Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΙΤΥΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΙΤΥΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΙΤΥΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΤΥΕ - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημοσίου ειδικού σκοπού με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια  Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας  Έτος ίδρυσης: 1985  Το θεσμικό του πλαίσιο εκσυγχρονίστηκε στις 24 Μαΐου 2011 και καθορίζεται από το νόμο 3966 / 2011.  Έχει έδρα στο Ρίο και παράρτημα στην Αθήνα.  Το ΙΤΥΕ είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπούς:  την έρευνα και  την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο τομέα της εκπαίδευσης. Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης

3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΤΥΕ  Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις ΤΠΕ και στις κοινωνικές/οικονομικές επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης  Σχεδιασμός εκδόσεων, οργάνωση και συντονισμός, παραγωγής σχολικών βιβλίων, εποπτικού υλικού και βιβλίων/εντύπων με αξιοποίηση των ΤΠΕ  Ενθάρρυνση και προώθηση καινοτομίας στην εκπαίδευση  Ενίσχυση εμπιστοσύνης εκπαιδευτικών / μαθητών / γονέων στα ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο  Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ και με το Ι.Ε.Π.  Συνεργασία με άλλους φορείς δημόσιου/ ιδιωτικού τομέα, Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα ημεδαπής και αλλοδαπής

4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  Βασική και Εφαρμοσμένη έρευνα σε ΤΠΕ  Περισσότερα από 350 έργα έρευνας και ανάπτυξης.  Από το 1996 με την ίδρυση των Ερευνητικών Μονάδων, υλοποιεί κατά μέσο όρο 25 έργα ετησίως.  Το ερευνητικό προσωπικό του προβαίνει σε 120 δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, ετησίως.  Η Ερευνητική δραστηριότητα του ΙΤΥΕ επεκτείνεται στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων. Από το 1985 το ΙΤΥΕ έχει διοργανώσει 40 διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια.

5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών, Σχετικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές  Επεξεργασία Σήματος & Επικοινωνίες  Δυναμικά Συστήματα Περιρρέουσας Νοημοσύνης  Δίκτυα, Τηλεματική – Νέες Υπηρεσίες

6 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού  Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών  Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης  Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης  Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων  Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Διεύθυνση Εκδόσεων

7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Οι Διευθύνσεις εκτελούν συγχρηματοδοτούμενα έργα στην ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τον δημόσιο τομέα της χώρας και στην προσπάθεια πληροφοριακού εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. To ITYE, μέσω των Δ/νσεων του:  Από το 1995 παρέχει υπηρεσίες τεχνικού & επιστημονικού συμβούλου σε Υπουργεία & φορείς του δημόσιου τομέα της χώρας.  έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα στο χώρο της εκπαίδευσης & κατάρτισης, με την υλοποίηση μεγάλων έργων διαχείρισης ενεργειών επιμόρφωσης και παράλληλα έχει εκδόσει 10 βιβλία  έχει διαδραματίσει σημαντικό περιφερειακό ρόλο, με την εμπλοκή του σε έργα περιφερειακής καινοτομίας και ανάπτυξης.

8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (1/9) http://dschool.edu.gr/  Διαδραστικά σχολικά βιβλία  Ψηφιακό αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων  Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα

9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (2/9) Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (3/9) ΜΥSchool  Online Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων  Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και συγκεκριμένων αναφορών (reports) στο Υπουργείο Παιδείας και στις αρμόδιες Δ/νσεις Εκπαίδευσης

11 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (4/9) Κεντρική Μισθοδοσία Σύστημα ΔΙΑΣ Λογισμικό για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τον υπολογισμό της μισθοδοσίας των Εκπαιδευτικών και Διοικητικών υπαλλήλων Πανελλαδικά Κεντρικός έλεγχος του υπολογισμού της μισθοδοσίας από το Υπουργείο Παιδείας Αυτόματη δημιουργία XML για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών της ΓΓΠΣ

12 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (5/9) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ

13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (6/9) Υπηρεσίες έκδοσης και διανομής σχολικών βιβλίων

14 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (7/9) CRITON Πρόβλεψη της προόδου των e-εκπαιδευόμενων και έγκαιρη αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων στη Δια βίου Μάθηση  Σύστημα για πρόβλεψη των επιδόσεων ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενου ή e-εκπαιδευόμενου στο τέλος μιας ακαδημαϊκής περιόδου.  Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους επόπτες από διάφορες ακαδημαϊκές βαθμίδες ( Α/θμια,Β/θμια, Γ/θμια, εκπαίδευση ενηλίκων, ΚΕΚ ) να προβλέψουν εκ των προτέρων αν ένας e-εκπαιδευόμενος θα πετύχει ή όχι στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (8/9) Πράσινη Αντίληψη  Κατάλληλο δίκτυο αισθητήρων μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας  Εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων μέτρησης μιας σειράς άλλων παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, ραδιενέργεια, μόλυνση και ποιότητα αέρα εσωτερικά και εξωτερικά, κατανάλωση πετρελαίου, κατανάλωση σε διάφορα άλλα σημεία εκτός των ηλεκτρολογικών πινάκων όπως λεβητοστάσιο και ανελκυστήρες). Portal παρουσίασης των μετρήσεων στην σχολική κοινότητα, στους γονείς και στο ευρύ κοινό. http://greenmindset.cti.gr

16 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (9/9) Εφαρμογές “Smart Cities”

17 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Το ΙΤΥΕ στεγάζεται:  Στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών στο ιδιόκτητο κτίριο του, συνολικής επιφάνειας 4.430 τμ, σε έκταση 10.000 τμ, που του παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών.  Στην Αθήνα, στην οδό Μητροπόλεως

18 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΙΤΥΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google