Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

2 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Βασικα Ερωτηματα Τι θέλουμε να δουν οι μαθητές; Τι θέλουμε να μάθουν; Πώς θέλουμε να αισθάνονται; Τι θέλουμε να κάνουν; Υπάρχουν μαθητές με προκαταλήψεις στο θέμα; Υπάρχει κάποιος εντελώς ανεξοικείωτος με το όλο εγχείρημα;

3 Η διδακτική της ιστορίας
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία Η διδακτική της ιστορίας Αναδεικνύει την πολλαπλότητα των ιστορικών γεγονότων και τη διασύνδεσή τους Αξιοποιεί ερευνητικές μεθόδους της ιστορικής επιστήμης Στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

4 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιχειρείται
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιχειρείται διεύρυνση του γνωστικού περιεχομένου με αναφορά σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού και του ιστορικού γίγνεσθαι ανάδειξη ιστορικών βιωμάτων μιας ποικιλίας κοινωνικών ομάδων διάλογος παρόντος-παρελθόντος κατανόηση των ερμηνευτικών προσεγγίσεων του παρελθόντος με αφετηρία τους προβληματισμούς του παρόντος ανάλυση ιστορικών προβλημάτων

5 Ως προς την Παιδαγωγική και Διδακτική προσέγγιση
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία Ως προς την Παιδαγωγική και Διδακτική προσέγγιση μετασχηματισμός του επιστημονικού αντικειμένου της ιστορίας σε αντικείμενο διδασκαλίας στη σχολική τάξη το γνωστικό περιεχόμενο να είναι σε σύνδεση και συνάφεια με τις ιστορικές μεθόδους και έννοιες έμφαση στις εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης , στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων

6 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία
Η ανασύνθεση του παρελθόντος στη σχολική ιστορία επιχειρείται μέσω της εξοικείωσης του μαθητή μ’ ένα σύστημα γνωστικών κατηγοριών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που τον εισάγουν στην έννοια της ιστορίας και του παρέχουν τα εργαλεία για να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συντίθεται η ιστορική γνώση

7 Οι γνωστικές κατηγορίες είναι οι εξής:
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία Οι γνωστικές κατηγορίες είναι οι εξής: θέμα: ορίζεται ένα ζήτημα σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο, το οποίο χρησιμοποιείται ως άξονας αναφοράς για να αναδειχτεί μία ομοιογενής σειρά γεγονότων ή φαινομένων. γεγονός: δηλώνει τι συνέβη μία χρονική στιγμή σ' έναν τόπο. χρονολογία: εντοπίζεται ένα γεγονός στον χρόνο. περίοδος: τεμαχίζεται ο χρονικός άξονας σε μικρότερα μέρη.

8 Οι γνωστικές κατηγορίες είναι οι εξής:
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία Οι γνωστικές κατηγορίες είναι οι εξής: πηγή: στοιχεία του παρελθόντος, από τα οποία ο μελετητής μπορεί ν‘ αντλήσει πληροφορίες. μεταβολή: δηλώνεται η μετάβαση από μία κατάσταση σε μία άλλη. αδράνεια: δηλώνεται ο σημαντικός περιορισμός της μεταβολής. διαδοχή: γεγονότα τοποθετούνται σε σειρά διαδοχικά.

9 Οι γνωστικές κατηγορίες είναι οι εξής:
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία Οι γνωστικές κατηγορίες είναι οι εξής: συγχρονικότητα: παρατηρούνται γεγονότα που συμβαίνουν ή εξελίσσονται παράλληλα την ίδια χρονική στιγμή. μακρά διάρκεια: αναφέρεται σε φαινόμενα που παραμένουν αμετάβλητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. συγκυρία: εντοπίζονται φαινόμενα που εκδηλώνονται παράλληλα και επηρεάζουν το προς μελέτη γεγονός.

10 Οι γνωστικές κατηγορίες είναι οι εξής:
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία Οι γνωστικές κατηγορίες είναι οι εξής: κύκλος: εκτιμάται μία σειρά γεγονότων ή φαινομένων με κριτήρια την μεταβολή και την αδράνεια. προβληματισμός: τίθενται ερωτήματα όσον αφορά στις σχέσεις ανάμεσα στην παρατηρούμενη μεταβολή και σε άλλα φαινόμενα ήδη γνωστά ή προς ανακάλυψη

11 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία
Οι έννοιες είναι το μέσο που χρησιμοποιεί ο ιστορικός, για να περιγράψει την πραγματικότητα και στη συνέχεια να την ερμηνεύσει. Οι έννοιες δημιουργούν ένα πλαίσιο σκέψης, βάση του οποίου οργανώνονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του ιστορικού.

12 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία
Οι έννοιες περιγράφουν ένα νοηματικό σύνολο ομοειδών γεγονότων (πχ. Μεγάλες ανακαλύψεις) Αναπαριστούν μια ιστορική πραγματικότητα περιγράφοντας τα επιμέρους στοιχεία και τις μεταξύ των γεγονότων σχέσεις (πχ. Επέμβαση των Μ. Δυνάμεων) Δημιουργούνται και από τους ιστορικούς η προκύπτουν από την επεξεργασία υπαρχουσών εννοιών (π.χ. κλασικισμός, ουμανισμός, πόλη-κράτος)

13 Η λειτουργία των εννοιών είναι πολλαπλή:
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία Η λειτουργία των εννοιών είναι πολλαπλή: οργανώνουν τα γεγονότα σε μια ενιαία δομή, χαρακτηρίζουν ένα γεγονός εντάσσοντάς το σε μία ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά διαπιστώνουν σχέσεις που είναι κοινές ή επαναλαμβάνονται στον χώρο και στον χρόνο ανάμεσα σε κατηγορίες πραγμάτων, ερμηνεύουν τα ιστορικά γεγονότα.

14 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία
Ταξινόμηση εννοιών Γενικές έννοιες: περιγράφουν τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (οικονομία, πολιτική, τέχνες κτλ.) Οι τομείς αυτοί συνθέτουν το πεδίο της ιστορίας. Οι τομείς του πεδίου αυτού εξελίσσονται ή και διαφοροποιούνται στον χρόνο και στον χώρο. Δομικές έννοιες: ο χώρος, ο χρόνος, η αλλαγή, η εξέλιξη και η αιτιότητα αποτελούν τα αντικείμενα μελέτης, ερμηνείας και έρευνας της ιστορικής επιστήμης.

15 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία
Ταξινόμηση εννοιών Οργανωτικές έννοιες: είναι κοινές σε όλες τις ιστορικές περιόδους και με αυτές οργανώνεται η μελέτη του ιστορικού γίγνεσθαι. Ως οργανωτικές έννοιες θεωρούνται οι έννοιες που εκφράζουν μία ιστορική πραγματικότητα και βοηθούν στην ανασύνθεση και κατανόησή της, όπως για παράδειγμα ο εθνικισμός. Ιστορικές έννοιες: εννοούνται εκείνοι οι όροι που συνδέονται άμεσα με το νοηματικό πλαίσιο μίας συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, όπως για παράδειγμα κοτζαμπάσηδες

16 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΠΕ
Οι γνώσεις μας περί παρελθόντος ατελείς και αποσπασματικές γιατί η σύγχρονη σκέψη επάνω στην ιστορία, οι υποθέσεις, οι συμπεριφορές, οι στάσεις και οι ερωτήσεις μας, είναι διαφορετικές από εκείνες των ανθρώπων του παρελθόντος υπάρχουν ελλιπή στοιχεία και υπάρχουν κάποια όρια στην ιστορική κατανόηση.

17 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΠΕ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, κατανόηση της χρησιμότητας των πηγών για την ​ ι​σ​τ​ο​ρ​ί​α​ εξοικείωση με την ιστορική μεθοδολογία, απόκτηση κριτικής σκέψης συγκρότηση ιστορικής συνείδησης καλλιέργεια ιστορικής σκέψης

18 Καλλιέργεια ενσυναίσθησης
Ενσυναίσθηση: ανάπτυξη ικανότητας ενσυναισθητικής κρίσης, δηλ. εξεύρεση τρόπων, με τους οποίους θα μπορεί κάποιος να εκτιμά και να αξιολογεί καλύτερα και πληρέστερα τα προβλήματα, τις απόψεις και τις θέσεις των άλλων ανθρώπων.

19 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Πρακτικές ενσυναίσθησης Ανάπτυξη δεξιοτήτων για προσέγγιση με φαντασία πτυχές του γίγνεσθαι ευαισθητοποίηση απέναντι στον άνθρωπο, τη φύση, τον πολιτισμό αναδιαμόρφωση του πλαισίου των «χωρο-χρονικών συντεταγμένων» δημιουργική σκέψη και δράση με την άμεση συμμετοχή, το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συλλογική εργασία, διερεύνηση των θεμάτων, σύνθεση του ιστορικού κειμένου μέσα από τη συλλογή και κριτική διεργασία των πληροφοριών

20 Καλλιέργεια ιστορικής σκέψης
Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων και τη σύνδεση αιτίων και αποτελεσμάτων. αίτια γεγονός αποτελέσματα

21 Καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης
κατανόηση της συµπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριµένες καταστάσεις διαµόρφωση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συµπεριφοράς στο παρόν και το µέλλον. επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσµος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άµεσα µε τη ζωή του.

22 Στρατηγικές ανάπτυξης κριτικής σκέψης στο μάθημα της Ιστορίας
Ως προσφορότερα διδακτικά μοντέλα θεωρούνται όσα στηρίζονται στην επίλυση προβλημάτων, την ερευνητική – ανακαλυπτική διαδικασία τη μάθηση μέσα σε αυθεντικό περιβάλλον

23 Στρατηγικές ανάπτυξης κριτικής σκέψης στο μάθημα της Ιστορίας
Η ενεργητική, ερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, σύμφωνα με τα πορίσματα της γνωστικής ψυχολογίας, θεωρείται αποτελεσματική εφόσον μέσω αυτής της διαδικασίας αποδίδεται νόημα στη γνώση. Η μαθησιακή πρόοδος επαυξάνεται, γιατί δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν περισσότερες αισθήσεις, χωρίς πληθωρικές λεπτομέρειες, εστιάζοντας σε έννοιες κλειδιά

24 Το περιεχόμενο της κριτικής σκέψης
Αδυναμία για ορισμό της κριτικής σκέψης (εσωτερική διαδικασία που διευκολύνεται από την έμφαση κατά τη διδασκαλία στην επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία δεδομένων, γενικεύσεις) Κοινά γνωρίσματα της κριτικής σκέψης Γνωρίσματα γενικού τύπου π.χ. ανοιχτό μυαλό, ελεύθερη σκέψη, πνευματική εντιμότητα, υγιής σκεπτικισμός Ένα σύνολο γενικών και ειδικών ικανοτήτων π.χ. σαφήνεια, ακρίβεια, ανάλυση, επιχειρηματολογία, αξιολόγηση γεγονότων διακρίβωση αιτιακών σχέσων, αναγνώριση προπαγάνδας κλπ Χάραξη και εφαρμογή ενός διανοητικού χάρτη (πορεία σκέψης), η εφαρμογή κριτηρίων στην προσέγγιση της πραγματικότητας και η άσκηση στις δεξιότητες που απορρέουν από αυτά

25 Το περιεχόμενο της κριτικής σκέψης
Εμπόδια για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο σχολειο Κυβερνητικές επιρροές Επικράτηση κοινωνικοπολιτικών στερεοτύπων Συμβολική λειτουργία της γλώσσας Δύναμη συνήθειας Χρήση περιορισμένου αριθμού τεκμηρίων

26 Το περιεχόμενο της κριτικής σκέψης
Κίνδυνος για την εκπαίδευση Προώθηση ψευδοκριτικής σκέψης Αδυναμία ανάπτυξης ικανότητας για Διάκριση του σημαντικού Αξιολόγηση της πληροφορίας Διατύπωση τεκμηριωμένων υποθέσεων εργασίας Κριτική ανάλυση Διαχείριση των αντιφάσεων και της αβεβαιότητας Εντοπισμού των προκαταλήψεων

27 Το περιεχόμενο της κριτικής σκέψης
Σημερινή κατάσταση εκπαίδευσης Περιορισμός στην προσφορά έτοιμης γνώσης Απομνημόνευση Καλλιέργεια μηχανιστικών δεξιοτήτων Εκτέλεση τυποποιημένων δραστηριοτήτων Σύγχυση ανάμεσα στην απλή ανάκληση πληροφοριών και τη διαδικασία συγκρότησης της γνώσης

28 Η εναλλακτική ιστορία ως μέσο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
1.Βασικές αντιλήψεις Η εναλλακτική ιστορία διερευνά γεγονότα και τις συνέπειές τους με αφετηρία τη διατύπωση μιας βασικής εναλλακτικής υπόθεσης → αντίδραση στο άκρατο ντετερμινισμό και την απροσωποποίηση της ιστορίας Κεντρική έννοια το «Σημείο ιστορικής απόκλισης» →σημείο καμπής 140

29 Η εναλλακτική ιστορία ως μέσο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
1.Βασικές αντιλήψεις Διακρίνεται από Τον ιστορικό αναθεωρητισμό Τη μυθοπλασία Τη μυστική ή αποκαλυπτική ιστορία και τη θεωρία συνομωσιών Τους μύθους, θρύλους και «χαμένες» ιστορίες Μελλοντολογία Επιστημονική φαντασία Μυθιστορηματική αχρονία

30 Η εναλλακτική ιστορία ως μέσο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
1.Βασικές αντιλήψεις Επικρίσεις Παραβιάζει αρχές ιστορικής σκέψης Προκαλεί σύγχυση εννοιολογικού χαρακτήρα Καταλήγει παιχνίδι χωρίς επιστημονικές αξιώσεις

31 5.Η εναλλακτική ιστορία ως μέσο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
Επικρότηση Δραστηριοποιεί κίνητρα μάθησης Προωθεί ανακαλυπτική-ερευνητική μάθηση Συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας Συμβάλλει στην ανθρωποποίηση της ιστορίας

32 Η εναλλακτική ιστορία ως μέσο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
2. Δημοφιλέστερα θέματα Τι θα συνέβαινε αν είχε νικήσει στο Βατερλό ο Ναπολέων Τι θα συνέβαινε αν είχαν νικήσει οι Νότιοι στον Αμερικανικό εμφύλιο Τι θα συνέβαινε αν η απόβαση στη Νορμανδία των συμμάχων είχε αποτύχει Τι θα συνέβαινε αν πετύχαινε η δολοφονική απόπειρα εναντίον του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944

33 Η εναλλακτική ιστορία ως μέσο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης Η σχολική εκδοχή της εναλλακτικής ιστορίας Χρήσιμο εργαλείο για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με εφαρμογή διδακτικού-μαθησιακού μεθοδολογικού πλαισίου με συγκεκριμένους σκοπούς Σκοπός διανοητικής άσκησης Ανάπτυξη ιστορικής ενσυναίσθησης, καλλιέργεια κριτικής σκέψης, αιτιολογημένη επιλογή σημείου απόκλισης και κατασκευή 142 Τεχνική:κατασκευή «γραμμής του χρόνου» με βάση ιστορικά στοιχεία και εύλογα επιχειρήματα Βασικές υποδείξεις (αξιοποίηση ιστορικού πλαισίου, υπεράσπιση με λογικά επιχειρήματα των υποθέσεων, αποφυγή επίμαχων θεμάτων)

34 Εντοπισμός στο χώρο και το χρόνο
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Εντοπισμός στο χώρο και το χρόνο Ο χώρος στο χτες , η ταύτισή του με το χώρο του σήμερα Ο χρόνος : συνεχής χρόνος χωρίς κενά Οι ΤΠΕ συμπληρώνουν τα κενά των χρόνων προηγούμενων ετών

35 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Αφηγηματική σκέψη Το παρελθόν υφίσταται ως αντικείμενο αφήγησης, στο οποίο τα γεγονότα ταξινομούνται και οργανώνονται, έτσι ώστε να αποκτήσουν συνοχή και να αναπλάσουν μια εικόνα του παρελθόντος. Η αφήγηση συσχετίζεται με οργανωτικές αρχές αιτιότητας, αλλαγής και συνέχειας Η αφήγηση μπορεί να έχει προφορική ή γραπτή μορφή

36 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Εικόνες πολιτισμού Αξιοποιούν τις αναπαραστάσεις τους παρελθόντος, για να περιγράψουν το παρελθόν. Μια εικόνα πολιτισμού δίνει σημαντικές πληροφορίες με βάση τις οποίες οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν ιστορικά ερωτήματα, να ομαδοποιήσουν και να θεματοποιήσουν πληροφορίες αλλά και να τις εντάξουν σ' ένα χρονικό πλαίσιο. Κατασκευή δεσμών ανάμεσα στις διάφορες όψεις του πολιτισμού (πχ. Τύπος διατροφής και αγροτικές τεχνικές)

37 Επεξεργασία των εννοιών
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Επεξεργασία των εννοιών προσέγγιση της ιστορίας μ' έναν αφαιρετικό τρόπο, έτσι ώστε να διερευνηθεί ο τρόπος λειτουργίας των κοινωνιών Η κατανόηση αυτή απαιτεί την επισκόπηση των τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας, έτσι όπως διαγράφεται στους αιώνες.

38 Δραστηριότητες επεξεργασίας εννοιών
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Δραστηριότητες επεξεργασίας εννοιών Παρακολούθηση της εξέλιξης μίας έννοιας στον χώρο και στον χρόνο σύνδεση μίας έννοιας με ιστορικά γεγονότα, διατύπωση υποθέσεων για τη σχέση εννοιών επιβεβαίωση έννοιας με αναφορά σε ιστορικά γεγονότα αναζήτησης ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ εννοιών στον χώρο και στον χρόνο.

39 Δραστηριότητες επεξεργασίας εννοιών
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Δραστηριότητες επεξεργασίας εννοιών παρουσίαση έννοιας με τη μορφή ορισμών δόμηση έννοιας μέσα από τη μελέτη ιστορικών πηγών και ιστορικών γεγονότων Ανάπλαση έννοιας μέσα από την παρατήρηση εικαστικών αναπαραστάσεων. κατανόηση και κατάκτηση του ιστορικού λεξιλογίου

40 Γραπτές δραστηριότητες
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Γραπτές δραστηριότητες Ο μαθητής κατά τη συλλογή πληροφοριών κρατά σημειώσεις ως σκαλωσιά για την τελική ιστορική γραφή, κρίνοντας τη χρησιμότητα των πληροφοριών που συλλέγει. Οι στρατηγικές καταγραφής που αναπτύσσει στο στάδιο αυτό μπορούν να αποτυπωθούν σε φύλλο εργασίας.

41 Γραπτές δραστηριότητες
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Γραπτές δραστηριότητες Ο μαθητής κατά την οργάνωση των πληροφοριών παροτρύνεται να χρησιμοποιεί εννοιολογικά διαγράμματα έτσι ώστε να οργανώνονται και να νοηματοδοτούνται οι πληροφορίες Τελική παρουσίαση Αφήγηση διαδικασιών Περιγραφή δομών και μεταβολών επιχειρηματολογία

42 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Ιστορικό πλαίσιο Πλαίσια ερμηνείας του παρελθόντος, στα οποία κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι οργανωτικές έννοιες αλλαγή συνέχεια Σκοπός της δημιουργίας ιστορικών πλαισίων είναι να προσανατολίζονται οι μαθητές ιστορικά στον χρόνο, έτσι ώστε να συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και παράλληλα να παρέχεται ένα διανοητικό σύνολο εργαλείων για να χειρίζονται την ιστορία ως επιστήμη. Οι μαθητές θέτουν τα δικά τους ερωτήματα για τη σημασία τέτοιων αλλαγών.

43 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Περιοδολόγηση Σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία το ζητούμενο είναι να αντιληφθούν οι μαθητές το παγκόσμιο παρελθόν ως αντικείμενο γνώσης την Ιστορία ως δράση δημιουργίας μη οριστικών και μη ολοκληρωμένων γνώσεων.

44 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Χωροχρονικοί χάρτες Η χρονολογική και γεωγραφική γνώση δημιουργούνται με τον σχηματισμό δομικών πλαισίων χρονικού και χωρικού προσανατολισμού. Ο χάρτης εμφανίζεται ως ένα ατελές μωσαϊκό που δεν αφήνει αυταπάτες, όπως ενδεχομένως η συνεχής χρονική αφήγηση, ότι όλη η ιστορία είναι γνωστή.

45 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Χωροχρονικοί χάρτες Χρονικές διάρκειες, συγχρονίες διαχρονίες, χωρισμός περιόδων με κριτήρια ομοιότητας ή διαφοράς συνιστούν τα στοιχεία περιοδολόγησης για την κατανόηση του χώρου και του χρόνου.

46 Επεξεργασία ιστορικών πηγών
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Επεξεργασία ιστορικών πηγών Ο διδακτικός στόχος δεν είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με την εργασία του ιστορικού, αλλά να στρέψει ο εκπαιδευτικός το ενδιαφέρον προς το είδος γνώσης και σκέψης που οι μαθητές θέλει να εξασκήσουν και τις νοητικές δραστηριότητες που επιθυμεί να αναλάβουν Προβληματισμοί Δυνατότητα διδακτικής προσέγγισης ιστορικών πηγών Έκταση των πηγών Εννοιολογικές και γλωσσικές δυσκολίες

47 Στάδια επεξεργασίας πηγών
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Στάδια επεξεργασίας πηγών προσέγγιση Σύνθεση Εξωκειμενική Πηγή προς επεξεργασία (Γραπτές πηγές, αφίσες, διαγράμματα, γελοιογραφίες, εικαστικές δημιουργίες κ.λπ.) Κειμενική προσέγγιση Διακειμενική προσέγγιση

48 Στάδια επεξεργασίας πηγών
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Στάδια επεξεργασίας πηγών Διακειμενική Συσχετισμός – αντιπαραβολή – σύγκριση πηγών: ευκαιρία για πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορίας Σύνθεση Σύνθεση των πληροφοριών και κριτική επεξεργασία τους: σύνθεση ιστορικών γνώσεων

49 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Οι μαθησιακοί στόχοι και οι δραστηριότητες δεν πρέπει να περιορίζονται στην γνώση, κατανόηση, εφαρμογή αλλά να καλλιεργούν κριτική σκέψη, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση

50 Διδασκαλία με βάση τις πηγές
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Διδασκαλία με βάση τις πηγές Ποικιλία πηγών Βήματα για την προσέγγιση των πηγών: ποιος -> δημιουργός και αποδέκτης πηγής τι -> κατηγορία και είδος πηγής πού -> τόπος δημιουργίας και διάθεσης πότε -> χρόνος δημιουργίας, τύχες της πηγής μέσα στο χρόνο γιατί -> πρόθεση δημιουργίας.

51 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Κριτήρια για τις πηγές εγγύτητα = πόσο κοντά στα γεγονότα ή σε ποια θέση βρισκόταν ο δημιουργός της πηγής, ώστε να θεωρηθεί ότι γνωρίζει; χρόνος = πόσο καιρό μετά από το γεγονός δημιούργησε την πηγή; πλάτος – βάθος = σε ποια έκταση και πόσο καλά μπορούσε να γνωρίζει το γεγονός; σαφήνεια = πόσο καθαρά εξηγεί το ποιος, τι, πού, πότε, γιατί; οπτική γωνία = τι επέλεξε να συμπεριλάβει στην πηγή και τι να παραλείψει ή να αποσιωπήσει; προκατάληψη = ποιες πεποιθήσεις, επιθυμίες, αξίες, ιδέες κλπ μπορεί να έχουν επηρεάσει τις περιγραφές και τις εκτιμήσεις του;

52 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Πρωτόκολλο ανάγνωσης αναγνώριση και ανάλυση πηγής ένταξη πηγής στο ιστορικό πλαίσιό της πρώτη ερμηνεία της πηγής συσχέτιση με άλλες πηγές – διασταύρωση - νεότερη ερμηνεία επισήμανση δυσκολιών και προβλημάτων διαδικασία κατανόησης

53 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ με στόχο τη δημιουργική σχέση των μαθητών με ΤΠΕ πρέπει να έχει τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις για τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης να διερευνά τις δυνατότητες των ΤΠΕ προς αυτή την κατεύθυνση να γνωρίζει να χρησιμοποιεί σωστά τις ΤΠΕ να εξοικειωθεί με τις νέες θεωρίες της γνώσης να οργανώνει τη διδασκαλία με βάση τον «κοινωνικοπολιτισμικό εποικοδομητισμό»

54 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ο ΜΑΘΗΤΗΣ με βάση το μοντέλο του «κοινωνικοπολιτισμικού εποικοδομητισμού μαθαίνει να εργάζεται σε ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης να συλλέγει τις απαιτούμενες πληροφορίες μέσω διερεύνησης να θέτει ερωτήματα να αναλύει ιστορικές έννοιες για να φτάσει στη γνώση σχετικά με το θέμα που εξετάζει να λειτουργεί και μεταγνωστικά (μαθαίνω πώς μαθαίνω)

55 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σκοπός της διδασκαλίας η διαχείριση της μάθησης μελέτη της ανθρώπινης εμπειρίας κριτική άσκηση της σκέψης διερευνητική διεργασία της πληροφορίας δόμηση νοημάτων του παρελθόντος μέσα από τα γεγονότα απόδοση των πραγματικών διαστάσεων των γεγονότων γλωσσική/επικοινωνιακή μάθηση και η απόπειρα διαθεματικής προσέγγισης ενός θέματος.

56 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΝ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Στην παροχή πληροφοριών Η διαδικασία δεν περιορίζεται στο σχήμα αφήγηση –απομνημόνευση –εξέταση Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Στη διαχείριση της μάθησης μελέτη της ανθρώπινης εμπειρίας Κριτική άσκηση της σκέψης Διερευνητική διεργασία Δόμηση νοημάτων μέσα από γεγονότα Επιικοινωνιακή μάθηση Διαθεματική μάθηση

57 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

58 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ο ρολος του εκπαιδευτικου στη διδασκαλια της ιστοριας με χρηση τπε Κινητοποιεί τους μαθητές για συμμετοχή και αυτενέργεια Διερευνά δυνατότητες τεχνολογίας Συνεργάτης και βοηθός στη διερευνητική διαδικασία μέσω του διαδικτύου

59 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Νέοι προβληματισμοί σχετικά με το αμετάβλητο των κειμένων Για τους ιστορικούς να γράψουν νέα είδη κειμένων με οπτικό και ηχητικό περιεχόμενο Για το ιστορικό έργο νέες δυνατότητες δημοσίευσης χωρίς τον περιορισμό εκδοτικών επιτροπών και άλλων μορφών ελέγχου Για αναδιαμόρφωσης των μεθόδων και των τρόπων που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί για να μελετήσουν και να γράψουν για "γεγονότα"» που «συμβαίνουν» στο διαδίκτυο

60 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Συμβολή ΤΠΕ δυνατότητα να διευρυνθούν οι ορίζοντες του μαθήματος να αναπτυχθούν ικανότητες διερεύνησης ενός ιστορικού θέματος με εργαλεία των ΤΠΕ να καλλιεργηθούν ικανότητες ανάγνωσης, μελέτης και αξιοποίησης διαφορετικών ιστορικών πηγών εκτός του κειμένου (όπως η εικόνα, ο χάρτης, το σχεδιάγραμμα, οι δημογραφικοί πίνακες) και αναπαράστασης της ιστορικής πληροφορίας με διαφορετικούς τρόπους, να αναπτυχθεί ένας ιστορικός διάλογος για ιστορικά θέματα, ο οποίος να βασίζεται σε τεκμηριωμένα με ιστορικά στοιχεία επιχειρήματα

61 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Συμβολή ΤΠΕ Η σχολική ιστορική εργασία δεν περιορίζεται στη σχολική τάξη με αποκλειστικούς συνομιλητές τον δάσκαλο και τους μαθητές, δίνεται η δυνατότητα επαφής και επικοινωνίας με εξωσχολικούς θεσμούς δίνεται η δυνατότητα ν' αλλάξει ο τρόπος πρόσληψης και παρουσίασης του ιστορικού αντικειμένου και να παραχθούν πρωτότυπα πολυτροπικά κείμενα, προϊόντα προσωπικής έρευνας. Το τελικό προϊόν που θα παράξουν οι μαθητές αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του μαθήματος.

62 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Δημιουργία νέων μαθησιακών συνθηκών έχοντας στη διάθεσή τους (μαθητές και εκπαιδευτικοί) ηλεκτρονικά αρχεία ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες δικτυακούς τόπους εκδοτικών οίκων, μουσείων, πανεπιστημίων, οργανισμών ιστοσελίδες συγγραφέων, κ.α.

63 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ο ΤΠΕ διευκολύνουν μια πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορίας, παρέχουν άπειρες ευκαιρίες πρόσβασης για διερεύνηση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, επιτρέπουν τη διατύπωση και διερεύνηση ερωτημάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

64 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της Ιστορίας, δίδει τη δυνατότητα να αντιληφθεί ο μαθητής ότι η Ιστοριογραφία είναι «ανακατασκευή» του παρελθόντος, ότι βασίζεται σε πηγές και ότι συνιστά επιλεκτική διαδικασία

65 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕ Δεκαετία του 70 η ποσοτική ιστορία ανακαλύπτει τον υπολογιστή και τις δυνατότητες που προσφέρει στη σύνθεση και την ανάλυση στατιστικών συνόλων

66 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕ Η οικονομική ιστορία η κοινωνική και πολιτική ιστορία, η ιστορία των νοοτροπιών και της καθημερινής ζωής ανανεώνονται μέσα από την αξιοποίηση της ηλεκτρονικών διαστάσεων ποσοτικής προσέγγισης

67 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕ Από την επεξεργασία του κειμένου έως την επεξεργασία των δεδομένων, ο υπολογιστής γίνεται βασικό εργαλείο της ιστοριογραφίας

68 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕ Η σχέση υπολογιστή και ιστορίας συνδέεται εξαρχής με την υποστήριξη της αλλαγής του παραδοσιακού παραδειγματικού προτύπου διδασκαλίας του μαθήματος που στηρίχθηκε στην αναμετάδοση ιστορικών πληροφοριών και αυτοπροσδιορίζεται στο χώρο των προσεγγίσεων που επιχειρούν να αντικαταστήσουν την αναμετάδοση με την αναζήτηση της πληροφορίας

69 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕ «Νέα Ιστορία»:βρετανικό περιβάλλον της δεκαετίας του 80 Ζητούμενο η ιστορική σκέψη (η αξιολόγηση και ερμηνεία των τεκμηρίων, η προσπάθεια αποτίμησης της εγκυρότητας των ιστορικών εκτιμήσεων, η κατανόηση των απόψεων κλπ) Αναζήτηση όχι μόνο κάποιων πληροφοριών που αναφέρονται στο ανθρώπινο παρελθόν αλλά κυρίως απόκτηση γνώσης για τη φύση της ιστορίας,

70 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕ Οι μαθητές με τη χρήση Ν.Τ έχουν τη δυνατότητα
Να επιλέξουν πηγές Να αναπαραστήσουν ιστορικά γεγονότα Να αξιοποιήσουν βάσεις δεδομένων Να γνωρίσουν την ιστορική σκέψη

71 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική Μπορούμε ν’ ασχοληθούμε με τα αίτια κατηγοριοποιώντας τα σε πίνακες δεδομένων Χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα δομώντας τα σε επεξεργαστή κειμένου, αναζητώντας τα στο διαδίκτυο αξιοποιώντας λογισμικά κατασκευής εννοιολογικών χαρτών·

72 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική Μπορούμε ν’ ασχοληθούμε με τη διαχρονική εξέταση ενός θέματος, μελετώντας τις αλλαγές μέσα στον χρόνο με σύγκριση τεκμηρίων (είδος, υλικό, χρήση κτλ.), αξιοποιώντας λογισμικά ή το διαδίκτυο·

73 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική Μπορούμε ν’ ασχοληθούμε με την έννοια του χρόνου σε σύνδεση με τον χώρο με το ιστορικό γεγονός, με την ιστορική περίοδο (θέτοντας κριτήρια, π.χ. εικονογράφηση, πολίτευμα κτλ.) με τη μικρή, μέση και μακρά διάρκεια (παρατηρώντας ότι σε μικρή κλίμακα αλλάζουν πολλά, ενώ μακροπρόθεσμα ορισμένα μένουν αναλλοίωτα)·

74 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική Μπορούμε ν’ ασχοληθούμε με τον προσδιορισμό του χώρου και την επέκταση του πολιτισμού μέσω εξέτασης τεκμηρίων τη σύνδεση χώρου-χρόνου και εξέλιξης τη σύνδεση της γεωφυσικής κατάστασης με τις μορφές της πολιτιστικής ανάπτυξης τη σύνδεση χώρων και ιστορικών γεγονότων·

75 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική Μπορούμε ν’ ασχοληθούμε με την αφήγηση: α) δημιουργία εικονογραφημένης αφήγησης με εικόνα, κείμενο, γραφήματα, διαγράμματα κτλ., β) κατασκευή ιστορικών πινάκων με κριτήρια γ) δημιουργία βάσης δεδομένων ερωτημάτων σχετικά με ένα θέμα·

76 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική Μπορούμε ν’ ασχοληθούμε με την ιστορική μέθοδο με συλλογή τεκμηρίων με ανάλυση γραπτών πηγών με άντληση πληροφοριών από υλικές πηγές με επεξεργασία δεδομένων με αναζήτηση πληροφοριών με εισαγωγή δημογραφικών δεδομένων αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία για παρουσίαση υλικού ( λογισμικά, το διαδίκτυο, πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα)

77 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου Η ιδέα του σεναρίου Το θέμα Ο διδακτικός στόχος Οι γνωστικές κατηγορίες που συνδέονται με το θέμα Οι ιστορικές έννοιες που συνδέονται με το θέμα  Ο ρόλος του μαθητή Ο μαθητής είναι α) δέκτης γνώσεων, β) ερευνητής, γ) δημιουργός Προσδιορίζεται τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές διαφορετικά ή και καλύτερα με τις ΤΠΕ.

78 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου Οι στόχοι - οι δραστηριότητες - τα εργαλεία - το τελικό προϊόν ■ Ποια εργαλεία ΤΠΕ είναι διαθέσιμα για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων; ■ Με ποιες δραστηριότητες υλοποιούνται καλύτερα οι στόχοι με την υποστήριξη των εργαλείων ΤΠΕ και την αξιοποίηση του υλικού;

79 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου ΣΤΟΧΟΙ αναζήτηση και κατανόηση των αιτίων κατανόηση της έννοιας του χρόνου ένταξη του ιστορικού γεγονότος σε ιστορικές περιόδους διαχρονική εξέταση ενός θέματος σύνδεση χώρου, χρόνου και εξέλιξης κατανόηση της μικρής, μέσης και μακράς διάρκειας

80 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίουΣ ΣΤΟΧΟΙ προσδιορισμός του χώρου και σύνδεση της γεωφυσικής κατάστασης με μορφές πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης σύνδεση του χώρου με τα ιστορικά γεγονότα αποσύνθεση και σύνθεση της ιστορικής αφήγησης εξοικείωση με την ιστορική μέθοδο και την εφαρμογή της στην επεξεργασία των ιστορικών πηγών. σύνδεση ιστορικών γεγονότων με την κοινωνική πραγματικότητα

81 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ-ΥΛΙΚΟ ιστορική αφήγηση, υπερκείμενο εικονικές αναπαραστάσεις αρχαιολογικοί χώροι ιστορικές πηγές, οπτικά και ηχητικά ντοκουμέντα πινακοθήκες, μουσεία αρχειακό υλικό, δημογραφικοί πίνακες, κατάλογοι, βάσεις δεδομένων διαδραστικοί χάρτες

82 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ –ΥΛΙΚΟ χρονολόγια προσομοίωση εγκυκλοπαίδειες βιβλιοθήκες, επιστημονικά περιοδικά ενημέρωση για εκδηλώσεις που συνδέονται με ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα πρόσβαση επικοινωνίας με ειδικούς επιστήμονες

83 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Έρευνα (αναζήτηση με χρήση λέξεων-κλειδιών: τόπος, χρόνος, θέμα, ιστορικά πρόσωπα, ιστορική έννοια) ιστορικών πηγών αρχειακού υλικού γενικών ιστορικών πληροφοριών Συλλογή και ταξινόμηση δεδομένων (καταγραφή, κατηγοριοποίηση, σύγκριση, συσχετισμός, σύνδεση δεδομένων, σύνδεση χρόνου-χώρου-ιστορικών γεγονότων, κατασκευή χρονολογίου).

84 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση ιστορικής έρευνας(αρχαιολογική ανασκαφή, επεξεργασία ιστορικών πηγών). Σύνθεση ιστορικού κειμένου (γραπτού, πολυτροπικού, σύνθεση ιστορικής αφήγησης από ιστορικές πηγές, περιγραφή, επιχειρηματολογία, ανάπτυξη ιστορικών εννοιών). Αναπαράσταση της δομής ιστορικού κειμένου (ανάλυση ιστορικής γραπτής πηγής, σχεδιασμός νοητικού χάρτη). .

85 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επεξεργασία, μελέτη υλικών πηγών, χαρτών, διαγραμμάτων κ.ά. Εξαγωγή συμπερασμάτων Παρατήρηση αλλαγών σε διαδραστικό χάρτη. Δημιουργία χωροχρονικών αναπαραστάσεων (προσθήκη πληροφοριών σε χάρτη, σχηματισμών περιόδων με κριτήριο αλλαγής).

86 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Περιήγηση σε εικονική αναπαράσταση ιστορικού τόπου. Παρατήρηση. Συμμετοχή με ανάληψη δράσης. Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ομάδων.

87 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Παραδείγματα αφήγηση χωροχρονικός χάρτης πολυτροπικό κείμενο κ.ά.

88 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google