Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Ανάπτυξη εφαρμογής P2P για την αναζήτηση, δημοσίευση και εύρεση βιβλιογραφικών δεδομένων” Φοιτήτρια: Γεωργούλη Κωνσταντία Επιβλέπων καθηγητής:Νικόλαος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Ανάπτυξη εφαρμογής P2P για την αναζήτηση, δημοσίευση και εύρεση βιβλιογραφικών δεδομένων” Φοιτήτρια: Γεωργούλη Κωνσταντία Επιβλέπων καθηγητής:Νικόλαος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Ανάπτυξη εφαρμογής P2P για την αναζήτηση, δημοσίευση και εύρεση βιβλιογραφικών δεδομένων” Φοιτήτρια: Γεωργούλη Κωνσταντία Επιβλέπων καθηγητής:Νικόλαος Πεταλίδης Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

2 Αντικείμενο εργασίας Εισαγωγή, επεξεργασία και προβολή των βιβλιογραφικών δεδομένων μέσα από κατάλληλο GUI Εισαγωγή μη επεξεργασμένων δεδομένων. Δημοσίευση των δεδομένων στο ομότιμο δίκτυο Δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων εγγραφών προς δημοσίευση Αναζήτηση βιβλιογραφικών δεδομένων στο ομότιμο δίκτυο Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

3 P2P Δίκτυα Τι είναι Peer-to-Peer δίκτυο; Το Ρ2Ρ μοντέλο αναφέρεται σε μια κλάση από συστήματα και εφαρμογές που χρησιμοποιεί κατανεμημένους πόρους για την εκτέλεση μιας σημαντικής λειτουργίας χωρίς κάποια κεντρική αρχή. Οι πόροι περιλαμβάνουν υπολογιστική ισχύ, δεδομένα (μνήμη και περιεχόμενο), εύρος ζώνης δικτύου, και παρουσία(υπολογιστές, ανθρώπους, και άλλους πόρους) Το Ρ2Ρ μοντέλο είναι ένα δίκτυο βασισμένο στο μοντέλο αυτό και αφορά εφαρμογές όπου οι υπολογιστές μοιράζονται πόρους και υπηρεσίες μεταξύ τους μέσω της άμεσης ανταλλαγής(direct exchange). Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

4 P2P Δίκτυα Οφέλη Μείωση κόστους Άθροιση πόρων Αυτονομία Διατήρηση απορρήτου Δυναμικότητα Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

5 P2P Δίκτυα Αρχιτεκτονικές Καθαρό(Pure) Ρ2Ρ Υβριδικό(Hybrid) Ρ2Ρ Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

6 P2P Δίκτυα Ιδιότητες για την επιλογή της κατάλληλης αρχιτεκτονικής Αξιοπιστία Επεκτασιμότητα Ασφάλεια Ακεραιότητα δεδομένων Ανωνυμία Εξισορρόπηση φορτίου Αναζήτηση ομότιμου μέλους Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

7 P2P Δίκτυα Ταξινόμηση Εφαρμογών Διανομή αρχείων(Napster, Gnutella, Freenet, Chord, CAN, JXTA) Συνεργασία(ICQ, IRC, OpenCOLA) Edge υπηρεσίες(IntelShare, Learn Software(SLS)) Κατανεμημένο υπολογισμό(SETI@home) Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

8 JXTA Τι είναι το JXTA; To JXTA είναι ένα ανοικτό δίκτυο, πρότυπο πλατφόρμας επικοινωνίας που σχεδιάστηκε για το Ρ2Ρ πρότυπο.To JXTA παρέχει ένα κοινό σύνολο ανοικτών πρωτοκόλλων και μια ανοικτού κώδικα αναφορά υλοποίησης για την ανάπτυξη peer-to-peer εφαρμογών. Τα πρωτόκολλα JXTA τυποποιούν τον τρόπο με τον οποίο τα ομότιμα μέλη: Ανακαλύπτουν το ένα το άλλο Αυτό-οργανώνονται σε ομότιμες ομάδες Διαφημίζονται και ανακαλύπτουν υπηρεσίες δικτύων Επικοινωνούν το ένα με το άλλο Παρακολουθούν και ελέγχουν το ένα το άλλο Τα πρωτόκολλα JXTA σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητα από τις γλώσσες προγραμματισμού και τα πρωτόκολλα μεταφοράς. Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

9 JXTA Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

10 JXTA Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

11 JXTA Βασικές έννοιες Ομότιμα μέλη Ομότιμες ομάδες Δικτυακές υπηρεσίες(Network Services) Μονάδες(Modules) Κλάση Προδιαγραφή Υλοποίηση Διασωληνώσεις(Pipes) Μηνύματα Διαφημίσεις Ταυτότητες IDs Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

12 JXTA Αρχιτεκτονική Δικτύου Οργάνωση δικτύων Ελάχιστο ομότιμο μέλος άκρου Πλήρως χαρακτηρισμένο ομότιμο μέλος άκρου Ομότιμο μέλος ραντεβού Ομότιμο μέλος αναμετάδοσης Διανεμημένο Ευρετήριο Κοινού πόρου(SRDI, Shared Resource Distributed Index) Διαχείριση ερωτήσεων Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

13 JXTA Πρωτόκολλα JXTA Πρωτόκολλο ανακάλυψης ομότιμου(PDP, Peer Discovery Protocol) Πρωτόκολλο πληροφοριών ομότιμου(PIP, Peer Information Protocol) Πρωτόκολλο αναλυτής ομότιμου μέλους(PRP, Peer Resolver Protocol) Πρωτόκολλο δέσμευσης διασωλήνωσης(PBP, Pipe Binding Protocol ) Πρωτόκολλο δρομολόγησης σημείου τέλους(ERP, Endpoint Routing Protocol) Πρωτόκολλο ομότιμου μέλους ραντεβού(RVP, Rendezvous Protocol) Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

14 JAVA Τι είναι Java; Μία απλή, αντικειμενοστραφής, έχουσα δικτυακή γνώση, μεταφράσιμη, εύρωστη, ασφαλής, ανεξάρτητη αρχιτεκτονικής, μεταφέρσιμη, υψηλής απόδοσης, πολυνηματική, δυναμική γλώσσα. Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

15 BibTeX Τι είναι BibTeX; Είναι μια μορφή αρχείου για τον χειρισμό της βιβλιογραφίας που αναπτύχθηκε από τον Oren Patashnik και τον Leslie Lamport το 1985 για το σύστημα προετοιμασίας LaTeX εγγράφου. Η γενική μορφή της είναι η ακόλουθη: @entry_type{internal_key, field_1 = "value_1", field_2 = "value_2",... field_n = "value_n" } Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

16 BibSource H ανάπτυξη του λογισμικού BibSource έγινε με την μεθοδολογία Rational Unified Process (RUP). Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

17 BibSource Γενική άποψη συστήματος Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

18 BibSource Στον προσδιορισμό απαιτήσεων παρήχθησαν Διάγραμμα μοντέλου περιπτώσεων χρήσεις Χαρακτήρες Γενικό διάγραμμα των βασικών κλάσεων(Domain Model) Περιπτώσεις χρήσεις Διαγράμματα δραστηριότητας σε UML για κάθε περίπτωση Δείγματα διεπαφών Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

19 BibSource Διάγραμμα μοντέλου περιπτώσεων χρήσης Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

20 BibSource Διαγράμματα δραστηριότητας Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

21 BibSource Στην ανάλυση παρήχθησαν Κλάσεις Κλάσεις οντοτήτων Κλάσεις ελέγχου Κλάσεις ορίου-διεπαφής Διαγράμματα καταστάσεων(state chart) Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

22 BibSource Διάγραμμα καταστάσεων(ServerEventListener ) Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

23 BibSource Στην σχεδίαση παρήχθησαν Κλάση που χρειάζεται για την επικοινωνία με την βάση Κλάσεις που προέκυψαν κατά την σχεδίαση Πραγματώσεις περιπτώσεων χρήσης Διαγράμματα ακολουθίας Διαγράμματα συνεργασίας Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

24 BibSource Διάγραμμα συνεργασίας για την λειτουργία τηs RecordDB Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

25 BibSource Διάγραμμα ακολουθίας της “Απάντησε σε ερωτήσεις από τα άλλα ομότιμα μέλη ” Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

26 BibSource Διάγραμμα ακολουθίας της “Αναζήτησε εγγραφές στο ομότιμο δίκτυο ” Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

27 BibSource Διάγραμμα συνεργασίας της “Απάντησε σε ερωτήσεις από τα άλλα ομότιμα μέλη ” Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

28 BibSource Διάγραμμα συνεργασίας της “Αναζήτησε εγγραφές στο ομότιμο δίκτυο ” Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

29 BibSource Παρόμοια Εφαρμογή Bibster(Βιβλιογραφικό σύστημα Peer-to-Peer βασισμένο στην Σημασιολογία ) Βάσεις βιβλιογραφικών πληροφοριών DBLP (Digital Bibliography & Library Project) http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/ ACM(ACM Digital Library) http://portal.acm.org/dl.cfm CSB http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/ CiteSeer http://citeseer.ist.psu.edu Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

30 BibSource Προτάσεις για μελλοντική επέκταση της εφαρμογής Να δίνεται η δυνατότητα εγγραφής των δεδομένων σε XML Να υλοποιηθεί ένα πρωτόκολλο εύρεσης(JXTA Search) Να μπορούν να αποδοθούν βαθμοί σε κάθε ομότιμο Να μπορούν να αποδοθούν βαθμοί δημοτικότητας σε κάθε εγγραφή Να μπορούν να δημιουργούνται ομάδες από ομότιμους κόμβους με ειδικότητα σε συγκεκριμένα θέματα Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

31 BibSource ΣΧΟΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ Ο ρόλος της μεθοδολογίας Rational Unified Process (RUP) στην ανάπτυξη της εφαρμογής Πρόβλημα με τα παλιά advertisements κατά την ανάπτυξη Γνώσεις που αποκόμισα Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005

32 Ευχαριστίες Προς τον καθηγητή Πεταλίδη Νικόλαο για την καθοδήγηση και την πολύτιμη βοήθεια του. Πτυχιακή Εργασία:Γεωργούλη Κωνσταντίας Νοέμβριος 2005


Κατέβασμα ppt "“Ανάπτυξη εφαρμογής P2P για την αναζήτηση, δημοσίευση και εύρεση βιβλιογραφικών δεδομένων” Φοιτήτρια: Γεωργούλη Κωνσταντία Επιβλέπων καθηγητής:Νικόλαος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google