Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαλεία χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων SME Instrument & Fast Track to Innovation 8 Ιουνίου 2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαλεία χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων SME Instrument & Fast Track to Innovation 8 Ιουνίου 2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαλεία χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων SME Instrument & Fast Track to Innovation
8 Ιουνίου 2015

2 Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
Οι τρεις Προτεραιότητες του Ορίζοντα 2020 Άριστη Επιστήμη δισ € Βιομηχανική Υπεροχή 20 δισ € Κοινωνικές Προκλήσεις δισ €

3 Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
2η Προτεραιότητα: Βιομηχανική Υπεροχή Η Ευρώπη χρειάζεται πιο καινοτόμες ΜΜΕ να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας Στρατηγικές επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες βασίζονται στη καινοτομία σε υφιστάμενους και αναδυόμενους τομείς Η Ευρώπη χρειάζεται να προσελκύσει περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία

4 Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
2η Προτεραιότητα: Βιομηχανική Υπεροχή Υπεροχή στις Τεχνολογίες Κλειδιά & τις Βιομηχανικές Τεχνολογίες (ICT, νανοτεχνολογίες, υλικά, βιοτεχνολογία, βιομηχανική παραγωγή, διάστημα) εκ.€ Πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου Μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης και επιχειρηματικού κεφαλαίου για έρευνα & καινοτομία εκ.€ Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Ενθάρρυνση όλων των μορφών καινοτομίας σε όλους τους τύπους των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) εκ.€ + επιπλέον 20% του προϋπολογισμού των ΚΠ + YTK&BT + Πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου

5 Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
Ισχυρή συμμετοχή των ΜΜΕ Ολοκληρωμένη προσέγγιση - περίπου το 20% του συνολικού προϋπολογισμού για τις ΚΠ και ΒY θα διατεθεί στις ΜΜΕ Απλοποίηση διαδικασιών με ιδιαίτερα οφέλη για τις ΜΜΕ Μια ειδική δράση για τις ΜΜΕ με έντονη ερευνητικό χαρακτήρα «Καινοτομία στις ΜΜΕ» Ένα νέο εργαλείο για τις ΜΜΕ θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινωνικές προκλήσεις καθώς τα LEITs Η «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου» έχει ισχυρή εστίαση στις ΜΜΕ

6 Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
Ισχυρή συμμετοχή των ΜΜΕ Ολοκληρωμένη προσέγγιση - περίπου το 20% του συνολικού προϋπολογισμού για τις ΚΠ και ΒΥ θα διατεθεί στις ΜΜΕ Απλοποίηση διαδικασιών με ιδιαίτερα οφέλη για τις ΜΜΕ Μια ειδική δράση για τις ΜΜΕ με έντονη ερευνητικό χαρακτήρα «Καινοτομία στις ΜΜΕ» Ένα νέο εργαλείο για τις ΜΜΕ θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινωνικές προκλήσεις καθώς τα LEITs Η «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου» έχει ισχυρή εστίαση στις ΜΜΕ

7 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

8 Τι είναι το SME Instrument
Εργαλείο του Ορίζοντα για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας με υψηλές προοπτικές Αφορά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μΜΕ) που δραστηριοποιούνται κάτω από τους τομείς των Κοινωνικών Προκλήσεων και της Βιομηχανικής Υπεροχής Προϋπολογισμός περίπου € για την περίοδο

9 Δημόσια Χρηματοδότηση Επιχειρηματικά Κεφάλαια Επιχειρηματικοί Άγγελοι
Το SME Instrument Στόχος: Πλήρωση του χρηματοδοτικού κενού Χρηματοδοτικό Κενό (1-3 εκ. Ευρώ) Δημόσια Χρηματοδότηση Έρευνα Ανάπτυξη Εμπορική Αξιοποίηση Επένδυση σε Πόρους Ιδιωτικά Κεφάλαια Επιχειρηματικά Κεφάλαια Βιομηχανία Επιχειρηματικοί Άγγελοι

10 Δημόσια Χρηματοδότηση Επιχειρηματικά Κεφάλαια Επιχειρηματικοί Άγγελοι
Το SME Instrument Στόχος: Πλήρωση του χρηματοδοτικού κενού Χρηματοδοτικό Κενό (1-3 εκ. Ευρώ) Δημόσια Χρηματοδότηση Έρευνα Ανάπτυξη Εμπορική Αξιοποίηση Επένδυση σε Πόρους Ιδιωτικά Κεφάλαια Επιχειρηματικά Κεφάλαια Βιομηχανία Επιχειρηματικοί Άγγελοι SME Instrument

11 Υποστηρικτικές δράσεις
Το SME Instrument Οι τρεις φάσεις του SME Instrument Τεχνική και Εμπορική εκτίμηση σκοπιμότητας Δράσεις Επίδειξης Εμπορική αξιοποίηση Φάση I 10% Προϋπ/μου 5,200 έργα Φάση II 90% Προϋπ/μου 1,700 έργα Φάση III Υποστηρικτικές δράσεις 11

12 Φάση Ι: Μελέτη Σκοπιμότητας (προαιρετική)
Το SME Instrument Φάση Ι: Μελέτη Σκοπιμότητας (προαιρετική) Διερεύνηση και αξιολόγηση της τεχνικής σκοπιμότητας και εμπορικής προοπτικής μιας πρωτοποριακής καινοτομίας Δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται: εκτίμηση κινδύνου, μελέτες σχεδιασμού, μελέτες αγοράς, διερεύνηση διανοητικής ιδιοκτησίας, κλπ. Ποσό χρηματοδότησης: Κατ 'αποκοπή ποσό (lump-sum) των € (ανά έργο, όχι ανά συμμετέχουσα επιχείρηση) Διάρκεια: Συνήθως 6 μήνες Αποτέλεσμα: Μελέτη σκοπιμότητας (τεχνικής και εμπορικής), και κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου. Αν η καινοτόμος ιδέα έχει προοπτικές ανάπτυξης σε επίπεδο επενδυτικής ετοιμότητας / ωριμότητας αγοράς, οι μΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη από τη Φάση 2.

13 Φάση ΙΙ: Έργο Καινοτομίας
Το SME Instrument Φάση ΙΙ: Έργο Καινοτομίας Αφορά έργα καινοτομίας τα οποία υποστηρίζονται από ένα στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν: δημιουργία προτύπου, σμίκρυνση, κλιμάκωση, σχεδιασμός, έλεγχος εφαρμογής, δοκιμή, επίδειξη, κλπ Ποσό χρηματοδότησης: ενδεικτικό εύρος € € (που καλύπτουν έως και το 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή σε ειδικές περιπτώσεις έως και 100%). Διάρκεια: συνήθως 1 έως 2 έτη Αποτελέσματα: Ένα νέο προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία που είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. Ένα σχέδιο επιχειρηματικής καινοτομίας με λεπτομερή στρατηγική εμπορευματικής αξιοποίησης και χρηματοδότησης

14 Φάση ΙΙΙ: Εμπορική Αξιοποίηση Δραστηριότητες Υποστήριξης:
Το SME Instrument Φάση ΙΙΙ: Εμπορική Αξιοποίηση Δραστηριότητες Υποστήριξης: Περαιτέρω ανάπτυξη της επενδυτικής ετοιμότητας Σύνδεση με ιδιώτες επενδυτές και πελάτες μέσω τεχνο-μεσιτικών δραστηριοτήτων Βοήθεια για την υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω χρηματοδότηση από την ΕΕ Coaching Δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network (EEN) Η υποστήριξη από την ΕΕ στη Φάση 3 είναι έμμεση με τη μορφή της πρόσβασης στα προαναφερθέντα εργαλεία και δίκτυα.

15 EEN Support for SME Instrument
Public funds Private funds Funding Gap Industry Venture Capital Angel Investors Research Development Commercialisation TRL1 TRL2 TRL3 TRL4 TRL5 TRL6 TRL7 TRL8 TRL9 SME Instrument Phases I II III Concept Business Plan Elaborate Business Plan Investor-ready Business Plan EEN Support for SME Instrument

16 Το SME Instrument Θεματικές ενότητες
Υψηλού κινδύνου καινοτομία στις ΤΠΕ Νανοτεχνολογία, ή άλλες προηγμένες τεχνολογίες για υλικά και κατασκευή Διαστημική έρευνα και ανάπτυξη Κλινική έρευνα για την επικύρωση βιολογικών δεικτών και διαγνωστικών συσκευών Βιώσιμη παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων Μπλε ανάπτυξη Ενεργειακά συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα Πράσινες και πιο ολοκληρωμένες Μεταφορές Οικολογική καινοτομία και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών Κρίσιμες Αστικές υποδομές Βιομηχανικές Διεργασίες με βάση τη βιοτεχνολογία Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω κινητής τηλεφωνίας Καινοτομία στο επιχειρηματικό μοντέλο ΜΜΕ

17 Θέμα : Το SME Instrument Βιώσιμη παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων
“The development of more resource-efficient and sustainable food production and processing, throughout the food system, at all scales of business, in a competitive and innovative way” Χρηματοδότηση: 1,7 εκατ. Ευρώ ~ 34 έργα για τη Φάση Ι 15 εκατ. Ευρώ ~ 10 έργα για τη Φάση ΙΙ Σχεδόν 120 προτάσεις – υποβολές ανά περίοδο

18 Τεχνολογική Ωριμότητα
Το SME Instrument Τεχνολογική Ωριμότητα Το SME Instrument αφορά έργα καινοτομίας που έχουν ως ελάχιστο Επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας 6 (ή παρόμοιο βαθμό για μη τεχνολογικές καινοτομίες). TRL 1 – παρατήρηση βασικών αρχών TRL 2 – διατύπωση τεχνολογικής έννοιας TRL 3 - πειραματική απόδειξη της έννοιας TRL 4 - εργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία TRL 5- τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον TRL 6 – επίδειξη τεχνολογίας σε σχετικό περιβάλλον TRL 7 - επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον TRL 8 - σύστημα πλήρες και εξειδικευμένο TRL 9 - πραγματικό σύστημα λειτουργικό σε επιχειρησιακό περιβάλλον (ανταγωνιστική παραγωγή στην περίπτωση των βασικών τεχνολογιών)

19 Το SME Instrument Προθεσμίες υποβολής
Συνεχής υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Φάσης Ι και Φάσης ΙΙ. Ενδιάμεσες προθεσμίες εξέτασης (cut-off dates) των υποβληθέντων προτάσεων 2015 Φάση Ι: Μελέτη σκοπιμότητας 18 Μαρτίου 17 Ιουνίου 17 Σεπτεμβρίου 16 Δεκεμβρίου Φάση ΙΙ: Έργο Καινοτομίας

20 Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει 3 κριτηρίων:
Το SME Instrument Αξιολόγηση Προτάσεων Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει 3 κριτηρίων: Αριστεία (Excellence) βαθμολογία 0-5 Επιπτώσεις (Impact) βαθμολογία 0-5 Υλοποίηση (Implementation) βαθμολογία 0-5 Προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω του 13 για τη Φάση 1 και κάτω του12 για τη Φάση 2 δεν κατατάσσονται και συνεπώς δεν χρηματοδοτούνται

21 Fast Track to Innovation
Παρόμοιο Πρόγραμμα με τη Φάση ΙΙ του SME Instrument

22 Στόχοι: Μείωση χρόνου από την ιδέα στην αγορά
Fast Track to Innovation Φιλοσοφία προγράμματος: Έξοδος στη Αγορά άμεσα Στόχοι: Μείωση χρόνου από την ιδέα στην αγορά Ενθάρρυνση πρώτων συμμετοχών Αύξηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και την καινοτομία

23 Fast Track to Innovation
Χρηματοδότηση € εκατ. για 2 χρόνια ( ) 1-3 εκ. για κάθε πρόταση (70% χρηματοδότηση, 100% για μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς) 3 cut-off dates 29/4/2015 1/9/2015 1/12/2015

24 Fast Track to Innovation
Διαφορές FTΙ και SME Instrument SME Instrument FTI Μόνο για SMEs Όλες οι εταιρείες + Ερευνητικοί οργανισμοί Δυνατή συμμετοχή μόνο 1 SME Κοινοπραξία έως 5 εταίρων Θεματική κατάθεση Bottom up Καμία υποχρέωση στο τέλος Υποχρέωση για έξοδο στην αγορά εντός 3 έτων 3 Φάσεις και υποστήριξη Υποστήριξη αλλά όχι coaching

25 SME Instrument: Επισκόπηση
Αποτελεσμάτων

26 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Cut-off date 2014 18-Ιουν 24-Σεπ 17-Δεκ 9-Οκτ Φάση 1 2 Αριθμός Προτάσεων 2666 1944 2363 580 629 Μια εταιρεία 97% 91% 90% 78% 80% Ποσοστό επιτυχίας 6% 9% 11% 10% Πάνω από το όριο 317 237 320 132 180 Χρηματοδότηση 155 178 259 60 74 Ελληνικές Προτάσεις Φ1: Ιούνιος 0, Σεπτέμβριος 2, Δεκέμβριος 6, Μάρτιος 0 Φ2: Οκτώβριος 0, Δεκέμβριος 2, Μάρτιος 0

27 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα

28 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα

29 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Χάρτης Χρηματοδοτήσεων

30 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Προφίλ των επιτυχόντων

31 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Προφίλ των επιτυχόντων

32 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Καταληκτικά Σχόλια Το SME Instrument είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο Η συμμετοχή της Ελλάδας συγκεντρώνεται στο πλέον ανταγωνιστικό τομέα των ΤΠΕ Υπάρχουν πολλές προτάσεις οι οποίες είναι μέτριου επιπέδου σε σχέση με τον μέσο όρο.

33 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Συχνά λάθη και λόγοι αποτυχίας Δίνεται μεγάλη έμφαση στο έργο και όχι στην προοπτική της εμπορικής αξιοποίησης Ελλιπής ή μη πειστική παρουσίαση της εταιρείας και της ικανότητας αυτής να πετύχει έναντι του ανταγωνισμού. Ελλιπής πληροφορία για τις ανταγωνιστικές λύσεις Χαμηλός δείκτης καινοτομίας – ύπαρξη προϊόντων ήδη στην αγορά και πρόταση για στοιχειώδη βελτίωσή τους Απλή ιδέα χωρίς προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης (πολύ χαμηλό TRL) Ευκαιριακή υποβολή χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για εμπορική αξιοποίηση μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας

34 Πληροφορίες και Υποστήριξη
Εθνικά Σημεία Επαφής για τις ΜμΕ στον “ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020” Υπηρεσίες: Ενημέρωση, Πληροφόρηση Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων InfoDays, Καθοδήγηση και Ερμηνεία για το ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Εξειδικευμένη Συμβουλευτική (Διοικητικές λειτουργίες, Συμβάσεις , Οικονομικά θέματα, Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και την τήρηση των Κανόνων Ηθικής και Δεοντολογίας κλπ.) Τεχνική Υποστήριξη : Συνδρομή για την προετοιμασία της πρότασης & Προ-έλεγχο πριν την υποβολή στην Ε.Ε., Ανεύρεση διεθνικών Εταίρων Εκπαίδευση & Διάχυση Βέλτιστων Πρακτικών: Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων & Workshops, Εκπόνηση Βέλτιστων Πρακτικών

35 Πληροφορίες και Υποστήριξη
Εθνικά Σημεία Επαφής για τις ΜμΕ στον “ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020” Γιώργος Τζαμτζής Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Τηλ , 2. Ελένη Σπυροπούλου

36 Πληροφορίες και Υποστήριξη
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Enterprise Europe Network (ΕΕΝ): Ο ελληνικός κόμβος του EEN παρέχει υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μΜΕ. IT Helpdesk: Το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του Participant Portal παρέχει υποστήριξη σε θέματα κωδικών πρόσβασης, δικαιώματα πρόσβασης και τους ρόλων, τεχνικά θέματα για την υποβολή των προτάσεων , κ.λπ. European IPR Helpdesk: Για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Partner Search Services: Για αναζήτηση συνεργατών και εταίρων για προτάσεις και συμμετοχή σε έργα. H2020 On line Manual: Διαδικτυακός οδηγός χρηματοδότησης για τον Ορίζοντα 2020 για όλες τις διαδικασίες, από την υποβολή της πρότασης έως και τη διαχείριση της επιχορήγησης.

37 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ευχαριστώ για την προσοχή σας Γιώργος Τζαμτζής


Κατέβασμα ppt "Εργαλεία χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων SME Instrument & Fast Track to Innovation 8 Ιουνίου 2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google