Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Η Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος Λιμένα (Port State Control)” Πειραιάς, Νοέμβριος 2014

2 ΑΡΓΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΤΜΗΜΑ 4Ο « ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Paris MoU) » Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κων/νος

3

4 ΜΕΡΟΣ I Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Κ.Ο. 2009/16/ΕΚ NIR (New Inspection Regime)
ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

5 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από το 1982, η χώρα μας συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο Paris MOU, όπου για μεγάλο χρονικό διάστημα εφάρμοσε με επιτυχία τις ρυθμίσεις για το PSC καθόσον ο ποσοτικός στόχος επιθεώρησης του 25% του συνολικού αριθμού των καταπλεόντων πλοίων, επιτυγχάνονταν με σχετική ευκολία από τη Χώρα μας. Με την Κ.Ο. 95/21 ξεκινά η επέμβαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πεδίο του PSC, η οποία αρχικά αφορά απλώς την ενσωμάτωση αυτούσιων στο κοινοτικό δίκαιο των μέχρι τότε διατάξεων του Paris MOU.

6 Η σημαντικότερη ρύθμιση έρχεται με την Κ
Η σημαντικότερη ρύθμιση έρχεται με την Κ.Ο 2001/106, η οποία, τροποποιώντας την 95/21, έθεσε συγκεκριμένους, μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους στα Κ-Μ και – το κυριότερο – περιόρισε για πρώτη φορά το προηγούμενο καθεστώς πλήρους διακριτικής ευχέρειας επιλογής των πλοίων, εισάγοντας «υποχρεωτικές επιθεωρήσεις (Mandatory Inspections)» και άλλους δεσμευτικούς κανόνες. Από την 1 Ιανουαρίου 2011 έχει τεθεί σε εφαρμογή η νέα Κ.Ο. 2009/16, η οποία αναμορφώνει ριζικά τις επιθεωρήσεις των υπό ξένη σημαία πλοίων (Port State Control) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνοντας ένα νέο απαιτητικότερο θεσμικό πλαίσιο.

7 Paris MoU Members States
EU Countries Non-EU Countries Port State Control NIR New Inspection Regime THETIS Directive on PSC Directive on Ropax

8 Paris MoU Members States
1 600 users PSCO and Administrators. Growth 30/year 27 member States including non EU members as Federation of Russia, Canada, Norway, Iceland and Croatia inspections/year ships growth 2 000/year Available 24/7

9 Η Οδηγία, αντικαθιστά και αναδιατυπώνει ριζικά την υφιστάμενη Οδηγία 95/21/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει και ειδικότερα: Επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στις επιθεωρήσεις πλοίων από το Κράτος Λιμένα, ενσωματώνοντας τις διαδικασίες του Nέου Kαθεστώτος Eπιθεωρήσεων (New Inspection Regime/NIR) του Μνημονίου των Παρισίων (Paris MoU). Στο πλαίσιο του NIR, όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες και αγκυροβόλια των Κ-Μ, επιθεωρούνται βάση επιπέδων επικινδυνότητας (Risk Profile) που επιτρέπουν τη διεξαγωγή αυστηρότερων ελέγχων στα επικίνδυνα πλοία και τη μείωση του αριθμού ελέγχων στα ποιοτικά πλοία. Θέτει παράλληλα νέες διαδικαστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης στα Κράτη Μέλη αλλά και στους Φορείς της ναυτιλίας.

10 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους πλοίων με ξένη σημαία, ανεξαρτήτου χωρητικότητας, τα οποία καταπλέουν σε λιμένα ή αγκυροβόλιο Κράτους Μέλους, προκειμένου να εκτελέσουν διεπαφή - διασύνδεσης πλοίου / λιμένα. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής τα αλιευτικά σκάφη, τα πολεμικά πλοία, τα βοηθητικά πλοία, τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής, τα σκάφη που ανήκουν σε δημόσιες αρχές και χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και τα σκάφη αναψυχής που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς. «Διεπαφή - Διασύνδεση πλοίου / λιμένα»: Οι αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται, όταν πλοίο επηρεάζεται κατευθείαν και άμεσα από ενέργειες που περιλαμβάνουν τη διακίνηση προσώπων ή εμπορευμάτων ή την παροχή λιμενικών υπηρεσιών προς ή από το πλοίο.

11 Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/16 ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ (NIR)
Βελτίωση του τρόπου στόχευσης των πλοίων Risk based targeting Μικρότερη ευελιξία στα Κ-Μ κατά την επιλογή των πλοίων προς επιθεώρηση SRP, PI and PII, Overriding Factors, Unexpected Factors Περιοχική δέσμευση έναντι της εθνικής δέσμευσης αναφορικά με τον ελάχιστο αριθμό επιθεωρήσεων Fair Share, Postponement Επιπρόσθετες διατάξεις επιβολής του μέτρου απαγόρευσης κατάπλου των πλοίων Banning, All ship types Απόδοση Σημαιών, Α.Ο. και διαχειριστριών εταιρειών Inspection Intervals, Company and ROs Performance Επέκταση του πεδίου εφαρμογής εκτός από τους λιμένες και στα αγκυροβόλια Full coverage of ships visiting Paris MoU region

12 Κατηγορία κινδύνου ενός πλοίου. (Ship Risk Profile)
Generic Factors Type of Ship Flag RO Company Historical Factors Deficiencies Detentions HRS – High Risk Ship SRS – Standard Risk Ship LRS – Low Risk Ships (SRP is recalculated on a daily basis)

13 NIR: Προϋποθέσεις κατάταξης πλοίου ως LRS
Generic Factors Ship Type and Age have no influence Flag is White and IMO-Audit RO is EU Recognized and High Performance Company is High Performance Historical Factors Less than 5 deficiencies in each inspection in previous 36 months No detentions in previous 36 months Has been inspected in previous 36 months

14 Example: Oil Tanker, HR Flag and Low RO performance.
Παράδειγμα πλοίου HRS Example: Oil Tanker, HR Flag and Low RO performance. HRS have Weighting points  5 Ship Type 2 points Chemical, Gas, Oil, Bulk or Passenger Ship VHR, HR, and MR to HR Flag 2 points MR Flag 1 point Very Low or Low RO Performance 1 point Very Low or Low Company Performance 2 points Detentions in previous 36 months  2 1 point

15

16 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ Consult Paris MoU Website www.parismou.org
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ Black List Consult Paris MoU Website Calculated taking in account previous 3 years Calculated each year Grey List White List

17 ΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ο. (RO) Consult Paris MoU Website www.parismou.org
Calculated taking in account previous 3 years Calculated each year RO Performance is the RO, not the Class

18 Παράδειγμα Εταιρείας με Υψηλή Aπόδοση
Must have Deficiency Index below average Must have Detention Index below average Only possible if no banning of any of the ships in last 36 months

19 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Timeline for any Ship Risk Profile Inspection Window If not inspected within Window, ship becomes Priority II Ship may be inspected ... MS still may inspect outside the regime! Priority I Ship must be inspected Overriding Factors Priority I But… Priority II Unexpected Factors

20 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»
HRS 5th to 6th month SRS 10th to 12th month LRS 24th to 36th month Inspection Window

21 ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (Overriding Factors - triggers PI)
Αναφορά πλοίου από άλλο Κράτος Μέλος (Ships reported by another member State) Σύγκρουση – προσάραξη (Collision, grounding or stranding) Απόρριψη επιβλαβών ουσιών (Discharge of harmful substances or effluents) Επισφαλείς χειρισμοί (Erratic or unsafe manoeuvring) Απώλεια ή ανάκληση κλάσης για θέματα ασφαλείας (Class suspension/withdrawn for safety reasons after last PSC inspection) Μη καταγραφή των πλοίων στη βάση δεδομένων (Ships not identified in the database)

22 ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (Unexpected Factors - triggers PII)
Πλοία τα οποία δεν συμμορφώθηκαν με την εφαρμοστέα σύσταση του ΙΜΟ για τη ναυσιπλοΐα μέσω των εισόδων της Βαλτικής. Πλοία που φέρουν πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί από πρώην αναγνωρισμένο οργανισμό του οποίου η αναγνώριση έχει ανακληθεί μετά την τελευταία επιθεώρηση στην Κοινότητα ή στην περιοχή του ΜΣ των Παρισίων. Πλοία για τα οποία οι πλοηγοί ή οι λιμενικές αρχές ή οργανισμοί ανέφεραν ότι έχουν καταφανείς ανωμαλίες οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφαλή πλεύση τους ή που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας οδηγίας. Πλοία στα οποία είχε επιβληθεί κράτηση πριν από περισσότερους από τρεις μήνες.

23 ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (Unexpected Factors)
Πλοία τα οποία έχουν αναφερθεί ως παρουσιάζοντα εκκρεμούσες ελλείψεις, εκτός εκείνων για τα οποία οι ελλείψεις έπρεπε να αποκατασταθούν εντός 14 ημερών μετά τον απόπλου, και για ελλείψεις που έπρεπε να αποκατασταθούν πριν από τον απόπλου. Πλοία για τα οποία έχει αναφερθεί ότι παρουσιάζουν προβλήματα όσον αφορά το φορτίο τους, ιδίως για τοξικά και επικίνδυνα φορτία. Πλοία που έχουν λειτουργήσει κατά τρόπο ώστε να θέσουν σε κίνδυνο πρόσωπα, ιδιοκτησία ή το περιβάλλον. Πλοία για τα οποία περιήλθαν πληροφορίες από αξιόπιστη πηγή σχετικά με το γεγονός ότι οι παράμετροι κινδύνου των πλοίων αυτών είναι διαφορετικές από τις καταγεγραμμένες και, κατά συνέπεια, αυξάνεται το επίπεδο κινδύνου.

24 ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΕΣ ή ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Με την οδηγία 2009/16 τα Κράτη-Μέλη έχουν ετήσιους στόχους που καλούνται να εκπληρώσουν. Δεν θα πρέπει να έχουν χαμένες επιθεωρήσεις (missed inspections) : MS can miss up to 5% of PI HRS MS can miss up to 10% of PI SRS/LRS

25 ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Αρχική (Ιnitial) Λεπτομερέστερη (Μore Detailed)
Eκτεταμένη (Εxpanded) α) πλοία που υπάγονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, β) επιβατηγά πλοία, πετρελαιοφόρα, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν χημικά προϊόντα ή φυσικό αέριο, ή φορτηγά χύδην φορτίου, ηλικίας άνω των 12 ετών, γ) πλοία που υπάγονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου ή επιβατηγά πλοία, πετρελαιοφόρα, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν χημικά προϊόντα ή φυσικό αέριο ή φορτηγά χύδην φορτίου, ηλικίας άνω των 12 ετών, σε περίπτωση παραγόντων βαρύνουσας σημασίας ή μη αναμενόμενων παραγόντων, δ) πλοία που υπόκεινται σε νέα επιθεώρηση έπειτα από διαταγή απαγόρευσης πρόσβασης

26 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ενδεικτικοί Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στην έκθεση επιθεώρησης στο πεδίο “action taken”: 15 - To be rectified at next port of call Final Visit 46 - To be rectified at agreed repair port Final Visit 16 - To be rectified within 14 days Final Visit + 14 days 18 - To be rectified within 3 months Final Visit to be rectified before departure Final Visit + 1 day

27

28 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΠΛΟΥ (Banning)
36 months 24 months 12 months Today Detained or PoO 3 or more times Detained or PoO 3 or more times OR… Jump detentions Fail to call to agreed repair yard

29 Multiple Banning (Example for Black Flag. Gray flag is 2 yrs)
D/PoO D/PoO D D D D 3yrs Ban Ban Ban Permanent Ban Ship Banned 1st time after 3 detentions/PoO in 3 years Ship Banned 2nd time after 3 detentions/PoO in 3 years Ship Banned 3rd time if detained Permanent Banned if detained Ban can be lifted after 3 months Ban can be lifted after 12 months Ban can to be lifted after 24 months if: White Flag EU RO HP Company Or Permanent Ban

30 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «THETIS»

31 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Reporting Obligations)
1. Αναγγελία 72 ωρών πριν τον αναμενόμενο (εκτιμώμενο) χρόνο κατάπλου (PSC Recast Directive – Article 9 and Annex III) Ο έχων την εκμετάλλευση, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου το οποίο είναι επιλέξιμο σύμφωνα με το άρθρο 14 για εκτεταμένη επιθεώρηση (expanded inspection) και καταπλέει σε λιμένα ή αγκυροβόλιο κράτους μέλους, αναγγέλλει την άφιξή του σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ. i) τουλάχιστον 72 ώρες πριν τον αναμενόμενο/πιθανό χρόνο κατάπλου του πλοίου στο λιμένα ή αγκυροβόλιο ή ii) πριν αποπλεύσει από τον προηγούμενο λιμένα ή αγκυροβόλιο εάν το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από 72 ώρες.

32 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Reporting Obligations)
ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (EXPANDED) (i) Κάθε πλοίο που υπάγεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (High Risk Profile) (ii) κάθε επιβατηγό πλοίο (passenger ship), πετρελαιοφόρο (oil tanker), υγραεριοφόρο (gas carrier), μεταφοράς χημικών (chemical tanker) ή μεταφοράς χύδην φορτίου (bulk carrier) ηλικίας άνω των 12 ετών. (iii) πλοία που υπάγονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου ή επιβατηγά πλοία, πετρελαιοφόρα, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν χημικά προϊόντα ή φυσικό αέριο ή φορτηγά χύδην φορτίου, ηλικίας άνω των 12 ετών, σε περίπτωση προεξεχόντων (overriding) ή μη αναμενόμενων (unexpected) παραγόντων, (iv) πλοία που υπόκεινται σε νέα επιθεώρηση έπειτα από διαταγή απαγόρευσης πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας.

33 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Reporting Obligations)
2. Αναγγελία 24 ωρών πριν τον αναμενόμενο (εκτιμώμενο) χρόνο κατάπλου VTM Directive (2002/59/EC) – Article 4 Αναφορικά με τα στοιχεία και τον τρόπο υποβολής, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στo Αριθ. Πρωτ.: ΜΦ /05/08/ έγγραφο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΛΑ-Α΄ και ΩΠ: /03-09 δ/γή ΥΕΝΑΝΠ/ΔΛΑ-Α΄. (Υποβολή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 κατά περίπτωση). Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ, η αναγγελία 24 ωρών πριν τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου, θα υποβάλλεται από τους υπόχρεους για όλα τα πλοία στα οποία εφαρμόζεται η Οδηγία 2009/16/ΕΚ, ήτοι πλοία ξένης σημαίας, ανεξάρτητα της ολικής τους χωρητικότητας (Ο.Χ. - G.T.), τα οποία καταπλέουν σε λιμένα ή αγκυροβόλιο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

34 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Reporting Obligations)
3. Πραγματικός χρόνος κατάπλου ( Actual Time of Arrival / ATA): PSC Recast Directive – Article 24.2 Ως πραγματικός χρόνος κατάπλου των πλοίων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ, για κατάπλου σε λιμένα νοείται η ακριβής ώρα ασφαλούς πρόσδεσης του πλοίου στον προβλήτα ή/και η τοποθέτηση κλίμακας από/επιβίβασης, ενώ για κατάπλου σε αγκυροβόλιο νοείται ο ακριβής χρόνος πέρατος ασφαλούς αγκυροβολίας. Ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου γνωστοποιεί άμεσα τον πραγματικό χρόνος κατάπλου (το αργότερο τριάντα (30) λεπτά από τον κατάπλου). Η ανωτέρω αναγγελία πραγματικού χρόνου κατάπλου υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Α.Π.: /68/2010/ εγκύκλιο ΥΠτΠ/ΓΓ-ΑΝ.

35 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Reporting Obligations)
3. Πραγματικός χρόνος απόπλου (Actual Time of Departure/ATD): PSC Recast Directive – Article 24.2 Ως πραγματικός χρόνος απόπλου των πλοίων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ, για απόπλου από λιμένα νοείται η ακριβής ώρα απομάκρυνσης του πλοίου από τον προβλήτα προκειμένου να αποπλεύσει οριστικά από το λιμένα, ενώ για απόπλου από αγκυροβόλιο νοείται η ακριβής ώρα άπαρσης της άγκυρας. Ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου γνωστοποιεί άμεσα τον πραγματικό χρόνο απόπλου (το αργότερο τριάντα (30) λεπτά από τον απόπλου). Η ανωτέρω αναγγελία πραγματικού χρόνου απόπλου υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Α.Π.: /68/2010/ εγκύκλιο ΥΠτΠ/ΓΓ-ΑΝ.

36 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «THETIS»

37 Από την Ελληνική Μυθολογία
The Nereides were the goddesses of the sea. They were the patrons of sailors and fishermen, who came to the aid of men in distress, and goddesses who had in their care the sea's rich bounty. The Nereid Thetis was their unofficial leader. Thetis riding a Hippocamp

38 Τι είναι το THETIS? Ένα νέο πληροφοριακό σύστημα επιθεωρήσεων Κράτους Λιμένα και ROPAX. Ένα εργαλείο που βοηθά τους επιθεωρητές να επιλέγουν τα πλοία προς επιθεώρηση και να καταχωρούν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. Μέσο διαχείρισης και παρακολούθησης των κατάπλων πλοίων υπό ξένη σημαία. Μία βάση δεδομένων πλοίων η οποία διασυνδέεται και με άλλες υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. THETIS is a new information system which supports the new PSC inspection regime of the Paris MoU and ro-ro ferry and high-speed passenger craft (Ropax) inspections; It will replace the existing PSC system SIRENAC (hosted by France) and the Ropax database (hosted by EMSA); It’s a tool for PSC and Ropax inspectors to target ships for inspection and report inspections results; It defines a risk profile for each ship and with information on theirs calls in ports, target ships for inspection. For that purpose, it consolidates information on calls and on ships (flags, types, class…) from multiple sources. It provides information on ships and inspections through a public portal

39 Επιθεωρήσεις PSC και σύστημα SafeSeaNet
Έχουν τη βάση τους σε Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υποστηρίζουν τα Κ-Μ σε καθημερινή βάση. Οι πληροφορίες τους επιτρέπουν τα Κ-Μ να εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους. Η εθνική υποχρέωση ως προς τον ελάχιστο αριθμό διενέργειας επιθεωρήσεων PSC εξαρτάται πλέον από την συνολική υποχρέωση της περιοχής του Paris MOU. Το SSN είναι το μόνο σύστημα που μπορεί να το υποστηρίξει. Η επιλογή πλοίου προς επιθεώρηση PSC είναι λιγότερο ελαστική. Το SSN είναι το μόνο πληροφοριακό σύστημα διαθέσιμο 24/7.

40 PSC Directive Requirement VTM Directive Requirement
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 72 H PSC Directive Requirement THETIS VTM Directive Requirement 24 H ATA PSC Directive Requirement ATD

41 THETIS ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ PLANNING OF INSPECTIONS 72 H 24 H ATA ATD
ALLOCATION SHIP PARTICULARS SHIP INSPECTIONS ATA ATD TARGETTING, MS FAIR SHARE, MISSES

42 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
LSRS Local Ship Reporting System THETIS Ship Particulars Providers Ideas that we could develop: THETIS is open to the outside and features interfaces to other systems, to exchange ships particulars, ship calls, inspection reports For instance, it will consolidate ship information from several source: inspection report, manual entries, LIS, EU recognised organisations (class), IMO (CAS), Q88 (CAS), and potentially other EMSA systems like SSN or LRIT It will consolidate ship calls from SSN, LSRS, manual entries by PSC authorities It will consolidate inspection results from LSRS, a standard web application, mobile devices used on board ships and potentially other MOUs THETIS will provide an overview page for each ship, with: Historic of inspection and ship calls Outcome of inspections (detentions, preventions of operation, deficiencies) Unexpected factors, messages and sensitive information on class (conditions of class, overdue surveys and recommendations…) A Ship Risk Profile base on its particulars flag, type, RO, ISM Company and its past inspections THETIS will include an interface to the public: Inspection search engine, providing inspections and details from inspection reports Ship search engine, providing ships risk profiles and details Flags, companies and RO performances Statistics on inspections Ship Info Inspection Info Ship Call Info (…) ROs

43 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ P.S.C.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ P.S.C.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κατά την επιθεώρηση P.S.C.-Paris MoU ελέγχονται όλα τα πιστοποιητικά και βιβλία που προβλέπονται από τη Δ.Σ. MARPOL. Κατά την επιθεώρηση P.S.C.-Paris MoU ελέγχονται όλα τα συστήματα αλλά και οι διαδικασίες των πλοίων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Συμβάσεων. Ο ΕMSA λειτουργεί το δορυφορικό σύστημα CleanSeaNet. Ο ΕMSA λειτουργεί το δορυφορικό σύστημα L.R.I.T.

54 CleanSeaNet CleanSeaNet είναι ένα σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης για την ανίχνευση θαλάσσιων πετρελαιοκηλίδων και την επιτήρηση στα ευρωπαϊκά ύδατα. Η υπηρεσία διατηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και παρέχει μια σειρά από λεπτομερείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων πετρελαιοκηλίδων στα κράτη μέλη, ταχεία παράδοση των διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων για τη θέση των πετρελαιοκηλίδων. Η νομική βάση για την υπηρεσία CleanSeaNet είναι η οδηγία 2005/35 / ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/123 / ΕΚ). Ο EMSA έχει αναλάβει να «συνεργάζεται με τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων και την παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, σε δράσεις όπως η ανίχνευση απορρίψεων με δορυφορική παρακολούθηση και εποπτεία».

55 Long-Range Identification and Tracking of Vessels
Το σύστημα Μεγάλης Εμβέλειας Ταυτοποίησης και Εντοπισμού Πλοίων (LRIT) είναι ένα υποχρεωτικό διεθνές σύστημα για την παρακολούθηση των πλοίων σε όλο τον κόσμο. Είναι υποχρεωτικό για όλα τα πλοία που εφαρμόζουν την διεθνή σύμβαση Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS). Τα πλοία στέλνουν σήματα μέσω τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, οι οποίοι λαμβάνονται από κέντρα δεδομένων σε κράτη σημαίας. Απαιτεί από τα πλοία αυτόματα να στέλνουν τα διακριτικά τους και την θέση τους κάθε 6 ώρες. Οι συσκευές LRIT απαιτείται να απαντούν άμεσα σε αιτήματα των LRIT data centers, και να μπορούν να αλλάζουν τον χρόνο αναφορών από 6 ώρες σε αναφορές κάθε 15 λεπτά . Ο (EMSA) λειτουργεί το Κέντρο LRIT της Ε.Ε. ως μηχανισμός συνεργασίας που καλύπτεται από 35 χώρες.

56 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
To Μνημόνιο Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU) είναι μια περιοχική συμφωνία μεταξύ 27 χωρών με το οποίο έχει συμφωνηθεί υπό κάποιες προϋποθέσεις η επιθεώρηση από τις Λιμενικές Αρχές των καταπλεόντων πλοίων υπό ξένη σημαία . Η Κ.Ο. 2009/16 η οποία εφαρμόζεται από 01/01/2011 εισήγαγε το Νέο Καθεστώς Επιθεωρήσεων (Νew Inspection Regime) το οποίο αναμόρφωσε ριζικά το υφιστάμενο πλαίσιο των επιθεωρήσεων κράτους λιμένα (Port State Control Inspections). Τα πλοία στοχεύονται για επιθεώρηση λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου τους (HRS, SRS, LRS) το οποίο ενεργοποιεί προτεραιότητα προς επιθεώρηση (PI, PII) ανάλογα με τον παράγοντα χρόνο από την προηγούμενη επιθεώρηση (Time Window) υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης παραγόντων βαρύνουσας σημασίας (Οverriding Factors) και μη αναμενόμενων παραγόντων (Unexpected Factors).

57 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων P.S.C. τα πλοία επιθεωρούνται προκειμένου διαπιστωθεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις των Διεθνών Συμβάσεων (MARPOL, SOLAS, STCW, MLC 2006 κ.α.) Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων P.S.C. οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές ελέγχουν τόσο τα πιστοποιητικά των πλοίων και των πληρωμάτων (την ευθύνη της έκδοσης των οποίων έχουν οι σημαίες εθνικότητας και οι εξουσιοδοτημένοι αναγνωρισμένοι οργανισμοί) όσο και τη γενικότερη κατάσταση του ίδιου του πλοίου. Οι επιθεωρήσεις P.S.C. συμβάλλουν στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος καθότι τα πλοία επιθεωρούνται στις απαιτήσεις της Δ.Σ. Marpol και σε περίπτωση ανεύρεσης παρατυπιών τα πλοία έχουν αντίστοιχες κυρώσεις (κρατήσεις, πρόστιμα κ.α.). Επίσης με δορυφορικά συστήματα που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΕMSA δίνεται η δυνατότητα ανεύρεσης και διερεύνησης μέσω της επιθεώρησης τυχόν περιστατικών εμπλοκής πλοίου σε ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος.

58 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ανθυποπλοίαρχος Λ. Σ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κων/νος TEG Presentation Questions: Germany: Training Material (Tools)? UK: Will there be a training Version? Chair: Is there a way to predict how the system will work before starting using it? Spain: Training concerns. Can we expected training activities before 05/2010 1st comic slide: Agent reposts? What about Ports? Slovenia: If no date in 05/2010, how you will get it in 01/2011 Portugal: Transition phase: where are the 3 years period mentioned in NIR? (it is a NIR provision, not from the directive) Germany: Ships already in SIReNaC will start with what priority? (the data in the system will be used to calculate SRP)


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google