Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Παρουσίαση Εταιρικού Σχεδιασμού 2015 Κ.Τερζής, CEO Ιούνιος 2015

2 Η Εταιρία Δημιουργήθηκε μετά την εξαγορά της εταιρίας C ENERGY ΕΠΕ, μιας κατασκευαστικής και συμβουλευτικής εταιρίας του χώρου των ΑΠΕ με δυνατή τεχνογνωσία στα ενεργειακά θέματα με σκοπούς να: Αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά εφαρμογών, κατασκευών και υπηρεσιών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Συμμετάσχει ενεργά σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ή Διεθνή ερευνητικά προγράμματα της θεματικής περιοχής της ενέργειας. Αναπτύξει δραστηριότητες Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επενδύσει στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές. Παράσχει ενεργειακές υπηρεσίες προς τρίτους καθώς και υπηρεσίες εξοικονόμησης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. MES ENERGY S.A. –

3 Η Ομάδα Η ομάδα της εταιρίας αποτελείται από έμπειρους και καταρτισμένους μηχανικούς στα θέματα ενέργειας και ΑΠΕ. Κώστας Τερζής, Διευθύνων Σύμβουλος: είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Παν/μίου Πατρών, κάτοχος Msc Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας ΕΜΠ καθώς και κάτοχος πτυχίου Βιομηχανικής Διοίκησης Παν/μίου Πειραιά. Γιώργος Μάρκου, Εκτελεστικός Διευθυντής: είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ καθώς και κάτοχος Msc Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας ΕΜΠ. Πάνος Ζέρβας, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης: είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ στη θεματική περιοχή των υβριδικών θερμοηλεκτρικών μονάδων. Παναγιώτης Λαγγουράνης, Τεχνικός Διευθυντής: είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος Msc Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας ΕΜΠ.  Αλεξάνδρα Πέππα, Τεχνικός Σύμβουλος: είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος Msc Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας ΕΜΠ. MES ENERGY S.A. –

4 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η εταιρία αναπτύσσει ένα επενδυτικό portfolio έργων ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών. Η εταιρία έχει σε στάδιο αδειοδότησης 2 σταθμούς αεριοποίησης βιομάζας ισχύος 250kW επεκτάσιμες στο 1MW έκαστη σε Δαύλεια Βοιωτίας & Αλιβέρι Ευβοίας, συμμετοχή σε έργα αεριοποίησης & αναερόβιας χώνευσης βιομάζας συνολικής ισχύος 2,5MW στην Κρήτη και 5 αιολικούς σταθμούς ισχύος 2-2,3MW έκαστος στην περιοχή Δεσφίνας – Διστόμου – Αντίκυρων. Ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων έργων βιομάζας/βιοαερίου με εκμετάλλευση πρώτων υλών από την ευρύτερη περιοχή των έργων. Επένδυση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς κατέχοντας πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή έργων τρίτων. Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί για εκμετάλλευση του ενεργειακού δυναμικού των υδάτων κατόπιν υδρολογικής μελέτης και τεχνοοικονομικής ανάλυσης. Ανάπτυξη αιολικών έργων σε περιοχές με καλή γνώση του αιολικού δυναμικού καθώς και των γεωμορφολογικών και ιδιοκτησιακών συνθηκών. Τεχνογνωσία για το σχεδιασμό μικρών υβριδικών σταθμών με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες. MES ENERGY S.A. –

5 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η πώληση ή συνεργατική υλοποίηση αιολικού 2MW στη θέση «Πόρτες Κορυφή». Η συνεργατική αδειοδότηση αιολικού σταθμού 8-10MW στην ευρύτερη περιοχή Δεσφίνας. Η εύρεση επενδυτή για την συνεργατική υλοποίηση του σταθμού αεριοποίησης 250kW στη θέση «Νταλίπι» Δαύλειας Βοιωτίας εντός του 2015 με πρώτη ύλη τα στελέχη βαμβακιού. Η πώληση των θυγατρικών εταιριών Κρητικό Βιοαέριο 1 και 2 ΙΚΕ που κατέχουν άδειες παραγωγής ενέργειας με αεριοποίηση και αναερόβια χώνευση στην Κρήτη. Η ανάπτυξη υβριδικών σταθμών υπό τον ρόλο του παρόχου τεχνογνωσίας σε τουλάχιστον 5 νησιά του Ν. Αιγαίου σε συνεργασία με στρατηγικό συνεργάτη – επενδυτή (ιδιώτη ή δημόσιο). Η ανάπτυξη ή συμμετοχή σε έργα υπό τον ρόλο του παρόχου τεχνογνωσίας ή μελετητή. MES ENERGY S.A. –

6 Εξοικονόμηση Ενέργειας
Η μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την κερδοφορία σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων όπως βιομηχανίες –βιοτεχνίες, βιολογικοί, αντλιοστάσια, συστήματα οδοφωτισμού, ξενοδοχεία, κτήρια γραφείων, εκθεσιακοί χώροι, αποθήκες, κτήρια Logistics, λατομεία, ψυγεία. Σχεδιασμός παρεμβάσεων για εξοικονόμηση στα συστήματα φωτισμού με λαμπτήρες LED και έξυπνα συστήματα διαχείρισης βασισμένων σε διεξαγωγή φωτοτεχνικών μελετών και μετρήσεων. Αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας με την εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας σε μικρότερες εγκαταστάσεις ή συστημάτων ORC σε περιπτώσεις με σημαντική απορριπτόμενη θερμότητα. Διόρθωση του Συντελεστή Ισχύος σε βιομηχανικά συστήματα για μείωση στην κατανάλωση ενέργειας, μείωση των αρμονικών, αύξηση χρόνου ζωής και μείωση κόστους συντήρησης Επανασχεδιασμός διεργασιών με σκοπό την ενεργειακή βελτιστοποίηση με εγκατάσταση ελεγκτών και συστημάτων PLC MES ENERGY S.A. –

7 Εξοικονόμηση Ενέργειας
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η εγκατάσταση πιλοτικών έργων με σύστημα διαχείρισης φωτισμού. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς αντικατάστασης φωτιστικών οδοφωτισμού. Η παροχή μελετών εξοικονόμησης ενέργειας με φωτοτεχνικές μελέτες. Η μελέτη ή εφαρμογή πιλοτικών έργων στη βιομηχανία ή τη ναυτιλία. Η ένταξη έργων σε επερχόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ/ΣΕΣ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τον Δημόσιο τομέα και ΕΠΑΝΕΚ για τον ιδιωτικό. Η ανάληψη έργων κυρίως σε βιολογικούς και αντλιοστάσια για την απόκτηση reference. Η ανάληψη μελετών ή και εγκαταστάσεων σε ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις του ιδιωτικού τομέα. Η ανάληψη μικρών πιλοτικών έργων σε εγκαταστάσεις του Δημοσίου όπως ΔΕΥΑ Η ένταξη έργων σε επερχόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ/ΣΕΣ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τον Δημόσιο τομέα και ΕΠΑΝΕΚ για τον ιδιωτικό. Η ανάληψη έργων επανασχεδιασμού για λύση εξειδικευμένων προβλημάτων στον οδοφωτισμό νησιών, στις αφαλατώσεις κτλ MES ENERGY S.A. –

8 Κατασκευή Ενεργειακών Έργων
Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή αλλά και τη συντήρηση Ενεργειακών Έργων. Πλεονέκτημά μας είναι η επιστημονική προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν για κάθε κατηγορία. Για την προμήθεια του εξοπλισμού η εταιρεία έχει αναπτύξει συνεργασίες με προμηθευτές που πληρούν αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες απαιτήσεις κάθε έργου. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ/ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ MES ENERGY S.A. –

9 Κατασκευή Ενεργειακών Έργων
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή και η συντήρηση ενεργειακών έργων στα οποία κατέχουμε εμπειρία (PV) ή εξειδικευμένη τεχνογνωσία (αεριοποίηση βιομάζας). Η κατασκευή κάποιας εκ των πρώτων μονάδων αεριοποίησης βιομάζας. Η αδειοδότηση & εγκατάσταση μονάδων ΣΗΘΥΑ σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις εντός περιοχών δικτύου Φυσικού Αερίου. Η αδειοδότηση & εγκατάσταση μονάδων ΣΗΘΥΑ σε κολυμβητήρια και βιολογικούς που παράγουν επαρκές βιοαέριο. Η ανάληψη έργων στα πλαίσια προγραμμάτων για Δήμους ή η ένταξη τέτοιων έργων σε επερχόμενα προγράμματα. Η συμμετοχή σε πιλοτικά έργα ή ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης. Η ανάληψη πιλοτικών έργων σε εγκαταστάσεις του Δημοσίου ή βιομηχανίας. Η ένταξη έργων σε επερχόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ/ΣΕΣ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τον Δημόσιο τομέα και ΕΠΑΝΕΚ για τον ιδιωτικό. Η αυτονόμηση εγκαταστάσεων σε νησιά και απομονωμένες περιοχές όπως αφαλατώσεις, βιολογικούς, αντλιοστάσια κτλ MES ENERGY S.A. –

10 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσομοίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς εγκαταστάσεων παραγωγής ή κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης η εταιρία μπορεί να παράσχει υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου ή συμβούλου υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για Ιδιωτικούς ή Δημόσιους φορείς. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ NET METERING ΜΕ ΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ MES ENERGY S.A. –

11 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ανάληψη μελετών για εγκαταστάσεις του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα στις θεματικές περιοχές του φωτισμού, της εκμετάλλευσης θερμότητας, της διόρθωσης συνημιτόνου κτλ Η συμμετοχή και παροχή υπηρεσιών για σύνθετα έργα όπως ΜΕΑ που διαθέτουν πολλαπλές πηγές ηλεκτροδότησης και σύνθετο προφίλ κατανάλωσης. Μελέτες αυτονόμησης εγκαταστάσεων σε νησιά. Ενεργειακός Σύμβουλος σε Δήμους και μεγάλες βιομηχανίες. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Ενεργειακού Συμβούλου ή Ενεργειακών Υπηρεσιών. Υπογραφή Συμβάσεων με Δήμους και Ιδιωτικούς φορείς μεγάλων καταναλώσεων όπως ξενοδοχεία, βιοτεχνίες, λατομεία, βιομηχανίες κτλ Μελέτες εφαρμογής σε πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού για την κατασκευή έργων ΑΠΕ με έμφαση στα φωτοβολταϊκά, στην αεριοποίηση βιομάζας και στις αυτόνομες εγκαταστάσεις με μεικτά συστήματα ΑΠΕ. Μελέτες για πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού με τα εξειδικευμένα προγράμματα WinSim και HOMER. MES ENERGY S.A. –

12 Ευχαριστώ Πολύ !!! ©MES ENERGY S.A – Αιόλου 67,


Κατέβασμα ppt "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google