Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Δράσεις, Πρότυπα & Τεχνολογικές λύσεις για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Δικαιωμάτων (DRMs) Σπύρος Ν. Νικολόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Δράσεις, Πρότυπα & Τεχνολογικές λύσεις για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Δικαιωμάτων (DRMs) Σπύρος Ν. Νικολόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Δράσεις, Πρότυπα & Τεχνολογικές λύσεις για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Δικαιωμάτων (DRMs) Σπύρος Ν. Νικολόπουλος

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Προεπισκόπηση Παρουσίασης Το Συνολικό Πλαίσιο Τα πρότυπα και η σημασία τους Συνείδηση περί πνευματικών δικαιωμάτων Ο σκοπός της παρούσας Μελέτης Υποχρεώσεις και δικαιώματα των Πολιτιστικών Οργανισμών Επιμέρους θέματα που πραγματεύεται η Μελέτη

3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Πνευματικά Δικαιώματα Δημιουργός Καλλιτεχνική Δημιουργία Αναπαραγωγής Χρήσης Διανομής Χρήση Εκμετάλλευση Διανομή Δημιουργοί Κρατικοί Οργ. Αρχές Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων

4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Θέματα – Πνευματικά Δικαιώματα ΚατοχύρωσηΔέσμευση ΠροστασίαΔιαχείριση

5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Κατοχύρωση Νομοθεσία Νόμος υπ’αριθ. 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα Οδηγία 2001/29/ΕΚ Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας Άρθρο 81 νόμου υπ’αριθ 3057/2002 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)

6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Δέσμευση Σαφής & Ρητή Δηλώνει τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων Εμφανές σημείο Να συνοδεύει παντού το καλλιτεχνικό δημιούργημα Σημαντικός είναι ο ρόλος των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Προστασία & Διαχείριση Προστασία –Τεχνολογικά μέσα προστασίας –Κρυπτογραφία –Υδατογραφία Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία θωρακίζονται από τον νόμο Διαχείριση –Συστήματα διαχείρισης δικαιωμάτων(Digital Rights management systems, DRMs) –Παραγωγή & έλεγχος αδειών/εξουσιοδοτήσεων χρήσης έργων

8 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Δράσεις, Πρότυπα & Τεχνολογικές λύσεις Υπάρχει ανάγκη για: Κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος από το σύνολο των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψηφιοποίησης και προβολής ψηφιακού υλικού Αξιόπιστες & αδιάβλητες τεχνολογίες Ισχυρά καθολικά θεσμικά όργανα με διαιτητικό χαρακτήρα Ενιαίος τρόπος έκφρασης και περιγραφής των πνευματικών δικαιωμάτων Δημιουργία, έλεγχος και μεταβίβαση των αδειών/εξουσιοδοτήσεων με αυτοματοποιημένο τρόπο

9 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Προβλήματα καταστρατήγησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Φόβος των δημιουργών: Πολύτιμο περιεχόμενο παραμένει κρυφό και ανεκμετάλλευτο με αρνητικές επιδράσεις σε τομείς όπως, Τουρισμός, Εκπαίδευση, Πολιτισμός κ.α Διαφυγόντα κέρδη: Η βιομηχανία προώθησης και εκμετάλλευσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας δεν λαμβάνει τα προσδοκώμενα κέρδη με αποτέλεσμα να ακολουθεί φθίνουσα πορεία Φαύλος Κύκλος: Ο παραγωγός ανεβάζει την τιμή για να καλύψει τα διαφυγόντα κέρδη ↔ Ο καταναλωτής κλέβει τον παραγωγό γιατί θεωρεί πως το προϊόν είναι υπεριμολογημένο

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Συνείδηση περί Πνευματικών Δικαιωμάτων Καμία τεχνολογική λύση και καμία οργανωτική δομή δεν μπορεί να είναι απόλυτα αποτελεσματική Η ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας Λύση

11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Ο Στόχος της Παρούσας Μελέτης Περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ψηφιακής πραγματικότητας Ανάδειξη του προβλήματος και της μορφής που αυτό παίρνει κατά την ψηφιοποίηση πολιτισμικού υλικού Η εκπαίδευση των αναγνωστών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας – Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Επιλογή κατευθύνσεων με σκοπό την αντιμετώπιση ή τον περιορισμό του προβλήματος Παράθεση ενδεικτικών περιπτώσεων Ώθηση των πολιτιστικών οργανισμών στην αξιοποίηση των διεθνών προτύπων, των καλών πρακτικών και των διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Πολιτιστικών Οργανισμών Καθορισμός του τύπου των δικαιωμάτων που συνδέονται με το περιεχόμενο Προσδιορισμός και εντοπισμός των δικαιούχων Εκτίμηση του κόστους εκκαθάρισης δικαιωμάτων Σαφώς καθορισμένο διαδικασία για την αδειοδότηση των καλλιτεχνικών έργων Παροχή υπηρεσιών Εκκαθάρισης των δικαιωμάτων του περιεχομένου που έχει στην κατοχή του Καθορισμός του εύρους της αποζημίωσης Ενσωμάτωση των προδιαγραφών στις προκηρύξεις

13 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Περιεχόμενα Μελέτης Αποτύπωση της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων Τεχνολογικά Μέσα Προστασίας Υδατογραφία - Προϊόντα Υδατογράφησης Συστήματα Διαχείρισης Δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου Σύστημα μοναδικής αναγνώρισης ψηφιακών αντικειμένων (DOI) Διαθέσιμες τεχνολογίες και πρότυπα Ενδεικτικά σενάρια διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου Διερεύνηση και περιγραφή του ρόλου και της λειτουργίας των αρχών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων Αναφορά στη σημασία των επιχειρηματικών μοντέλων Σχηματικός πρακτικός οδηγός Αναφορές, κατευθύνσεις και ενδεικτικές λύσεις σε πιθανά προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ © 2004 Δράσεις, Πρότυπα & Τεχνολογικές λύσεις για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Δικαιωμάτων (DRMs) Σπύρος Ν. Νικολόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google