Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαλεία χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων SME Instrument & Fast Track to Innovation 8 Ιουνίου 2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαλεία χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων SME Instrument & Fast Track to Innovation 8 Ιουνίου 2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαλεία χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων SME Instrument & Fast Track to Innovation 8 Ιουνίου 2015

2 Οι τρεις Προτεραιότητες του Ορίζοντα 2020 1. Άριστη Επιστήμη 28 δισ € 2. Βιομηχανική Υπεροχή 20 δισ € 3. Κοινωνικές Προκλήσεις 20 δισ € 2 Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

3 2η Προτεραιότητα: Βιομηχανική Υπεροχή Η Ευρώπη χρειάζεται πιο καινοτόμες ΜΜΕ να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας Στρατηγικές επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες βασίζονται στη καινοτομία σε υφιστάμενους και αναδυόμενους τομείς Η Ευρώπη χρειάζεται να προσελκύσει περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία 3 Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

4 2η Προτεραιότητα: Βιομηχανική Υπεροχή Υπεροχή στις Τεχνολογίες Κλειδιά & τις Βιομηχανικές Τεχνολογίες (ICT, νανοτεχνολογίες, υλικά, βιοτεχνολογία, βιομηχανική παραγωγή, διάστημα) 13.557 εκ.€ Πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου Μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης και επιχειρηματικού κεφαλαίου για έρευνα & καινοτομία 2.842 εκ.€ Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Ενθάρρυνση όλων των μορφών καινοτομίας σε όλους τους τύπους των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) 616 εκ.€ + επιπλέον 20% του προϋπολογισμού των ΚΠ + YTK&BT + Πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 4

5 Ισχυρή συμμετοχή των ΜΜΕ Ολοκληρωμένη προσέγγιση - περίπου το 20% του συνολικού προϋπολογισμού για τις ΚΠ και ΒY θα διατεθεί στις ΜΜΕ Απλοποίηση διαδικασιών με ιδιαίτερα οφέλη για τις ΜΜΕ Μια ειδική δράση για τις ΜΜΕ με έντονη ερευνητικό χαρακτήρα «Καινοτομία στις ΜΜΕ» Ένα νέο εργαλείο για τις ΜΜΕ θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινωνικές προκλήσεις καθώς τα LEITs Η «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου» έχει ισχυρή εστίαση στις ΜΜΕ 5 Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

6 Ισχυρή συμμετοχή των ΜΜΕ Ολοκληρωμένη προσέγγιση - περίπου το 20% του συνολικού προϋπολογισμού για τις ΚΠ και ΒΥ θα διατεθεί στις ΜΜΕ Απλοποίηση διαδικασιών με ιδιαίτερα οφέλη για τις ΜΜΕ Μια ειδική δράση για τις ΜΜΕ με έντονη ερευνητικό χαρακτήρα «Καινοτομία στις ΜΜΕ» Ένα νέο εργαλείο για τις ΜΜΕ θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινωνικές προκλήσεις καθώς τα LEITs Η «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου» έχει ισχυρή εστίαση στις ΜΜΕ 6 Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

7 Τι είναι το SME Instrument 7 Το SME Instrument

8 Τι είναι το SME Instrument Εργαλείο του Ορίζοντα 2020 για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας με υψηλές προοπτικές Αφορά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μΜΕ) που δραστηριοποιούνται κάτω από τους τομείς των Κοινωνικών Προκλήσεων και της Βιομηχανικής Υπεροχής Προϋπολογισμός περίπου € 3.000.000.000 για την περίοδο 2014-2020 8 Το SME Instrument

9 Στόχος: Πλήρωση του χρηματοδοτικού κενού 9 Χρηματοδοτικό Κενό (1-3 εκ. Ευρώ) Δημόσια Χρηματοδότηση ΈρευναΑνάπτυξηΕμπορική Αξιοποίηση Επένδυση σε Πόρους Ιδιωτικά Κεφάλαια Επιχειρηματι κά Κεφάλαια Βιομηχαν ία Επιχειρηματι κοί Άγγελοι Το SME Instrument

10 Στόχος: Πλήρωση του χρηματοδοτικού κενού 10 Χρηματοδοτικό Κενό (1-3 εκ. Ευρώ) Δημόσια Χρηματοδότηση ΈρευναΑνάπτυξηΕμπορική Αξιοποίηση Επένδυση σε Πόρους Ιδιωτικά Κεφάλαια Επιχειρηματι κά Κεφάλαια Βιομηχαν ία Επιχειρηματι κοί Άγγελοι SME Instrument Το SME Instrument

11 Οι τρεις φάσεις του SME Instrument 1. Τεχνική και Εμπορική εκτίμηση σκοπιμότητας 2. Δράσεις Επίδειξης 3. Εμπορική αξιοποίηση 11 Φάση I 10% Προϋπ/μου 5,200 έργα Φάση II 90% Προϋπ/μου 1,700 έργα Φάση III Υποστηρικτικές δράσεις Το SME Instrument

12 Φάση Ι: Μελέτη Σκοπιμότητας (προαιρετική) Διερεύνηση και αξιολόγηση της τεχνικής σκοπιμότητας και εμπορικής προοπτικής μιας πρωτοποριακής καινοτομίας Δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται: εκτίμηση κινδύνου, μελέτες σχεδιασμού, μελέτες αγοράς, διερεύνηση διανοητικής ιδιοκτησίας, κλπ. Ποσό χρηματοδότησης: Κατ 'αποκοπή ποσό (lump-sum) των € 50.000 (ανά έργο, όχι ανά συμμετέχουσα επιχείρηση) Διάρκεια: Συνήθως 6 μήνες Αποτέλεσμα: Μελέτη σκοπιμότητας (τεχνικής και εμπορικής), και κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου. Αν η καινοτόμος ιδέα έχει προοπτικές ανάπτυξης σε επίπεδο επενδυτικής ετοιμότητας / ωριμότητας αγοράς, οι μΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη από τη Φάση 2. 12 Το SME Instrument

13 Φάση ΙΙ: Έργο Καινοτομίας Αφορά έργα καινοτομίας τα οποία υποστηρίζονται από ένα στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν: δημιουργία προτύπου, σμίκρυνση, κλιμάκωση, σχεδιασμός, έλεγχος εφαρμογής, δοκιμή, επίδειξη, κλπ Ποσό χρηματοδότησης: ενδεικτικό εύρος € 500.000 - € 2.500.000 (που καλύπτουν έως και το 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή σε ειδικές περιπτώσεις έως και 100%). Διάρκεια: συνήθως 1 έως 2 έτη Αποτελέσματα: Ένα νέο προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία που είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. Ένα σχέδιο επιχειρηματικής καινοτομίας με λεπτομερή στρατηγική εμπορευματικής αξιοποίησης και χρηματοδότησης 13 Το SME Instrument

14 Φάση ΙΙΙ: Εμπορική Αξιοποίηση Δραστηριότητες Υποστήριξης: Περαιτέρω ανάπτυξη της επενδυτικής ετοιμότητας Σύνδεση με ιδιώτες επενδυτές και πελάτες μέσω τεχνο- μεσιτικών δραστηριοτήτων Βοήθεια για την υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω χρηματοδότηση από την ΕΕ Coaching Δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network (EEN) Η υποστήριξη από την ΕΕ στη Φάση 3 είναι έμμεση με τη μορφή της πρόσβασης στα προαναφερθέντα εργαλεία και δίκτυα. 14 Το SME Instrument

15 15 ResearchDevelopmentCommercialisation Public funds Private funds Angel Investors Venture Capital Industry TRL1TRL2TRL3TRL4TRL5TRL6TRL7TRL8TRL9 Funding Gap SME Instrument Phases IIIIII EEN Support for SME Instrument Concept Business Plan Elaborate Business Plan Investor-ready Business Plan Το SME Instrument

16 Θεματικές ενότητες 16 Υψηλού κινδύνου καινοτομία στις ΤΠΕ Νανοτεχνολογία, ή άλλες προηγμένες τεχνολογίες για υλικά και κατασκευή Διαστημική έρευνα και ανάπτυξη Κλινική έρευνα για την επικύρωση βιολογικών δεικτών και διαγνωστικών συσκευών Βιώσιμη παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων Μπλε ανάπτυξη Ενεργειακά συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα Πράσινες και πιο ολοκληρωμένες Μεταφορές Οικολογική καινοτομία και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών Κρίσιμες Αστικές υποδομές Βιομηχανικές Διεργασίες με βάση τη βιοτεχνολογία Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω κινητής τηλεφωνίας Καινοτομία στο επιχειρηματικό μοντέλο ΜΜΕ Το SME Instrument

17 Βιώσιμη παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων 17 Το SME Instrument Θέμα : “The development of more resource-efficient and sustainable food production and processing, throughout the food system, at all scales of business, in a competitive and innovative way” Χρηματοδότηση: 1,7 εκατ. Ευρώ ~ 34 έργα για τη Φάση Ι 15 εκατ. Ευρώ ~ 10 έργα για τη Φάση ΙΙ Σχεδόν 120 προτάσεις – υποβολές ανά περίοδο

18 Τεχνολογική Ωριμότητα 18 Το SME Instrument αφορά έργα καινοτομίας που έχουν ως ελάχιστο Επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας 6 (ή παρόμοιο βαθμό για μη τεχνολογικές καινοτομίες). TRL 1 – παρατήρηση βασικών αρχών TRL 2 – διατύπωση τεχνολογικής έννοιας TRL 3 - πειραματική απόδειξη της έννοιας TRL 4 - εργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία TRL 5- τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον TRL 6 – επίδειξη τεχνολογίας σε σχετικό περιβάλλον TRL 7 - επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον TRL 8 - σύστημα πλήρες και εξειδικευμένο TRL 9 - πραγματικό σύστημα λειτουργικό σε επιχειρησιακό περιβάλλον (ανταγωνιστική παραγωγή στην περίπτωση των βασικών τεχνολογιών) Το SME Instrument

19 Προθεσμίες υποβολής Συνεχής υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Φάσης Ι και Φάσης ΙΙ. Ενδιάμεσες προθεσμίες εξέτασης (cut-off dates) των υποβληθέντων προτάσεων 19 Το SME Instrument

20 Αξιολόγηση Προτάσεων Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει 3 κριτηρίων: Αριστεία (Excellence) βαθμολογία 0-5 Επιπτώσεις (Impact) βαθμολογία 0-5 Υλοποίηση (Implementation) βαθμολογία 0-5 Προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω του 13 για τη Φάση 1 και κάτω του12 για τη Φάση 2 δεν κατατάσσονται και συνεπώς δεν χρηματοδοτούνται 20 Το SME Instrument

21 Παρόμοιο Πρόγραμμα με τη Φάση ΙΙ του SME Instrument 21 Fast Track to Innovation

22 Φιλοσοφία προγράμματος: Έξοδος στη Αγορά άμεσα Στόχοι: Μείωση χρόνου από την ιδέα στην αγορά Ενθάρρυνση πρώτων συμμετοχών Αύξηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και την καινοτομία 22 Fast Track to Innovation

23 Χρηματοδότηση € 100+100 εκατ. για 2 χρόνια (2015-2016) 1-3 εκ. για κάθε πρόταση (70% χρηματοδότηση, 100% για μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς) 3 cut-off dates o 29/4/2015 o 1/9/2015 o 1/12/2015 23 Fast Track to Innovation

24 Διαφορές FTΙ και SME Instrument 24 SME InstrumentFTI Μόνο για SMEsΌλες οι εταιρείες + Ερευνητικοί οργανισμοί Δυνατή συμμετοχή μόνο 1 SMEΚοινοπραξία έως 5 εταίρων Θεματική κατάθεσηBottom up Καμία υποχρέωση στο τέλοςΥποχρέωση για έξοδο στην αγορά εντός 3 έτων 3 Φάσεις και υποστήριξηΥποστήριξη αλλά όχι coaching Fast Track to Innovation

25 SME Instrument: Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 25

26 Αποτελέσματα Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 26 Ελληνικές Προτάσεις Φ1: Ιούνιος 0, Σεπτέμβριος 2, Δεκέμβριος 6, Μάρτιος 0 Φ2: Οκτώβριος 0, Δεκέμβριος 2, Μάρτιος 0 Cut-off date 2014 18-Ιουν24-Σεπ17-Δεκ9-Οκτ17-Δεκ Φάση 11122 Αριθμός Προτάσεων 266619442363580629 Μια εταιρεία 97%91%90%78%80% Ποσοστό επιτυχίας 6%9%11%10%11% Πάνω από το όριο 317237320132180 Χρηματοδότηση 1551782596074 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

27 Αποτελέσματα 27 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

28 Αποτελέσματα 28 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

29 Χάρτης Χρηματοδοτήσεων 29 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

30 Προφίλ των επιτυχόντων 30 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

31 Προφίλ των επιτυχόντων 31 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

32 Καταληκτικά Σχόλια Το SME Instrument είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο Η συμμετοχή της Ελλάδας συγκεντρώνεται στο πλέον ανταγωνιστικό τομέα των ΤΠΕ Υπάρχουν πολλές προτάσεις οι οποίες είναι μέτριου επιπέδου σε σχέση με τον μέσο όρο. 32 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

33 Συχνά λάθη και λόγοι αποτυχίας Δίνεται μεγάλη έμφαση στο έργο και όχι στην προοπτική της εμπορικής αξιοποίησης Ελλιπής ή μη πειστική παρουσίαση της εταιρείας και της ικανότητας αυτής να πετύχει έναντι του ανταγωνισμού. Ελλιπής πληροφορία για τις ανταγωνιστικές λύσεις Χαμηλός δείκτης καινοτομίας – ύπαρξη προϊόντων ήδη στην αγορά και πρόταση για στοιχειώδη βελτίωσή τους Απλή ιδέα χωρίς προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης (πολύ χαμηλό TRL) Ευκαιριακή υποβολή χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για εμπορική αξιοποίηση μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας 33 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

34 Εθνικά Σημεία Επαφής για τις ΜμΕ στον “ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020” Υπηρεσίες: 1.Ενημέρωση, Πληροφόρηση Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων InfoDays, Καθοδήγηση και Ερμηνεία για το ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Εξειδικευμένη Συμβουλευτική (Διοικητικές λειτουργίες, Συμβάσεις, Οικονομικά θέματα, Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και την τήρηση των Κανόνων Ηθικής και Δεοντολογίας κλπ.) 2.Τεχνική Υποστήριξη : Συνδρομή για την προετοιμασία της πρότασης & Προ-έλεγχο πριν την υποβολή στην Ε.Ε., Ανεύρεση διεθνικών Εταίρων 3.Εκπαίδευση & Διάχυση Βέλτιστων Πρακτικών: Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων & Workshops, Εκπόνηση Βέλτιστων Πρακτικών 34 Πληροφορίες και Υποστήριξη

35 Εθνικά Σημεία Επαφής για τις ΜμΕ στον “ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020” 1.Γιώργος Τζαμτζής Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Τηλ. 210 3607 690, e-mail: tzamtzis@help-forward.grtzamtzis@help-forward.gr 2.Ελένη Σπυροπούλου e-mail: nenaspyr@gmail.comnenaspyr@gmail.com 35 Πληροφορίες και Υποστήριξη

36 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Enterprise Europe Network (ΕΕΝ): Ο ελληνικός κόμβος του EEN παρέχει υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μΜΕ. IT Helpdesk: Το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του Participant Portal παρέχει υποστήριξη σε θέματα κωδικών πρόσβασης, δικαιώματα πρόσβασης και τους ρόλων, τεχνικά θέματα για την υποβολή των προτάσεων, κ.λπ. European IPR Helpdesk: Για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Partner Search Services: Για αναζήτηση συνεργατών και εταίρων για προτάσεις και συμμετοχή σε έργα. H2020 On line Manual: Διαδικτυακός οδηγός χρηματοδότησης για τον Ορίζοντα 2020 για όλες τις διαδικασίες, από την υποβολή της πρότασης έως και τη διαχείριση της επιχορήγησης. 36 Πληροφορίες και Υποστήριξη

37 Website: www.help-forward.gr e-mail: praxi@help-forward.grpraxi@help-forward.gr praxinetwork Ευχαριστώ για την προσοχή σας Γιώργος Τζαμτζής tzamtzis@help-forward.gr 37


Κατέβασμα ppt "Εργαλεία χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων SME Instrument & Fast Track to Innovation 8 Ιουνίου 2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google