο 10 Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας

2 Αφού μελετήσει αυτό το κεφάλαιο, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση:
Nα γνωρίζει για την ΥΔΕΑΥ και τον τρόπο που αυτή λειτουργεί Nα περιγράψει το ρόλο που έχει ένας προϊστάμενος σε θέματα ασφάλειας Nα εξηγήσει λεπτομερώς τρεις βασικές αιτίες ατυχημάτων Nα εξηγήσει πώς μπορούν να αποφεύγονται τα ατυχήματα στο χώρο εργασίας Nα συζητήσει για βασικά προβλήματα υγείας στην εργασία και τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για την εξάλειψή τους

3 Σύντομη ενημέρωση του μάνατζερ σε θέματα νομοθεσίας για την ασφάλεια
Νόμος για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία του 1970 Passed to assure as far as possible every working man and woman in the nation safe and healthful working conditions and to preserve our human resources

4 Υπηρεσία Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΥΔΕΑΥ)
Σύντομη ενημέρωση του μάνατζερ σε θέματα νομοθεσίας για την ασφάλεια (συν.) Υπηρεσία Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΥΔΕΑΥ) Ο βασικός σκοπός της είναι η διαχείριση του νόμου και η διαμόρφωση και εφαρμογή προτύπων ασφάλειας και υγείας που αφορούν το σύνολο των εργαζόμενων στις ΗΠΑ Είναι αρμόδια για την έκδοση νομικά υποχρεωτικών προτύπων OSHA operates under the “general duty clause” that each employer: shall furnish to each of his employees employment and a place of employment which are free from recognized hazards that are causing or are likely to cause death or serious physical harm to his employees.

5 Παράδειγμα από τα πρότυπα της ΥΔΕΑΥ

6 Οι διαδικασίες τήρησης αρχείου της ΥΔΕΑΥ
Οι εργοδότες που απασχολούν 11 ή περισσότερους εργαζόμενους οφείλουν να τηρούν αρχεία και να συντάσσουν αναφορές εργατικών τραυματισμών και ασθενειών

7 Οι διαδικασίες τήρησης αρχείου της ΥΔΕΑΥ (συν.)
Εργατική ασθένεια Οποιαδήποτε μη κανονική κατάσταση ή δυσλειτουργία που προκαλείται από έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία Τέτοιες είναι οι οξείες και χρόνιες παθήσεις που προκαλούνται από εισπνοή, απορρόφηση, κατάποση ή άμεση επαφή με τοξικές ουσίες ή μολυσματικούς παράγοντες

8 Ποια ατυχήματα πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με το νόμο για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία;

9 Επιθεωρήσεις και συστάσεις
Η ΥΔΕΑΥ επιβάλλει την εφαρμογή των προτύπων της μέσω επιθεωρήσεων και συστάσεων Έχοντας περιορισμένο αριθμό επιθεωρητών, η ΥΔΕΑΥ εστίασε πρόσφατα στη «δίκαιη και αποτελεσματική επιβολή»

10 Επιθεωρήσεις και συστάσεις (συν.)
Καταστροφές και θανατηφόρα ατυχήματα Παράπονα των εργαζόμενων Επιθεωρήσεις βιομηχανιών υψηλού κινδύνου Επαναλαμβανόμενες επιθεωρήσεις

11 Οι πιο συχνά αναφερόμενοι κίνδυνοι

12 Η ΥΔΕΑΥ μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα
Πρόστιμα Η ΥΔΕΑΥ μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα Η υπηρεσία υπολογίζει τα πρόστιμα με βάση τη βαρύτητα της παράβασης Λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το μέγεθος της επιχείρησης, το ιστορικό συμμόρφωσής της και την καλή πίστη του εργοδότη Τα πρόστιμα κυμαίνονται συνήθως από $ μέχρι $ για εκούσιες ή κατ’ εξακολούθηση σοβαρές παραβάσεις

13 Τι προκαλεί τα ατυχήματα
Τυχαία περιστατικά Επισφαλείς συνθήκες εργασίας Επισφαλείς ενέργειες των εργαζομένων

14 Μη κατάλληλα φυλασσόμενος εξοπλισμός Ελαττωματικός εξοπλισμός
Επισφαλείς συνθήκες Μη κατάλληλα φυλασσόμενος εξοπλισμός Ελαττωματικός εξοπλισμός Μη ασφαλής αποθήκευση (υπερφόρτωση) Ακατάλληλος φωτισμός (μη επαρκή φώτα) Ακατάλληλος αερισμός (μη ικανοποιητική εναλλαγή αέρα)

15 Ζώνες υψηλού κινδύνου Περίπου το ένα τρίτο των βιομηχανικών ατυχημάτων συμβαίνουν γύρω από περονοφόρα οχήματα, καροτσάκια και άλλες περιοχές ανύψωσης και διαχείρισης υλικού Τα πιο σοβαρά συμβαίνουν κοντά σε μηχανές και πριονιστήρια μετάλλου και ξύλου ή γύρω από γρανάζια, τροχαλίες και σφονδύλους

16 Λοιπές αιτίες ατυχημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας
Λοιπές αιτίες ατυχημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας    Έντονη πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση της δουλειάς Στρες των εργαζόμενων Ανεπαρκές κλίμα ασφάλειας Εξαντλητικά ωράρια και κούραση Hostility among workers Αντιπαλότητα ανάμεσα στους εργαζόμενους Κατάσχεση μισθών Κακές συνθήκες διαβίωσης

17 Λοιπές αιτίες ατυχημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας (συν
Λοιπές αιτίες ατυχημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας (συν.) Μια έρευνα για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο μελέτησε νοσοκόμες σε 42 μεγάλα νοσοκομεία των ΗΠΑ Οι ερευνητές μέτρησαν το κλίμα ασφάλειας χρησιμοποιώντας ενδείξεις όπως «τα εργασιακά καθήκοντα σε αυτή τη μονάδα συχνά αποτρέπουν τις νοσοκόμες από το να ενεργούν με ασφάλεια όπως θα ήθελαν» Η έρευνα έδειξε ότι το κλίμα ασφάλειας ευθυνόταν για λάθη στη φαρμακευτική αγωγή, τραυματισμούς στην πλάτη, μολύνσεις του ουροποιητικού συστήματος κ.ά. The subjects of one safety climate study were 1,127 nurses working in 42 large acute-care hospitals in the United States. The researchers measured safety climate using items like, "job duties on this unit often prevent nurses from acting as safely as they would like", "the best nurses on this unit care about safety", and "the nurse manager on this unit emphasizes safety". Safety climate influenced safety: "... the results revealed that safety climate predicted medication errors, nurse back injuries, urinary tract infections, [and] patient satisfaction…”. [i] Work schedules and fatigue also affect accident rates. Accident rates usually don’t increase too noticeably during the first 5 or 6 hours of the workday, but after 6 hours, the accident rate accelerates. This is due partly to fatigue and partly to the fact that accidents occur more often during night shifts. [i] David Hofman and Barbara Mark, "An Investigation of the Relationship between Safety Climate and Medication Errors as well as Other Nurse and Patient Outcomes", Personnel Psychology, volume 50 9, 2006, pages

18 Γιατί οι εργαζόμενοι συμπεριφέρονται με μη ασφαλείς τρόπους;
Δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για τις σωστές διαδικασίες ασφαλείας Στρες Αναπτύσσουν δικές τους, πολλές φορές κακές, εργασιακές συνήθειες Στάσεις, προσωπικότητα ή δεξιότητες εργαζομένων

19 Παρορμητικότητα Υπερβολική εξωστρέφεια Περιορισμένη ευσυνειδησία
Ποια γνωρίσματα χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που είναι «επιρρεπείς σε ατυχήματα»;      Παρορμητικότητα Θέλουν να κάνουν εντύπωση Υπερβολική εξωστρέφεια Περιορισμένη ευσυνειδησία

20 Μείωση των επισφαλών συνθηκών Μείωση επισφαλών ενεργειών
Πρόληψη ατυχημάτων Μείωση των επισφαλών συνθηκών Μείωση επισφαλών ενεργειών Επιλογή εργαζόμενων με σκοπό τη μείωση επισφαλών ενεργειών Αφίσες και άλλα μέσα πληροφόρησης Παροχή εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλείας Κίνητρα και θετικές ενισχύσεις Έμφαση στη δέσμευση της ανώτερης διοίκησης

21 Πρόληψη ατυχημάτων (συν.)
Υιοθέτηση μιας κουλτούρας ασφάλειας Καθιέρωση μιας πολιτικής ασφάλειας Θέσπιση συγκεκριμένων στόχων ελέγχου απωλειών Διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων ασφάλειας και υγείας

22 Έμφαση στη δέσμευση της ανώτερης διοίκησης
Κάθε πρωί στο εργοστάσιο πολυεστέρα και νάιλον της DuPont, ο διευθυντής και οι βοηθοί του συναντώνται στις 8:45 για να εξετάσουν όσα έγιναν κατά τις τελευταίες 24 ώρες Το πρώτο θέμα που συζητούν είναι η ασφάλεια Συζητούν θέματα παραγωγής, ποιότητας και κόστους μόνο αφού εξετάσουν όλες τις αναφορές ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων και είναι ικανοποιημένοι με τις επανορθωτικές δράσεις που ελήφθησαν One of the best examples I know of in setting the highest possible priority for safety takes place at a DuPont Plant in Germany. Each morning at the DuPont Polyester and Nylon Plant the director and his assistants meet at 8:45 to review the past 24 hours. The first matter they discuss is not production, but safety. Only after they have examined reports of accidents and near misses and satisfied themselves that corrective action has been taken do they move on to look at output, quality, and cost matters.[i] [i] Willie Hammer, Occupational Safety Management and Engineering (Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 1985), pp. 62–63. See also, “DuPont’s ‘STOP’ Helps Prevent Workplace Injuries and Incidents,” Asia Africa Intelligence Wire (May 17, 2004).

23 Υιοθέτηση μιας κουλτούρας ασφάλειας
Προφανής δέσμευση από την πλευρά της διοίκησης Ενημερώσεις και συνεργασίες σε θέματα ασφάλειας Κοινό όραμα για την πρόληψη των ατυχημάτων Ανάθεση κρίσιμων λειτουργιών ασφάλειας σε συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες Συνεχή διαδικασία προσδιορισμού και διόρθωσης των κινδύνων στο χώρο εργασίας

24 Κίνδυνοι για την υγεία στο χώρο εργασίας
Χημικά Αλκοολισμός και κατάχρηση ουσιών Εργασιακό άγχος Εργονομία Μολυσματικές ασθένειες Κάπνισμα Προβλήματα υγείας από την οθόνη του υπολογιστή

25 Αλκοολισμός και κατάχρηση ουσιών
Σε πρόσφατη μελέτη αποκαλύφθηκε ότι σχεδόν το 15% του εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ (19 εκατομμύρια εργαζόμενοι) «έχει hangover στη δουλειά ή καταναλώνει αλκοόλ λίγο πριν πάει ή πίνει ή παραπαίει στη δουλειά τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους» Η αντιμετώπιση της κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών ξεκινά με τη χρήση τεστ

26 Η διαχείριση της κατάχρησης ουσιών
Πολιτική απαλλαγής από τα ναρκωτικά Εκπαίδευ- ση προϊσταμέ- νων Εκπαίδευση εργαζομένων Παροχή βοήθειας στους εργαζομέ-νους Έλεγχος ουσιών

27 Παρατηρούμενες ενδείξεις συμπεριφοράς που φανερώνουν πιθανά προβλήματα σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ

28 Τα προβλήματα του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης
Τα προβλήματα του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης Ωράριο εργασίας Ρυθμός εργασίας Σταθερότητα της δουλειάς Διαδρομή από και προς την εργασία Θόρυβος στο περιβάλλον εργασίας Αριθμός και φύση των πελατών

29 Συνέπειες εργασιακού άγχους
Αγωνία Κατάθλιψη Θυμός Σωματικές ασθένειες Καρδιαγγειακές παθήσεις, πονοκέφαλοι

30 Συνέπειες και για τον εργοδότη
Μειωμένη απόδοση Συχνές απουσίες Εναλλαγή προσωπικού Διαμαρτυρίες Κόστος φροντίδας υγείας

31 Μείωση εργασιακού άγχους
Δημιουργείστε ικανοποιητικές, ευχάριστες και αρμονικές σχέσεις Μην δαγκώνετε περισσότερο απ’ όσο μπορείτε να μασήσετε Δημιουργήστε μια ιδιαίτερα αποτελεσματική και υποστηρικτική σχέση με τον εργοδότη σας Κατανοήστε τα προβλήματα του εργοδότη σας Διαπραγματευτείτε ρεαλιστικές προθεσμίες

32 Να βρίσκετε χρόνο για χαλάρωση
Μείωση εργασιακού άγχους (συν.) Να βρίσκετε χρόνο για χαλάρωση Πού και πού να φεύγετε από το γραφείο σας για μια αλλαγή σκηνικού και για να καθαρίσει το μυαλό σας Μην αναβάλετε την αντιμετώπιση δυσάρεστων προβλημάτων Σημειώστε τα προβλήματα που σας απασχολούν, και γράψτε κάτω από το καθένα τι πρόκειται να κάνετε για να το αντιμετωπίσετε

33 Τι μπορεί να κάνει ο εργοδότης για τη μείωση του εργασιακού άγχους
Πρωταρχική αποτροπή Εξασφαλίζει ότι πράγματα όπως ο σχεδιασμός των θέσεων εργασίας και ο φόρτος εργασίας είναι τα σωστά Παρέμβαση Η αξιολόγηση των εργαζόμενων και η διερεύνηση των συμπεριφορών Αποκατάσταση Προγράμματα παροχής βοήθειας και συμβουλευτικής στους εργαζόμενους

34 Η επαγγελματική εξουθένωση
Επαγγελματική εξουθένωση (burnout) Η συνολική εξάντληση των σωματικών και πνευματικών πόρων που προκαλείται από την υπερβολική προσπάθεια να προσεγγιστούν μη ρεαλιστικοί εργασιακοί στόχοι Εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως οξυθυμία, αποθάρρυνση, παγίδευση και αγανάκτηση Emotional exhaustion, depersonalization , feelings of diminished personal accomplishment

35 Αλλάξτε τις συνήθειές σας Να δραπετεύετε από όλα σε περιοδική βάση
Τι όμως μπορεί να κάνει κάποιος που βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επαγγελματική εξουθένωση; Αλλάξτε τις συνήθειές σας Να δραπετεύετε από όλα σε περιοδική βάση Επανεκτιμήστε τους στόχους σας από την άποψη της εγγενούς τους αξίας Σκεφτείτε τη δουλειά σας What can a burnout candidate do? Here are some suggestions: • Break your patterns. Are you doing a variety of things or the same one repeatedly? The more well rounded your life is, the better protected you are against burnout. • Get away from it all periodically. Schedule occasional periods of introspection during which you can get away from your usual routine, perhaps alone. • Reassess your goals in terms of their intrinsic worth. Are the goals you’ve set for yourself attainable? Are they really worth the sacrifice? • Think about your work. Could you do as good a job without being so intense?

36 Προβλήματα υγείας από την οθόνη του υπολογιστή και πώς να τα αποφύγετε
Προβλήματα υγείας από την οθόνη του υπολογιστή και πώς να τα αποφύγετε Παρέχετε στους εργαζόμενους διαλείμματα ξεκούρασης Προβλέπετε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία της θέσης εργασίας Μειώστε την αντηλιά Παρακινείτε τους εργαζόμενους σε μια πλήρη εξέταση της όρασής τους πριν από την πρόσληψη Το ύψος της επιφάνειας εργασίας ή του καθίσματος θα πρέπει να μπορεί να επιτρέπει την τοποθέτηση των καρπών στο ίδιο ύψος με αυτό του αγκώνα Οι καρποί θα πρέπει να ακουμπούν ελαφρά σε κάποιο ειδικό στήριγμα Τα πόδια να τοποθετούνται οριζόντια στο πάτωμα ή πάνω σε ένα υποπόδιο Other suggestions include: 5. The height of the table or chair should allow positioning of wrists at the same level as the elbow. 6. The wrists should be able to rest lightly on a pad for support. 7. The feet should be flat on the floor, or on a footrest.

37 Διαχείριση της βίας στην εργασία
Αύξηση των μέτρων ασφάλειας   Βελτίωση του εξωτερικού φωτισμού Χρήση χρηματοκιβωτίων Εγκατάσταση αθόρυβων συναγερμών και καμερών επιτήρησης Αύξηση του προσωπικού φύλαξης

38 Η απόλυση ενός εργαζόμενου υψηλού ρίσκου

39 Τρομοκρατία Προσεκτικός έλεγχος του ταχυδρομείου
Να προσδιορίσετε έγκαιρα μια χαμηλού προφίλ εταιρεία διαχείρισης κρίσεων Να προσδιορίσετε κάτω από ποιες συνθήκες θα κλείνατε την επιχείρηση Να ετοιμάσετε σχέδιο άμεσης εκκένωσης Να ορίσετε έναν υπάλληλο που θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις οικογένειες Να προσδιορίσετε μια τοποθεσία κοντά στις εγκαταστάσεις σας, η οποία θα χρησιμεύσει ως χώρος συγκέντρωσης Να ορίσετε μέλη του προσωπικού που θα έχουν την ευθύνη για την καταμέτρηση μέτρημα των εργαζόμενων

40 Εταιρική διαχείριση κινδύνων
Η ενασχόληση με κινδύνους ασφάλειας ή άλλους εταιρικούς κινδύνους

41 Δημιουργία βασικού προγράμματος ασφάλειας
Δημιουργία βασικού προγράμματος ασφάλειας     Φυσική ασφάλεια Σημαίνει να εκμεταλλεύεστε τα πλεονεκτήματα των φυσικών ή αρχιτεκτονικών στοιχείων των εγκαταστάσεών σας για να ελαχιστοποιείτε τα προβλήματα ασφάλειας

42 Δημιουργία βασικού προγράμματος ασφάλειας (συν.)
Δημιουργία βασικού προγράμματος ασφάλειας (συν.)     Μηχανική ασφάλεια Η χρήση συστημάτων ασφάλειας όπως κλειδαριές, συναγερμοί παραβίασης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης που μπορούν να μειώσουν την ανάγκη για συνεχή ανθρώπινη εποπτεία Οργανωτική ασφάλεια Χρήση καλού μάνατζμεντ για τη βελτίωση της ασφάλειας

43 (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 10 Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google