Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συστήματα Τηλεκπαίδευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συστήματα Τηλεκπαίδευσης
Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Ενότητα 6 : Μαθησιακές Θεωρίες Δημήτριος Λιαροκάπης

2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Ενότητα 6 : Μαθησιακές Θεωρίες Δημήτριος Λιαροκάπης Καθηγητής Εφαρμογών Άρτα, 2015

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σκοποί ενότητας Εξοικείωση με τις βασικές αρχές της Θεωρίας του Συσμπεριφορισμού (Behaviorism) Εξοικείωση με τις βασικές αρχές της Γνωστικής (Cognitivism) Θεωρίας Εξοικείωση με τις βασικές αρχές της Θεωρίας του Εποικοδομητισμού (Constructivism)

6 Περιεχόμενα ενότητας Σημασία Θεωριών Μάθησης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Περιεχόμενα ενότητας Σημασία Θεωριών Μάθησης Ψυχολογία της Συμπεριφοράς Θεωρία Αποτελεσματικής Προετοιμασίας Γνωστική Ψυχολογία Θεωρία Σχηματικής Αποτύπωσης Θεωρία Keller – ARCS Πνευματικό Μοντέλο Μετάγνωση Μεταγωγή Γνώσεων

7 Περιεχόμενα ενότητας Κονστρουκτιβισμός (Constructivism)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Περιεχόμενα ενότητας Κονστρουκτιβισμός (Constructivism) Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Κονστρουκτιβισμός Συνεργατική Μάθηση Μάθηση με Σύμπραξη

8 Συστήματα Τηλεκπαίδευσης
Μαθησιακές Θεωρίες

9 Σημασία Θεωριών Μάθησης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημασία Θεωριών Μάθησης Η διδασκαλία είναι η εφαρμογή των βασικών αρχών μάθησης Όταν σχεδιάζουμε εκπαιδευτικό λογισμικό θα πρέπει να έχουμε υπ' όψη μας τις αρχές μάθησης και να αποτιμάμε αν είναι συμβατό με αυτές Δεν υπάρχει ένα γενικά αποδεκτό σύνολο αρχών μάθησης ή μια αποδεδειγμένη θεωρία για το πώς μαθαίνουμε, αλλα έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις.

10 Σημαντικότερες Θεωρίες Μάθησης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημαντικότερες Θεωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμός ή Μπηχεβιορισμός (Behaviorism) Η μάθηση περιγράφεται σαν αλλαγές στην παρατηρίσιμη συμπεριφορά ενός μαθητή οι οποίες διεξάγονται σαν μια συνάρτηση συμβάντων στο περιβάλλον Γνωστική Ψυχολογία (Cognitivism) Απαιτεί προσφυγή σε μη αισθητα νοητικά κατασκευάσματα όπως την μνήμη και την παρότρυνση

11 Σημαντικότερες Θεωρίες Μάθησης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημαντικότερες Θεωρίες Μάθησης Εποικοδομητισμός ή Κονστρουκτιβισμός (Constructivism) Βασίζεται στην θεώρηση ότι οι γνώσεις δεν μεταφέρονται απλά από το περιβάλλον αλλά δομούνται από τους μαθητές

12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Παρατηρήσεις Πολλοί συμπεριφοριστές εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι άλλες δυο θεωρίες είναι αντιεπιστημονικές επειδή βασίζονται σε ιδέες που δεν μπορούν να μετρηθούν. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτιμούν να συγχωνεύουν αρχές που πηγάζουν από όλες τις μαθησιακές θεωρίες σε μια ενοποιημένη προσέγγιση.

13 Ψυχολογία της Συμπεριφοράς
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Ψυχολογία της Συμπεριφοράς Βασικοί ερευνητές : Pavlov, Thorndike Πείραμα Pavlov με σκύλο Κάθε φορά που έδινε φαγητό σε ένα σκύλο χτυπούσε ένα κουδούνι Μετά από καποιο διάστημα όταν χτυπούσε το κουδούνι έτρεχαν τα σίελα του σκύλου. Συμπέρασμα ...

14 Συμπέρασμα Πειράματος Pavlov
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Συμπέρασμα Πειράματος Pavlov Γενικά ένα Φυσικό Ερέθισμα (Φαγητό) προκαλεί μια Φυσική Αντίδραση (εκροή σιέλων) Γενικά ένα Ουδέτερο Ερέθισμα (χτύπημα κουδουνιού) δεν προκαλεί από μόνο του μια Φυσική Αντίδραση (εκροή σιέλων) Αν ένα Ουδέτερο Ερέθισμα συζευχθεί με ένα Φυσικό Ερέθισμα τότε μπορεί να προκαλέσει την ίδια Φυσική Αντίδραση (Το ερέθισμα σε αυτή την περίπτωση γίνεται προετοιμασμένο ερέθισμα)

15 Συμπέρασμα Πειράματος Pavlov
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Συμπέρασμα Πειράματος Pavlov Η κατ’ επανάληψη σύζευξη ουδέτερου ερεθίσματος με φυσικό ερέθισμα οδηγεί το ουδέτερο ερέθισμα να προκαλεί την ίδια αντίδραση (Θεωρία Κλασικής Προετοιμασίας) Επαγωγικό Συμπέρασμα: Οι άνθρωποι μαθαίνουν πολλές συμπεριφορές λόγω του συσχετισμού τους με βασικές ανάγκες (ανάγκη για τροφή, ύπνο κλπ)

16 Θεωρία Αποτελεσματικής Προετοιμασίας
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Θεωρία Αποτελεσματικής Προετοιμασίας Προτείνει την χρήση αμοιβών και ποινών για τροποποίηση της συμπεριφοράς (Thorndike). Ορισμένοι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς διατυπώθηκαν από τον Skinner: Θετική Ενίσχυση η Επιβράβευση : Συμπεριφορά που ακολουθείται από θετικές περιβαντολλογικές επιπτώσεις αυξάνει σε συχνότητα Αρνητική Ενίσχυση : Συμπεριφορά που ακολουθείται απο υποχώρηση αρνητικών περιβαντολλογικών επιπτώσεων μειώνεται σε συχνότητα

17 Θεωρία Αποτελεσματικής Προετοιμασίας
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Θεωρία Αποτελεσματικής Προετοιμασίας Ορισμένοι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς διατυπώθηκαν από τον Skinner (συνέχεια): Ποινή : Συμπεριφορά που ακολουθείται από αρνητικές επιπτώσεις μειώνεται σε συχνότητα Εξάλειψη : Συμπεριφορά που είχε γίνει συχνότερη μέσω ενίσχυσης μειώνεται σε συχνότητα όταν δεν συνοδεύεται με ενίσχυση

18 Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology) Cognition = Γνώση Άρχισε να ξεπερνά την θεωρία του Συμπεριφορισμου την δεκαετία του 1970 Δίνει έμφαση σε μη παρατηρήσιμες έννοιες όπως: νους, μνήμη, κίνητρο, σκέψη, διάθεση, λογισμός

19 Σχολή Επεξεργασίας Πληροφοριών (Γνωστική Ψυχολογία)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σχολή Επεξεργασίας Πληροφοριών (Γνωστική Ψυχολογία) Πληροφορίες αποθηκεύονται αρχικώς στην βραχύβια μνήμη, και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ή να οργανωθούν για να αποθηκευτούν στην μακρόβια μνήμη. Υπόθεση: Οι αισθήσεις και ο εγκέφαλος ακολουθούν πολύπλοκους αλλά πολύ συστηματικούς νόμους. Μπορούμε να διευκολύνουμε την μάθηση στο βαθμό που θα καθορίσουμε αυτούς τους νόμους.

20 Σχολή Σημασιολογικών Δικτύων (Γνωστική Ψυχολογία)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σχολή Σημασιολογικών Δικτύων (Γνωστική Ψυχολογία) Προσεγγίζει τον τρόπο που οι βιολόγοι αντιλαμβάνονται την δομή του εγκεφάλου. Κύτταρα συνδέονται με άλλα κύτταρα. Περιοχές συνδέονται με άλλες περιοχές. Οι σχέσεις ή συνδέσεις μπορεί να χαρακτηριστούν από ομοιότητα, αντίθεση, αιτία, επίπτωση ή διάρκεια. Η γνώση αποτελείται από κόμβους συνδεδεμένους με αμέτρητους τρόπους.

21 Σχολή Σημασιολογικών Δικτύων (Γνωστική Ψυχολογία)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σχολή Σημασιολογικών Δικτύων (Γνωστική Ψυχολογία) Η ενθύμηση, η σκέψη, η επίλυση προβλημάτων δημιουργούνται με την ενεργοποίηση συνδέσεων η οποία μπορεί να ενεργοποιήσει άλλες συνδέσεις. Η μάθηση αποτελείται από την πρόσθεση ή αφαίρεση συνδέσεων μεταξύ κόμβων ή από την δημιουργία ή τροποποίηση κόμβων

22 Σχολή Σημασιολογικών Δικτύων (Γνωστική Ψυχολογία)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σχολή Σημασιολογικών Δικτύων (Γνωστική Ψυχολογία) Η μάθηση είναι μια διαδικασία αφομοίωσης νέων γνώσεων και προσαρμογής παλαιοτέρων γνώσεων. Στην αφομοίωση οι προσλαμβάνουσες πληροφορίες μπορεί να τροποποιηθούν για να ταιριάξουν με το μοντέλο. Στην προσαρμογή το υπάρχον μοντέλο πρέπει να τροποποιηθεί για να αναπαραστήσει τις νέες γνώσεις

23 Θεωρία Σχηματικής Αποτύπωσης (Schema Theory)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Θεωρία Σχηματικής Αποτύπωσης (Schema Theory) Αρχικά προτάθηκε από τον Sir Frederick Bartlett. Τα σχήματα είναι συλλογές πληροφοριών υψηλής οργάνωσης και των σχέσεών τους. Υπόθεση: Υπαρκτές γνώσεις αποτελούνται από συλλογές τέτοιων σχημάτων. Οι νέες γνώσεις ίσως τροποποιηθούν για να αφομοιωθούν, ή τα σχήματα μπορεί να προσαρμοστούν στις νέες γνώσεις.

24 Γνωστική Θεωρία και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Γνωστική Θεωρία και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Τομείς που μελετά η Γνωστική Ψυχολογία - σημαντικοί στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό: Προσοχή / Προσήλωση Κωδικοποίηση Πληροφοριών Μνήμη Κατανόηση Κίνητρο Άσκηση Ελέγχου Πνευματικά Μοντέλα Μετάγνωση Μεταγωγή Γνώσεων Διαφορές Προσωπικοτήτων

25 Αντίληψη - Προσήλωση Οι πληροφορίες πρέπει να είναι ευκολό να
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Αντίληψη - Προσήλωση Οι πληροφορίες πρέπει να είναι ευκολό να προσληφθούν. Η θέση των πληροφοριών στην οθόνη επηρεάζει την αντίληψή μας. Οι διαφορές και οι αλλαγές αποσπούν και συντηρούν την προσήλωσή μας. Πέρα από την Θέση σημαντικοί παράγοντες είναι ο Ρυθμός εναλλαγής και η Επαναληψιμότητα

26 Κωδικοποίηση Πληροφοριών
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κωδικοποίηση Πληροφοριών Οι πληροφορίες πρέπει να μετασχηματιστούν σε μια μορφή που μπορεί να αποθηκευτεί στον εγκέφαλο. Η κωδικοποίηση εξαρτάται από: Μορφή στο Περιβάλλον (πχ γλώσσα) Μέσο Πληροφοριών (ακουστικές, οπτικές) Αλληλοσυσχετίσεις Αρχή Διπλής Κωδικοποίησης (Clark & Paivio 1991) Η μάθηση βελτιώνεται όταν συμπληρωματικοί κώδικες πληροφοριών προσλαμβάνονται ταυτοχρόνα όπως για παράδειγμα ο συνδυασμός οπτικού υλικού και αφήγησης στα δελτίου καιρού με εικόνα και αφήγηση

27 Μνήμη Αρχές Βελτίωσης Μνήμης (Fleming & Levie 1978):
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Μνήμη Αρχές Βελτίωσης Μνήμης (Fleming & Levie 1978): Αρχή της οργάνωσης Πληροφορίες μπορεί να ανακληθούν ευκολότερα όταν είναι οργανωμένες – ευκολότερη η αποστήθιση 20 φαγητών σε μια ξένη γλώσσα από 20 τυχαίες λέξεις. Χρήση μνημονικών ( π= 3,14159 Αει ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί), ομοιοκαταληξία Αρχή της επανάληψης. Θυμόμαστε καλύτερα κάτι όταν το εξασκήσουμε ή το επαναλάβουμε. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες: κίνητρα, καταλληλότητα

28 Κατανόηση Βρίσκεται πέρα από την απλή απομνημόνευση
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κατανόηση Βρίσκεται πέρα από την απλή απομνημόνευση Ικανότητα να χρησιμοποιούμε, επεξηγούμε λέξεις, έννοιες, ορισμούς Ικανότητα διάκρισης παραδειγμάτων, σκοτεινών σημείων Η επιλογή κατάλληλων διαδραστικών ενεργειών μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση

29 Ενεργός Μάθηση Οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν μόνο
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Ενεργός Μάθηση Οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν μόνο παρατηρώντας αλλά και ενεργώντας Εδώ η σημασία της διαδραστικότητας είναι σημαντική. Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών διαδραστικών ενεργειών δεν είναι εύκολος. Θα πρέπει να υποστηρίζουν την μάθηση αλλά να μην εξουθενώνουν τον μαθητή.

30 Κίνητρα Θεωρίες Κινήτρων (Malone & Lepper)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κίνητρα Θεωρίες Κινήτρων (Malone & Lepper) Εσωτερικά κίνητρα (εκείνα που προέρχονται μέσα από τον άνθρωπο όπως τα ενδιαφέροντά του) Εξωτερικά κίνητρα (εκείνα που εφαρμόζονται από το περιβάλλον όπως βαθμολογία από τον δάσκαλο, οικονομικές απολαβές ή άλλες ανταμοιβές) Τα εσωτερικά κίνητρα είναι πιο ευεργετικά στην μάθηση γιατί είναι σύμφυτα με την διδασκαλία. Το μάθημα θα πρέπει να εκλαμβάνεται σαν ψυχαγωγία. Τα εξωτερικά κίνητρα μπορεί να μην είναι αποτελεσματικά γιατί στόχος γίνονται οι απολαβές και όχι η μάθηση.

31 Βελτίωση Εσωτερικών Κινήτρων
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βελτίωση Εσωτερικών Κινήτρων Πρόκληση Ενδιαφέροντος Ένα μάθημα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ δύσκολο ούτε πολύ εύκολο, θα πρέπει να υπάρχει διακύμανση δυσκολίας και μια μικρή αβεβαιότητα για το αν ο μαθητής μπορεί να τα καταφέρει. Περιέργεια Αισθητήρια Περιέργεια (Οπτικά ή ηχητικά ερεθίσματα που προκαλούν έκπληξη ή ελκύουν την προσοχή) Γνωστική Περιέργεια (Πληροφορίες που συγκρούονται με υπαρκτές γνώσεις ή προσδοκίες του φοιτητή)

32 Βελτίωση Εσωτερικών Κινήτρων
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βελτίωση Εσωτερικών Κινήτρων Άσκηση Ελέγχου Ενδεχόμενο - Ό,τι πετυχαίνει το μάθημα θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα των ενεργειών και αντιδράσεων του μαθητή. Για παράδειγμα : μαθήματα που παρέχουν ανάδραση ή ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές με βάση τις επιδόσεις. Επιλογή – Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει βαθμό δυσκολίας ή να χρησιμοποιήσει μενού και επιλογές διακλάδωσης Δραστικότητα – Μαθήματα όπου περιλαμβάνουν δραστικές ενέργειες. Δημιουργία ενός προγράμματος υπολογιστή. Χρήση ενός γραφικού προγράμματος.

33 Βελτίωση Εσωτερικών Κινήτρων
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βελτίωση Εσωτερικών Κινήτρων Περιέργεια Αισθητήρια Περιέργεια (Οπτικά ή ηχητικά ερεθίσματα που προκαλούν έκπληξη ή ελκύουν την προσοχή) Γνωστική Περιέργεια (Πληροφορίες που συγκρούονται με υπαρκτές γνώσεις ή προσδοκίες του φοιτητή) Φαντασία Η προσπάθεια να φανταστούν οι σπουδαστές ότι έρχονται αντιμέτωποι με μια «πραγματική» κατάσταση όπου θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους μπορεί να αυξήσει την συμμετοχή τους ή την προσπάθεια.

34 Προτάσεις για ενδυνάμωση εσωτερικών κινήτρων
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προτάσεις για ενδυνάμωση εσωτερικών κινήτρων Χρήση τεχνικών παιχνιδιού Χρήση εξερευνητικών περιβαλλόντων Παροχή προσωπικού ελέγχου Πρόκληση ενδιαφέροντος και περιέργειας του Μαθητή Εμψύχωση και ενθάρρυνση ιδιαίτερα για αντιμετώπιση σφαλμάτων Εξατομίκευση τεχνικών υποκίνησης

35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Θεωρία Keller - ARCS Προσοχή (Attention) – Η προσοχή πρέπει να προσελκύεται από νωρίς και να διατηρείται. Ένας τρόπος να το πετύχουμε είναι με την περιέργεια. Καταλληλότητα (Relevance) – Η επίδειξη στους μαθητές ότι ό,τι μαθαίνουν θα τους είναι χρήσιμο. Παραδείγματα πρέπει να είναι ενδιαφέροντα και σημαντικά για τον μαθητή και να έχουν σχέση με το περιβάλλον του.

36 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Θεωρία Keller - ARCS Αυτοπεποίθηση (Confidence) – Σαφήνεια για τις προσδοκίες του μαθήματος: Λογικές ευκαιρίες επιτυχίας Παροχή προσωπικού ελέγχου στο μαθητή. Ικανοποίηση (Satisfaction) – Δυνατότητα εφαρμογής γνώσεων με πραγματικούς τρόπους: Αμεροληψία στην βαθμολόγηση Παροχή παροτρύνσεων σε περιόδους δυσκολιών.

37 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άσκηση Ελέγχου Ο έλεγχος της συνέχειας, της μεθοδολογίας και των περιεχομένων καθορίζεται από τον Μαθητή, το Πρόγραμμα (διδάσκων) ή συνδυασμό των δύο. Μελέτες έδειξαν ότι μαθητές υψηλότερων επιδόσεων ωφελούνται ασκώντας μεγαλύτερο έλεγχο. Μαθητές χαμηλότερων επιδόσεων ωφελούνται ασκώντας μικρότερο έλεγχο. Προτιμότεροι έλεγχοι από το μαθητή: ρυθμός παράδοσης, ανασκόπηση, αίτηση για βοήθεια.

38 Άσκηση Ελέγχου Προτιμότεροι έλεγχοι από το πρόγραμμα: επιλογή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άσκηση Ελέγχου Προτιμότεροι έλεγχοι από το πρόγραμμα: επιλογή διδακτικών στρατηγικών, καθορισμός δυσκολίας, κρίση για το πότε εμπεδώθηκε η ύλη. Συνήθως δημιουργείται μια μίξη ελέγχου δίνοντας την εντύπωση στον μαθητή ότι έχει περισσότερο έλεγχο από

39 Πνευματικό Μοντέλο Ένα πνευματικό μοντέλο αναφέρεται στην
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Πνευματικό Μοντέλο Ένα πνευματικό μοντέλο αναφέρεται στην αναπαράσταση στην λειτουργική μνήμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ενός προβλήματος (διαίρεση αριθμών, δημιουργία προγραμματιστικού βρόγχου κλπ). Μαθητές μπορεί να αναπτύξουν σωστά ή λανθασμένα πνευματικά μοντέλα. Πρέπει να ενισχύεται το πρώτο.

40 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Πνευματικό Μοντέλο Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το τι ακριβώς είναι ένα πνευματικό μοντέλο. Από μια απλή εικόνα... Μέχρι κάτι που μπορεί να «τρεξει». Οι τεχνολογίες πολυμέσων μπορούν να διευκολύνουν την δόμηση πνευματικών μοντέλων, δημιουργώντας εννοιολογικά μοντέλα με χρήση διαγραμμάτων υπολογιστών, κινούμενων αναπαραστάσεων κλπ.

41 Μετάγνωση (Metacognition)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Μετάγνωση (Metacognition) Είναι η επίγνωση κάποιου για τις γνώσεις που έχει. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι υψηλού επιπέδου μαθητές έχουν υψηλή γνώση και μετάγνωση. Μπορούν να διακριθούν τέσσερις περιπτώσεις μαθητών: Με Υψηλή Γνώση και Υψηλή Μετάγνωση. Καλοί και αποδοτικοί μαθητές. Με Χαμηλή Γνώση και Χαμηλή Μετάγνωση Κακοί μαθητές. Δεν μαθαίνουν αλλά νομίζουν ότι έμαθαν κάτι. Με Υψηλή Γνώση και Χαμηλή Μετάγνωση. Μαθητές που αν και μαθαίνουν προετοιμάζονται υπερβολικά γιατί δεν αισθάνονται σίγουροι για το τι ξέρουν.

42 Μετάγνωση (συνέχεια) Αν και η μετάγνωση θεωρείται πολύ σημαντική δεν
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Μετάγνωση (συνέχεια) Με Χαμηλή Γνώση και Υψηλή Μετάγνωση. Μαθητές που γνωρίζουν τις αδυναμίες τους και μπορεί να βελτιώσουν τις γνώσεις τους όταν προσπαθήσουν. Αν και η μετάγνωση θεωρείται πολύ σημαντική δεν υπάρχει ξεκάθαρος τρόπος για το πώς να επιτευχθεί. Προτεινόμενες συνιστώσες μετάγνωσης: Γενική Αυτογνωσία (Γνώσεις, επίπεδα γνώσεων) Στοχασμός Αυτοαξιολόγηση. Μπορεί να επιτευχθεί από περιοδικές στιγμές στοχασμού και συνεργατική μάθηση

43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Μεταγωγή Γνώσεων Η μεταγωγή γνώσεων είναι ο βαθμός εφαρμογής των γνώσεων από το περιβάλλον εκμάθησης (πχ κάποιο μάθημα πολυμέσων) σε κάποιο περιβάλλον χρήσης (εργασία, σε επόμενο μάθημα) Διακρίνεται σε εγγύς μεταγωγή και άπω μεταγωγή. Με την εγγύς μεταγωγή οι γνώσεις εφαρμόζονται σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με το περιβάλλον που αποκτήθηκαν. Η άπω μεταγωγή μπορεί να εφαρμόσει τις αποκτηθείσες γνώσεις σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα.

44 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Μεταγωγή Γνώσεων Γενικά η χρήση ηλεκτρονικών πολυμέσων (πχ χρήση υπολογιστή με ποντίκι και πληκτρολόγιο) παρέχουν πιο μειωμένη διαδραστικότητα σε σχέση με το περιβάλλον διδασκαλίας ή το χώρο εργασίας. Τεχνικές όπως οι προσομοιώσεις ή η μάθηση με σύμπραξη μπορούν να βοηθήσουν στην μεταγωγή γνώσεων.

45 Διαφορές Προσωπικοτήτων
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Διαφορές Προσωπικοτήτων Εκπαιδευτικό Λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να διαμορφώνεται και ανάλογα με τις προσωπικότητες των μαθητών γιατί συνήθως υπάρχουν διαφορές στους τρόπους και τα μέσα που μπορεί να είναι αποδοτικά σε κάθε περίπτωση. Βασικές διαφορές βρίσκονται στα κίνητρα. Κάτι που είναι ενδιαφέρον για κάποιο μαθητή ίσως να είναι ανιαρό για κάποιον άλλο. Διαφορετικές ενισχύσεις μπορεί να έχουν διαφορετική επίπτωση (δόξα, χρήμα, βαθμοί, ελεύθερος χρόνος) Άλλη σημαντική διαφορά. Δυνατότητα ανάγνωσης σε αντιδιαστολή με ακρόαση.

46 Κονστρουκτιβισμός (Constructivism)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κονστρουκτιβισμός (Constructivism) ● Αντικειμενισμός (Objectionism): Υπάρχει ένας αντικειμενικός κόσμος και η διαδικασία της μάθησης σκοπεύει στο να παρέχει τις μεθόδους και τα εργαλεία για να γίνει κατανοητός ● Κονστρουκτιβισμός : Η μόνη πραγματικότητα που έχει σημασία είναι αυτή που κάποιος χτίζει μέσα του. Η γνώση δεν προσλαμβάνεται από τον έξω κόσμο ως έχει αλλά δομείτε μέσα μας. ● Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός: Η μάθηση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Μαθαίνουμε από τα πρότυπα και τις συνήθειες που υπάρχουν στο κοινωνικό περιβάλλον. Η γνώση δεν δομείται ατομικά αλλά ομαδικά.

47 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Κονστρουκτιβισμός
● Η μάθηση είναι διαδικασία δόμησης (σε αντιδιαστολή με απομνημόνευση, μίμηση κλπ). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρέχουν περιβάλλοντα που να διευκολύνουν την δόμηση της γνώσης. Θα πρέπει να: Δίνουν έμφαση στην μάθηση παρά στην διδασκαλία. Δίνουν έμφαση στις ενέργειες και σκέψη των μαθητών παρά των διδασκάλων. Ενθαρρύνουν την δόμηση πληροφοριών. Χρησιμοποιούν συνεργατικές μεθόδους μάθησης ή μεθόδους με σύμπραξη. Ενθαρρύνουν την προσωπική αυτονομία στους μαθητές. Χρησιμοποιούν αυθεντικές εργασίες με πολυπλοκότητα κατάλληλη για τον μαθητή.

48 Μάθηση αντί Διδασκαλίας
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Μάθηση αντί Διδασκαλίας ● Μειώνεται η σημασία των παρουσιάσεων. ● Ενισχύεται η συμμετοχή των μαθητών. ● Ερωτήματα πρέπει να υποβάλλονται από μαθητές. ● Ενισχύονται η ανακάλυψη, η διερεύνηση, η διατύπωση ερωτημάτων.

49 Κατασκευές ● Αν και ο όρος Κονστρουκτιβισμός περιέχει την
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κατασκευές ● Αν και ο όρος Κονστρουκτιβισμός περιέχει την έννοια της κατασκευής (construction) δεν αναφέρεται σε κατασκευάσματα, αλλά στην δόμηση της γνώσης. ● Συχνά όμως ενισχύει δραστηριότητες κατασκευής σαν ιδανικές δραστηριότητες μάθησης, για παράδειγμα κατασκευή προγραμμάτων, πολυμέσων, παιχνιδιών κλπ. ● O Papert και οι συνεργάτες του εισήγαγαν τον όρο Κονστρουκσιονισμό (Constructionism) για την αντίληψη χρήσης κατασκευών σαν διαδικασία μάθησης.

50 Εγκατεστημένη Μάθηση (Situated Learning)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Εγκατεστημένη Μάθηση (Situated Learning) ● Η άποψη ότι η μάθηση λαμβάνει μέρος σε ένα πλαίσιο (context) και το πλαίσιο επηρεάζει σημαντικά την μάθηση. ● Η μάθηση μπορεί εύκολα με χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα παρόμοια με αυτά που αποκτήθηκε. ● Γνώση που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα ονομάζεται αδρανής. ● Η θεωρία της εγκατεστημένης μάθησης εξετάζει το θέμα σχεδιασμού κατάλληλων περιβαλλόντων ώστε η γνώση που αποκτάται να μπορεί να χρησιμοποιείται σε άλλα περιβάλλοντα (μεταγωγή)

51 Διδασκαλία με Σύνδεση (Anchored Learing)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Διδασκαλία με Σύνδεση (Anchored Learing) Η άποψη ότι ένα περιβάλλον μάθησης θα πρέπει να συγχωνεύεται σε ένα πλαίσιο παρόμοιο με ένα πραγματικό περιβάλλον το οποίο να χρησιμοποιεί παρόμοιους στόχους, προϊόντα και προβλήματα με πραγματικές καταστάσεις. π.χ. υπάρχει η άποψη ότι τα μαθηματικά δεν πρέπει να διδάσκονται απομονωμένα σε μια αίθουσα μαθηματικών αλλά σε ένα πραγματικό περιβάλλον όπως μια επιχείρηση όπου τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται σαν ένα αναγκαίο εργαλείο επίλυσης προβλημάτων.

52 Διδασκαλία με Σύνδεση (Anchored Learing)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Διδασκαλία με Σύνδεση (Anchored Learing) Συχνά η προσέγγιση διδασκαλίας με σύνδεση (anchored learning) αποδίδεται στην εγκαταστημένη μάθηση (Situated Learning)

53 Συνεργατική & Μάθηση με Σύμπραξη
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Συνεργατική & Μάθηση με Σύμπραξη ● Συνεργατική Μάθηση (Cooperative Learning). Υποστηρίζει περιβάλλοντα όπου οι φοιτητές γενικά αλληλοβοηθιούνται κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. π.χ. θα μπορούσε να συμβεί μέσω συζητήσεων, ανταλλαγή απόψεων και ερωταποκρίσεων. ● Μάθηση με Σύμπραξη (Collaborative Learning). Οι μαθητές συμμετέχουν σε κοινή ομάδα με σκοπό την επίτευξη κάποιου στόχου, όπως η κατασκευή ενός έργου κλπ. χρησιμοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, αλληλοσυμπληρώνουν τις αδυναμίες τους.

54 Μειονεκτήματα Περιβαλλόντων Συνεργασίας / Σύμπραξης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Μειονεκτήματα Περιβαλλόντων Συνεργασίας / Σύμπραξης ● Ορισμένοι μαθητές ωφελούνται περισσότερο από άλλους. ● Διαχείριση Συμπεριφορών στην αίθουσα. ● Δίκαιη βαθμολόγηση στην διόρθωση. ● Κατακύρωση της κυριότητας των παραδοτέων. ● Δημιουργία ισοδύναμων και ισοσκελισμένων ομάδων.

55 Αυτονομία, Επιλογή & Διαπραγμάτευση
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Αυτονομία, Επιλογή & Διαπραγμάτευση ● Συνίσταται η παροχή επιλογών. ● Ορισμένοι στόχοι και δραστηριότητες θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης. ● Δημιουργείται παρότρυνση γιατί οι μαθητές αισθάνονται κυριότητα στις δραστηριότητες. ● Βελτιώνει τις ικανότητες κατάστρωσης σχεδίων και μετάγνωσης.

56 Στοχασμός και Στρατηγική Σκέψη
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Στοχασμός και Στρατηγική Σκέψη ● Ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον θα πρέπει να στηρίζει όχι μόνο την απόκτηση γνώσεων αλλά και την απόκτηση γνώσεων για το πώς μαθαίνουμε. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να στοχάζονται για το τι πρόκειται να μάθουν, να αναλύουν αποτυχίες, επιτυχίες κλπ. ● Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να καταστρώνουν σχέδια για το πώς θα επιτύχουν τους στόχους και πώς να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κάτι τέτοιο σχετίζεται και με την αύξηση των μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών.

57 Αντανάκλαση της πολυπλοκότητας του κόσμου
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Αντανάκλαση της πολυπλοκότητας του κόσμου ● Ένα θέμα που θέτουν οι υποστηρικτές του κονστρουκτιβισμού είναι ότι τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι πολύ απλοϊκά και δεν αντανακλούν τις πολυπλοκότητες και τις ανάγκες του πραγματικού κόσμου. ● Αυτό το σημείο σχετίζεται και με την ιδέα της μεταγωγής γνώσεων. ● Ένα ανοικτό ζήτημα για έρευνα είναι πόση από την πολυπλοκότητα του πραγματικού κόσμου θα πρέπει να αναπαρασταθεί σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον.

58 Βιβλιογραφία William Horton (2001). E-learning by Design,.Pfeifer
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Ενότητα 6,, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία William Horton (2001). E-learning by Design,.Pfeifer Clark, R. & Mayer, R. (2008). E-Learning and the Science of Instruction. Pfeifer Alessi, S. & Trolip, S. (2005). ΠΟΛΥΜΕΣΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκδόσεις Μ Γκιούρδας Nash, S. & Moore, M. (2014). Moodle Course Design Best Practices. Packt Newby J. Timothy, Stepich A. Donald, Lehman D. James, & Russel D James. (2009). Εκπαιδευτική τεχνολογία για διδασκαλία και μάθηση. Εκδόσεις Επίκεντρο.

59 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Δημήτριος Λιαροκάπης. Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Έκδοση: 1.0 Άρτα, Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:

60 Σημείωμα Αδειοδότησης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Ενότητα 6, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. [1]

61 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Βαΐτσα Τσακστάρα Άρτα, 2015
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα 4, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Βαΐτσα Τσακστάρα Άρτα, 2015

62 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Συστήματα Τηλεκπαίδευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google